Top Social Icons

Menu Right

Left Sidebar
Left Sidebar
Featured News
Right Sidebar
Right Sidebar

Η κατηγορια που επιλεξατε...

27 Απρ 2015

Γράφει ο Νίκος Μπογιόπουλος 

Ήταν 27 Απρίλη 1941, σαν σήμερα, όταν τα γερμανικά στρατιωτικά τμήματαμπαίνουν στην Αθήνα. Ο λαός «υποδέχεται» τους ναζί κατακτητές παραμένοντας ερμητικά κλεισμένος στα σπίτια του. Η πρωτεύουσα είναι μια έρημη πόλη.

Τρεις μέρες πριν πέσει η Αθήνα στα χέρια των Γερμανών και επιβληθεί στη χώρα η στυγνή τριπλή (γερμανική, ιταλική, βουλγάρικη) κατοχή, ο Τσολάκογλουείχε υπογράψει στη Θεσσαλονίκη το οριστικό πρωτόκολλο της συνθηκολόγησης. Οι Γερμανοί εκτιμώντας τον «πατριωτισμό» του τον διόρισαν πρώτο «πρωθυπουργό» της κατεχόμενης Ελλάδας.

Μια μέρα νωρίτερα από την συνθηκολόγηση Τσολάκογλου οι «κεφαλές του έθνους» είχαν φροντίσει να… λακίσουν. Ο βασιλιάς και η κυβέρνηση έφυγαν αρχικά για την Κρήτη, αφήνοντας οπισθοφυλακή τον υφυπουργό Ασφαλείας του μεταξικού καθεστώτος και κατοπινό βουλευτή της ΕΡΕ, τον διαβόητο Κ. Μανιαδάκη.

Βασική φροντίδα του Μανιαδάκη ήταν να παραδοθούν δέσμιοι στους Γερμανούς οι 2.000 περίπου φυλακισμένοι και εξόριστοι αγωνιστές, κυρίως κομμουνιστές, που από τα κάτεργα της δικτατορίας της 4ης Αυγούστου περνούσαν (από… τα ελληνικά χέρια) στα χέρια της Γκεστάπο.

Η είσοδος των Γερμανών συνοδεύεται από τον απόλυτο εξευτελισμό του προπολεμικού αστικού πολιτικού κόσμου. Ένα μέρος του επέλεξε την ανοιχτήσυνεργασία με τους κατακτητές. Ένα δεύτερο παρέμεινε στην Ελλάδααπέχοντας από τον αγώνα προσβλέποντας σε μελλοντικές εξελίξεις. Ένα άλλο, συμμαχικό της Βρετανίας, που ανέλαβε να διεξάγει αντικατοχική δράση δεν παρέλειψε να έχει στην πλειοψηφία του σχέσεις και με τους κατακτητές. Ο κύριος, δε, όγκος, μαζί με το Παλάτι, διέφυγε στο εξωτερικό αρπάζοντας μαζί του και τις τεράστιες ποσότητες των κρατικών αποθεμάτων σε χρυσό…

Η φυγή τους αποτελεί εκδήλωση παροιμιώδους… λεβεντιάς και «εθνικού φρονήματος»: Ανήμερα της συνθηκολόγησης ο Βασιλιάς Γεώργιος με τον πρωθυπουργό Εμμ. Τσουδερό, τον πρίγκιπα Πέτρο και τον Άγγλο πρεσβευτή σερ Μάικλ Πάλαιρετ εγκατέλειψαν την Ελλάδα μ” ένα υδροπλάνο «Σάντερλαντ». Προηγήθηκε το ζεύγος των διαδόχων Παύλος και Φρειδερίκη, ενώ τη νύχτα 22 προς 23 Απριλίου με τα αντιτορπιλικά «Β. Ολγα», «Πάνθηρ» και «Ιέραξ» αναχώρησαν… άπαντες:

Ο ναύαρχος Σακελλαρίου γράφει χαρακτηριστικά:

«(…)άπαντες οι υπουργοί, ο Διοικητής και ο Υποδιοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος και μερικοί κρατικοί επίσημοι και μη λειτουργοί, οι πλείστοι με τας οικογενείας των- γυναίκες, τέκνα, πενθερές, κουβερνάντες- και τας αποσκευάς των- μπαούλα, βαλίτσες και τουαλέτες, τσάντες με ρουχισμό, μερικοί με παιχνίδια των παιδιών των και κάποιοι με τα χρυσαφικά των. Ο Βασιλεύς και ο κ. Τσουδερός ανεχώρησαν αεροπορικώς περί τα ξημερώματα της 23ης Απριλίου, αφού αφήκαν και από μίαν προκήρυξιν προς τον Λαόν διά να του εξηγήσουν την προς την Κρήτην απομάκρυσίν των. Φαίνεται όμως ότι η θέα τοσούτον ασυνηθίστου διά πολεμικά πλοία φορτίου, και δη εν καιρώ πολέμου, εξηρέθισε τα πληρώματα εις τοιούτον βαθμόν, ώστε εις την Σούδαν εξεδηλώθη μικρά στάσις επί του «Βασίλισσα Ολγα», του προσωπικού απαιτήσαντος να μην επιβή κανείς πλέον. Αντιλαμβάνεται ο καθείς την ψυχολογία όλων αυτών των αξιωματικών, υπαξιωματικών και ναυτών που κανένας τους δεν εγνώριζε πού και πώς άφηναν τα σπίτια τους, όταν έβλεπαν ότι υπήρχαν προνομιούχοι Έλληνες και Ελληνίδες ή Ελληνόπουλα που μπορούσαν ανέτως να μεταφέρονται με τα πολύτιμα των υπαρχόντων των προς άλλας ασφαλείς κατευθύνσεις μέχρις ότου παρέλθει η συμφορά ή όταν έβλεπαν ότι η οικογένεια του Πρωθυπουργού της Ελλάδος συνωδεύετο και από το απαραίτητο σκυλάκι της, χωρίς τη συντροφιά του οποίου φαίνεται ότι δεν ήτο δυνατόν να σωθεί η Ελλάς»…

Ανάλογη εικόνα με τον Σακελλαρίου δίνει και ο έφεδρος πλοίαρχος Ν. Δ. Πετρόπουλος, ο οποίος γράφει:

«Μου έκανε εντύπωσι και ένα άλλο θέαμα, που με επηρέασε κατά κάποιο ποσοστό για να μη φύγω από την Ελλάδα: Μεταξύ των Ελλήνων ιδιωτών επιβατών ήταν κι ένα ζευγάρι – όχι πρώτης νεότητος- που το συνόδευε η μητέρα της συζύγου. Η ηλικιωμένη πεθερά κρατούσε ένα βαλιτσάκι που, όπως επρόδιδαν οι μεταξύ των τριών τους κουβέντες, περιείχε τα τιμαλφή της οικογενείας. Χωρίς να θέλω με κατέλαβε αηδία από το γεγονός, ότι δε διαθέταμε τα πλοία για να σώσουμε έστω και λίγους στρατιώτες μας από τις χιτλερικές ορδές, αλλά καταλαμβανόταν η πολύτιμη χωρητικότης για να δοθεί ευκαιρία στα μπιζού και στα εξαντλημένα σαρκία της ευπόρου οικογενείας… να… συνεχίσουν και εκτός της Ελλάδος τον αγώνα κατά του κατακτητού!».

Ταυτόχρονα με την κατοχή της χώρας και την φυγή των «προυχόντων» ξεκίνησε και η προπαγάνδα της υποταγής. Το μήνυμα του οικονομικού και πολιτικού κατεστημένου προς τον λαό ήταν να… κάτσει ήσυχος.

