Top Social Icons

Menu Right

Left Sidebar
Left Sidebar
Featured News
Right Sidebar
Right Sidebar

Η κατηγορια που επιλεξατε...

7 Σεπ 2011


Από όποια πλευρά και εξετάσει κανείς το συγκεκριμένο θέμα, καταλήγει στο ίδιο συμπέρασμα: Η Ελλάδα έχει γίνει ένα μεγάλο πράσινο μπορντέλο. Και πώς αλλιώς μπορεί να χαρακτηρισθεί η άνεση με την οποία ο Διοικητής της ΕΥΠ (Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών) κατέθεσε (κατ’ άλλους κατέδωσε) όλες τις κρίσιμες πληροφορίες για την υπηρεσία στην οποία τοποθετήθηκε ως υπεύθυνος; Δεν γνωρίζει ο Διοικητής της ΕΥΠ πως η μεταφορά ευαίσθητων πληροφοριών είναι παράνομη; Δεν έχει κάνει άραγε μαθήματα περί Πληροφοριών και τι σημαίνει διασπορά πληροφοριών και δη εθνικά κρίσιμων και ευαίσθητων; Είτε, δεν έχει καμία σχέση με το αντικείμενο (και αποτελεί κίνδυνο για πλήθος ανθρώπων που εκτίθενται με κίνδυνο της ίδιας τους της ζωής), είτε γνώριζε πάρα πολύ καλά τι σήμαινε η μετάδοση ευαίσθητων πληροφοριών σε διπλωμάτη ξένης χώρας.

Και όπως καταγγέλλει και ο Νάκος κατηγορούνται συνδικαλιστές που δεν έστησαν κ@λο με απίθανες κατηγορίες για δήθεν κατασκοπεία (κατοχή απορρήτων κλειδωμένα στο γραφείο τους, αποστολή e-mail από κοινούς στη χρήση υπολογιστές και άλλα τέτοια φαιδρά) και γενικά απ´ ότι φαίνεται ο κος Μπίκας τά ‘χει κάνει μαντάρα... Τώρα, πως θα χαρακτήριζε ο ίδιος τις αποκαλύψεις του σε ξένο διπλωμάτη για το ποιόν του προσωπικού του; Δεν έχει διαπράξει παράβαση του καθήκοντος εχεμύθειας (άρθρο 14 του ν. 3649/2008), δεν παραβίασε μυστικά της Πολιτείας (άρθρο 146 ΠΚ), δεν διέπραξε Κατασκοπεία (άρθρο 148 ΠΚ); Αν όχι τότε τη έκανε; Κουβεντούλα - κουτσομπολιό και χαριτωμενιές με έναν ξένο πρέσβη;

Ένα ερώτημα στους σημερινούς διοικούντες την ΕΥΠ. Πως τόσα χρόνια οι προηγούμενοι Διοικητές της Κοραντής, Αποστολίδης και Σταυρακάκης τα πήγαιναν μια χαρά με πράσινους και γαλάζιους συνδικαλιστές χωρίς να ακουστεί το παραμικρό και υπήρχε εργασιακή ειρήνη; Μήπως εσείς οι σημερινοί αναλάβατε με εντολή να διαλύσετε το μαγαζί, για λόγους που δεν είναι δύσκολο να εξηγηθούν ή τα κάνατε μπάχαλο λόγω ασχετοσύνης;

Εν πάσει περιπτώσει, το όλο θέμα αναδείχθηκε από τα περίφημα Wikileaks και ίσως θα πρέπει να υπάρξει (τουλάχιστον) παραίτηση εκ μέρους του κ. Μπίκα. Κι αυτό, γιατί δεν νοείται να διαρρέονται (αποδεδειγμένα και όχι με εικασίες) πληροφορίες που άπτονται της Εθνικής Ασφάλειας της χώρας και ο υπεύθυνος να συνεχίζει να παρίσταται και να προΐσταται σε μία υπηρεσία και σε υπαλλήλους τους οποίους έχει εκθέσει (ανεπανόρθωτα ίσως) σε τεράστιους κινδύνους.


Το τηλεγράφημα – φωτιά που καίει τον κ. Μπίκα (διοικητή της ΕΥΠ)

1. (C/NF) SUMMARY: During a one-hour meeting on February 8, EYP Director General Bikas told Ambassador Speckhard that he accepted the ambassador's proposal for regular dialogue between the embassy and the leadership of EYP and the HNP on counterterrorism.
Bikas commented briefly on the challenges that he faces in transforming EYP to make it more relevant and productive, particularly in how it allocates resources to analysis and technical collection.
END SUMMARY.

MΕΤΑΦΡΑΣΗ
Κατά τη διάρκεια μίας ωριαίας συνάντησης στις 8 Φεβρουαρίου, ο Διοικητής της ΕΥΠ Μπίκας είπε στον Πρέσβη Σπέκχαρντ ότι δέχεται την πρόταση του Πρέσβη για τακτικό διάλογο ανάμεσα στην πρεσβεία και στην ηγεσία της ΕΥΠ και της ΕΛ.ΑΣ. για θέματα αντιτρομοκρατίας. Ο Μπίκας σχολίασε συντόμως τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει μεταμορφώνοντας την ΕΥΠ προκειμένου να γίνει πιο σχετική και παραγωγική, ιδιαίτερα στο πως να κατανέμει πόρους στην ανάλυση και στην συλλογή με τεχνικά μέσα.

2. (C/NF) On February 8, 2010, the ambassador met for an hour with the director general of the Greek National Intelligence Service (EUP), Ambassador Konstantinos Bikas, in the latter's office at the headquarters of the Ministry of Citizen Protection (MCP). This was the final in a series of four meetings by the ambassador to hear from senior Greek officials about the ongoing reorganization of Greece's security, intelligence, and law enforcement agencies under the umbrella of the MCP, which was formed in October 2009. The ambassador's meeting with the commandant of the Hellenic Coast Guard (HCG) on January 20 was reported in Ref A. His meeting with Hellenic National Police (HNP) chief Eleftherios Oikonomou on January 21 was reported in Ref B.
His meeting on January 22 with Minister of Citizen Protection Michalis Chrysochoidis was reported in Ref C. This was not the ambassador's first meeting with Bikas, who had attended the ambassador's introductory call on Chrysochoidis on November 12, 2009 (Ref D). However, this was his first private extended conversation with Bikas, who was appointed in October 2009. The ambassador was accompanied by the RAS chief, while Bikas was unaccompanied.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
Στις 8 Φεβρουαρίου του 2010 ο Πρέσβης συναντήθηκε για μία ώρα με τον Διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Πρέσβη Κωνσταντίνο Μπήκα, στο γραφείο του τελευταίου, στα κεντρικά γραφεία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Αυτή ήταν η τελική από μία σειρά τεσσάρων συναντήσεων όπου ο Πρέσβης άκουσε από ανώτερους Έλληνες αξιωματούχους για την εν εξελίξει αναδιοργάνωση της Ελληνικού δόγματος ασφάλειας, πληροφοριών και διωκτικών υπηρεσιών υπό την ομπρέλα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, που δημιουργήθηκε τον Οκτώβριο του 2009. Η συνάντηση του πρέσβη με τον Διοικητή της Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.) στις 20 Ιανουαρίου αναφέρθηκε στην Αναφορά Α. Η συνάντησή του με τον αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Ελευθέριο Οικονόμου στις 21 Ιανουαρίου αναφέρθηκε στην Αναφορά Β. Η συνάντησή του στις 22 Ιανουαρίου με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη αναφέρθηκε στην Αναφορά Γ. Αυτή δεν ήταν η πρώτη συνάντηση του πρέσβη με τον Μπίκα, που ακολούθησε του αρχικού καλέσματος του πρέσβη στο Χρυσοχοΐδη στις 12 Νοεμβρίου του 2009, Αναφορά Δ. Παρόλα αυτά αυτή ήταν η πρώτη ιδιωτική εκτεταμένη συζήτηση με το Μπίκα, που είχε διοριστεί τον Οκτώβριο του 2009. Ο πρέσβης συνοδευόταν από τον αρχηγό της RAS, ενώ ο Μπίκας ήταν ασυνόδευτος.

3. (C/NF) Bikas greeted the ambassador warmly and ushered him into his office. After an exchange of pleasantries, ambassador queried Bikas on how he was faring in reorganizing EYP, adding that on January 22 he had seen Chrysochoidis, who had been harshly critical of EYP and had announced that it would be thoroughly restructured. The ambassador pointed out that Chrysochoidis had urged him to meet with Bikas to learn of the plans for himself.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
Ο Μπίκας χαιρέτησε θερμά το Πρέσβη και τον οδήγησε στο γραφείο του. Μετά από ανταλλαγή φιλοφρονήσεων, ο πρέσβης ρώτησε τον Μπίκα πως τα πάει με την αναδιοργάνωση της ΕΥΠ , προσθέτοντας ότι στις 22 Ιανουαρίου είχε δει τον Χρυσοχοΐδη, ο οποίος ήταν αυστηρά επικριτικός απέναντι στην ΕΥΠ και του είχε ανακοινώσει ότι θα αναδομηθεί πλήρως. Ο πρέσβης σημείωσε ότι ο Χρυσοχοΐδης τον πίεσε να συναντηθεί με τον Μπίκα για να μάθει ο ίδιος περισσότερα για τα σχέδια.

4. (C/NF) Bikas acknowledged that Chrysochoidis had briefed him on his meeting with the ambassador. He said that Chrysochoidis accepted the ambassador's proposal for a local counterterrorist working group involving EYP, HNP, and the embassy. He promised to speak with Police Chief Oikonomou in the near future and then to contact the embassy to arrange a meeting for them with the RAS chief and the Legatt. Bikas commented that he enjoyed very good chemistry with Oikonomou. They recently made trips to Rome and Paris together as part of a determined effort to foster HNP-EYP interagency cooperation.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
Ο Μπίκας παραδέχτηκε ότι ο Χρυσοχοΐδης τον ενημέρωσε για τη συνάντησή του με τον πρέσβη. Είπε ότι ο Χρυσοχοΐδης απεδέχθη την πρόταση του πρέσβη για μία εγχώρια κοινή ομάδα εργασίας αντιμετώπισης της τρομοκρατίας που θα περιλαμβάνει την ΕΥΠ την Ελληνική Αστυνομία και την πρεσβεία. Υποσχέθηκε να μιλήσει με τον Αρχηγό της Αστυνομίας Οικονόμου στο άμεσο μέλλον και μετά να επικοινωνήσει με την πρεσβεία και να κανονίσει ραντεβού με τον επικεφαλή της RAS και τον Σύνδεσμο. O Μπίκας σχολίασε ότι έχει καλή χημεία με τον Οικονόμου. Πρόσφατα έκαναν μαζί ταξίδια στη Ρώμη και το Παρίσι με σκοπό την αποφασιστική προσπάθεια ενδυνάμωσης της ενδοϋπηρεσιακής συνεργασίας μεταξύ Αστυνομίας και ΕΥΠ.

5. (C/NF) Bikas said that his main goal was to increase EYP's productivity and relevance, but that this was a tall order in a heavily unionized agency, especially one in which most employees belonged to PASOK. He had identified units that should be abolished however, it was proving difficult to find positions elsewhere in the government for the staff. He was critical of the large number of military officers serving in EYP for tours of five years and more. It was understandable that it was attractive for them to work in EYP, since their pay was much higher and their benefits greater while on detail. However, they often did not bring any needed intelligence skills. Bikas said that he wanted to bring military officers to EYP selectively for three-year tours.
He also criticized EYP's analytical department, saying that years ago EYP had made the decision to adopt the model of CIA and the British SIS in terms of analytical resources. While that model might be appropriate for intelligence services working for policymakers with global concerns, it was inappropriate for senior Greek decision makers, whose diplomatic and security questions focused on a handful of key regional issues. As a result, EYP needed to draw back its thinly spread analytical resources, which were not producing analysis of any use to already well- informed policymakers, and concentrate them on key areas in which they could bring omething new in the way of information and perspectives. BIkas added that he also was carefully reviewing all of EYP's technical collection programs and capabilities.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
Ο Μπίκας είπε ότι ο βασικός του στόχος είναι να αυξήσει την παραγωγικότητα και τη προσαρμοστικότητα της ΕΥΠ αλλά αυτός ήταν δύσκολος στόχος σε μία υπηρεσία με έντονο συνδικαλισμό και ειδικά σε μία υπηρεσία όπου οι περισσότεροι υπάλληλοι ανήκαν στο ΠΑΣΟΚ. Είχε προσδιορίσει μονάδες/τομείς που θα έπρεπε παρόλα αυτά να έχουν καταργηθεί, αλλά απεδείχθη δύσκολο να βρεθούν άλλες θέσεις στη κυβέρνηση για το προσωπικό. Ήταν επικριτικός για το μεγάλο αριθμό αξιωματικών που υπηρετούν στην υπηρεσία για χρονικό διάστημα πέντε ετών και περισσότερο. Ήταν κατανοητό ότι ήταν πιο ελκυστικό γι΄ αυτούς να δουλεύουν στην ΕΥΠ, από τη στιγμή που ο μισθός τους ήταν καλύτερος και τα προνόμια περισσότερα. Όμως πολλάκις δεν είχαν τα απαιτούμενα προσόντα για τη συλλογή πληροφοριών. Ο Μπίκας είπε ότι θέλει να φέρει αξιωματικούς στην ΕΥΠ, επιλεκτικά, για χρονικό διάστημα τριών ετών. Άσκησε κριτική επίσης στη Διεύθυνση ανάλυσης πληροφοριών της ΕΥΠ, λέγοντας ότι πολλά χρόνια πριν η ΕΥΠ πήρε την απόφαση να υιοθετήσει το μοντέλο της CIA και της Βρετανικής SIS σε ότι αφορά τον τρόπο ανάλυσης πληροφοριών. Ανέφερε ότι ενώ αυτό το μοντέλο μπορεί να είναι σωστό για υπηρεσίες πληροφοριών που δουλεύουν για όσους χαράζουν πολιτικές παγκοσμίου ενδιαφέροντος, δεν είναι κατάλληλο για τους Έλληνες πολιτικούς που αποφασίζουν κυρίως επί θεμάτων, εστιαζόμενοι κυρίως σε διπλωματικά θέματα και την ασφάλεια και επικεντρώνονται σε ένα μικρό αριθμό συγκεκριμένων περιφερειακών θεμάτων. Ως αποτέλεσμα η ΕΥΠ είχε ανάγκη να επαναπροσδιορίσει τις λιγοστές και διασπασμένες αναλυτικές της δυνάμεις, οι οποίες δεν παρήγαγαν ανάλυση καμιάς χρήσης στους ήδη καλά πληροφορημένους χαράκτες της πολιτικής και να τις συγκεντρώσει σε περιοχές κλειδιά, όπου θα μπορούσαν να φέρουν κάτι καινούργιο στο τρόπο πληροφόρησης και διασταύρωσης πληροφοριών. Ο Μπίκας πρόσθεσε ότι επανεξετάζει προσεκτικά όλα τα προγράμματα που αφορούν την υλικοτεχνική υποδομή και τις δυνατότητες της ΕΥΠ στους τομείς της συλλογής πληροφοριών.

