Απoψεις

[Απόψεις][bleft]

Ελλαδα

[Ελλάδα][threecolumns]

Ευρωπη

[Ευρώπη][bsummary]

Κοσμος

[Κόσμος][grids]

Αυτές είναι οι αλλαγές στο Σύνταγμα της πΓΔΜ


Στο φύλλο αριθμός 6 της «Εφημερίδας της Κυβερνήσεως» (Sluzben Vesnik), με ημερομηνία 12 Ιανουαρίου 2019, δημοσιεύθηκαν τα κείμενα των Συνταγματικών Τροπολογιών και του Συνταγματικού Νόμου που ψηφίστηκαν από το Κοινοβούλιο της πΓΔΜ στις 11 Ιανουαρίου.

Αναλυτικά οι αλλαγές, όπως δημοσιεύονται στην «Εφημερίδα της Κυβερνήσεως», αναφέρουν τα εξής:


«Κοινοβούλιο της "Δημοκρατίας της Μακεδονίας"
Βάσει του Άρθρου 131 παράγραφος 5 του Συντάγματος της "Δημοκρατίας της Μακεδονίας", το Κοινοβούλιο της "Δημοκρατίας της Μακεδονίας", στη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 11 Ιανουαρίου 2019, έλαβε
Απόφαση για ανακήρυξη των τροπολογιών ΧΧΧΙΙΙ, XXXIV, XXXV ΚΑΙ XXXVI του Συντάγματος της "Δημοκρατίας της Μακεδονίας"
Ανακηρύσσονται οι τροπολογίες ΧΧΧΙΙΙ, XXXIV,  XXXV καιXXXVI του Συντάγματος της "Δημοκρατίας της Μακεδονίας", που το Κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Μακεδονίας υιοθέτησε στη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 11 Ιανουαρίου 2019.
Οι τροπολογίες ΧΧΧΙΙΙ, XXXIV,  XXXV και XXXVI του Συντάγματος της "Δημοκρατίας της Μακεδονίας" αποτελούν συστατικό μέρος του Συντάγματος της Δημοκρατίας της Μακεδονίας και τίθενται σε ισχύ με τη θέση σε ισχύ της Τελικής Συμφωνίας για την επίλυση των διαφορών που περιγράφονται στις Αποφάσεις 817 (1993) και 845 (1993) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, για την παύση της ισχύος της Ενδιάμεσης Συμφωνίας του 1995 και για την εγκαθίδρυση στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των μερών και την κύρωση του Πρωτοκόλλου ένταξης στο ΝΑΤΟ από το Πρώτο Μέρος της Τελική Συμφωνίας.
Αρ. 08-184/1                                                                               
11 Ιανουαρίου 2019                                                             
Σκόπια      

Ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου της "Δημοκρατίας της Μακεδονίας"                                                                               
Ταλάτ Τζαφέρι
Τροπολογίες ΧΧΧΙΙΙ, XXXIV, XXXV ΚΑΙ XXXVI
Οι τροπολογίες αυτές αποτελούν συστατικό μέρος του Συντάγματος της "Δημοκρατίας της Μακεδονίας" και τίθενται σε ισχύ με τη θέση σε ισχύ της Τελικής Συμφωνίας για την επίλυση των διαφορών που περιγράφονται στις Αποφάσεις 817 (1993) και 845 (1993) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, για την παύση της ισχύος της Ενδιάμεσης Συμφωνίας του 1995 και για την εγκαθίδρυση στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των μερών και την κύρωση του Πρωτοκόλλου ένταξης στο ΝΑΤΟ από το Πρώτο Μέρος της Τελική Συμφωνίας.
Τροπολογία ΧΧΧΙΙΙ
1. Στο Σύνταγμα οι λέξεις: "Δημοκρατία της Μακεδονίας" αντικαθίστανται από τις λέξεις: "Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας" και η λέξη "Μακεδονία" αντικαθίσταται από τις λέξεις: "Βόρεια Μακεδονία", εκτός από το Άρθρο 36 του Συντάγματος της "Δημοκρατίας της Μακεδονίας".
Τροπολογία XXXIV
1. Στο Προοίμιο του Συντάγματος της Δημοκρατίας της Μακεδονίας διαγράφονται οι λέξεις "όπως και οι πολίτες που ζουν στα σύνορά της, που είναι", "οι αποφάσεις της ASNOM" αντικαθίστανται με τις λέξεις "οι νομικές αποφάσεις που περιλαμβάνονται στη Διακήρυξη της Πρώτης Συνεδρίασης της ASNOM προς τον μακεδονικό λαό για την πραγματοποιηθείσα συνεδρίαση της ASNOM", μετά την λέξη "έτος" προστίθενται οι λέξεις "με τις οποίες εκφράστηκε η βούληση για δημιουργία ανεξάρτητου κυρίαρχου κράτους και της Συμφωνίας-Πλαισίου της Αχρίδας", ενώ διαγράφονται οι λέξεις "αποφάσισαν να".
2. Με αυτή την τροπολογία γίνονται αλλαγές στο Προοίμιο-Τροπολογία ΙV του Συντάγματος της "Δημοκρατίας της Μακεδονίας".
Τροπολογία XXXV
1. Η Πολιτεία σέβεται την κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα και την πολιτική ανεξαρτησία των γειτονικών κρατών.
2. Με αυτήν την τροπολογία συμπληρώνεται το Άρθρο 3 του Συντάγματος της "Δημοκρατίας της Μακεδονίας.
Τροπολογία ΧΧΧVI 
1. Η Πολιτεία προστατεύει, εγγυάται και καλλιεργεί τις ιδιαιτερότητες, την ιστορική και την πολιτιστική κληρονομιά του μακεδονικού λαού.
Η Πολιτεία προστατεύει τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των υπηκόων της που ζουν ή διαμένουν στο εξωτερικό.
Η Πολιτεία μεριμνά για την διασπορά του μακεδονικού λαού και για μέρος του αλβανικού λαού, του τουρκικού λαού, του βλάχικου λαού, του σερβικού λαού, του λαού των Ρομά, του βοσνιακού λαού και των άλλων και καλλιεργεί και προωθεί τους δεσμούς με την πατρίδα.
Επ’ αυτού, η Πολιτεία δεν θα αναμειγνύεται στα κυριαρχικά δικαιώματα άλλων κρατών και στις εσωτερικές τους υποθέσεις.
2. Με αυτήν την τροπολογία αντικαθίσταται το Άρθρο 49 και η Τροπολογία ΙΙ του Συντάγματος της "Δημοκρατίας της Μακεδονίας".
101. Βάσει του Άρθρου 133 παράγραφος 3  του Συντάγματος της "Δημοκρατίας της Μακεδονίας", το Κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Μακεδονίας, στη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 11 Ιανουαρίου 2019, έλαβε
Απόφαση για την ανακήρυξη του Συνταγματικού Νόμου για υλοποίηση των τροπολογιών από XXXIII εώς XXXVI του Συντάγματος της "Δημοκρατίας της Μακεδονίας".
Ανακηρύσσεται ο Συνταγματικός Νόμος για υλοποίηση των τροπολογιών ΧΧΧΙΙΙ έως XXXVI  του Συντάγματος της Δημοκρατίας της Μακεδονίας, που το Κοινοβούλιο της "Δημοκρατίας της Μακεδονίας" υιοθέτησε στη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 11 Ιανουαρίου 2019.
Ο Συνταγματικός Νόμος για υλοποίηση των τροπολογιώνΧΧΧΙΙΙ έως XXXVI  του Συντάγματος της "Δημοκρατίας της Μακεδονίας" τίθεται σε ισχύ με την θέση σε ισχύ των τροπολογιών ΧΧΧΙΙΙ, XXXIV,  XXXV και XXXVI του "Συντάγματος της Δημοκρατίας της Μακεδονίας".
Αρ. 08-185/1                                                                                 
11 Ιανουαρίου 2019                                                               
Σκόπια                                                                                       
Ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου της "Δημοκρατίας της Μακεδονίας"                                                                               
Ταλάτ Τζαφέρι
Συνταγματικός νόμος για υλοποίηση των τροπολογιών από XXXIII εώς XXXVI του Συντάγματος της "Δημοκρατίας της Μακεδονίας"
Άρθρο 1