Στις 29 Απρίλη 1941, δύο μέρες μετά την κατάληψη της Αθήνας η εφημερίδα«ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ», έγραφε στο κύριο θέμα της :

«Εντός εικοσιτετραώρων η κατάληψις της χώρας μας θα έχει συμπληρωθή. Έτσι η Ελλάς βγαίνει από τον πόλεμο – και βγαίνει οριστικώς από τον πόλεμον, καθ” ον τρόπον εβγήκαν όλαι σχεδόν αι χώραι της ηπειρωτικής Ευρώπης (…). Αυτό δεν το λέγομεν προς παρηγορίαν μας. Τα λέγομεν διά να τονίσωμεν τη βασικήν κατά τη γνώμην μας αλήθειαν που δεν πρέπει ποτέ να φεύγη από τα μάτια μας, ότι δηλαδή τα ελληνικά προβλήματα που εδημιουργήθησαν από της 27ης Απριλίου δεν ημπορούν να αντιμετωπισθούν παρά εις το πλαίσιο της Νέας Ευρωπαϊκής πραγματικότητος. Πρέπει να καταλάβουμε ότι εφεξής αποτελούμεν μέρος ενός εκτεταμένου ηπειρωτικού συνόλου του οποίου όλα τα τμήματα θα έχουν αναποφεύκτως κοινότητα κατευθύνσεων και προπαντός κοινότητα συμφερόντων, οικονομικών και άλλων. Αυτή η ηπειρωτική σύλληψις της υποστάσεώς μας πρέπει να αποτελέση το πλαίσιον μέσα εις το οποίον θα κινηθούμε. Η τύχη μας είναι εφεξής αρρήκτως συνδεδεμένη προς την τύχη της γηραιάς Ηπείρου της οποίας αποτελούμεν τη νοτιοανατολικήν εσχατιάν».

Αντίστοιχο και το μήνυμα της εφημερίδας «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»:

«Ο αθηναϊκός λαός αντιμετωπίζει τα γεγονότα με σταθεράν πεποίθησιν ότι όλα βαίνουν προς το καλύτερον, ότι λήξαντος του πολέμου, διά την Ελλάδα τουλάχιστον, ανοίγεται η περίοδος της ειρήνης και της εντός των πλαισίων της ειρήνης αυτής παραγωγικής δραστηριότητος. Η θέλησις των Ελλήνων, όπως εντός του ειρηνικού πλαισίου, το οποίο εξασφαλίζει εις αυτούς ο τερματισμός του πολέμου, αναπτύξουν όλας των τας ικανότητας και όλας των τας πρωτοβουλίας, θα δώση ασφαλώς αφορμήν διά να εκδηλωθούν όλαι εκείναι αι κεκρυμμέναι αρεταί της φυλής μας, αι οποίαι είτε εξ αδιαφορίας, είτε εξ αισθημάτων ηλαττωμένης αλληλεγγύης δεν είχον ανέλθει εις την επιφάνειαν τους τελευταίους καιρούς. Αι γερμανικαί αρχαί εμφορούμεναι από τας φιλικωτέρας των διαθέσεων απέναντι του ελληνικού πληθυσμού, τας αρετάς και τα προτερήματα του οποίου δεν ήργησαν να γνωρίσουν, θα τον συντρέξουν -περί τούτου δεν υπάρχει αμφιβολία- εις πάσαν θετικήν και οικοδομητικήν του προσπάθειαν».

Κόντρα στα κηρύγματα της υποταγής, στην προπαγάνδα της συνθηκολόγησης που διατεινόταν ότι η κατοχή σήμαινε το… τέλος του πολέμου και ότι οι Γερμανοί κατακτητές εμφορούντο από «τας φιλικωτέρας των διαθέσεων απέναντι του ελληνικού πληθυσμού», ο λαός μας ακολούθησε τον άλλο δρόμο.

Ο λαός ακολούθησε το δικό του μεγαλειώδη δρόμο, τον αγώνα της εθνικής και κοινωνικής απελευθέρωσης, όπως τον είχε περιγράψει ήδη από την έναρξη του ιμπεριαλιστικού πολέμου – μέσα από τα μπουντρούμια της Ασφάλειας – ο Νίκος Ζαχαριάδης στο ιστορικό του πρώτο γράμμα της 31 Οκτώβρη 1940:

«Προς το λαό της Ελλάδας

Ο φασισμός του Μουσσολίνι χτύπησε την Ελλάδα πισώπλατα, δολοφονικά και ξετσίπωτα με σκοπό να την υποδουλώσει και εξανδραποδίσει. Σήμερα όλοι οι έλληνες παλαίβουμε για τη λευτεριά, την τιμή, την εθνική μας ανεξαρτησία. Η πάλη θα είναι πολύ δύσκολη και πολύ σκληρή. Μα ένα έθνος που θέλει να ζήσει πρέπει να παλεύει, αψηφώντας τους κινδύνους και τις θυσίες. Ο λαός της Ελλάδας διεξάγει σήμερα έναν πόλεμο εθνικοαπελευθερωτικό, ενάντια στο φασισμό του Μουσσολίνι. Δίπλα στο κύριο μέτωπο και Ο ΚΑΘΕ ΒΡΑΧΟΣ, Η ΚΑΘΕ ΡΕΜΑΤΙΑ, ΤΟ ΚΑΘΕ ΧΩΡΙΟ, ΚΑΛΥΒΑ ΜΕ ΚΑΛΥΒΑ, Η ΚΑΘΕ ΠΟΛΗ, ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΣΠΙΤΙ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ.

Κάθε πράκτορας του φασισμού πρέπει να εξοντωθεί αλύπητα (…)»

Και το γράμμα του Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ κατέληγε:

«Έπαθλο για τον εργαζόμενο λαό και επιστέγασμα για το σημερινό του αγώνα, πρέπει να είναι και θα είναι, μια καινούργια Ελλάδα της δουλιάς, της λευτεριάς, λυτρωμένη από κάθε ξενική ιμπεριαλιστική εξάρτηση και από κάθε εκμετάλλευση, μ” ένα πραγματικά παλλαϊκό πολιτισμό.

Όλοι στον αγώνα, ο καθένας στη θέση του και η νίκη θάναι νίκη της Ελλάδας και του λαού της. Οι εργαζόμενοι όλου του κόσμου στέκουν στο πλευρό μας».

Ο λαός μας, αρνούμενος την καταχνιά της κατοχής που πλάκωσε τη χώρα τον Απρίλη του ’41, πιάνοντας το νήμα του ‘21, απειθαρχώντας στα κελεύσματα της συνθηκολόγησης, χωρίς να διαπραγματευτεί τίποτα από την τιμή και την Ιστορία του, τράβηξε το δρόμο του μεγαλείου και της θυσίας, όπως ακριβώς περιγραφόταν σε εκείνο το πανό του ΕΑΜ:

«Όταν ο λαός βρίσκεται μπροστά στον κίνδυνο της τυραννίας διαλέγει ή τις αλυσίδες ή τα όπλα»

Πηγή enikos.gr


Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου
 Να γιατί του επιτέθηκαν οι μπράβοι των Βρυξελλών

ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΡΑΜΠΟΥΚΙΣΜΟΣ, ΝΑ ΨΑΧΝΕΤΕ ΤΟ ΧΡΗΜΑ

Εντέλει η μαζική επίθεση που δέχθηκε ο Γιάννης Βαρουφάκης από τους μπράβους των Βρυξελων αλλά και τα ντόπια υποκείμενα τους, είχε μια απλή, απλούστατη εξήγηση που ουτε ο ίδιος την κατάλαβε αμέσως.
Όλα ξεκίνησαν από τις συζητήσεις των τεχνικών κλιμακίων σχετικά με την ρευστότητα και τις υποχρεώσεις του Ελληνικού δημοσίου, όπου πρόεκυψε κάτι που έχει αποκαλύψει το Ολυμπία εδώ και καιρό: Η πληρωμή τόκων για ένα μαύρο σουάπ που είχε συνάψει ο Σημίτης ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ με την Deutsche Bank για να εξοφληθούν Γερμανοί προμηθευτές του δημοσίου το 1999. Το σουάπ αυτό είχε μεταφερθεί νύχτα σε υποκατάστημα της Γερμανικής τράπεζας εκτός Ευρώπης και τα τοκοχρεωλύσια ερχόντουσαν με την μορφή «φιρμανιού» απ’ ευθείας στο Ελληνικό υπουργείο οικονομικών.