4. (C/NF) The ambassador asked if Bikas was preparing a draft law on reorganizing EYP, as Chrysochoidis had indicated. Bikas said that draft legislation was not yet in the works, since he was still studying his agency. He remarked that on February 9 he and Chrysochoidis were scheduled to speak at the parliament on EYP, with special focus on the Vodafone scandal. (Comment: This was a reference to a phone-tapping scandal that embroiled EYP and the former Ministry o f Public Order in the aftermath of the 2004 Summer Olympic Games.) To prepare, he was studying statistics on EYP's size, budget, technical resources, etc. In other words, he was still learning about EYP and so was not ready yet to advocate publicly formal changes.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
Ο Πρέσβης ρώτησε εάν ο Μπίκας ετοίμαζε ένα σχέδιο νόμου με τα πιο σημαντικά σημεία αναδιοργάνωσης της ΕΥΠ, όπως είχε προτείνει ο Χρυσοχοΐδης. Ο Μπίκας είπε ότι σχέδιο νομοθεσίας δεν ήταν ακόμη στα σκαριά, εφόσον μελετούσε ακόμη την υπηρεσία του. Επεσήμανε ότι στις 9 Φεβρουαρίου αυτός και ο Χρυσοχοΐδης είχαν προγραμματίσει να γίνει ομιλία στο Κοινοβούλιο γύρω από το θέμα της ΕΥΠ, με ειδική αναφορά στο σκάνδαλο της Vodafone. (Σχόλιο: Αυτή ήταν μία αναφορά σε ένα σκάνδαλο τηλεφωνικών υποκλοπών που ενέπλεκε την ΕΥΠ και το προηγούμενο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης ως συνέπεια των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004). Για να προετοιμαστεί μελετούσε στατιστικές για το μέγεθος, τον προϋπολογισμό, την υλικοτεχνική υποδομή της ΕΥΠ κλπ. Με άλλα λόγια μάθαινε ακόμα για την ΕΥΠ και δεν ήταν έτοιμος να υποστηρίξει δημοσίως επίσημες αλλαγές.

5. (C/NF) Bikas briefly sketched out EYP's efforts against terrorism. On the one hand, it was trying to become the lead agency in Greece for driving operations against domestic terrorism, both from the right and from the left. On the other hand, it was continuing to deploy resources against the growing threat of transnational terrorists using Greece as a base or a transit point.
Bikas said that here too EYP was in the middle of programmatic restructuring to increase interagency cooperation and to eliminate previous ineffective approaches. He added that one of the reasons that he and Oikonomou had visited France and Italy was to learn how the internal security services were dealing with both problems.
Bikas highlighted the way in which the French had developed both operational and intellectual approaches to domestic unrest, for example using temporary barriers to channel demonstrators away from potential flashpoints, thus allowing them to have their public say but also keeping the lid of outbreaks of violence. Bikas touched briefly on the need for reforms in Greece's anti-terrorist laws ,noting instances in which courts had thwarted counterterrorist efforts by freeing detained suspects (e.g., accepting defense argument that fingerprints on movable items in anarchists' safehouses were not admissible as evidence of participation in the group's activities).

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
Ο Μπίκας εν συντομία σκιαγράφησε τις προσπάθειες της ΕΥΠ εναντίον της τρομοκρατίας. Από την μια μεριά προσπαθούσε να γίνει η υπηρεσία που θα είχε τον πρώτο λόγο στην Ελλάδα για επιχειρήσεις εναντίον της εγχώριας τρομοκρατίας, και της δεξιάς και της αριστεράς. Από την άλλη μεριά συνέχισε να συμβάλλει χρησιμοποιώντας πόρους εναντίον της αυξανόμενης απειλής των διεθνών τρομοκρατών, που χρησιμοποιούν την Ελλάδα ως βάση ή ως σημείο διέλευσης. Ο Μπίκας είπε ότι κι εδώ η ΕΥΠ ήταν στο μέσον μίας προγραμματισμένης αναδόμησης προκειμένου να αυξηθεί η διαδραστική συνεργασία και να μειωθούν οι προηγούμενες αναποτελεσματικές προσεγγίσεις. Πρόσθεσε ότι ένας από τους λόγους που επισκέφθηκε ο ίδιος μαζί με τον Οικονόμου τη Γαλλία και την Ιταλία ήταν για να μάθουν το πως οι εκεί υπηρεσίες ασφαλείας αντιμετώπιζαν αυτά τα προβλήματα. Ο Μπίκας επεσήμανε τον τρόπο με τον οποίο οι Γάλλοι έχουν αναπτύξει επιχειρησιακές και πληροφοριακές προσεγγίσεις στην αντιμετώπιση της εγχώριας αντίδρασης, για παράδειγμα χρησιμοποιώντας προσωρινούς φράχτες που θα καθοδηγούν τους διαδηλωτές μακριά από πιθανούς στόχους, επιτρέποντάς τους παρ’ αυτά να έχουν δημόσιο λέγειν αλλά κρατώντας πάντα τον έλεγχο πιθανών ξεσπασμάτων βίας. Ο Μπίκας ανέφερε συντόμως την ανάγκη αναπροσαρμογής των αντιτρομοκρατικών νόμων στην Ελλάδα, αναφέροντας περιπτώσεις όπου τα δικαστήρια έχουν μπλοκάρει αντιτρομοκρατικές προσπάθειες ελευθερώνοντας υπό κράτηση υπόπτους (αποδεχόμενα το υπερασπιστικό επιχείρημα ότι τα δαχτυλικά αποτυπώματα σε κινούμενα αντικείμενα στα κρησφύγετα των αναρχικών δεν γίνονται αποδεκτά ως αποδεικτικά στοιχεία συμμετοχής σε ομαδικές δραστηριότητες).

6. (C/NF) The meeting ended with the ambassador's expression of the U.S. side's readiness to assist EYP and the HNP in their counterterrorist efforts and of his appreciation that both Bikas and Oikonomou had accepted his proposal for increased communications between the embassy and the leadership of the MCP's key anti-crime and counterterrorist agencies.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
Η συνάντηση έληξε με την ανακοίνωση από τον Πρέσβη της Αμερικανικής ετοιμότητας να βοηθήσει την ΕΥΠ και την Αστυνομία στις προσπάθειές τους έναντι της τρομοκρατίας και εξέφρασε την ευχαρίστησή του για το ότι και ο Μπίκας και ο Οικονόμου δέχτηκαν τη πρότασή του για αυξανόμενη επικοινωνία μεταξύ της Πρεσβείας και της ηγεσίες των υπηρεσιών κλειδιών (αντιτρομοκρατικών και υπηρεσιών εναντίον του εγκλήματος) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

7. (C/NF) COMMENT: While the new Director General came off as smooth, intellectual and engaging, unlike the Minister of Citizen Protection he did not project a sense of urgency or a "strong command" approach to his mission. Although the GoG has instituted some new initiatives, such as the new emphasis on counterterrorism, the sense we had was that those were under the direction of the new Minister, and the Director General was still learning the ropes in his relatively quiet office.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
Ενώ ο νέος Διοικητής φάνηκε άνετος, έξυπνος και γοητευτικός, σε αντίθεση με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη δεν προέβαλλε την αίσθηση του κατ’ επείγοντος ή της «υπό αυστηρής εντολής» προσέγγισης της αποστολής του. Παρόλο που ο GoG εγκαθίδρυσε κάποιες καινούργιες πρωτοβουλίες, όπως τη νέα έμφαση στην αντιτρομοκρατία, η αίσθηση που είχαμε ήταν ότι αυτές οι πρωτοβουλίες ήταν υπό την καθοδήγηση του καινούργιου Υπουργού και ο νέος Διοικητής ακόμα προσπαθούσε να μάθει τη «δουλειά» στο σχετικά ήσυχο γραφείο του.
SPECKHARD


Ερώτηση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας κ. Νάκου προς τον κ. Παπουτσή

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ: Τoν κ. Υπουργό Προστασίας του Πολίτη.
ΘΕΜΑ Απαξίωση της ΕΥΠ από τον Διοικητή της.

Πρόσφατα στον ιστότοπο WikiLeaks, εμφανίσθηκαν αναρτήσεις που παρουσιάζουν τηλεγραφήματα του πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα προς τους προϊσταμένους του, τα οποία παρουσιάζουν το περιεχόμενο συναντήσεων που φέρεται να είχε ο Αμερικανός αξιωματούχος κατά την περίοδο Φεβρουαρίου 2010, με τον Διοικητή της ΕΥΠ κ. Κωνσταντίνο Μπίκα.

Σύμφωνα με όσα εμφανίζονται στο διαδίκτυο, ο κ. Μπίκας ανέφερε, ότι «στόχος του είναι να αυξήσει την παραγωγικότητα της ΕΥΠ αλλά αυτός είναι ένας υψηλός στόχος σε μία έντονα συνδικαλιστικοποιημένη υπηρεσία, και ειδικά σε μία υπηρεσία όπου οι περισσότεροι εργαζόμενοι είναι ΠΑΣΟΚ». Επιπλέον ο κ. Μπίκας ήταν ιδιαίτερα επικριτικός και απαξιωτικός για την υπηρεσία εθνικής ασφάλειας, της οποίας προΐσταται παρέχοντας μία σειρά από πληροφορίες για την ΕΥΠ, σε ξένο διπλωματικό υπάλληλο, οι οποίες αφορούσαν τις Διευθύνσεις της Υπηρεσίας που αποδίδουν και ποιες όχι, τη συνεργασία με άλλες υπηρεσίες καθώς και το προσωπικό και τα μειονεκτήματά του.

Σε ερώτηση του Πρέσβη για τις προαναγγελθείεσες από τον κ. Χρυσοχοίδη μεταρρυθμίσεις στην ΕΥΠ, απάντησε πως «το σχέδιο νόμου δεν ήταν ακόμη έτοιμο, αφού ακόμη μελετούσε την υπηρεσία του», δηλαδή τέσσερις μήνες μετά από την τοποθέτησή του ως Διοικητή, όπως δεν είναι έτοιμο ακόμη και σήμερα δύο χρόνια μετά την τοποθέτησή του στην Υπηρεσία, επιβεβαιώνοντας το τελικό σχόλιο του κ. Πρέσβη, ότι «ο διοικητής της ΕΥΠ δεν επιδεικνύει ισχυρή προσήλωση στο καθήκον του (…) και πως ακόμη μαθαίνει τα κατατόπια της υπηρεσίας που προΐσταται».

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται ο κύριος Υπουργός:

- Συμμερίζεται τα εμφανισθέντα στο διαδίκτυο ως καταγγελθέντα από τον Διοικητή της ΕΥΠ;

- Ποιες πρωτοβουλίες ανέπτυξε ο διοικητής και ποιες ο ίδιος, προκειμένου η ΕΥΠ να υπηρετεί την αποστολή της, να προστατεύει την εθνική ασφάλεια και την Ελλάδα;


Δηλώσεις του βουλευτή της Ν.Δ. κ. Νάκου

Ο Υπεύθυνος του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Προστασίας του Πολίτη της Νέας Δημοκρατίας, Βουλευτή Μαγνησίας, κ. Θανάση Νάκου, μετά την κατάθεση Ερώτησης στη Βουλή, σχετικά με τις αποκαλύψεις του Wikileaks για δηλώσεις του διοικητή της ΕΥΠ, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Μόλις προχθές καταθέσαμε στη Βουλή ερώτηση προς τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά με φαινόμενα κομματισμού και αναξιοκρατίας στην ΕΥΠ, τα οποία διαπιστώνουμε καθημερινά. Ωστόσο, ούτε εμείς δεν περιμέναμε ότι ο ίδιος ο –διορισμένος από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ– διοικητής της ΕΥΠ, θα αποτελούσε τον αψευδέστερο μάρτυρα των όσων καταγγέλλουμε στην ερώτησή μας, με τα όσα φέρεται να έχει πει, ήδη από το Φεβρουάριο του 2010, στον τότε πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα, σύμφωνα με τις νέες αποκαλύψεις του ιστότοπου WikiLeaks.

Δυστυχώς, όμως, πέρα από την επιβεβαίωση των καταγγελιών μας, οι «διαρροές» του WikiLeaks εγείρουν πολύ σοβαρότερα θέματα σχετικά με τη δημόσια και την εθνική ασφάλεια. Διότι ο διοικητής της ΕΥΠ κ. Κωνσταντίνος Μπίκας, πέρα από το γεγονός ότι φέρεται να δήλωσε στον Αμερικανό πρέσβη πως ο στόχος του να αυξήσει την παραγωγικότητα της ΕΥΠ είναι δύσκολο να επιτευχθεί, καθώς πρόκειται για «έντονα συνδικαλιστικοποιημένη υπηρεσία (…) όπου οι περισσότεροι εργαζόμενοι είναι ΠΑΣΟΚ», κάνει και σειρά άλλων αναφορών –προς έναν αξιωματούχο ξένης χώρας μάλιστα– οι οποίες δημιουργούν σοβαρότατα ερωτηματικά.

Συγκεκριμένα, φέρεται να είπε στον κ. Σπέκχαρντ ότι «έχει προσδιορίσει τμήματα που θα πρέπει να καταργηθούν, αλλά αποδεικνύεται δύσκολο να βρεθούν νέες θέσεις για το προσωπικό», ενώ «ήταν επικριτικός για το μεγάλο αριθμό στρατιωτικών υπαλλήλων που υπηρετούν στην υπηρεσία, (…) που συχνά δεν έχουν τις απαιτούμενες ικανότητες» και «επέκρινε τη Διεύθυνση Ανάλυσης Πληροφοριών της ΕΥΠ (…), της οποίας το μοντέλο μπορεί να είναι κατάλληλο για μυστικές υπηρεσίες που δουλεύουν για πολιτικούς με παγκόσμιες ανησυχίες, αλλά είναι ακατάλληλο για τους Έλληνες αξιωματούχους, που το ενδιαφέρον τους για διπλωματικά και δημόσιας ασφάλειας ζητήματα επικεντρώνονται σε μία χούφτα θέματα περιφερειακής πολιτικής».

Μείζον θέμα εγείρει και το γεγονός ότι, σε ερώτηση του Αμερικανού πρέσβη, σχετικά με τις εξαγγελθείσες από τον τότε αρμόδιο υπουργό Μιχάλη Χρυσοχοϊδη μεταρρυθμίσεις στην ΕΥΠ, ο κ. Μπίκας απάντησε τότε, τέσσερις και πλέον μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, πως «το σχέδιο νόμου δεν ήταν ακόμα έτοιμο, αφού ο ίδιος ακόμα μελετούσε την υπηρεσία του»! Κάτι που, προφανώς, εξακολουθεί να ισχύει και σήμερα, δύο χρόνια μετά την τοποθέτησή του στην Υπηρεσία, καθώς καμία πρωτοβουλία για την ανασυγκρότηση της ΕΥΠ δεν έχει αναληφθεί, επιβεβαιώνοντας το τελικό σχόλιο του κ. Σπέκχαρντ, ότι «ο διοικητής της ΕΥΠ ακόμη μάθαινε τα κατατόπια της υπηρεσίας στην οποία προΐσταται... »

Στη σημερινή πρωτόγνωρη συγκυρία για τη χώρα, και υπό το βάρος εξελίξεων και αποκαλύψεων που προκαλούν αίσθηση, τα παραπάνω, σε συνδυασμό με τα όσα φέρεται να έχει πει –πάντα σύμφωνα με το WikiLeaks– για την ΕΥΠ στον πρέσβη των ΗΠΑ και ο κ. Χρυσοχοϊδης, αποτελούν κόλαφο για την ηγεσία του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη αλλά και για την κυβέρνηση συνολικά.