Οι τροπολογίες από ΧΧΧΙΙΙ έως ΧΧΧVI του Συντάγματος της "Δημοκρατίας της Μακεδονίας" τίθενται σε ισχύ με την θέση σε ισχύ της Τελικής Συμφωνίας για την επίλυση των διαφορών που περιγράφονται στις Αποφάσεις 817 (1993) και 845 (1993) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, για την παύση της ισχύος της Ενδιάμεσης Συμφωνίας του 1995 και για την εγκαθίδρυση στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των μερών και την κύρωση του Πρωτοκόλλου ένταξης στο ΝΑΤΟ από το Πρώτο Μέρος της Τελική Συμφωνίας.
Οι τροπολογίες από ΧΧΧΙΙΙ έως ΧΧΧVI του Συντάγματος της Δημοκρατίας της Μακεδονίας δεν παράγουν  νομικές επιπτώσεις, δεν τίθενται σε ισχύ και δεν ισχύουν εάν δεν εκπληρωθούν αμέσως οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 αυτού του άρθρου.
Άρθρο 2
Οι διατάξεις της Τροπολογίας XXXIII στις  κανονιστικές αποφάσεις και τις άλλες πράξεις των κρατικών οργάνων εφαρμόζονται από την ημέρα που τίθεται σε ισχύ αυτός ο νόμος.
Από την ημέρα που θα τεθεί σε ισχύ η Τροπολογία ΧΧΧΙΙΙ, η υπηκοότητα θα είναι μακεδονική/πολίτης της Δημοκρατίας της "Βόρειας Μακεδονίας", το οποίο δεν προσδιορίζει ούτε προκαθορίζει την εθνότητα στην οποία ανήκουν οι πολίτες.
Η υπηκοότητα, μακεδονική/πολίτης της Δημοκρατίας της "Βόρειας Μακεδονίας", στα προσωπικά έγγραφα και ταξιδιωτικά έγγραφα των πολιτών αναγράφεται στην μακεδονική γλώσσα και την κυριλλική της γραφή. Η υπηκοότητα, μακεδονική/πολίτης της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας, στα προσωπικά έγγραφα και ταξιδιωτικά έγγραφα των πολιτών που μιλούν επίσημη γλώσσα  διαφορετική από την μακεδονική γλώσσα και την κυριλλική της γραφή, αναγράφεται στην μακεδονική γλώσσα και την κυριλλική της γραφή και σε αυτήν την γλώσσα και την γραφή της και το ίδιο θα ισχύει σε αυτή την γλώσσα σε όλους τους νόμους που πρέπει να εφαρμοστεί.
Από την ημέρα που θα τεθεί σε ισχύ η Τροπολογία ΧΧΧΙΙΙ, η χρήση του επιθέτου σε σχέση με το κράτος, τα κρατικά όργανα και τους δημόσιους θεσμούς, καθώς και σε σχέση με άλλες χρήσεις σύμφωνα με την Τελική Συμφωνία, είναι σύμφωνη με το όνομα του κράτους ή με το συντμημένο όνομά του και είναι της Δημοκρατίας της "Βόρειας Μακεδονίας" ή της "Βόρειας Μακεδονίας".
Άρθρο 3
Τα υφιστάμενα επίσημα έγγραφα και υλικά της δημόσιας διοίκησης για διεθνή χρήση και τα έγγραφα για εσωτερική χρήση που μπορούν να χρησιμοποιηθούν εκτός του κράτους, θα εναρμονιστούν με την Τροπολογία ΧΧΧΙΙΙ το αργότερο εντός πέντε ετών από την θέση της σε ισχύ.
Άρθρο 4
Η εναρμόνιση με την Τροπολογία ΧΧΧΙΙΙ των υφιστάμενων εγγράφων και υλικών που προορίζονται αποκλειστικά για εσωτερική χρήση θα ξεκινήσει με το άνοιγμα κάθε κεφαλαίου από το αντίστοιχο πεδίο στις διαπραγματεύσεις με την ΕΕ και θα ολοκληρωθεί το αργότερο εντός πέντε ετών από το άνοιγμα του κεφαλαίου.
Άρθρο 5
Σε σχέση με την εφαρμογή της Τροπολογίας ΧΧΧV, η Πολιτεία σέβεται την κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα και την πολιτική ανεξαρτησία των γειτονικών χωρών: Δημοκρατία της Αλβανίας, Δημοκρατία της Βουλγαρίας, Ελληνική Δημοκρατία, Δημοκρατία του Κοσόβου και Δημοκρατία της Σερβίας.
Άρθρο 6
Τον παρόντα συνταγματικό νόμο για την υλοποίηση των τροπολογιών από ΧΧΧΙΙΙ έως ΧΧΧVI του Συντάγματος της Δημοκρατίας της Μακεδονίας τον ανακηρύσσει το Κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Μακεδονίας και τίθεται σε ισχύ την ημέρα που τίθενται σε ισχύ οι συνταγματικές τροπολογίες».
Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου
Γράψτε τα δικά σας σχόλια
  • Blogger Σχόλια για χρήση στο Blogger
  • Facebook Σχόλια για χρήση στο Facebook

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Θα σας παρακαλούσα να είστε κόσμιοι στους χαρακτηρισμούς σας, επειδή είναι δυνατόν επισκέπτες του ιστολογίου να είναι και ανήλικοι.
Τα σχόλια στα blogs υπάρχουν για να συνεισφέρουν οι αναγνώστες στο διάλογο. Η ευθύνη των σχολίων (αστική και ποινική) βαρύνει τους σχολιαστές.
Τα σχόλια θα εγκρίνονται μόνο όταν είναι σχετικά με το θέμα, δεν αναφέρουν προσωπικούς, προσβλητικούς χαρακτηρισμούς, καθώς επίσης και τα σχόλια που δεν περιέχουν συνδέσμους.
Επίσης, όταν μας αποστέλλονται κείμενα (μέσω σχολίων ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), παρακαλείσθε να αναγράφετε τυχούσα πηγή τους σε περίπτωση που δεν είναι δικά σας. Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας...Ελληνοτουρκικα

[Ελληνοτουρκικά][bleft]

ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ

[Γεωπολιτική][grids]

διαφορα

[διάφορα][bsummary]

ΜΥΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

[μυστικές υπηρεσίες][bleft]