 Όπου βέβαια το πλήρωναν χωρίς κανέναν έλεγχο, οι συνεργατες του Σημίτη, που όλως τυχαίως μονοπωλούσαν από το 2009 και μετά την καρέκλα. Ήτοι, Παπακωνσταντίνου, Βενιζέλος, Στουρνάρας, Χαρδούβελης. Χωρίς να περνά από κανέναν ελεγκτικό μηχανισμό, στην κυριολεξία κατω από την μυτη της ΕΕ. Όπως ακριβώς έγινε με τα σουάπς της Goldman Sachs.
Μολις έγινε αντιληπτό από τους «θεσμούς» ότι οι εν λόγω υποχρεώσεις δεν θα πληρωνόντουσαν, αμέσως έπεσε «σύρμα» στην Γερμανία. Και εκεί άρχισαν πρώτα οι εκβιαστικές δηλώσεις Σόιμπλε για να ακολουθήσει το πρωτοφανές νταβατζηλίκι στον Βαρουφάκη, που πραγματικά θύμισε μπράβους τοκογλύφων.

Αυτή ήταν η αιτία, αφού το χρέος του Σημίτη μπορεί να εξοφληθεί νύχτα μόνον από Σαμαροβενιζέλους ή πανικόβλητους πολιτικούς. Και φυσικά από τους νεοφασίστες του Ποταμιού, που αποτελούν την πρωτη επιλογή των τοκογλύφων για συγκυβερνηση, ώστε να καλυφθούν τα εγκλήματα Σημίτη.

Το Ολυμπία παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και θα κατατεθεί ερώτηση στην βουλή ωστε να δουμε τι άλλα καλούδια ιδίου τύπου περιμένουν την κυβέρνηση.

Διαβάστε εδώ για περισσότερες λεπτομέρειες: Τι σημαίνει απεχθές και επονείδιστο χρέος. Με ντοκουμέντα.


Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου
Του Στέλιου Παπαθεμελή 

Συχνά αποσιωπούμε οι ίδιοι τα εις βάρος μας εγκλήματα των εχθρών μας. Αδράνεια και ραθυμία που ο εχθρός εκμεταλλεύεται για να συνεχίσει ανενόχλητος τη βαρβαρότητά του.
Οι Εβραίοι πρωτοπορούντες ανέδειξαν σε παγκόσμιο σύμβολο την εναντίον τους χιτλερική θηριωδία. Το αρμενικό εξάλλου έθνος, καίτοι άχρι καιρού ορφανό εθνικής κυριαρχίας, διεκδίκησε πεισμόνως  και επέτυχε εν πολλοίς την αναγνώριση της γενοκτονίας του από το τουρκικό κράτος.
Αποκορύφωμα της διεθνοποίησης η πρόσφατη παρέμβαση του Πάπα Φραγκίσκου και το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου.
Εμείς την γενοκτονία του Ελληνισμού της καθ’ ημάς  Ανατολής, Ποντιακού, Μικρασιατικού, Θρακικού την κρατήσαμε  μυστική, είδος ταμπού. Δεν μιλήσαμε γι’ αυτήν. Και όταν κάποτε  - μετά από 80 χρόνια ! - αποφασίσαμε να την καταγγείλουμε την  «κομματιάσαμε» με αποτέλεσμα να γίνουμε η χλεύη των ξένων, όπου εμφανίζονταν συχνά ταυτόχρονα  ξεχωριστές ομάδες  Ποντίων, Μικρασιατών κ.λ.π.  για να διεκδικήσουν την αναγνώριση. 

Πρόταση νόμου συνταχθείσα από τον γράφοντα και με πλειάδα διακομματικών υπογραφών με αίτημα την ενοποίηση των ελληνικών γενοκτονιών που υποβλήθηκε στη Βουλή του 2004 δεν ήχθη καν προς συζήτηση  στο Σώμα με την αιτιολογία της τότε  Προέδρου ότι  «δεν συμφωνούν τα κόμματα». Άφεριμ!

Δύο εκατομμύρια συνέλληνες εξολόθρευσαν τα στίφη των βαρβάρων νεοτούρκων και  κεμαλιστών. Οι επίγονοί τους αρνούνται να αναγνωρίσουν το έγκλημα και όπου και όπως μπορούν (π.χ. Κύπρο) το συνεχίζουν. 

Οι Αρμένιοι έκαναν τον πόνο τους αγώνα και αποτελούν παράδειγμα.
Όταν ξεχνάς την λαϊκή σοφία  «κοντά στα ξερά καίγονται και τα χλωρά » δεν συνειδητοποιείς ότι κοντά στους Ξηρούς καίγονται και οι   χλωροί. Η Κυβέρνηση αντιμετωπίζει μύρια πελώρια προβλήματα και ασφαλώς δεν έχει την πολυτέλεια οι υπουργοί της να της προσθέτουν εκ του μη όντος και άλλα χειρότερα. Η διάγνωση περί ανηκέστου βλάβης είναι αείποτε αποκλειστική αρμοδιότητα της Δικαιοσύνης. Ως μη όφειλε υπεκλάπη από την νομοθετική πρωτοβουλία του υπουργού της Δικαιοσύνης δημιουργώντας εκτός των άλλων κρίση σε κρίσιμες ώρες στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Άχρηστη και επικίνδυνη τη στιγμή που ψάχνουμε συμμάχους για να αντιπαλέψουμε τις ραδιουργίες  του αδίστακτου Σόιμπλε που εκπροσωπεί την σιδηρά χείρα των δανειστών. Και την ώρα που επικρατεί στρατηγικό άνοιγμα προς τη Μόσχα και πρέπει να κατευνάσουμε και να μην εξοργίσουμε τους υπερατλαντικούς. 

Αλλά πώς να γίνει αφού δεν ισχύει ο σοφός λόγος του Αριστοφάνη «ερέτην χρήναι πρώτα γενέσθαι, πριν πηδαλίοις επιχειρείν»(Ιππής,542). Πρώτα κωπηλάτης και μετά τιμόνι και κυβερνήτης! Ή όπως ειρωνεύεται ο Σωκράτης τον Καλλικλήν στον πλατωνικό Γοργία «ευδαίμων ει, ότι τα μεγάλα μεμύησαι πριν τα σμικρά»,  καταπιάστηκες με τα μεγάλα πριν μάθεις τα μικρά… 

Ακούμε τον μετρημένο Πωλ Κρούγκμαν που μας παροτρύνει: «Η Ελλάδα θα πρέπει να πει «όχι» σε επιπλέον περικοπές μισθών και συντάξεων και να προχωρήσει σε διαρθρωτικές αλλαγές, αρκεί αυτές να μην είναι νέα μέτρα λιτότητας με ψευδώνυμο». Αλλά έχουμε να κάνουμε με γκάγκστερς. Όμως ο νομπελίστας εξισώνει ενδεχόμενη ελληνική  έξοδο με κόλαση και μας βάζει σε δίλημμα  ποια από τις δύο κολάσεις να επιλέξουμε. Την έξοδο, ή την παραμονή με συνέχιση του φόρου αίματος. Κάποιοι ισχυρίζονται ότι είναι έτοιμοι για Grexit, ενώ ψυχραιμότεροι ειδήμονες τους θυμίζουν τα αχαρτογράφητα νερά. Ως την ώρα αχαρτογράφητα, αλλιώς θα μας είχαν πετάξει προ πολλού...