Αυτό που ζητάμε είναι πειστικές εξηγήσεις τώρα! Στα θέματα της δημόσιας και της εθνικής ασφάλειας δεν χωράνε υπεκφυγές και μισόλογα!»

Είναι εμφανής η προσπάθεια που γίνεται από το Μαξίμου να κρατηθεί ο Παπανδρέου μακριά από τα σοβαρά ζητήματα της επικαιρότητας μέχρι την ημέρα της ομιλίας του στο Βελλίδειο το ερχόμενο Σάββατο.

Οι σύμβουλοι του λένε ότι όσο λιγότερο εμφανίζεται αυτή την περίοδο, τόσες περισσότερες πιθανότητες έχει να φάει λιγότερα… παπούτσια από πέρυσι.

Απ΄ το κακό στο χειρότερο πάει (δημοσκοπικά) το κόμμα της Ντόρας Μπακογιάννη. Σε γκάλοπ που δημοσιεύεται την Πέμπτη στα «Επίκαιρα» η Δημοκρατική Συμμαχία μετά βίας πιάνει το 1,5%.

Και μπορεί η Ντόρα να ισχυρίζεται ότι το κόμμα της θα μπει στη βουλή, τα νούμερα όμως δεν είναι σύμμαχός της.

Ίσως γι΄ αυτό να φουντώνουν τα σενάρια που την θέλουν να σκέφτεται το ενδεχόμενο να επιστρέψει στη ΝΔ, επιβεβαιώνοντας αυτό που είπε ο Αβέρωφ: «Όποιος βγαίνει απ’ το μαντρί τον τρώει ο λύκος».

Πολιτικό λόγο που θα τον ζήλευε ο Καρατζαφέρης (αλλά και ο κύριος Μπάμπης) άρθρωσε ο Α. Λοβέρδος στη Βουλή. Ο Υπουργός Υγείας επιτέθηκε στους δημόσιους υπαλλήλους, αμφισβήτησε το Σύνταγμα, ενώ τα έβαλε και με την αριστερά.

«Το 1 εκατ. δημόσιοι υπάλληλοι που ταλαιπωρούν τους 10 εκατ. Έλληνες έφερε τα πράγματα εδώ που είναι σήμερα» ισχυρίσθηκε ο Λοβέρδος κατεδαφίζοντας την πολιτική «οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν είναι εχθροί μας», που έχει εκφράσει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών.

Στη συνέχεια ο Λοβέρδος τα έβαλε με το Σύνταγμα και τους «γραφειοκράτες». «Η πρώτη γραμμή Μαζινό υπέρ της γραφειοκρατίας είναι το ισχύον Σύνταγμα. Εκεί στηρίχθηκε η γραφειοκρατία», είπε και δήλωσε ότι «θεωρώ εχθρούς τους γραφειοκράτες. το μεταπολιτευτικό κατασκεύασμα της ελληνικής γραφειοκρατίας είναι αντίπαλος όχι σύμμαχος. Ως υπουργός δεν είμαι ο port parole της γραφειοκρατίας».

Το παραλήρημα ολοκληρώθηκε με μία αναίτια επίθεση στην αριστερά, καθώς ο Λοβέρδος είπε ότι «στην Ελλάδα της μεταπολίτευσης η ζωή έχει αξία μόνο άμα είσαι αριστερός. Αν δεν είσαι σε πεθαίνουν σε 15 μέρες» και πως «ότι έγινε στην Ελλάδα κατά την διάρκεια του εμφυλίου αντιστράφηκε μετά την μεταπολίτευση».

Συγνώμη, αλλά μπορεί και να καταλαβαίνω λάθος... αν ναι, διορθώστε με. Βρίσκονται σε κατάσταση πανικού και τους φταίνε όλοι εκτός από τις ανεκδιήγητες πολιτικές και αποφάσεις υποταγής που έχουν πάρει οι ίδιοι; Μου φαίνεται ή το έχουν χάσει τελείως; Και -σκεφθείτε-, πήγαν και διακοπές!!!

Η Ελλάδα δεν είναι υπεύθυνη για όλα τα δεινά της οικονομίας η Ελλάδα υποστηρίζει σε αφιέρωμα για την παγκόσμια οικονομία η γαλλική Le Monde.

Σύμφωνα με την εφημερίδα οι πληγές της οικονομίας συνοψίζονται στα ακόλουθα στοιχεία:

1. Η συρρίκνωση της οικονομικής δραστηριότητας στις ΗΠΑ και την Ευρώπη συνιστά τον υπ'αριθμόν ένα κίνδυνο. Οι προβλέψεις κάνουν λόγο για ανάπτυξη κοντά στο 1,6% για τις ΗΠΑ και 1,9% στην ευρωζώνη, ποσοστά κατώτερα των αρχικών εκτιμήσεων. Αλλά και για το 2012 δεν αναμένεται σημαντική βελτίωση στην αμερικανική οικονομία ενώ για την Ευρώπη προβλέπεται περαιτέρω μείωση του ρυθμού ανάπτυξης στο 1,4%.

2. Η συνταγή της λιτότητας που εφαρμόζεται με θρησκευτική ευλάβεια στην Ευρώπη (και όχι μόνο στον «προβληματικό» Νότο) φέρνει πιο κοντά αντί να απομακρύνει το φάσμα της ύφεσης. Προσπαθώντας να εξισορροπήσουν τα δημοσιονομικά τους στοιχεία «σκοτώνει εν τη γενέσει τους τις όποιες ελπίδες ανάπτυξης». Και αυτό διότι οι προσπάθειες επικεντρώνονται υπερβολικά στον τομέα της μείωσης δαπανών και όχι σε πολιτικές αύξησης εσόδων. Και σε αυτήν την περίπτωση η Ελλάδα συνιστά τυπικό παράδειγμα.

3. Οι αντοχές των κοινωνιών εξαντλούνται και η οργή περισσεύει. Τα κινήματα των Αγανακτισμένων σε Ισπανία και Ελλάδα και οι ταραχές στο Λονδίνο αποτελούν στιγμιότυπα μιας κοινωνίας που βρίσκεται δικαίως σε αναβρασμό. Η έλλειψη εμπιστοσύνης έναντι των πολιτικών μπορεί να μην εκδηλώνεται μέχρι στιγμής με βίαιο τρόπο στις ΗΠΑ όμως η αύξηση της ανεργίας φέρνει στα όριά τους και τους Αμερικανούς.

4. Ο θρίαμβος της οικονομικής ορθοδοξίας που επιτάσσει σκληρή νομισματική και δημοσιονομική πολιτική διαπερνά τις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Τόσο η στάση της Γερμανίας έναντι των υπολοίπων οικονομιών της ευρωζώνης όσο και οι πολιτικές που προωθούν οι Ρεπουμπλικανοί και το κόμμα του τσαγιού στις ΗΠΑ διαπνέονται από τις ίδιες αρχές: δεν θα πληρώσουμε «εμείς» για «εσάς».

5. Η ασταθής ισορροπία μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου. Μετά την υποβάθμιση των ΗΠΑ από τον οίκο Standard & Poor's οι δύο οικονομίες βρέθηκαν απολογούμενες και αλληλοκατηγορούμενες για τις αμυντικές δαπάνες και για τη συντήρηση μιας πολεμικής μηχανής με τεράστιο κόστος. Ο άλλος παράγοντας όξυνσης των σχέσεων των δύο άσπονδων φίλων είναι η άτεγκτη στάση της κινεζικής κυβέρνησης στο ζήτημα της συναλλαγματικής ισοτιμίας. Παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις από διεθνείς οργανισμούς το Πεκίνο επιμένει σε ένα (συμφέρον για την εθνική οικονομία) φτηνό γουάν.

6. Η πολλάκις μνημονευθείσα πρόταση της επιβολής κανόνων στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα παραμένει στη σφαίρα των ιδεών τρία χρόνια μετά την κατάρρευση της Lehmann Brothers. Αντιθέτως το όργιο της κερδοσκοπίας φέρνει στο χείλος της χρεοκοπίας ολόκληρες οικονομίες. Για περιορισμό των αδιαφανών χρηματοπιστωτικών συναλλαγών ή απαγόρευση διαπραγμάτευσης παράγωγων προϊόντων ούτε λόγος ενώ ακόμα και η θέσπιση φόρου επί των συναλλαγών απλώς κοσμεί τον κατάλογο των ωραίων ιδεών.

7. Αντίθετα με τη αμερικανική ομοσπονδιακή τράπεζα (Fed) η ΕΚΤ και ο Ζαν - Κλοντ Τρισέ παραμένουν προσκολλημένοι στη λογική του αποπληθωρισμού εφαρμόζοντας μια σφιχτή νομισματική πολιτική που μπορεί να μην αφήνει τον τιμάριθμο να «εκτραπεί» όμως καθιστά το κοινό νόμισμα πολύ ακριβό για τους «αδύνατους» της ευρωζώνης.


Σε αποκλειστική συνέντευξη που παραχώρησε στο κρατικό κανάλι CBC News και θα μεταδοθεί την Πέμπτη, ο καναδός πρωθυπουργός Στίβεν Χάρπερ δηλώνει ότι η μεγαλύτερη απειλή για την ασφάλεια του Καναδά μια δεκαετία μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου εξακολουθεί να είναι κατά την άποψη της κυβέρνησης η "ισλαμική τρομοκρατία".

Υπάρχουν και άλλες απειλές, αλλά το μηχανισμό ασφαλείας του Καναδά απασχολούν οι τρομοκρατικές απειλές των εξτρεμιστών του Ισλάμ, τονίζει ο καναδός πρωθυπουργός.

Ο Χάρπερ εκτιμά ότι είναι δυνατόν να προκύψουν τρομοκρατικές ενέργειες "από το πουθενά", όπως οι πρόσφατες επιθέσεις στη Νορβηγία, όπου ένας ακροδεξιός που μισούσε τους μουσουλμάνους, ο Άντερς Μπέρινγκ Μπράιβικ, σκότωσε 77 ανθρώπους.

Ωστόσο, ο Χάρπερ επιμένει ότι η ισλαμική τρομοκρατία εξακολουθεί να είναι η κορυφαία απειλή, αν και παρουσιάζει κάμψη.

"Όταν οι άνθρωποι σκέφτονται τους τρομοκράτες του Ισλάμ τους συνδέουν με το Αφγανιστάν ή κάποια χώρα της Μέσης Ανατολής, αλλά η αλήθεια είναι πως η απειλή κυριαρχεί σε όλο τον κόσμο", υπογραμμίζει, αναφέροντας την πρόσφατη επίθεση στα γραφεία του ΟΗΕ στη Νιγηρία.

Ο πρωθυπουργός λέει πως πρέπει να παρακολουθούνται οι γηγενείς ισλαμιστές εξτρεμιστές στον Καναδά.

Η συνέντευξη του Καναδού πρωθυπουργού εν όψει της 11ης Σεπτέμβρη αναμένεται να προκαλέσει αίσθηση στον Καναδά, όπου ζει μεγάλη κοινότητα Μουσουλμάνων.

Μετά απο 23 μήνες στην εξουσία το ΠΑΣΟΚ είναι γνωστό οτι δεν έχει επιτύχει απολύτως τίποτα στο επίπεδο του δημοσιονομικού ελλείμματος. Μάλιστα όλες οι ενδείξεις δείχνουν οτι το έλλειμμα θα διαμορφωθεί και εφέτος στα επίπεδα του 10% του ΑΕΠ.

Όλοι σήμερα έχουν αντιληφθεί οτι ο κύριος υπαίτιος για την επιδείνωση της ύφεσης είναι η φορολογική πολιτική του ΠΑΣΟΚ. Και αντί να γίνουν προσπάθειες ώστε να βελτιωθεί το κλίμα στην αγορά με κίνητρα για ανάπτυξη η Κυβέρνηση είναι πλέον αναγκασμένη να απολύσει περίπου 150 χιλιάδες εργαζόμενους στον ευρύτερο αλλά και στον στενό δημόσιο τομέα.

Χαρακτηριστικά στο δημοσίευμα των Financial Times αναφέρεται πως η Ελλάδα έχει ήδη συμφωνήσει με την τρόικα να μειώσει 150.000 θέσεις εργασίας στο Δημόσιο μέχρι το 2014 κυρίως με συγχωνεύσεις και κλείσιμο φορέων, αλλά όπως και με το ενιαίο μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων, και στον συγκεκριμένο τομέα καταγράφονται καθυστερήσεις.

Πέραν όμως αυτού φαίνεται οτι η συμφωνία περιλαμβάνει την σταδιακή μείωση των εργαζομένων με την μέθοδο της “εργασιακής εφεδρείας”.

Ωστόσο δεν έχουν διευκρινισθεί οι λεπτομέρειες αυτού του νέου είδους απολύσεων. Στο μεταξύ καλά πληροφορημένες πηγές υποστηρίζουν οτι κατά την διάρκεια του ενός έτους “εργασιακής εφεδρείας” και αφού λάβουν επίδομα ίσο ή μικρότερο απο αυτό που δίνει ο ΟΑΕΔ στους ανέργους, θα απολύονται χωρίς να λαμβάνουν καμία απολύτως αποζημίωση!

Το γεγονός αυτό έχει προκαλέσει τις έντονες ανησυχίες αξιωματούχων της ελληνικής κυβέρνησης που εκτιμούν ότι μπορεί να ξεσπάσουν νέες διαδηλώσεις στην Αθήνα αντίστοιχης έντασης με εκείνες του Ιουλίου.

Μάλιστα, όπως εκτιμούν κυβερνητικοί αξιωματούχων οι οποίοι εμφανίζονται να ανησυχούν ότι κατά την διάρκεια της επίσκεψης του Πρωθυπουργού κ. Γ. Παπανδρέου στην Θεσσαλονίκη εντός της εβδομάδας μπορεί να ξεσπάσουν νέες διαδηλώσεις παρόμοιες με εκείνες του Ιουλίου.

Είμαστε στον τρίτο χρόνο της ύφεσης με ρεκόρ φέτος πάνω από 5% και η ύφεση θα συνεχιστεί και το 2012, όπως είπε ο ίδιος ο κ. Βενιζέλος και κανείς δεν ξέρει για πόσα χρόνια ακόμα. Η επίσημη ανεργία σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο και οι άνεργοι αυξάνονται κατά εκατοντάδες χιλιάδες, ενώ στην ανεργία αναμένονται και δημόσιοι υπάλληλοι. Επιχειρήσεις μικρές και μεγάλες και καταστήματα βάζουν λουκέτο συνεχώς. Οι φόροι αυξάνονται κάθε τόσο πέρα από κάθε λογική, ενώ οι μισθοί στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα μειώνονται δραστικά και έπεται συνέχεια. Τα έσοδα των ελευθέρων επαγγελματιών έχουν πέσει κατακόρυφα και συνεχίζεται η πτωτική πορεία τους.

Ταυτόχρονα οι τιμές των αγαθών, ακόμα και των υπηρεσιών, καθώς και ο ΦΠΑ αυξάνονται, τινάζοντας, κατά έναν περίεργο, μη λογικό και μη οικονομικά αναμενόμενο τρόπο, τον πληθωρισμό στα ύψη. Το δημόσιο χρέος αυξάνεται με φρενήρη ρυθμό, ξεφεύγοντας από κάθε έλεγχο ενώ την ίδια ώρα το δημόσιο έλλειμμα κινείται κοντά στο 10%. Πολλά χρήματα έχουν αποσυρθεί από την αγορά και έχουν φύγει για το εξωτερικό.

Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά έχουμε παραχωρήσει την Εθνική μας Κυριαρχία στους…. τοκογλύφους οι οποίοι μας κυβερνούν μέσα από ντιρεκτίβες που εκτελεί η σοσιαλιστική κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, η οποία δέχεται ανερυθρίαστα να την ελέγχουν και να της δίνουν εντολές απλοί λογιστές των δανειστών.

Με τέτοια πρωτοφανή δεδομένα, αλλά και με την απόλυτη βεβαιότητα ότι πηγαίνουμε κατευθείαν στα βράχια, οποιαδήποτε άλλη κοινωνία, όχι μόνο θα είχε εξεγερθεί, όχι μόνο θα είχε επαναστατήσει, όχι μόνο θα είχε βγει στους δρόμους, αλλά θα είχε γκρεμίσει καθεστώτα και θα έβαζε στις φυλακές όποιον υπεύθυνο της ολιγαρχίας έβρισκε, ο οποίος δεν θα προλάβαινε να φύγει για το εξωτερικό για να απολαύσει τα πλούτη του.

Παρόλα αυτά η ελληνική κοινωνία υπνωτισμένη κυρίως από τα ΜΜΕ του καθεστώτος, παραμένει απαθής και προσηλωμένη στην κυβέρνησή της, αναμένοντας στωϊκά τα χειρότερα.

Δυο τινά συμβαίνουν:

Είτε ότι ο φόβος και η τρομοκρατία που εκπορεύονται από την προπαγάνδα του καθεστώτος και της τρόϊκας έχουν αδρανοποιήσει πλήρως τον λαό.

Είτε ότι υπάρχει πολύ λίπος ακόμα για να καταναλώσει ο Έλληνας, οπότε δεν τίθεται θέμα, κυβέρνηση και τρόϊκα μπορούν να προχωρήσουν άφοβα.

Γιατί στο καλό δεν αντιδρούμε;

Μήπως μας έχουν πείσει ότι δεν υπάρχει εναλλακτική;


Του Mike Whitney
για το ιστολόγιο Global Research

Απόδοση: Ας Μιλήσουμε Επιτέλους

Το γερμανικό Κοινοβούλιο θα είχε μια και μοναδική ευκαιρία να σταματήσει το σχέδιο της Angela Merkel σύμφωνα με το οποίο θα δοθούν εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε αμφίβολης φερεγγυότητας τράπεζες της ΕΕ που δεν έπαιξαν σωστά τα στοιχήματά τους σε κρατικά ομόλογα. Αν η Βουλή της Γερμανίας δεν κατορθώσει να εμποδίσει την Merkel στις 23 Σεπτεμβρίου, τότε, στο πλαίσιο των "ενισχυμένων εξουσιών" που έχει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας (ΕΣΧΕ), οι αφερέγγυες τράπεζες θα "διασωθούν" και το κόστος θα μετακυλίεται συνεχώς στους φορολογούμενους της Ευρωζώνης.

Παρά τη γεμάτη λαϊκισμό φρασεολογία της ("Εμείς δεν ανεχόμαστε εκβιασμούς από τις αγορές"), η Merkel παραμένει αφοσιωμένη στο "ευρωπαϊκό όραμα", που προβλέπει μια δημοσιονομική ένωση που θα ελέγχεται από τους τραπεζίτες και τους ομολογιούχους, δηλαδή ένα είδος "τραπεζοχούντας". Προς το παρόν, κάνει ό, τι μπορεί για να επισπεύσει τη διαδικασία, προτού οι σεσημασμένοι αυτόκλητοι τιμωροί τύπου "vigilantes" της αγοράς των ομολόγων θολώσουν το τοπίο και προκαλέσουν την κατάρρευση του τραπεζικού σύστηματος της ΕΕ. Ένα σχετικό απόσπασμα από δημοσίευμα του περιοδικού Der Spiegel:

"Εν μέσω του πανικού που επικρατεί στις αγορές, το ΕΣΧΕ πρέπει να δράσει το ταχύτερο", δήλωσε ο Holger Schmieding, επικεφαλής οικονομικός σύμβουλος της Berenberg Bank, στην εφημερίδα Financial Times Deutschland. Μαζί του συμφωνεί και ο Guntram Wolff της ομάδας εμπειρογνωμόνων Bruegel που εδρεύει στις Βρυξέλλες: "Θα μπορούσε να συμβεί μέσα σε μια νύχτα ή σε ένα Σαββατοκύριακο. Η κοινοβουλευτική έγκριση δεν πρέπει να αργήσει". (Από το άρθρο "Αφέλεια η πεποίθηση ότι η Βουλή μπορεί να συμβάλει στη διάσωση του ευρώ", του Der Spiegel)


Τι μας θυμίζουν όλα αυτά; Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Henry Paulson, χρησιμοποίησε την ίδια στρατηγική μετά την κατάρρευση της Lehman Brothers το 2008, προκειμένου να εκβιάσει το Κογκρέσο να εγκρίνει ένα "πακέτο διάσωσης" 800 δισ. δολαρίων μέσω του προγράμματος διάσωσης TARP. Σήμερα, για άλλη μια φορά, ο φόβος μιας χρηματοπιστωτικής κατάρρευσης γίνεται επίφαση για να αρπάξουν κάποιοι χρήματα από τους εργαζόμενους με ύπουλο τρόπο. Άλλο ένα απόσπασμα από διαφορετικό άρθρο του Der Spiegel:

"Οι τράπεζες βρίσκονται πράγματι σε δεινή θέση. Οι περισσότερες από αυτές έχουν ακόμα πολλά ισπανικά, ιταλικά, πορτογαλικά και ιρλανδικά ομόλογα του δημοσίου στους ισολογισμούς τους, και δεν είναι απολύτως σαφές αν αυτά θα επιστραφούν στο ακέραιο τελικά. Αυτό το γεγονός με τη σειρά του τροφοδοτεί τη δυσπιστία μεταξύ των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, πολλά από τα οποία έχουν πάψει να δανείζουν ποσά το ένα στο άλλο. Επιζούν μόνο επειδή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) έχει θέσει ένα απεριόριστο χρηματικό ποσό στη διάθεσή τους και επειδή δέχονται εγγυήσεις ως εξασφάλιση, τις οποίες πολλοί επενδυτές δεν θεωρούν πια ασφαλείς.

Μια αποτελεσματικότερη κεφαλαιοποίηση υπέρ των τραπεζών θα μπορούσε να μετριάσει αυτή τη δυσπιστία, αφού μεγαλύτερη διαφορά ενεργητικού σημαίνει ότι οι τράπεζες θα έχουν τη δυνατότητα να απορροφούν καλύτερα τις απώλειες από το χρέος. Όσες τράπεζες δεν είναι αρκετά ισχυρές ώστε να εξοικονομήσουν οι ίδιες τα ποσά από την κεφαλαιαγορά θα πρέπει να ενισχύονται με δημόσιο χρήμα. Δεν υπάρχει καταλληλότερος φορέας για αυτό τον σκοπό από το ΕΣΧΕ". (Από το άρθρο με τίτλο "Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας έχει ανάγκη από περισσότερες δικαιοδοσίες", του Der Spiegel.)

Η άποψη που διατυπώνεται σε συτό το απόσπασμα είναι τόσο πέρα για πέρα λανθασμένη, που είναι δύσκολο να αρχίσει κανείς από κάπου την κριτική του. Ο ευρωπαϊκός μηχανισμός δημιουργήθηκε για την αποτροπή χρεωκοπίας των χωρών της Ευρωζώνης και όχι των τραπεζών. Η ιδέα ότι οι κερδοσκόποι της αγοράς των ομολόγων μπορούν να αντικαταστήσουν δημοκρατικά εκλεγμένες κυβερνήσεις που εκπροσωπούν λαούς είναι γελοία. Οι τράπεζες βρίσκονται σε δύσκολη θέση, επειδή πήραν λάθος αποφάσεις και τώρα δεν έχουν άλλη επιλογή από το να κάνουν "κούρεμα" στις επενδύσεις τους. Οι μέτοχοι θα πρέπει να εξαλειφθούν και τα χρέη να αναδιαρθρωθούν. Έτσι παίζεται το παιχνίδι.

Αυτό που τα μέλη της "Merkel και ΣΙΑ" επιδιώκουν να κάνουν είναι να αλλάξουν εντελώς το σύστημα, μετατρέποντας το ΕΣΧΕ σε ένα μόνιμο όργανο έκτακτης ανάγκης, που θα είναι σε θέση να μοιράζει δημόσιο χρήμα σε αποτυχημένες τράπεζες. Όλα γίνονται για να βοηθήσουν τους "κακούς μπακάληδες" και φίλους τραπεζίτες τους από το να χάσουν κέρδη. Επομένως, πίσω από όλες τις ανοησίες για "δημοσιονομική ενότητα"» και "εξυγίανση των οικονομικών του κράτους" κρύβεται η άσχημη αλήθεια ότι η ευρωζώνη είναι ένα σύστημα δύο επιπέδων, του οποίου η οικονομική δομή είναι ταυτόσημη με αυτή της Enron. Δεν υπάρχει τίποτε το δημοκρατικό σε ένα σύστημα που επιβραβεύει τις σπάταλες ελίτ της Ευρώπης, ενώ ακουμπά το φορτίο των απωλειών στις πλάτες των εργαζομένων. Είναι, πολύ απλά, μια περίπτωση κλεπτοκρατίας όπως την ξέραμε από παλιά.

Τη Γερμανίδα καγκελάριο στηρίζουν στον αγώνα της οι συνέταιροί της στην ΕΚΤ και το ΔΝΤ. Στην πραγματικότητα, η νέα επικεφαλής του ΔΝΤ, Christine Lagarde, είναι στην πρώτη γραμμή του μετώπου στη μάχη για την καθιέρωση ενός TARP της Ευρώπης, πράγμα που εξηγεί το γιατί πήρε τόσο βεβιασμένα την υποψηφιότητα για την εκλογή της, μετά την παραίτηση του Dominique Strauss-Kahn ενώ εκκρεμούσε η έρευνα σχετικά με τις κατηγορίες που του είχαν απαγγελθεί για τη γνωστή υπόθεση βιασμού στη Νέα Υόρκη.

Σε κάθε περίπτωση, η κυρία Lagarde έχει ήδη αποδείξει ότι είναι κάτι παραπάνω από πρόθυμη να κάνει ό, τι "βαρύ και ανθυγιεινό" χρειαστεί για την επίτευξη των στόχων της και την ικανοποίηση των εύπορων ψηφοφόρων της. Παραθέτω ένα απόσπασμα από ένα εντυπωσιακό βιογραφικό της Lagarde που επιμελήθηκε η βρετανική εφημερίδα Guardian:

"Η Christine Lagarde ξεχωρίζει για την στήριξη που προσφέρει στις μεγάλες τράπεζες. (...) Είναι το πρόσωπο που τάσσεται περισσότερο από όλους υπέρ των πακέτων διάσωσης των τραπεζών". (Από άρθρο με τον τίτλο "Το ΔΝΤ υπό αυξανόμενη πίεση να διορίσει μη Ευρωπαίο επικεφαλής", της εφημερίδας Guardian).

Επομένως, η Lagarde κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για τη διάσωση των τραπεζών, ή μάλλον την "ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών". Ας μην ξεχνάμε επίσης ότι είναι ένθερμη υποστηρίκτρια της "θεσμοθέτησης μιας ευρωπαϊκής οικονομικής κυβέρνησης", που σημαίνει ότι θέλει να θεσπίσει ένα καθεστώς που θα ελέγχεται από τραπεζίτες και ομολογιούχους. Ένα είδος "τραπεζο-ουτοπίας". Παράλληλα, εμμένει στην άποψή της ότι αυτό το νέο διοικητικό όργανο θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να παρεμβαίνει στη διαδικασία του προϋπολογισμού των χωρών της Ευρωζώνης ώστε, όπως δήλωσε η ίδια, να "εξακολουθήσουμε τις προσπάθειές μας για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της οικονομικής εποπτείας, ώστε να συμπεριληφθούν τα δημόσια ελλείμματα και το δημόσιο αλλά και το ιδιωτικό χρέος, εν ανάγκη με την επιβολή "πολιτικών κυρώσεων".

Μάλιστα! Άρα, αυτή η νέα διακρατική ευρω-κυβέρνηση θα είναι σε θέση να "μαστιγώνει" όσες χώρες διαπράττουν το αδίκημα της ψήφισης προϋπολογισμών που εξυπηρετούν τα συμφέροντα του λαού τους αντί αυτά του μεγάλου κεφαλαίου. Εν τω μεταξύ, το υδροκεφαλικό ευρωκράτος της Lagarde θα συνεχίσει να επιβάλλει τις ίδιες πολιτικές που έχει εφαρμόσει από την έναρξη της οικονομικής κρίσης: μεγάλης κλίμακας ιδιωτικοποιήσεις των κρατικών περιουσιακών στοιχείων και των δημοσίων υπηρεσιών, καθώς και ασφυκτικά προγράμματα λιτότητας, που θα διατηρούν την οικονομία σε μια μόνιμη κατάσταση ύφεσης. Αυτό είναι το μέλλον της Ευρωζώνης;

Υπ' όψιν, οι τράπεζες έχουν ήδη παραλάβει πακέτα διάσωσης μέσω του προγράμματος αγοράς ομολόγων της ΕΚΤ, το οποίο διατηρεί τις τιμές των τίτλων τεχνητά υψηλές και αποτρέπει την χρεοκοπία των κρατών-μελών. Το γεγονός ότι η Lagarde πιέζει έντονα για άμεσες εισφορές κεφαλαίου, δείχνει ότι η κατάσταση των τραπεζών είναι πολύ χειρότερη από όσο είχε προβλεφθεί. Γι αυτό, σύμφωνα με την Wall Street Journal, "η Lagarde πρότεινε να χρησιμοποιηθεί το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας (ΕΣΧΕ) για το σκοπό αυτό". Πρόκειται για κλασική περίπτωση της αθέμιτης εμπορικής πρακτικής γνωστής ως "bait and switch" ("δόλωμα και μεταστροφή").