Απαραίτητη και επιτακτική η εθνική ομοψυχία για να αποτρέψουμε κάθε εκδοχή κόλασης. Αυτό σημαίνει ευρύτερες συναινέσεις και συμμαχίες με κριτήριο την κοινή λογική και απελευθέρωση της κυβέρνησης από ιδεοληπτικές δουλείες προς τον «ΣΥΡΙΖΑ παλαιού ημερολογίου», τού 3,5%. Οι κυβερνήσεις κυβερνούν. Διαφορετικά καταλήγουν  πριν την ώρα τους. 

Ο χρόνος πράγματι τελειώνει. Οι δανειστές παραμένουν αδιάλλακτοι, η οικονομική λογική είναι, όπως διαπιστώνουν ξένοι αναλυτές, με το μέρος της Ελλάδος, ατυχείς διαπραγματευτικές πρακτικές ασκήθηκαν ένθεν κακείθεν. Όμως «αυτό το κακό κρατά από μεγάλο σπίτι κι έχει μακρύ συγγενολόι».(Σαίξπηρ). Ωστόσο στην Ε.Ε όπως και εδώ υπάρχουν σώφρονες. Να δράσουν ώστε να συγκλίνουν σε μια άμεση και σοβαρή πολιτική διέξοδο. 

Αντιπαρερχόμεθα ορισμένες «ατελώνιστες» δηλώσεις αρμοδίων για τα ασυγκράτητα κύματα των απελπισμένων που καταφθάνουν στο τόπο μας. 

 Η τραγωδία είναι απερίγραπτη. Συνάνθρωποί μας σε έσχατη απόγνωση και με σωσίβιο αυτήν αναζητούν σωτηρία. Αδυνατούμε να τους σώσουμε. 

Βαρύτατη η ευθύνη της διεθνούς κοινότητας ειδικά αυτής που λέγεται Δύση. Ανέτρεψε προηγούμενα αμαρτωλά καθεστώτα στην Μ. Ανατολή και Β. Αφρική, εγκαθίδρυσε και συντηρεί αμαρτωλότερα. Μέγιστη η ευθύνη της νεοοθωμανικής Τουρκίας. Καλύπτει αδίστακτους δουλεμπόρους και επιτρέπει τον απόπλου υπερφορτωμένων σαπιοκάραβων – τάφων. 

  Η Ευρώπη οφείλει να βουλευθεί και να δράσει για μια αξιόπιστη αντιμετώπιση της τραγωδίας. Να αναθεωρήσει τα «Δουβλίνα» της και την Οδηγία για το άσυλο που καθιστά ανεξέλεγκτη την λαθρομετανάστευση.

Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου
 


Γράφει ο Ιωάννης Λαμπρόπουλους

Ελληνίδες και Έλληνες Χριστός Ανέστη.
Η πατρίδα μας η Ελλάδα, εισήλθε επίσημα πλέον σε κατάσταση ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ και αυτό επιβάλλει να χρησιμοποιήσω την λέξη ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ, που την χρησιμοποιούμαι για πολύ σοβαρές ανακοινώσεις.

Όλα αυτά που συμβαίνουν στην χώρα είναι γεγονότα αχαρακτήριστα. Δεν έχουν καμία σχέση με πολιτική, καμία σχέση με οικονομία και δεν ακολουθούν κανένα κανόνα διεθνών συνθηκών και διεθνούς δικαίου.

Αν τα εξετάσουμε με την λογική, παρακολουθούμε μία ακατανόητη τρέλα, που δεν έχει προηγούμενο στην παγκόσμια πολιτικο-οικονομική σκηνή. Επειδή όμως δεν μπορούμε να δεχθούμε πως όλοι τους σε Διεθνές επίπεδο τρελάθηκαν και δεν ξέρουν τι κάνουν, όλα δείχνουν , πως τα συμβαίνοντα στην χώρα, γίνονται για την ΜΗ ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΗ καταστροφή μας.

Και άλλες χώρες χρεοκόπησαν, αλλά σε λίγο καιρό επανήλθαν, ανέκαμψαν και το ξεπέρασαν. Αυτά όμως, που δεν γίνονται τυχαία στην χώρα, δείχνουν πως προσπαθούν, ώστε αυτή η χρεοκοπία της χώρας όταν ανακοινωθεί, να είναι ΜΗ ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΗ. Αυτό δείχνει το γενικό “στέγνωμα” της χώρας που επιχειρείται, με την αρπαγή όλων των ταμειακών αποθεμάτων, όπου και αν αυτά ευρίσκονται.

Ελληνίδες και Έλληνες.
Αυτή η πορεία της χώρας, που αργά ή γρήγορα θα κατέληγε στην ΑΒΥΣΣΟ, ξεκίνησε την 23η Απριλίου του 2010 που ανακοινώθηκε η προσφυγή της χώρας στον μηχανισμό στήριξης της Ε.Ε και του Δ.Ν.Τ.

Για να γίνει αυτό τότε αποδεκτό και “νόμιμο”, διογκώθηκε εντελώς παράνομα το εξωτερικό χρέος, καθώς και το έλλειμμα πληρωμών από την ΕΛΣΤΑΤ, αποδεικνύοντας και στον πλέον ηλίθιο, την μεθόδευση και τον δόλο που υπήρξε, κατά των συμφερόντων της Ελλάδος.

Όλες οι Κυβερνήσεις λοιπόν από τότε μέχρι σήμερα, δέχονται συνειδητά και την μεθόδευση και τον δόλο και με τις ενέργειες τους οδηγούν την χώρα προς την ΑΒΥΣΣΟ.

Μην σας ξεγελούν πως με τα λόγια αναγνωρίζουν την μεθόδευση και τον δόλο και κατηγορούν τους προηγούμενους, διότι με τα έργα τους ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΤΙΠΟΤΑ και συνεχίζουν και αυτοί να οδηγούν την χώρα στην ΑΒΥΣΣΟ.

Η απόξειξη είναι πως δεν έκαναν ΤΙΠΟΤΑ για να ανακουφίσουν οικονομικά την Ελλάδα, ενώ με πραξικοπηματικό τρόπο μαζεύουν όλα τα ταμειακά αποθέματα της χώρας, “στραγγίζοντας” και τον τελευταίο οικονομικό πόρο.

Ελληνίδες και Έλληνες.
Αυτό το οικονομικό “στράγγισμα”, δεν θα το έκανε καμία κυβέρνηση που ενδιαφέρεται για τον λαό της, για ένα απλό λόγο. Το διεθνές δίκαιο και ο καταστατικός χάρτης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ, δίνει το δικαίωμα σε μία χώρα που αντιμετωπίζει ανθρωπιστική κρίση, να κάνει για κάποιο χρονικό διάστημα παύση πληρωμών εξωτερικών χρεών, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ανθρωπιστική κρίση. Η Ελλάδα βιώνει την μεγαλύτερη ανθρωπιστική κρίση του πλανήτη τον τελευταίο αιώνα, με στοιχεία διεθνών οργανισμών και των γιατρών του κόσμου.

Οποιαδήποτε Κυβέρνηση στον κόσμο θα το χρησιμοποιούσε αυτό για να αντιμετωπίσει την ανθρωπιστική της κρίση. Αλλά όπως είδατε, αυτοί οι “Αμερικανοτσολιάδες”, όχι μόνο δεν ενδιαφέρονται για τον λαό, αλλά διά στόματος ΥΠΟΙΚ Βαρουφάκη είπαν: “εμείς θα πληρώσουμε στο ακέραιο αυτά που χρωστάμε” χωρίς βέβαια να τους ενδιαφέρει αν το χρέος είναι παράνομο, ειδεχθές και απεχθές.

Αυτοί όμως θα το πληρώσουν, αφήνοντας τον λαό να πεινάει και να ζει στους δρόμους. Και όχι μόνο αυτό, αλλά “στραγγίζουν” και όλα τα αποθέματα του κράτους, ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΙΝΑΣΟΥΝ και αυτοί που δεν έχουν πεινάσει μέχρι σήμερα.
Να θυμάστε πως πριν από τις εκλογές είχα γράψει, πως αυτοί οι “Αμερικανοτσολιάδες” δεν έρχονται για να σώσουν την Ελλάδα, αλλά για να μας δώσουν την “χαριστική βολή”.

Ελληνίδες και Έλληνες.
ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΟ ΨΕΜΑ ΚΑΙ ΑΠΑΤΗ, ΠΩΣ Η ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΡΗΜΑΤΑ.
Πρέπει να τελειώνει αυτή η ΑΠΑΤΗ με την καραμέλα του “Δεν έχει η Ελλάδα χρήματα”. Η Ελλάδα έχει χρήματα και το γνωρίζουν όλοι, εκτός φυσικά από τους Έλληνες, που ακούν και διαβάζουν, ότι “σερβίρουν” οι διεθνείς και οι ντόπιοι “παπαγάλοι”. Ακούστε λοιπόν ποιά είναι η αλήθεια.

Το σημερινό ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (ΑΕΠ) της “χρεοκοπημένης” Ελλάδας, είναι περί τα 120 δις ευρώ τον χρόνο. Δηλαδή περίπου 10 δις ευρώ τον μήνα και προέρχονται περισσότερο από τους έμμεσους καθημερινούς φόρους. Από τα καύσιμα που είναι 1 ευρώ ανά λίτρο, από τα τσιγάρα που είναι 2 ευρώ ανά πακέτο, από το 18% κατά μέσο όρο ΦΠΑ σε όλες τις ημερήσιες συναλλαγές εντός Ελλάδος, από τις εισαγωγές που γίνονται σε όλα τα τελωνεία της χώρας, από τις ποινές που εξαγοράζονται σε όλα τα δικαστήρια της χώρας, από τους φόρους στα αεροδρόμια, τα λιμάνια, τον τζόγο και αυτά είναι καθημερινά έσοδα. Υπάρχουν φυσικά και οι μηνιαίοι άμεσοι φόροι. Όλα αυτά είναι περίπου 10 δις ευρώ τον μήνα.

Όλα τα σημερινά έξοδα του Ελληνικού δημοσίου σε μισθούς, συντάξεις, προνοιακά και οικογενειακά επιδόματα, υγεία, παιδεία και άμυνα, δεν ξεπερνούν τα 2.5 δις ευρώ τον μήνα. Όπως καταλαβαίνετε περισσεύουν και 7.5 δις ευρώ τον μήνα. ΠΟΥ ΠΗΓΑΙΝΟΥΝ ΟΜΩΣ ΤΑ ΛΕΦΤΑ;
ΣΤΗΝ “ΜΑΥΡΗ ΤΡΥΠΑ”


Στις 28. 03. 2012 σε συμπληρωματικό άρθρο που κατέθεσε ο υπουργός Οικονομικών Φίλιππος Σαχινίδης και ψηφίστηκε από την Βουλή, αναφέρεται το εξής: Θα τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος από δω και πέρα ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ με τον τίτλο "Ελληνικό Δημόσιο (ΕΔ) Εισπράξεις και Πληρωμές για την εξυπηρέτηση του Δημόσιου χρέους". Αυτός ο λογαριασμός θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την άμεση εξυπηρέτηση ειδικού δημόσιου σκοπού και ειδικότερα για την εξυπηρέτηση του Δημόσιου Χρέους και δεν διενεργείται καμία άλλη πληρωμή για οποιοδήποτε άλλο σκοπό... Από τον λογαριασμό αυτόν πληρώνονται οι δαπάνες χρεολυσίων και τόκων όλων των δανείων, για την εξυπηρέτηση και την εν γένει διαχείριση του Δημόσιου Χρέους. Τα Έσοδα του λογαριασμού αυτού θα αποτελούν οι εισροές από τα Ευρωπαϊκά ταμεία, καθώς και από τα Ταμεία του Ελληνικού Δημοσίου, ως συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στην εξυπηρέτηση του Δημόσιου Χρέους.

Για όποιον δεν κατάλαβε, αυτή είναι η “ΜΑΥΡΗ ΤΡΥΠΑ” που δημιούργησαν και εκεί μέσα ρίχνουν όλο το Ελληνικό ΑΕΠ, αφού όλα τα Δημόσια ταμεία, με αυτόν τον λογαριασμό συνδέονται. Και αφού από αυτόν τον λογαριασμό δεν διενεργείται καμία άλλη πληρωμή, για να μπορούν να πληρωθούν οι μισθοί, οι συντάξεις και τα άμεσα έξοδα του Ελληνικού Δημοσίου, αναγκαζόμαστε να ΔΑΝΕΙΖΟΜΑΣΤΕ.
Δηλαδή τα δικά μας 10 δις κάθε μήνα, τα δίνουμε στα παράνομα και απεχθή χρέη και για τους μισθούς τις συντάξεις και τα τρέχοντα έξοδα του κράτους, ΔΑΝΕΙΖΟΜΑΣΤΕ.
Γι’ αυτό και όσο υπάρχει αυτή η “ΜΑΥΡΗ ΤΡΥΠΑ”, όσο περισσότερα πληρώνουμε, ΤΟΣΟ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΧΡΕΟΝΟΜΑΣΤΕ. Γι’ αυτό και εκτοξεύτηκε το χρέος από το 110% στο 180% του ΑΕΠ.

Αυτός είναι και ο λόγος, που ούτε Ρώσοι, ούτε Κινέζοι, ούτε “Μογγόλοι”, δεν έδωσαν, ούτε και θα δώσουν ποτέ στην Ελλάδα ένα ευρώ, γιατί ότι ποσόν μπεί στον λογαριασμό “Ελληνικό Δημόσιο” (EΔ) ΧΑΝΕΤΑΙ. Γι’ αυτό και γύρισαν από την Ρωσία με άδεια χέρια, γιατί οι Ρώσοι δεν δίνουν λεφτά που θα χαθούν μέσα σε “μαύρες τρύπες”.

Όσο όλα τα έσοδα του Δημοσίου, πηγαίνουν σε αυτή την “ΜΑΥΡΗ ΤΡΥΠΑ” σωτηρία δεν υπάρχει και αυτό το ξέρουν πολύ καλά και στην τωρινή Κυβέρνηση , αλλά όπως και οι προηγούμενοι, έτσι και αυτοί κοροϊδεύουν αισχρά αυτόν τον εξαθλιωμένο λαό.
Αυτά τα γνώριζαν πριν γίνουν Κυβέρνηση και ήταν τελείως ψεύτικες οι “μαγκιές” που έκαναν και αυτό το έλεγα από την αρχή. Αποδεικνύεται τώρα, πως με τις ενέργειες τους δεν υπηρετούν το συμφέρον του Ελληνικού λαού, αλλά συνειδητά ΤΙΝΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ.

Ελληνίδες και Έλληνες
Τους προηγούμενους της Σαμαροβενιζελικής συγκυβέρνησης, τους λέγαμε “Γερμανοτσολιάδες” επειδή τα έδιναν όλα αδιαμαρτύρητα στους Γερμανούς. Αυτοί της νέας συγκυβέρνησης είναι “Αμερικανοτσολιάδες” που παρουσιάστηκαν στην αρχή ως “αντιστεκόμενοι”, ενώ όπως όλα αποδεικνύουν, είναι και αυτοί πλήρως συνεργαζόμενοι, πάνω στην κατεύθυνση της ΜΗ ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΗΣ ΧΡΕΟΚΟΠΙΑΣ της χώρας.