Οι Γερμανοί βουλευτές έχουν την ευκαιρία να θέσουν τέρμα σε αυτές τις επικίνδυνες γελοιότητες, μια για πάντα. Εμποδίζοντας την Μέρκελ, το γερμανικό Κοινοβούλιο μπορεί να εγγυηθεί στους εργαζόμενους της Ευρωζώνης ότι κανείς δεν θα τους αρπάξει εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια και δεν θα τελούν στο εξής υπό την αυταρχική εξουσία των παρασιτικών "banksters".

Αφήστε τις τράπεζες να πληρώσουν μόνες τους λογαριασμούς τους.

Όχι στο ΤΑRP της Ευρώπης!

Τέως πρωθυπουργός σε εκδρομή με ποδήλατο στην έρημο της Λιβύης

Μετά τις εξαγγελίες Βενιζέλου, που αφού έδιωξε την τρόικα από τη χώρα, τώρα προσπαθεί να διώξει και τα έντεκα εκατομμύρια Έλληνες, όλοι ψάχνονται για δουλειά και πρώτοι -πρώτοι οι Υπουργοί, καθώς σύντομα θα μείνουν άνεργοι.

Ενδεικτική του κλίματος που επικρατεί στην Κυβέρνηση και την Κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ είναι η ατάκα κυβερνητικού βουλευτή: «Και τώρα που θα κρυφτούμε;»

Καθώς τα πράγματα στην αγορά εργασίας είναι πολύ χάλια στη χώρα μας, όσοι έχουν το κατάλληλο προφίλ πάνε για διεθνή καριέρα. Οι μνημονιακοί υπουργοί δεν θα βρίσκουν δουλειά ούτε ως «κρατικοί» υπάλληλοι, οπότε ήδη έχουν ξεκινήσει τις αναζητήσεις τους ως έμπειροι καριερίστες που είναι…

Ο Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου είναι έξαλλος και δεν κρύβει πλέον τα νεύρα του. Για μερικά λεπτά στο χθεσινό Υπουργικό, έχασε το μειλίχιο ύφος του και τα έβαλε με «θεούς δαίμονες και υπουργούς». Μετά από μια ένδοξη καριέρα στην κωπηλασία και μια ατυχή στην ποδηλασία, αποφάσισε να αφιερωθεί στο τραγούδι: ήδη σημειώνει μεγάλη επιτυχία η διασκευή των Queen. Ευτυχώς που δεν ζει ο Mercury, να ακούσει την παρωδία του “Bohemian Rhapsody”.

Πληροφορίες λένε ότι έχει έρθει σε συμφωνία με την Αννίτα Πάνια για κάποιες τηλεοπτικές εμφανίσεις, που θα δώσουν ώθηση στις πωλήσεις του cd-single. Το προσεχές Σαββατοκύριακο θα τον απολαύσει το κοινό της Θεσσαλονίκης. Πλήθη κόσμου θα παρακολουθήσουν live τις τρεις εμφανίσεις του μεγάλου καλλιτέχνη. Έχει ξεσηκωθεί η αστυνομία προκειμένου να σταματήσει τις ορδές λαού που εναγωνίως επιζητούν ένα αυτόγραφο, μια φωτογραφία με τον πολυτάλαντο Πρωθυπουργό.

Την ίδια εποχή πρώην υπουργοί συνωστίζονται έξω από τέμενος της Υεμένης

Αλλά μη νομίζετε ότι και οι Υπουργοί κάθονται με σταυρωμένα χέρια. Βλέποντας τις τάσεις φυγής του αρχηγού, έχουν ήδη ξεκινήσει τις επαφές καθώς και την αποστολή βιογραφικών.

Ότι θα ερχόταν τόσο γρήγορα η στιγμή που θα νοσταλγούσα τον Παπακωνσταντίνου δεν το φανταζόμουν: έβγαινε και σε πέντε λεπτά σου είχε ρίξει λακωνικά όλα τα μέτρα-τούβλα στο κεφάλι. Βγαίνει τώρα ο Ben 10 και προσπαθεί να μας πείσει ότι όλα γίνονται για το καλό μας , για να εκσυγχρονιστούμε οι καθυστερημένοι. Δεινός ρήτορας σοβιετικού τύπου, ο Βενιζέλος έχει πράγματι όλο το “πακέτο” για υπουργός Άνευ Χαρτοφυλακίου στην Κούβα .

Ο Ραγκούσης με το «δωρικό» στυλ του και τις νεοφιλελεύθερες επιλογές, αν δουλέψει λίγο το «κρύο» χιούμορ, έχει πολλές πιθανότητες να γίνει υφυπουργός του Κάμερον. Ο Άγγλος Πρωθυπουργός ενθουσιάστηκε από το βιογραφικό του Παριανού Γιάννη και τον προορίζει για οδηγό διώροφου λεωφορείου, ή για βαρκάρη στον Τάμεση. Η όποια θέση λάβει θα είναι σίγουρα ανταγωνιστική στα ταξί.

Ο Λοβέρδος έχοντας αυτό το μοναδικό μοιρολατρικό αλλά και επιθετικό στυλ, είναι σε επαφές με τον Καντάφι, για να αναλάβει το υπουργείο Υγείας της εξόριστης κυβέρνησης του Μοαμάρ. Κάποια προβλήματα στην επικοινωνία θα επιλυθούν σύντομα, γιατί στην έρημο δεν έχει παντού καλό σήμα…

Ο Ρέππας αναμένεται να ενισχύσει την Κυβέρνηση του Άσαντ στη Συρία, προκειμένου να επιτευχθεί εκεχειρία και αφοπλισμός των αντικαθεστωτικών. Αν πετύχει η διαπραγμάτευση, πάλι θα τους σφάξουν, αλλά οι αντικυβερνητικοί θα είναι ικανοποιημένοι που προσήλθαν στο διάλογο.

Αποκλειστικό: μάσκα διαφυγής υπουργού το βράδυ των εκλογών

Ο Μιλτιάδης Παπαϊωάννου είχε εναποθέσει πολλά στην υποψηφιότητα Στρος Καν. Ο «εκατόνταρχος» Ντομινίκ χρειάζεται επειγόντως ένα «δέκαρχο», που να έχει μία ελαφρώς λιγότερο «πικάντικη» φάτσα από ότι ό ίδιος.

Χωρίς άγχος ο Γερουλάνος θα κινείται στα βασιλικά σαλόνια, ως αυτοεξόριστος πρίγκιπας, ενώ αντίθετα ο Χρυσοχοϊδης με πρότυπο τον περιβόητο Γουάιατ Έρπ θα υπηρετήσει ως σερίφης στο Φαρ Ουέστ.

Δεν έχουν όμως όλοι βλέψεις για διεθνή καριέρα. Η Άννα Διαμαντοπούλου θα γίνει η «δασκάλα με τα μαύρα μαλλιά» στις Πρέσπες. Βιβλία δεν χρειάζεται, καθώς θα διδάσκει από το προσωπικό της αρχείο, όλους τους νόμους που πέρασε ως υπουργός.

Ο Πάγκαλος ξέρει ότι οι Έλληνες θα πάρουν τα βουνά και ετοιμάζει αλυσίδα από χασαποταβέρνες. Πρότυπο του ένα μαγειρείο στα Βίλλια, με σπεσιαλιτέ προβατίνα στα κάρβουνα, προβατίνα κοκκινιστή, προβατίνα βραστή. Θα προσθέσει και την ωμή για όσους βιάζονται. Σκέπτεται να πάει και στο Master Chef. Όχι για μάγειρας, αλλά για δοκιμαστής.

Ο Παπουτσής θα πάει για δήμαρχος Πάρου, για να εκνευρίσει τον Ραγκούση, ο Πεταλωτής θα γίνει τηλεοπτικός πλασιέ βιβλίων για εξωγήινους και ο Παπακωνσταντίνου θα νοικιάζει ομπρέλες σε παραλίες τους χειμώνες. Τα καλοκαίρια θα είναι ναυαγοσώστης στον Όλυμπο…

Μικρός Οδυσσέας


Ο υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας, Hans-Peter Friedrich πριν έξι μήνες είχε δηλώσει ανοιχτά πως το Ισλάμ δεν έχει θέση ούτε στη Γερμανία αλλά ούτε και στην Ευρώπη. Αν η δήλωσή του τότε έκανε εντύπωση, η προχθεσινή του δήλωση στη γερμανική BILD έκανε… πάταγο.

“Σύμφωνα με πηγές μας, τουλάχιστον 1.000 φανατικοί ισλαμιστές έχουν διεισδύσει στο εσωτερικό της Γερμανίας και είναι έτοιμοι να δράσουν. Οι 128 από αυτούς θεωρούνται ιδιαιτέρως επικίνδυνοι, ενώ όλοι τους έχουν εκπαιδευτεί σε στρατόπεδα συγκεντρώσεων τρομοκρατικών ομάδων. Μπορεί η Αλ Κάιντα να έχει χάσει πολλούς από τους ηγέτες της, ωστόσο ο κίνδυνος να δράσουν είναι ακόμη ορατός. Οι γερμανικές μυστικές υπηρεσίες διαθέτουν ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων μεθόδων ασφάλειας και ερευνούμε σε βάθος το δίκτυο των εξτρεμιστών”, τόνισε.

“Ωστόσο ο κίνδυνος ελλοχεύει γιατί υπάρχει περίπτωση κάποιοι φανατικοί ισλαμιστές να δράσουν αυτόνομα χωρίς να είναι ουσιαστικά και επίσημα στρατευμένοι. Τρανό παράδειγμα, ο 21χρονος Κοσσοβάρος που έδρασε αυτοβούλως σκοτώνοντας δύο αμερικανούς στρατιώτες στο Αφγανιστάν”, επισήμανε!

Στην Ελλάδα, είναι άγνωστος αριθμός των φανατικών ισλαμιστών που έχουν εισέλθει. Άγνωστος είναι, επίσης, και ο αριθμός των τζιχαντιστών μελών της Αλ Κάιντα. Γνωστό είναι όμως ότι υπάρχουν ομάδες άκρως επικίνδυνων για την ειρήνη και την εσωτερική ασφάλεια του κράτους και των πολιτών. Ήδη, οι μυστικές υπηρεσίες της Ελλάδας γνωρίζουν την δράση συγκεκριμένων μουσουλμάνων, τους χώρους συγκέντρωσής τους, ενώ υπάρχουν ήδη πληροφορίες για τζιχαντιστές μέλη της Αλ Κάιντα που έχουν περάσει από την Τουρκία στην Ελλάδα.

Η ερώτηση που εμείς θέλουμε να υποβάλουμε στον πρωθυπουργό της χώρας και υπεύθυνο για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι: Μπορείτε να εγγυηθείτε με την ίδια σας την ζωή πως δεν πρόκειται να υπάρξει ένοπλη δράση πάσης φύσεως κατά Ελλήνων από φανατικούς μουσουλμάνους; Φυσικά η ερώτηση είναι θεωρητική, γιατί ο κύριος Παπανδρέου έχει ήδη εκθέσει (και συνεχίζει καθημερινά να εκθέτει ολοένα και περισσότερο) τους Έλληνες πολίτες σε καθημερινούς κινδύνους που απειλούν την ζωή τους. Αρκεί να δει ο οποιοσδήποτε από εμάς ένα αστυνομικό δελτίο που δεν έχει "αλλοιωθεί" (στο όνομα της πολυπολιτισμικότητας φυσικά!).

«Σε εμάς έλαχε ο κλήρος να βγάλουμε την Ελλάδα απ' την κρίση», δήλωσε ο Γιώργος Παπανδρέου, ο άνθρωπος που έμπασε τη χώρα στην εν λόγω κρίση. Δεμένη χειροπόδαρα. Είναι να απορεί κανείς με τη «σκέψη» του Πρωθυπουργού, αλλά ουδείς απορεί πλέον...

Στην Ελλάδα τα τελευταία τριάντα χρόνια ο δικομματισμός δημιούργησε τερατώδεις παθολογίες. Στη διετία που κυβερνάει ο Παπανδρέου οι παθολογίες αυτές προγράφηκαν στα λόγια, αλλά στην πράξη «αξιοποιήθηκαν» για να γεννηθούν νέες, ακόμα πιο καταστροφικές, ακόμα πιο τερατώδεις. Ενώ, εις όσα αφορούν τις αιτίες αυτών των παθολογιών (κομματοκρατία, οικογενειοκρατία, ξενόδουλη εξάρτηση, αναξιοκρατία κι άλλα) ουδέν διορθώθηκε, εις ό,τι αφορά τα αποτελέσματα των περί ων ο λόγος παθολογιών, τα πάντα επιδεινώνονται. Στα δύο αυτά χρόνια, όχι μόνον οι πλούσιοι έγιναν πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι, αλλά προσέτι αιχμαλωτίστηκε το μέλλον μας για μια-δυο δεκαετίες, πιθανώς τις τελευταίες εν σχέσει με αυτό που εννοούμε όταν λέμε Ελλάδα...

Εκτός κι αν...

Αποκαλυπτικοί οι Αμερικανοί Πρέσβεις και Πρεσβευτές αξιότιμοι κύριοι Ρις και Σπέκχαρντ για το πώς βλέπει η Αμερικανική Διοίκηση τη δημοσιογραφία και στις ΗΠΑ και στις Αποικίες. Κάτι σαν διατεταγμένη υπηρεσία όπως εκείνη των πολεμικών ανταποκριτών - όχι των ανεξάρτητων, αλλά των εξαρτυμένων σε κάποιο στράτευμα και συνεπώς εξαρτημένων απ' αυτούς απ' τους οποίους εξαρτάται η ζωή τους.

Λογικόν! Οι ΗΠΑ βρίσκονται διαρκώς σε πόλεμο· και σε εσωτερικόν (ταξικό), που μάλιστα επ' εσχάτοις οξύνεται, και σε εξωτερικόν, με όλους! Εχθρούς και φίλους. Διότι ακόμα και με τους τελευταίους οι σχέσεις τους με πολεμικούς όρους διαμορφώνονται.

Βεβαίως σε μητροπολιτικό έδαφος η δημοσιογραφία συχνά ξεφεύγει από τα προβλεπόμενα μοτίβα, μάλιστα ενίοτε γράφει και λαμπρές στιγμές, αλλά over seas στα Αποικιακά εδάφη τα πράγματα πρέπει να 'ναι πιο συγκρατημένα και πιο ελεγχόμενα. Σε χώρες μάλιστα άτακτες εις ό,τι αφορά το λαϊκό αίσθημα, αλλά δορυφορικές εις όσα αφορούν τη σχέση τους με τις ΗΠΑ κάποτε θα πρέπει να αποκατασταθεί -και στη δημοσιογραφία- η τάξη που επικρατεί και στο τραπεζικό, φέρ' ειπείν, σύστημα.