Η διαφορά τους από τους προηγούμενους, είναι πως αυτοί δεν “εργάζονται” για τα συμφέροντα της Γερμανικής ολιγαρχίας, αλλά υπηρετούν τα συμφέροντα του Σόρος και των Αμερικανών ολιγαρχών.

Το σίγουρο λοιπόν είναι, πως ούτε αυτοί υπηρετούν το γενικό συμφέρον του Ελληνικού λαού, γι’ αυτό, αντί να ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΟΥΝ τα χρήματα του Ελληνικού Δημοσίου από τον ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ της “ΜΑΥΡΗΣ ΤΡΥΠΑΣ”, επιλέγουν να “ΣΤΡΑΓΓΙΞΟΥΝ” όλα τα ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ, από όπου υπάρχει Ελληνικό χρήμα και να τα μεταφέρουν στην ΤΡΑΠΕΖΑ της ΕΛΛΑΔΟΣ, που συνδέεται με τον λογαριασμό της “ΜΑΥΡΗΣ ΤΡΥΠΑΣ”.

Δεν θα σταθώ στον πραξικοπηματικό τρόπο με τον οποίο το επιχειρούν – αυτό άλλωστε είναι ευθύνη της ανύπαρκτης Βουλής – αλλά θα σταθώ, στο αποτέλεσμα και τις συνέπειες που θα έχει για την χώρα, αυτή η αρπαγή όλων των ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ του ΚΡΑΤΟΥΣ , που δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο του υπουργού Οικονομικών, αλλά σε αυτοδιοίκητους θεσμούς, οργανισμούς, και ασφαλιστικά ταμεία.

Ελληνίδες και Έλληνες
Το πρόγραμμα των μνημονίων που επέβαλαν στην Ελλάδα μετά την είσοδο της χώρας στο ΔΝΤ, δεν στόχευε στην ανάπτυξη και ανασυγκρότηση της χώρας, αλλά στην χρεοκοπία της, ΥΠΟ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΟΡΟΥΣ.

Οι όροι αυτοί, που μέχρι στιγμής έχουν τηρηθεί κατά γράμμα και μέχρι σήμερα έχουν πετύχει τον επιδιωκόμενο στόχο, προχωρούν ένα σχέδιο, με το οποίο θα χρεοκοπήσουν η Ελλάδα και οι Έλληνες, αλλά χωρίς αυτό να επηρεάσει κανέναν άλλο λαό ή κράτος.

Νομίζω πως όλοι μας καταλαβαίνουμε, πως αυτό μέχρι στιγμής το έχουν πετύχει. Η Ελλάδα βιώνει την μεγαλύτερη ανθρωπιστική κρίση και είναι πρακτικά χρεοκοπημένη, αλλά αυτό δεν έχει επηρεάσει σε τίποτα τους Ευρωπαίους εταίρους, που αντιθέτως κερδίζουν πολλά χρήματα από την χρεοκοπία μας. Αυτό βέβαια επιτυγχάνεται με την πλήρη συνεργασία των Ελληνικών Κυβερνήσεων, από το 2009 μέχρι και σήμερα.

Ό λόγος είναι βασικά ένας. Διότι δεν χρεοκοπούν οι τράπεζες. Γι’ αυτό οι τράπεζες στηρίζονται από την Ε.Ε. και έχουν καρπωθεί το μεγαλύτερος μέρος των χρημάτων που έχουν έρθει στην Ελλάδα. Χρεοκοπεί λοιπόν το Ελληνικό Δημόσιο και οι Έλληνες, αλλά όχι οι ιδιωτικές τράπεζες.

Για τον λόγο αυτό, δώθηκε μόλις τώρα στις τράπεζες από την ΕΚΤ 1,5 δις ευρώ, για να μη υπάρξει “Graccident” καμίας τράπεζας, από την αυξανόμενη διαρροή καταθέσεων στο εξωτερικό. Βλέπετε όσοι γνωρίζουν τι θα γίνει βγάζουν τα χρήματά τους στο εξωτερικό. Όχι για να μην χαθούν, γιατί οι τράπεζες δεν πρόκειται να κλείσουν, ούτε να χρεοκοπήσουν, αλλά για να μην “κουρευτούν”, καθότι το “κούρεμα” είναι αναπόφευκτο. Το ποσοστό μπορείτε να το υπολογίσετε γιατί αν το πω θα τρομάξετε.

Το σχέδιο λοιπόν της ΕΠΙΣΗΜΗΣ πτώχευσης της Ελλάδος, αλλά όχι των τραπεζών, οδηγείται στην τελική του φάση. Λέω “ΕΠΙΣΗΜΗΣ”, διότι σε κατάστασης σιωπηλής πτώχευσης, βρισκόμαστε από τον Ιούλιο του 2012.

Σε αυτή τη φάση πρέπει να ανακοινωθεί ΕΠΙΣΗΜΑ η πτώχευση και η στάση πληρωμών του Δημοσίου και γι’ αυτό το λόγο το Δημόσιο “στραγγίζεται” τώρα εντελώς. H Κυβέρνηση ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τους πάντες να ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ τα ταμειακά ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΆ τους στην Τράπεζα της Ελλάδος, που σημειωτέον ο λογαριασμός αυτός, συνδέεται με την “ΜΑΥΡΗ ΤΡΥΠΑ”.

Ελληνίδες και Έλληνες.
Ακόμα και σε μία πτώχευση κράτους, μπορεί οι ιδιωτικές τράπεζες να μην πτωχεύσουν αν χρηματοδοτούνται ή αν εξαγοραστούν από κάποιες άλλες, όπως έγινε στην Κύπρο. Έτσι δεν επηρεάζεται καθόλου το διεθνές τραπεζικό σύστημα. Και οι τράπεζες θα λειτουργούν, με την απαραίτητη όμως στρατιωτική ασφάλεια και με πλαφόν συναλλαγών.

Η χώρα τώρα εισήλθε σε κατάσταση ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ και αυτό δεν αφορά τις ιδιωτικές τράπεζες που θα συνεχίσουν να χρηματοδοτούνται , αλλά αφορά όλο το Ελληνικό Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και όλους τους αυτοδιοίκητους οργανισμούς και υπηρεσίες, που αυτήν την στιγμή τους αρπάζουν τα ταμειακά αποθέματα και ως συνέπεια θα νεκρωθούν οι λειτουργίες τους.

Αυτόν τον μήνα θα γίνουν κανονικά οι πληρωμές του Δημοσίου σε ευρώ, αλλά από τον επόμενο τα πράγματα θα “σφίξουν” επικίνδυνα.

Ή θα επικρατήσει η επιδίωξη των Αμερικανών και η Ελλάδα θα πτωχεύσει εντός του ευρώ, ή θα αναζητηθεί ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ έναλλακτικό νόμισμα, που αυτό αποτελεί επιδίωξη των Γερμανών, αφού δεν θέλουν η Ελλάδα να πτωχεύσει μέσα στο ευρώ, για να αποφύγουν τυχόν χρηματοοικονομικό ρίσκο για την υπόλοιπη Ευρώπη.

Είπαμε πως ο σκοπός είναι να πτωχεύσει η Ελλάδα, χωρίς αυτό να επηρεάσει κανέναν άλλον.
Το τραπεζικό σύστημα ούτως ή άλλως δεν πρόκειται να επηρεαστεί, γιατί θα συνεχιστεί κανονικά η ρευστότητά του, αλλά για να μην υπάρξει κανένα ρίσκο για την Ευρωζώνη, πρέπει η Ελλάδα με τον πλάγιο τρόπο του εναλλακτικού νομίσματος, να βγεί από το ευρώ.