Είμαστε ως προς τούτο σε καλό δρόμο - οι αποκαλύψεις απ' το WikiLeaks των προσπαθειών που κάνουν οι Αμερικανοί ιθύνοντες να προσεγγίσουν δημοσιογράφους, μάλιστα εξ απαλών ονύχων στις δημοσιογραφικές σχολές, ούτε τα αυτιά πολλών να ιδρώσουν έκαμαν, ούτε την ουρά κάποιων γαϊδάρων να στάξει.

Ως φαίνεται δεν μας προκαλούν πλέον την αποστροφή που μας προκαλούσαν κάποτε κάτι παλιοσειρές πρακτόρια, παλαίμαχοι κακοποιοί, αξιόμαχοι πεμπτοφαλαγγίτες και βετεράνοι των μυστικών κονδυλίων.

Αλλαξαν οι καιροί.

Κι ας ξεκολλήσουν απ' τις εμμονές τους κάτι παλιομοδίτες «αντιαμερικανοί», που επιμένουν ότι για τις κακοδαιμονίες της χώρας φταίνε οι ξένοι.

Οχι, φίλοι μου, κάντρυμεν και συμπατριώτες. Για τα χάλια μας δεν φταίνε οι ξένοι, αλλά οι ραγιάδες των ξένων - είδος στην παραγωγή του οποίου η Ελλάς έχει διακριθεί ανά τους αιώνες. Το τρίπτυχο γραικύλος - γενίτσαρος - δωσίλογος υπήρξε πάντα σ' αυτήν τη χώρα ανάλογης αξίας με το τρισυπόστατο τρίπτυχο πατρίς - θρησκεία - οικογένεια.

Υπ' αυτήν την έννοια και ξεπερνώντας επιτέλους τα ελληνοχριστιανικά ιδεώδη τού ανήκομεν εις την Δύσιν και τα ιδού, στρατηγέ μου, ο στρατός σας, εκσυγχρονισμένοι πλέον μπορούμε να ομνύωμεν σε έναν πιο διευρυμένο, πιο γκλομπαλιζέισιον κόσμο, κάνοντας πια οικεία βουλήσει όσα παλιότερα για να τα κάνουμε μας τράβαγαν κι ας κλαίγαμε.

Είναι λοιπόν πρόοδος για όλους μας και ιδιαιτέρως για τη δημοσιογραφία, ο εκθειασμός από τους Αμερικανούς Πρέσβεις και Πρεσβευτές του διευθυντή της «Καθημερινής» κυρίου Αλέξη Παπαχελά για την ικανότητά του «να παρουσιάσει» μέσα απ' την τηλεοπτική του εκπομπή «Νέοι Φάκελοι» (ΣΚΑΪ) τις «θεμελιώδεις θέσεις των ΗΠΑ». για τον πόλεμο Ρωσίας - Γεωργίας, μια λαμπρή στιγμή της ανεξάρτητης από τα στενά ελληνικά συμφέροντα δημοσιογραφίας, μιας δημοσιογραφίας με ευρύτερους ορίζοντες και διεθνές κύρος...

Πάντα τέτοια!

ΣΤΑΘΗΣ Σ. από enet

Τι πρόκειται να κερδίσει η κυβέρνηση από τις απολύσεις εκατοντάδων χιλιάδων Δ.Υ.;

Ότι θα ελαφρύνει το έλλειμμα και εξ αυτού το χρέος, πρόκειται για αστειότητα. Η εξοικονόμηση κάποιων εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ από το κομμάτι τη μισθοδοσίας ωχρειά μπροστά στο χρέος που με το δεύτερο πακέτο θα κοντεύει το μισό τρις. Άσε που τα επιδόματα ανεργίας και η μείωση της κατανάλωσης και των φορολογικών εσόδων θα εξανεμίσουν και αυτό το πενιχρό στιγμιαίο κέρδος. Βέβαια μπορεί η κυβέρνηση να κόψει εντελώς τα επιδόματα ανεργίας, κάτι που ευχαρίστως θα έκανε και μάλλον θα κάνει, μιας και το θέαμα της δυστυχίας των άλλων προσφέρει ανυπέρβλητες ηδονές, αλλά δυστυχώς γιαυτή δεν θα μπορέσει να κάνει κάτι για ν' αντισταθμίσει τη μείωση της κατανάλωσης και τα διαφυγόντα φορολογικά έσοδα.

Θα μπορούσε κανείς να πιθανολογήσει ότι το κάνει έτσι ώστε η χώρα να προσφέρει στους βιτσιόζους πραιτωριανούς και συμβούλους των Βρυξελλών και του ΔΝ,Τ σασπένς και 3D θέαμα σε φυσικό ντεκόρ, από μιλούνια δυστυχισμένους ανέργους, στο βαθμό που τα κάθε είδους Κολοσσαία, τα δημόσια μαρτύρια και οι θηριομαχίες έχουν κριθεί πολιτικώς μη-ορθά και ενάντια στα ανθρώπινα δικαιώματα. Επί πλέον το αίμα αποτελεί πρώτης τάξεως διεγερτικό και για τ' ανοργασμικά κυβερνητικά στελέχη.

Θα μπορούσε να ήταν απλά, κι από μίσος και μισανθρωπισμό. Δεν θα μού έκανε εντύπωση, μιας και η άποψη αυτή μπορεί να επιβεβαιωθεί από τις δεκάδες φορές που η κυβέρνηση, του πρωθυπουργού πρωτοστατούντος, λοιδώρησε, συκοφάντησε, επιτέθηκε, σπίλωσε, κατηγόρησε με όλα τα χρώματα απ' την παλέτα της μισαλλοδοξίας, δεκάδες μερίδες και στρώματα του ελληνικού πληθυσμού. Όλα, εκτός από τα όμοιά της και τα ανώτερα. Αυτά, όλως τυχαίως, τα προσπέρασε. Αυτό ας το δούμε σε αντίθεση με τον Ομπάμα, ο οποίος μετά την επίτευξη συμφωνίας στο παραπέντε για την αύξηση του ορίου δανεισμού, στην πρώτη δημόσια ομιλία του, το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να πλέξει το εγκώμιο του αμερικανικού λαού. Αν τα εγκώμια αυτά εντάσσονται στον λαϊκισμό, τότε οι "αντι-λαϊκιστικές" πρακτικές της κυβέρνησης εντάσσονται κάλλιστα στις θηριωδίες. Αν και τα θηρία ποτέ δεν σκοτώνουν από μίσος και εκδίκηση.

Τότε γιατί χαίρεται ν' απολύει; Ο λόγος είναι η εξασφάλιση άφθονου, απελπισμένου και μορφωμένου εργατικού δυναμικού για τις ειδικές οικονομικές ζώνες, ΕΟΖ, με δουλοκτητικό εργασιακό καθεστώς, όπου οι ξένες εταιρίες θα μπορούν να εγκαθιστούν δραστηριότητες απαγορευμένες στον πρώτο κόσμο, να εξασφαλίζουν μεροκάματα Κίνας, να εξάγουν τα κέρδη, να απαλλάσσονται των φόρων και γενικώς να οργάζονται σαδιστικώς και ανεμποδίστως...

Πηγή

  • Συναίνεση και για το τζαμί από ΝΔ και ΠΑΣΟΚ
  • Τον κίνδυνο δημιουργίας κέντρου τρομοκρατών επεσήμανε ο ΛΑ.Ο.Σ.
Συναίνεση και σύμπτωση απόψεων για την δημιουργία τεμένους, ήταν επακριβώς τα λόγια του Φίλιππου Πετσάλνικου, προέδρου της Βουλής, όταν ανακοίνωνε το αποτέλεσμα της ονομαστικής ψηφοφορίας περί του άρθρου 29 του νομοσχεδίου για τα αυθαίρετα. Το άρθρο το οποίο αφορούσε την κατασκευή ισλαμικού τεμένους, στην περιοχή του Ελαιώνα – Βοτανικού. Στην ονομαστική ψηφοφορία ψήφισαν 214 βουλευτές. Ναι στο άρθρο ψήφισαν οι 198, αποδεικνύοντας μια διακομματική υποστήριξη ΝΔ και ΠΑΣΟΚ και αριστεράς. Όχι ψήφισαν οι 16 βουλευτές βουλευτές του ΛΑΟΣ οι οποίοι άλλωστε ως κοινοβουλευτική ομάδα ζήτησαν την ονομαστική ψηφοφορία.

Είναι λοιπόν η πρώτη μέρα στην ιστορία του ελληνικού κράτους, στην οποία επανέρχεται στην Αθήνα το τζαμί. Με την σύμφωνη γνώμη όλων των κομμάτων της Βουλής, εκτός του ΛΑΟΣ. Μια ημέρα την οποία είμαστε σίγουροι ότι θα θυμούνται οι εναπομείναντες Έλληνες στον τόπο αυτό, όταν τα τζαμιά θα έχουν πολλαπλασιαστεί και στις γειτονιές της πόλης θα ακούγονται οι μουεζίνηδες.

Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι κατά την χτεσινή συνεδρίαση της Βουλής για το θέμα ανέβηκαν οι τόνοι με ευθεία αντιπαράθεση μεταξύ Γ. Καρατζαφέρη και Γ. Παπακωνσταντίνου με τον πρώτο να κατηγορεί την κυβέρνηση, λέγοντας ότι με τη δημιουργία Τζαμιού «κατασκευάζει τρομοκράτες».

Αναλυτικά ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, εξέφρασε την άποψη ότι, «η δημιουργία μουσουλμανικού τεμένους, θα αποτελέσει βόμβα για την χώρα» και πρόσθεσε ότι «σε ένα σταθερό και ισχυρό μουσουλμανικό κέντρο, θα δημιουργούνται επικίνδυνοι τρομοκράτες».

Η ΝΔ υπερψήφισε το νομοσχέδιο, συναινώντας στην κατασκευή τζαμιού. Και ήταν άλλωστε δική της ιδέα, καθώς το συγκεκριμένο άρθρο αποτελούσε ένα remake τροπολογίας που είχε φέρει στην Βουλή η Μαριέττα Γιαννάκου. Και αν η Γιαννάκου πλήρωσε την στάση της σε αυτό το ζήτημα και στο ζήτημα του βιβλίου, με την βουλευτική της έδρα, το κόμμα της την … τακτοποίησε στην Ευρωβουλή. Και από ό,τι φαίνεται θα φροντίσει να την ξαναέχει υποψήφια στις επόμενες εκλογές.

Ομιλία Χρυσανθακόπουλου στη Βουλή για την ανέγερση τεμένους

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μαζί με τα ξερά, τον καπιταλισμό, θα καούν και τα χλωρά, η φτωχολογιά που ζητάει νομιμοποίηση, ζητάει διευθέτηση, ζητάει παράταση της ζωής στα δικά της αυθαίρετα της πρώτης κατοικίας.

Δεν κατανοώ σε καμία περίπτωση τις πτέρυγες της Βουλής εκείνες, οι οποίες επιτίθενται στο νομοσχέδιο συλλήβδην και δεν λένε έστω «νομιμοποίηση δίχως πρόστιμα», για να μείνουν συνεπείς τουλάχιστον στις αρχές τις οποίες διακηρύσσουν, αλλά καταψηφίζουν τα πάντα.(ΚΚΕ -ΣΥΡΙΖΑ) Είναι ιδιαίτερα κρίσιμο να πει κανείς ότι η καταψήφιση έχει μια εξαίρεση για αυτούς τους πολιτικούς χώρους.

Βέβαια, εδώ είναι μεγάλο το ζήτημα, γιατί έχουμε ένα ευρύ φάσμα συμπαράταξης. Θα έλεγε κανείς ότι υπάρχει μια συμπαράταξη ΠΑΣΟΚ, Νέας Δημοκρατίας, ΚΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ-ΚΟΥΒΕΛΗ-ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ υπέρ του τεμένους. Μπράβο! Είναι πολύ σημαντική και καθοριστική αυτή η συμπαράταξη, διότι δείχνει ότι τελικά τα κόμματα τέμνονται ιδεολογικά και σε επίπεδο αξιών και αρχών μεταξύ τους πάνω σε συγκεκριμένες σκοπιμότητες, τις οποίες υπηρετούν.

Και αν δούμε την εξέλιξη αυτή του τεμένους έξω από την ελληνική πραγματικότητα, θα πούμε: Μα, τι λέτε τώρα; Παγκοσμίως υπάρχει ελεύθερη διακίνηση ιδεών, ελεύθερη διακίνηση αξιών, ελεύθερη διακίνηση θρησκειών, ελεύθερη διακίνηση μεταναστών. Και ποιοι είναι οι πρωταγωνιστές της ελεύθερης διακίνησης μεταναστών; Οι πρωταγωνιστές άρχονται από τα Αριστερά, φτάνουν προς το μετριοπαθές κέντρο και αγκαλιάζουν ένα μεγάλο κομμάτι της Δεξιάς παράταξης.

Πώς γίνεται τελικά η παγκοσμιοποίηση να έχει τόσους πολλούς συμμάχους σε αυτή την Αίθουσα και τα κόμματα αυτά να υλοποιούν ακριβώς αυτό τον σχεδιασμό της βαβυλωνοποίησης της χώρας μας; Έτυχε; Είναι δηλαδή, τυχαίο που ακούσαμε την κ. Παπαρήγα να λέει: Ένα εκατομμύριο μετανάστες στην Ελλάδα, δεν έχει σημασία πώς μπήκαν, όλοι να νομιμοποιηθούν. Μόνο εκατόν πενήντα χιλιάδες θέλετε, κύριοι του ΠΑΣΟΚ; Να λέει ο ΣΥΡΙΖΑ: Δεν υπάρχουν λαθραίοι άνθρωποι. Βεβαίως, δεν είναι κανένας λαθραίος, γεννήθηκε από μάνα και πατέρα, αλλά λαθρομετανάστες υπάρχουν, διότι υπάρχουν κράτη. Αλλά για εσάς δεν υπάρχουν κράτη, υπάρχει η παγκοσμιοποίηση, αλλά για να βοηθήσετε την παγκοσμιοποίηση λέτε «Κοιτάξτε, εμείς παγκοσμίως θέλουμε ανοικτά σύνορα και να ενωθούν τα προλεταριάτα και όλα μαζί κάποτε θα την ανατρέψουν. Μέχρι τότε θα τη διευκολύνουν». Δηλαδή, να είναι γρανάζια στην ολοκλήρωση των σχεδίων της νέας τάξης πραγμάτων και από την άλλη μεριά αναίρεση αυτής της τάξης πραγμάτων.

Όμως, πώς θα γίνει αυτή η αναίρεση της τάξης πραγμάτων, αν το κοινωνικό της μοντέλο, αν όλοι από κοινού επιβάλετε τον πολυπολιτισμό ως πρότυπο και αναγκαστική εξέλιξη την Βαβυλωνία; Αν όλοι μαζί επιβάλετε την νομιμοποίηση των ναρκωτικών μεθαύριο, μετά το γάμο ομοφυλοφίλων, μετά όλο αυτό το φάσμα των ιδεών; Μαζί εσείς όλοι τυχαία υπογράφετε υπέρ της παραχάραξης της ιστορίας. Μεγάλος πυρήνας της Νέας Δημοκρατίας, κυρίαρχη δύναμη στο ΠΑΣΟΚ και ουρά η παραδοσιακή Αριστερά είναι στην ίδια αξιακή ιδεολογία της παραχάραξης της ιστορίας και της κατάργησης του έθνους-κράτους.

Και όταν έρχεται η προσέγγιση του ζητήματος ότι εμείς δεχόμαστε μικρούς ευκτήριους οίκους και όχι τεράστιους χώρους, οι οποίοι θα αποδίδονται και ως πολιτιστικά κέντρα και ταυτόχρονα δεν θα έχουμε μπροστά μας ούτε ποιος θα είναι ο διαχειριστής. Με ποιον μιλάει η Κυβέρνηση; Με Σουνίτες, με Σιίτες και με ποιους; Ποια είναι η λεγόμενη πακιστανική κοινότητα της Αθήνας; Ποια είναι η λεγόμενη ισλαμική ομάδα της Αιγύπτου; Ποια είναι η αραβική ομάδα; Ποια είναι η ομάδα του Λιβάνου; Ποια είναι η ομάδα του Ιράκ; Ποια είναι η ομάδα της Αλγερίας, των Λιβύων, του Μπαγκλαντές; Με ποιον μιλάτε; Ποιος είναι ο πραγματικός σας συνομιλητής; Ποιος θα είναι ο διαχειριστής; Αύριο ποιος θα διαχειριστεί αυτό το τέμενος; Δεν ξέρετε ούτε κι εσείς, γιατί πραγματικά έχετε μπροστά σας ένα ευρύ φάσμα δυνάμεων.

Βέβαια, μου κάνει εντύπωση που η Νέα Δημοκρατία λέει να γίνει, αλλά να μην τα πληρώσει το κράτος. Όταν ψηφίσατε τη δικιά σας τροπολογία, πριν από πέντε χρόνια, για να γίνει αυτό το τέμενος, ποιος τα πλήρωνε; Το κράτος. Έτσι δεν είναι; Τώρα, πώς κλαίτε για τα χρήματα του ελληνικού λαού που τότε τα δίνατε εσείς δια μέσου της δικιάς σας τροπολογίας; Μιλάμε, δηλαδή, για καμώματα και μόνο σε μια προσπάθεια να πλησιάσετε και το δυσαρεστημένο ελληνικό λαό.

Κάποιοι δεν έχουν κατανοήσει τι σημαίνει μετεγκαταστάσεις πληθυσμών. Κάποιοι ξεχνούν ότι ο Λίβανος ιδρύθηκε ως κράτος, δεν υπήρχε λόγος να ιδρυθεί, παρά μόνο ως χριστιανικό κράτος, θύλακας χριστιανικός σε μια ισλαμική περιοχή και ότι ο Λίβανος σήμερα δεν έχει 15% Χριστιανούς, ενώ ήταν 100% στην ίδρυσή του. Γιατί; Για τα ανοικτά σύνορα, για τη διαρκή ενσωμάτωση ισλαμικών πληθυσμών και την κατάλυση στο τέλος του ιστορικού χαρακτήρα. Αυτό τα παραγνωρίζετε.

Και βέβαια, μπροστά μας έχουμε να κάνουμε με πολλαπλές πτυχές ενός σημαντικού ζητήματος. Κάποιοι στη νόμιμη άμυνα του ελληνικού λαού που ζητάει όχι μεγάλα τζαμιά στην Αθήνα και δεν μιλάμε για την περιοχή της μουσουλμανικής μειονότητας, η οποία απολαμβάνει μεγάλων ευεργεσιών, ανακαλύπτουν μισαλλοδοξία, κάτι που δεν υφίσταται. Εμείς που κηρύττουμε τον αγαπητικό χριστιανισμό, που εδώ μέσα σας έχω πει για το Άγιο Όρος και στη δικιά μου ομιλία για την κάρτα του πολίτη, που έχουμε τη συγχωρητική προσέγγιση, που έχουμε αυτή τη φιλευσπλαχνία, που υπάρχει ανεξίθρησκη αναγνώριση του δικαιώματος από τους Χριστιανούς και την επίσημη Εκκλησία, δεν έχουμε κανένα μίσος για κανέναν άνθρωπο και κανένα ρατσισμό.

Δεν ανεχόμαστε, όμως, την οργανωμένη ανθελληνική εχθροπάθεια, την οποία υπηρετείτε συστηματικά με όλες σας τις ενέργειες και τις πολιτικές πράξεις και μέσω του ελληνικού Κοινοβουλίου. Αυτό πράττετε. Αυτό είναι το αποτέλεσμα στης δικής σας πολιτικής επιλογής, της σύμπλευσης αυτού του ενιαίου χώρου.

Και κλείνω, βεβαίως, λέγοντας ότι θα αναμετρηθούμε σ’ αυτό το ζήτημα. Είναι ιστορική αυτή η αναμέτρηση, γιατί θα αναμετρηθεί ο πολιτισμός με τη βαρβαρότητα, η σκοπιμότητα με τους ιερούς σκοπούς και τις αξίες, η δική σας προσέγγιση της ενιαίας συμπαράταξης, του ενιαίου κόμματος κοινωνικής ανατροπής της ελληνικής οικογένειας και κοινωνίας εν συνόλω, του ελληνικού πολιτισμού με την εκ των έσω υπονόμευση την οποία εσείς διευκολύνετε.

Και ολοκληρώνω την παρέμβασή μου απευθυνόμενος στον κύριο Υπουργό. Εμείς συμβάλαμε σ’ αυτό το νομοσχέδιο συστηματικά και θα συνεχίσουμε και τώρα. Επειδή οι μάντρες, οι αναβαθμοί για φύτευση δένδρων, οι εξωτερικές σκάλες και λοιπές κατασκευές είναι θέμα που πρέπει να συμπεριληφθεί, κύριε Υπουργέ, στο φύλλο καταγραφής -διότι αλλιώς θα πάει η Πολεοδομία και θα βάλει πρόστιμα τα οποία θα έχουν ύψος πολλαπλάσιο της νομιμοποίησης του κυρίου κτίσματος- νομίζω ότι θα πρέπει να συμπεριληφθεί και μια τέτοια διατύπωση.

Επίσης, στην περίπτωση της οριζόντιας ιδιοκτησίας σε αυθαίρετο, θα πρέπει ο επισπεύδων να συμπαρασύρει τους υπολοίπους. Σημειώστε και αυτό. Ο επισπεύδων πρέπει να παρασύρει και τους υπολοίπους από τη στιγμή που θα πάει να κάνει τη δήλωση. Έτσι από εκεί και πέρα η Πολεοδομία θα κατανέμει με βάση το ποσοστό του καθένα. Και βέβαια, οι δόσεις –γιατί εμείς θεωρούμε μεγάλο το τίμημα της νομιμοποίησης- πρέπει να γίνουν όσο το δυνατόν περισσότερες. Εμείς είχαμε πει τριάντα έξι και επιμένουμε σ’ αυτή την κατεύθυνση, γιατί θεωρούμε ότι αυτό το νομοσχέδιο για να προσεγγίσει την πραγματικότητα των ειδικών συνθηκών, πρέπει να έχει αυτές τις βελτιώσεις.

Βεβαίως και στηρίζουμε αυτή την πολιτική επιλογή και τη διαρκή βελτίωση την οποία μέχρι τώρα έχετε αποδεχθεί. Αναλαμβάνουμε μέρος της ευθύνης αλλά και της επιτυχίας να εφαρμοστεί σωστά αυτός ο νόμος δίνοντας μια ανάσα στην ανασφάλεια του κόσμου και στο δικαίωμα να μεταβιβάζει την περιουσία του στα παιδιά του ή σε καινούριους ιδιοκτήτες σε περίπτωση που το αποφασίσει.

Έτσι, λοιπόν, ολοκληρώνουμε την εποικοδομητική μας αντιπολίτευση κάνοντας και κριτική και προτάσεις.


  • Του Γεν. Γραμματέα ΓΣΕΕ κ. Ν. Κιουτσούκη
Με την εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου στους Δημοσίους υπαλλήλους και υπαλλήλους του ευρύτερου δημόσιου τομέα, μειώνονται επιπλέον κατά 40% οι αποδοχές των εργαζομένων, καταργούνται οι Συλλογικές συμβάσεις εργασίας και οδηγούνται στην απόλυση, μέσω εργασιακής εφεδρείας, χιλιάδες εργαζόμενοι.

Παράλληλα, η κατάργηση των κλαδικών συμβάσεων στον ιδιωτικό τομέα και η αντικατάστασή τους από επιχειρησιακές – ατομικές μαζί με την “νέα μόδα” της “αποκλειστικής οικονομικής ζώνης” όπου οι μισθοί δεν θα υπερβαίνουν τα 300€/μήνα, κατακρεουργούν το ήδη πενιχρό εισόδημα των υπαλλήλων, ενισχύοντας ταυτόχρονα τα υπερκέρδη των δήθεν επενδυτών.

Η προσπάθεια του Υπουργείου Οικονομικών να υλοποιήσει την ανταλλαγή ομολόγων των ασφαλιστικών ταμείων “κουρεύοντας” κατά 21% τα αποθεματικά τους, θα αποτελέσει το μεγαλύτερο σκάνδαλο όλων των εποχών, αν αυτό πραγματοποιηθεί.

Από τις χθεσινές δηλώσεις της Κυβέρνησης δια στόματος Αντιπροέδρου αποδεικνύεται περίτρανα, ότι το μνημόνιο, το μεσοπρόθεσμο και ο εφαρμοστικός νόμος αποτελούν την ταφόπλακα όλων των Ελλήνων εργαζομένων, συνταξιούχων και ανέργων.

Τα αποτελέσματα της αδιέξοδης και επικίνδυνης πολιτικής της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ είναι ορατά αφού βαθαίνουν την ύφεση στην οικονομία, πολλαπλασιάζουν τα λουκέτα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, διογκώνουν επικίνδυνα την ανεργία και οδηγούν στην φτώχεια και στην οικονομική εξαθλίωση όλους τους Έλληνες.

Οι λεονταρισμοί και οι δήθεν επαναδιαπραγματεύσεις με την τροϊκα, ήταν ακόμα ένα φιάσκο του πρωθυπουργού και των συνεργατών του που από το … πιστόλι στο τραπέζι τα … λεφτά υπάρχουν και την … κοινωνική δικαιοσύνη, κατέληξαν να δίδουν γη και ύδωρ στους τοκογλύφους δανειστές.

Οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, οι συνταξιούχοι, οι νέες και οι νέοι της χώρας πρέπει να ξεσηκωθούμε ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ για να ΑΝΑΤΡΕΨΟΥΜΕ με τα συνδικάτα την πολιτική της υποτέλειας, την ολομέτωπη επίθεση των ραγιάδων και των σύγχρονων δοσίλογων του έθνους, που θέλουν να μας καταστήσουν μπανανία του Βαλκανικού νότου.

Η κυβέρνηση Παπανδρέου δεν αντέχει, πέραν της οικονομικής, να χειριστεί και μία εξωτερική κρίση
  • Γράφει ο Αλέξανδρος Τάρκας
Στη σκιά της οικονομικής κρίσης και των ενδοκυβερνητικών αντιπαραθέσεων, η Ελλάδα και η Κύπρος εισέρχονται στα τέλη Σεπτεμβρίου – αρχές Οκτωβρίου, σε ένα επικίνδυνο σταυροδρόμι διπλωματικών και αμυντικών εξελίξεων.

Η έναρξη των ερευνών για τα κοιτάσματα υδρογονανθράκων της Κύπρου, με τη συμμετοχή της αμερικανικής Noble Energy και του ισραηλινού Delek Group, αποτελεί ιστορικό ορόσημο. Αν δικαιωθούν οι εκτιμήσεις των ειδικών για την ποσότητα και την ποιότητα των κοιτασμάτων, τότε η αξιοποίησή τους θα αποκτήσει ιστορική βαρύτητα, συγκρίσιμη με την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας το 1960, την εισβολή του 1974 και την ένταξη στην Ε.Ε. το 2004. Η Λευκωσία θα ομιλεί από πανίσχυρη θέση και η Αθήνα θα αξιοποιήσει την μελλοντική οδό μεταφοράς φυσικού αερίου, μέσω του Αιγαίου, προς τη Δυτική Ευρώπη.

Οι τουρκικές απειλές για άνευ ορίων αντίδραση, με την κινητοποίηση ναυτικών δυνάμεων, προοιωνίζουν επικίνδυνη ένταση μακράς διαρκείας. Ίσως οι ξεκάθαρες τοποθετήσεις του Στέιτ Ντιπάρτμεντ αλλά και της Ρωσίας (με την σκέψη και μελλοντικών ωφελειών της Gazprom) να αναβάλουν πιθανές τουρκικές ακρότητες.

Ίσως, μεταφερθεί δυτικότερα, στο Αιγαίο (ή και στο Αιγαίο), σε αντιπαράθεση κυρίως με την Ελλάδα.

Η Αθήνα είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει σήμερα μία κλιμάκωση με την Άγκυρα;

Δεν αποτελεί μυστικό ότι λόγω και της οικονομικής κρίσης (αλλά όχι μόνο εξαιτίας αυτής), η θέση των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων απέχει από την ιδεώδη. Το ευτύχημα είναι ότι η φυσική ηγεσία τους με πρώτο τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ, πτέραρχο Ι. Γιάγκο, πράττει ό,τι μπορεί. Πετυχαίνει πολύ περισσότερα από όσα θα ανέμενε κανείς με τα οικονομικά και τεχνικά μέσα που της προσφέρει η πολιτική ηγεσία. Γι αυτό και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι τα στελέχη των τριών Όπλων, όπως άλλωστε και της διπλωματικής υπηρεσίας, θα πράξουν το καλύτερο.

Το μείζον ερώτημα είναι η ετοιμότητα ή μη της κυβέρνησης. Δυστυχώς, ο πρωθυπουργός Γ. Παπανδρέου, δεν θυμίζει σε τίποτα τον υπουργό Εξωτερικών της περιόδου 1999-2004, όταν ακόμη και αν διαφωνούσε κάποιος με πτυχές της πολιτικής του, του αναγνώριζε μεθοδικότητα και ικανότητα επιτυχούς υλοποίησής της στα διεθνή φόρα. Με νωπές δε ακόμα τις μνήμες από τη νύχτα των Ιμίων του Ιανουαρίου 1996, προκαλεί πραγματικό τρόμο η σκέψη μιάς συνεδρίασης του ΚΥΣΕΑ υπό ανάλογες δραματικές συνθήκες.