Εκτιμώ πως θα το επιχειρήσουν με τρόπο ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟ, διότι θα πουν πως η χώρα έχει “στεγνώσει” από ευρώ και ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΑΛΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΝΟΜΙΣΜΑ. Αν δεν υπάρξουν αντιδράσεις και το δεχθούμε, τότε πέτυχαν τον σκοπό τους, αφού η χρεοκοπία μας δεν θα επηρεάσει ούτε το τραπεζικό σύστημα, αλλά ούτε την Ευρωζώνη.

Ελληνίδες και Έλληνες.
Η Ελλάδα, όπως ανέφερε και σε άρθρο του στους "New York Times" ο νομπελίστας Πωλ Κρούγκμαν, βρίσκεται στο χείλος του γκρεμού. Μετά και την πραξικοπηματική απόφαση του Πρωθυπουργού, για την μεταφορά των ταμειακών αποθεμάτων αυτοδιοίκητων οργανισμών, στην “ΜΑΥΡΗ ΤΡΥΠΑ” της Τράπεζας της Ελλάδος, η χώρα εισέρχεται επίσημα και φανερά, ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ.

Στο σημείο που βρίσκονται σήμερα τα πράγματα, δεν υπάρχει ουδεμία περίπτωση συμβιβαστικής λύσης. Ή θα σωθεί η Ελλάδα και θα βουλιάξει το ΔΝΤ και η Ευρώπη, ή θα βουλιάξει η Ελλάδα για να σωθούν οι τοκογλύφοι τραπεζίτες.

Μία Ελληνική και πατριωτική Κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, θα ΑΝΕΣΤΕΙΛΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ όλες τις πληρωμές ΤΟΚΟ-ΧΡΕΩΛΥΣΙΩΝ, που γίνονται μέσω του ειδικού λογαριασμού της “ΜΑΥΡΗΣ ΤΡΥΠΑΣ”, επικαλούμενη την ανθρωπιστική κρίση της χώρας και μέχρι να ολοκληρωθεί ο λογιστικός έλεγχος του κράτους, ώστε να δούμε αν χρωστάμε και τι πρέπει να πληρώσουμε.

Κάτι τέτοιο φυσικά ΘΑ ΕΣΩΖΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, αλλά όχι τους κερδοσκόπους δανειστές μας.

Η Κυβέρνηση όμως ενεργεί για να σώσει το ΔΝΤ την ΕΚΤ και τους ξένους τραπεζίτες, αλλά όχι την Ελλάδα. Αυτοί βέβαια προχώρησαν και ένα βήμα παραπέρα, γιατί με το υποχρεωτικό και το “εθελοντικό” άρπαγμα των ταμειακών αποθεμάτων, έβαλαν την χώρα στην “ΕΝΤΑΤΙΚΗ”.

O ξαφνικός θάνατος της χώρας δεν είναι μακριά, αλλά ένα είναι ΑΠΟΛΥΤΑ ΣΙΓΟΥΡΟ.
Καμία Κυβέρνηση, δεν θα ήθελε να είναι Κυβέρνηση, εκείνη την στιγμή. Εκτιμώ λοιπόν πως θα αναζητηθεί επειγόντως μία συλλογική Κυβέρνηση, που θα την ονομάσουν Κυβέρνηση “ειδικού σκοπού”, ή Κυβέρνηση “σωτηρίας” ή ακόμα μπορεί να προκηρύξουν ξαφνικές εκλογές, για να φτιάξουν “Οικουμενική” Κυβέρνηση.

Αλλά αυτό το βάρος της ΜΗ ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΗΣ χρεοκοπίας, για το οποίο έχουν “δουλέψει” σιωπηλά και μεθοδικά, όλες οι Κυβερνήσεις από το 2009 μέχρι σήμερα, αποκλείεται να το φορτωθεί μόνη της η Κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.

Ελληνίδες και Έλληνες.
Ο ΘΕΟΣ ΜΑΖΙ ΜΑΣ.

Ιωάννης Λαμπρόπουλος
συγγραφέας-ερευνητής
giannis_lampropoulos@yahoo.com


Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου
 


Γράφει ο Κώστας Μαντατοφόρος

Είναι μιά ποιητική έκφραση της Θεωρίας του Χάους.
Λέγεται, πως  "αν μια πεταλούδα κινήσει τα φτερά της στον Αμαζόνιο, μπορεί να φέρει βροχή στην Κίνα" και εκφράζει ουσιαστικά την ιδέα ότι μια απειροελάχιστη μεταβολή στη ροή των γεγονότων, οδηγεί μετά από την πάροδο κάποιου χρόνου σε μια εξέλιξη της ιστορίας του συστήματος, δραματικά διαφορετική από εκείνη που θα λάμβανε χώρα, αν δεν είχε συμβεί η μεταβολή.

Κατ' επέκταση σε ένα χαοτικό σύστημα, που έτσι κι αλλοιώς είναι ο κόσμος, αλλά και η ανθρώπινη κοινωνία και πολιτισμός που βιώνουμε, ένα "ασήμαντο" άτομο, μια ιδέα ή ένα φαινομενικά άσχετο γεγονός υπάρχει σημαντική πιθανότητα να παίξουν έναν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της Ιστορίας.

Με αυτήν την έννοια είμαστε όλοι παράμετροι της Ιστορίας, στοιχεία δυναμικά τούτου του κόσμου, είτε το επιδιώκουμε είτε όχι.
Η ''δύναμη'' καθενός από μάς μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα είναι εφάμιλλη της ''δύναμης'' των πιό ισχυρών του κόσμου.

Στην σημερινή συγκυρία στην χώρα μας, σαν τέτοιοι δυναμικοί παράμετροι πρέπει να κινηθούμε, όλοι μας, και όχι να αδρανήσουμε, γνωρίζοντας πόσο δραματική συνέπεια θα έχει αυτό για το μέλλον μας.

Ακόμη βέβαια και η αδράνεια είναι και αυτή μιά ''παράμετρος'' που επηρρεάζει τα γεγονότα.
Αρνητικά όμως στην περίπτωσή μας.
Αν κάθε ένας από μας είναι μία ''πεταλούδα'' στον χαοτικό κόσμο μας, ας φανταστούμε πόση δύναμη αλλαγής και δρομολόγησης των γεγονότων μπορεί να έχει η αποφασιστικά εκφρασμένη δύναμη του λαού!

Διαπραγματευόμαστε όλοι μας!
Απαιτούμε όλοι μας!
Όχι μόνον κάποιοι, ή κάποιοι υπουργοί, ή η κυβέρνηση.
Όλοι μας! 

Μόνον έτσι αν κινήσουμε τα δικά μας ''φτερά'', θα ξαναβγεί ο ήλιος στην χώρα μας!...

Υ.Γ.  Την περίφημη Θεωρία του Χάους, περιγράφει με απίστευτη ενάργεια, η κινηματογραφική σεκάνς του ατυχήματος της χορεύτριας στην πολύ καλή ταινία  ''Η Απίστευτη Ιστορία του Μπέντζαμιν Μπάτον'', που (ξανα)είδαμε πάλι χθες.

Πηγή "Ουδέν Σχόλιον"


Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου
 


Ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να εγκαταλείψει το ευρώ διότι δεν υπάρχει νομικός μηχανισμός που να το προβλέπει αυτό αλλά και γιατί εάν γινόταν θα καταστρεφόταν το ενιαίο νόμισμα ξεκαθάρισε ο πλέον αρμόδιος, ο Επίτροπος επί των οικονομικών υποθέσεων, Πιέρ Μοσκοβισί.

Ο Γάλλος Επίτροπος έθεσε τέρμα στην ακατάσχετη «μπουρδολογία» των εγχώριων και των διεθνών ΜΜΕ που «βλέπουν» συνέχεια καταστροφή της χώρας και χρεοκοπία επειδή η ελληνική κυβέρνηση παλεύει για το καλύτερο δυνατό για τον ελληνικό λαό, που στην τελική για αυτό την ψήφισε στις πρόσφατες και νωπές ακόμα εκλογές της 25ης Ιανουαρίου.