Αν –ο μη γένοιτο- ξεσπάσει κρίση, αναρωτιέται κανείς τι θα πράξει ο κ. Παπανδρέου ενώπιον των εισηγήσεων του επίμονου αντιπροέδρου κ. Βενιζέλου, που είναι γνωστός πανευρωπαϊκά πλέον, για τον λανθασμένο διαπραγματευτικό σχεδιασμό του και την ανεπάρκεια αντιπαράθεσης με ξένους συνομιλητές. Όπως, επίσης, αναρωτιέται κανείς πως θα δεχθεί ο πρωθυπουργός τις προτάσεις του έτερου αντιπροέδρου, Θ. Πάγκαλου, ο οποίος απέφυγε πρόσκαιρα το βράδυ των Ιμίων την άμεση και εφ’ όλης της ύλης διαπραγμάτευση στο Αιγαίο, αλλά έπεσε στην ακόμη χειρότερη παγίδα των λεγόμενων «γκρίζων ζωνών».

Η Ελλάδα δεν αντέχει μία δεύτερη «νύχτα Ιμίων». Και σίγουρα η κυβέρνηση Παπανδρέου – Βενιζέλου δεν αντέχει πέραν της οικονομικής να χειριστεί και μία εξωτερική κρίση και μάλιστα με πολιτικό προσωπικό «ήττας»…

Πηγή: Εφημ. «Δημοκρατία»

“Tζάμπα μάγκες”

Οι κύριοι Παπανδρέου και Βενιζέλος, την περασμένη εβδομάδα παρίσταναν τους …δύσκολους.

Τα άγρια θηρία που δεν τιθασεύονται εύκολα και βγάζουν γλώσσα στους …σκληρούς της τρόϊκας.

Δημιούργησαν μια τεχνητή ρήξη, είπαν μερικά …ηρωϊκά, νομίζοντας ό,τι απευθύνονται στην …Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ.

Η τρόϊκα τα μάζεψε και έφυγε.

Στην Ε.Ε. έγιναν θηρίο.

Το χρηματιστήριο βούλιαξε.

Τα σενάρια καταστροφής επανήλθαν.

Η Μέρκελ προειδοποίησε πως αν η Ελλάδα δεν …συμμορφωθεί, δεν εγκρίνεται η επόμενη δόση!

Έτσι, χθές ο κ. Βενιζέλος, όταν πλέον συνειδητοποίησε, πως ήταν στα ..σκοινιά, “έβαλε την ουρά στα σκέλια» απηύθυνε…διάγγελμα προς τον ελληνικό λαό και ανακοίνωσε την υλοποίηση όλων αυτών, που ηρνείτο να αποδεχθεί την περασμένη εβδομάδα!

Οι άνθρωποι είναι αστείοι!

Έχουν γίνει ο διεθνής περίγελος!

Σε λίγο θα διδάσκουν τους χειρισμούς τους ως παράδειγμα προς αποφυγήν!

Μαθαίνουν στου «κασίδι το κεφάλι» και αυτή η …πρακτική τους εξάσκηση κοστίζει πάρα πολύ στην ελληνική οικονομία.

Η Ελλάδα δεν έχει την πολυτέλεια των ερασιτεχνικών πειραματισμών αυτή τη στιγμή.

Τα πράγματα είναι κρίσιμα γιατί διακυβεύεται το μέλλον της χώρας.

Οι κύριοι Παπανδρέου και Βενιζέλος, ας …ασκηθούν κάπου αλλού.

Όχι στο μέλλον των παιδιών μας.

Επιτέλους, πόσο καιρό ακόμα θα ανεχόμαστε αυτή την κυβέρνηση του …Δελφιναρίου;

Από την άλλη πλευρά είναι εξοργιστική η συμπεριφορά κάποιων της από εδώ πλευράς. Δημιουργήματα του κομματικού σωλήνα, όπως οι Χατζηδάκης και Κ. Μητσοτάκης, παριστάνουν τους …συναινετικούς και τους υπέρμαχους της συνεννόησης, ενώ στην ουσία υπονομεύουν τον Αντώνη Σαμαρά που παρέλαβε ένα διαλυμένο μαγαζί και το έκανε κόμμα που διεκδικεί με αξιώσεις την εξουσία και κατά πιθανότατα θα την κερδίσει.

Με ποιόν να συνεννοηθείτε κ. Χατζηδάκη και κ. Μητσοτάκη; Μ΄ αυτούς που δεν μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους;

Που άλλα λένε το πρωϊ και άλλα το βράδυ;

Και σε τι πλαίσιο να συνεννοηθείτε, όταν οι ίδιοι δεν ξέρουν τι τους γίνεται;

Υστερα βγαίνει και ο Επίτιμος (αλήθεια γιατί διατηρεί τον τίτλο του Επιτίμου αφού με τη συμπεριφορά του μόνοι ζημιά προκαλεί στο κόμμα;) και ζητάει από την Αξιωματική Αντιπολίτευση να βάλει πλάτη σε μια παραπαίουσα κυβέρνηση.

Ποιος ο λόγος να παραμείνει στην εξουσία μια αποτυχημένη κυβέρνηση κ. Επίτιμε;

Μήπως επειδή δεν ….αντέχετε να δείτε Πρωθυπουργό τον Αντώνη Σαμαρά;

Πείτε το επιτέλους! Σας καταλαβαίνουμε!

Πήραν σειρά και τα εξαπτέρυγα: Ο κ. Καρατζαφέρης θέλει λέει να στηρίξει μια κυβέρνηση των δύο μεγάλων κομμάτων, έστω και αν δεν συμμετέχει ο ίδιος σ΄ αυτήν!

Θα χάσει η Βενετιά βελόνι!

Το παιχνίδι του ΠΑΣΟΚ και των Εκδοτών παίζει και αυτός! Ρίχνεται με τα μούτρα στην προσπάθεια σωτηρίας του συστήματος.

Από κοντά και η κυρία Μπακογιάννη, η οποία βλέπει ότι οι ψηφοφόροι της γυρίζουν την πλάτη, αναζητά διέξοδο πολιτικής επιβίωσης και σωτηρίας, μέσα από σχήματα συνεννόησης. Εδώ η ίδια δεν μπόρεσε (στην πραγματικότητα δεν άντεξε) να συνεννοηθεί με το κόμμα που την ανέδειξε, θα καταφέρει να συνεννοηθεί με όλους τους άλλους;

Η Ελλάδα δεν αντέχει αυτή τη στιγμή ερασιτεχνικούς χειρισμούς. Και δεν αποτελεί λύση ένα σχήμα προσωπικής σωτηρίας των αποτυχημένων.

Η Ελλάδα χρειάζεται μια καθαρή εντολή.

Λόγια ειλικρινά και αλήθειες που πονάνε.

Χρειάζεται μια άλλη πολιτική πρόταση και μια ισχυρή κυβέρνηση. Μια κυβέρνηση που θα προέλθει μέσα από μια νέα λαϊκή νομιμοποίηση.

Τέτοια λύση, εγώ βλέπω μόνο τον Αντώνη Σαμαρά.

Αν κάποιος βλέπει κάτι άλλο, πολύ ευχαρίστως να το συζητήσουμε!

Διαφορετικά ο Τιτανικός θα συνεχίσει την πορεία του, ενώ άρχισε το πλιάτσικο και οι βιολιστές επιχειρούν να αποσπάσουν την προσοχή του κόσμου.

Αδέξιος Δεξιός

  • Πού σκοπεύει η Άγκυρα στην ρήξη της με το Ισραήλ;
  • Το επόμενο καίριο βήμα του Ταγίπ Ερντογάν
  • Ένα βολικό θερμό επεισόδιο για τον Γιώργο Παπανδρέου
«Αν τα μέτρα που λάβαμε έως τώρα αποτελούσαν το «Σχέδιο Β», υπάρχει και «σχέδιο Γ» το οποίο θα εφαρμοσθεί κατά στάδια, αναλόγως των εξελίξεων» δήλωσε την Τρίτη, στο περιθώριο της τελετής έναρξης του νέου δικαστικού έτους, ο Τούρκος Πρωθυπουργός Ταγίπ Ερντογάν, δίνοντας έτσι, μετά από λίγα 24ωρα δικής του σιωπής, το σήμα ότι οι κινήσεις εναντίον του Ισραήλ που εξήγγειλε την Παρασκευή ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας Αχμέτ Νταβούτογλου δεν είναι παρά η αρχή.

Όποιος όμως πιστεύει πως σκοπός του πανέξυπνου Ταγίπ Ερντογάν είναι να έρθει σε στρατιωτική ρήξη – σύγκρουση με το Τελ Αβίβ, τότε προφανώς είτε δεν γνωρίζει τον τούρκο πρωθυπουργό, είτε δεν έχει «δει» το ευρύτερο πλαίσιο της περιοχής στην οποία φαίνεται να ανεβαίνει η θερμοκρασία μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ.

“Τσαμπουκάς”…αλλά με μέτρο! Αυτός είναι ο Ερντογάν, αυτό είναι το γενικότερο πλαίσιο δράσης της τουρκικής πολιτικής. Αν διαβάσουμε προσεκτικά τις δηλώσεις του Τούρκου πρωθυπουργού Ταγίπ Ερντογάν, θα διαπιστώσουμε ότι προσπαθεί να αφήσει ανοιχτή μία έξοδο διαφυγής σ΄ όσα κατά τ΄ άλλα…απειλητικά ανακοινώνει. Ο Τ. Ερντογάν, είναι χαρισματικός και έξυπνος. Δεν μπορεί να μην μετρά ότι αυτή τη στιγμή μία σπασμωδική κίνηση μπορεί να απομονώσει την Τουρκία. Και ίσως γι΄ αυτό όλες οι “απειλές” συμπληρωνόταν με ένα “θα το δούμε”, «θα πράξουμε ανάλογα με τις εξελίξεις» και άλλα σχετικά.

Πού αποσκοπεί λοιπόν η πολιτική του τούρκου πρωθυπουργού; Το μόνο βέβαιο είναι πως δεν στοχεύει στην στρατιωτική αναμέτρηση, αν και επιλέχθηκε ως τρόπος «πίεσης» προς την πλευρά του Τελ Αβίβ, η επί της θαλάσσης αντιπαράθεση, στην οποία σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία η Τουρκία υπερτερεί (το Ισραήλ όμως δεν μας έχει συνηθίσει να δημοσιοποιεί πλήρως τις στρατιωτικές του δυνάμεις…).

Η κίνηση της Τουρκίας στην γεωπολιτική σκακιέρα της Ανατολικής Μεσογείου (και ιδιαίτερα στο θέμα της ενέργειας), αποσκοπεί στην επίδειξη ισχύος και στην «απειλή» μίας ισχυρής Τουρκίας απέναντι σε ένα πανίσχυρο Ισραήλ. Το κερδισμένο γόητρο του τούρκου πρωθυπουργού είναι δεδομένο (έχει ήδη κερδίσει την συμπάθεια του αραβικού κόσμου), όμως είναι γεγονός πως δεν μπορεί η Άγκυρα να βρεθεί αντιμέτωπη ούτε με την στρατιωτική μηχανή του Ισραήλ, ούτε με τις οικονομικές δυνάμεις που βρίσκονται πίσω από αυτό, ούτε όμως και απέναντι στην αμερικανική Noble Energy η οποία έχει την απόλυτη στήριξη της αμερικανικής κυβέρνησης και φυσικά του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού.

Βρίσκεται πράγματι ο Ερντογάν μπροστά σε ένα αδυσώπητο αδιέξοδο; Φυσικά όχι…, αφού ποτέ δεν θα ξεκινούσε κάτι χωρίς να έχει εξασφαλισμένο κέρδος από αυτό. Και το κέρδος θα έρθει στην Τουρκία, τη στιγμή που θα ανακοινώσει την αποχώρησή της από την περιοχή, λόγω σεβασμού απέναντι στο ΝΑΤΟ, λόγω σεβασμού απέναντι στην απαίτηση διατήρησης ειρήνης στην περιοχή… Έτσι, θα εγκαταλειφθεί η «χορογραφία» που βλέπουμε αυτή τη στιγμή και θα υπάρξει το επόμενο βήμα… Και θα πραγματωθεί η αποχώρηση των τουρκικών πολεμικών πλοίων, η οποία θα γίνει στην Ελληνική ΑΟΖ, νότια του Καστελόριζου. Εκεί θα υπάρξει και ανακοίνωση, πως τα τουρκικά πλοία σεβόμενα την φιλία μεταξύ των χωρών, αποχώρησαν και εγκαταστάθηκαν στην τουρκική ΑΟΖ (η Τουρκία έχει ήδη εκδόσει χάρτες βάσει των οποίων αμφισβητεί ευθέως την Ελληνική ΑΟΖ και ταυτόχρονα την οικειοποιείται…!). Με απλά λόγια, η Τουρκία θα ανακοινώσει την «δική» της ΑΟΖ, παραβιάζοντας το Διεθνές Δίκαιο των θαλασσών, αυτή τη φορά εις βάρος της Ελλάδας…!!! Και στο σημείο αυτό, αρχίζουν τα δύσκολα για την ασθμαίνουσα πολιτικά και οικονομικά Ελλάδα…

Τι θα κάνει η κυβέρνηση Παπανδρέου σε μία τέτοια ευθεία πρόκληση; Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, έχει ήδη ανακοινωθεί πως το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό έχει διαταχθεί να προστατεύσει τα Ελληνικά χωρικά ύδατα μέχρι και την υφαλοκρηπίδα… αλλά όχι πέρα από αυτήν! Και φυσικά, άλλο είναι η υφαλοκρηπίδα και άλλο είναι η ΑΟΖ (την οποία δεν έχει ακόμη αναγνωρίσει η Ελληνική κυβέρνηση!!!). Τι θα πρέπει, λοιπόν, ο Γιώργος Παπανδρέου; Θα ανακοινώσει την αναγνώριση της Ελληνικής ΑΟΖ μετά την Άγκυρα και θα διατάξει τον Ελληνικό Στόλο να κινηθεί προκειμένου να την υπερασπίσει και να διώξει τα τουρκικά πολεμικά πλοία από την Ελληνική ΑΟΖ; Ή μήπως θα προτιμήσει τη γνωστή πολιτική της αδράνειας και ουσιαστικά της απώλειας των εθνικών κεκτημένων και δικαιωμάτων, μέσω εκκίνησης διαλόγου με την Άγκυρα, προκειμένου να εκτονωθεί η «κρίση»;

Τα ερωτήματα που πηγάζουν από μία τέτοια εξέλιξη είναι αδυσώπητα και απαιτούν άνδρες ικανούς να παίρνουν κρίσιμες αποφάσεις. Πράγματι, πόσοι μπορούν να χαρακτηρίσουν ικανό για τέτοιου είδους αποφάσεις τον Γ. Παπανδρέου; Και αν αποφασίσει να ανταπεξέλθει σε ένα θερμό επεισόδιο, αυτό θα το κάνει για να υπερασπίσει τα εθνικά δικαιώματα της Ελλάδας ή για να δημιουργήσει έναν αντιπερισπασμό – αποπροσανατολισμό στο εσωτερικό της χώρας, ικανό μάλιστα να «διαγράψει» όλα όσα σήμερα βαρύνουν την κυβέρνηση και την απειλούν με διάλυση;


ΥΓ: Το κείμενο αυτό αποτελεί «σενάριο» που πολύ πιθανό είναι να το δούμε να γίνεται πράξη.