«Πρέπει να καταλάβουμε ότι το ευρώ δεν είναι ένα σύστημα σταθερών ισοτιμιών. Το ευρώ είναι ένα ενιαίο νόμισμα, δηλαδή έχουμε απορρίψει τα εθνικά νομίσματα. Άρα, υπάρχει κάτι που δεν ξεπερνιέται, το λέμε μη αντιστρέψιμο. Την ημέρα που μια χώρα αποφασίσει να βγει από το ευρώ, πρώτον, δεν υπάρχει προβλεπόμενος νομικός μηχανισμός. Εκτός και αν μιλάμε για έξοδο από την Ε.Ε. κάτι που κανένας δεν επιθυμεί προφανώς. (…) Αν μια χώρα φύγει, τότε το ευρώ δεν είναι πλέον ένα ενιαίο νόμισμα και η ερώτηση που θα τεθεί θα είναι: ποιος είναι ο επόμενος. Εγώ δεν έχω καμιά όρεξη να κάνω αυτό το δώρο στους λαϊκιστές, σε αυτούς που είναι ενάντια στο ευρώ» υπογράμμισε.

Παράλληλα, ο Πιερ Μοσκοβισί με την ευκαιρία συμμετοχής του σε κυριακάτικη εκπομπή τριών μέσων (RTL, Φιγκαρό, LCI), μίλησε για τις σχέσεις του με τον Έλληνα υπουργό οικονομικών, Γιάνη Βαρουφάκη.
Απαντώντας στο ερώτημα κατά πόσο «τα πάει καλά μαζί του», ο Π. Μοσκοβισί απάντησε:

«Είναι δύσκολος, αλλά δεν είναι δική μου δουλειά να κρίνω τους συνομιλητές μου… εγώ παίρνω ό,τι μου δίνουν. Είναι ένας έξυπνος άνθρωπος, όχι πάντοτε εύκολος, αλλά έξυπνος. Μπορούμε να βρίσκουμε κοινή γλώσσα και, σε κάθε περίπτωση, εγώ αυτό επιθυμώ. Αλλά γιατί το λέω αυτό; Γιατί η δική μου η δουλειά δεν είναι να προετοιμάσω ένα σχέδιο Β. Δεν είναι η δουλειά μου να προετοιμάσω την έξοδο της Ελλάδος από το ευρώ, δεν είναι να προετοιμάσω μια χρεοκοπία. Δουλειά μου είναι να τα αποφύγω όλα αυτά. Εγώ εύχομαι απόλυτα η Ελλάδα να παραμείνει στο ευρώ. Η θέση της Ελλάδος είναι μέσα στο ευρώ».

Στην παρατήρηση εάν μπορεί να υπάρξει «ατύχημα» εξόδου, ο Επίτροπος δήλωσε: «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι θεσμοί που εργάζονται μαζί της, όλοι επιθυμούν να αποφύγουν μια τέτοια υπόθεση. Αυτό είναι γνωστό, είναι γνωστό όμως επίσης ότι ο χρόνος πιέζει και ότι θα πρέπει να βρεθούν τα χρήματα για την πληρωμή σημαντικών προθεσμιών. Για παράδειγμα στις 12 Μαΐου υπάρχει μια πληρωμή 750 εκατ. για το ΔΝΤ (…) το οποίο δεν δίνει ποτέ πρόσθετο χρόνο. Επιπλέον, έχουμε ακόμα πιο σημαντικές προθεσμίες τον Ιούνιο. (…) Γι’ αυτό λέω ότι ο χρόνος πιέζει και ότι πρέπει να βρούμε βιώσιμες λύσεις και αυτές οι βιώσιμες λύσεις περνούν υποχρεωτικά από τις μεταρρυθμίσεις. Μεταρρυθμίσεις που είναι απαραίτητες ώστε η Ελλάδα να σεβαστεί τις δεσμεύσεις της απέναντι στους πιστωτές για να δέσει μια συμφωνία.

Σχετικά με το πόσο «μη αποδεκτή ή ατελής» είναι η λίστα των μεταρρυθμίσεων της ελληνικής κυβέρνησης, ο Π. Μοσκοβισί υπογράμμισε τους αργούς ρυθμούς στην πρόοδο που θα πρέπει να επιταχυνθούν: «Εδώ και τρεισήμισι μήνες που βρίσκεται στην εξουσία αυτή η κυβέρνηση, είναι αλήθεια ότι στην αρχή ήμασταν αρκετά απομακρυσμένοι όσον αφορά την ιδεολογία, τον τρόπο που βλέπουμε τα πράγματα. Σιγά-σιγά μάθαμε ο ένας τον άλλον, μάθαμε να συνομιλούμε, υπάρχει μια διαδικασία εργασίας που εφαρμόζεται, (…) και έχουμε κάνει πρόοδο.

Αλλά αυτή η πρόοδος είναι ανεπαρκής, είναι πάρα πολύ αργή. Θεωρώ ότι είναι κάτι που πρέπει οπωσδήποτε να λυθεί, διότι εάν πηγαίνουμε βήμα – βήμα, ενώ ο χρόνος πιέζει, υπάρχει πρόβλημα. Γι’ αυτό το Eurogroup της Παρασκευής ήταν πάρα πολύ σαφές και απευθύνθηκε στους Έλληνες λέγοντας τους, εσείς έχετε την ευθύνη να παρουσιάσετε ένα συνολικό, συνεπές πλαίσιο μεταρρυθμίσεων, για το οποίο δεσμευθήκατε στις 20 Φεβρουαρίου. Πρέπει να το κάνετε γρήγορα. Είναι ουσιώδες και πρέπει να επιταχύνετε».

Ο Πιέρ Μοσκοβισί εξέφρασε στη συνέχεια την άποψη ότι «δεν είναι δυνατόν να μην υπάρξει συμφωνία» τον Ιούνιο. «Όλοι θα κάνουμε τα πάντα ώστε να υπάρξει συμφωνία» πρόσθεσε. «Υπάρχει ακόμα το Eurogroup στις 11 Μαΐου που είναι πολύ σημαντικό. Θα επιταχύνουμε τη διαδικασία, είμαι πεπεισμένος» τόνισε.

Σχετικά με τη βούληση της ελληνικής κυβέρνησης να επιταχύνει, ο Π. Μοσκοβισί δήλωσε: «Όλες οι επαφές που είχα με την ελληνική κυβέρνηση τις τελευταίες ημέρες, τις τελευταίες εβδομάδες, δείχνουν ότι το μήνυμα της Ρίγα που ήταν σκληρό, σε κάθε περίπτωση αποφασιστικό, εισακούστηκε», κατέληξε ο Επίτροπος.

Τα πράγματα είναι πολύ απλά. Όπως το είπε ο Γάλλος Επίτροπος «δεν είναι δυνατόν να μην υπάρξει συμφωνία» τον Ιούνιο. «Όλοι θα κάνουμε τα πάντα ώστε να υπάρξει συμφωνία» που σημαίνει ότι το «τραγούδι» των Γερμανών θα είναι πολύ διαφορετικό απο αυτό που «παίζουν» τα γερμανικά ΜΜΕ για τη δήθεν αδιάλλακτη στάση τους απέναντι στο ελληνικό ζήτημα. Είτε έτσι είτε αλλιώς, η ΕΕ θα αναγκαστεί να αλλάξει στάση στο σύνολό της και θα έχει το ελληνικό προηγούμενο ενός λαού που δεν «συμμορφώθηκε» και δεν έκατσε να πεθάνει επειδή έτσι διέταξαν κάποιοι απίστευτοι τύποι στις Βρυξέλλες και στο Βερολίνο.

Πηγή


Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου
 


Γράφει ο Ξενοφώντας Ερμείδης

Το μεγαλύτερο παράσημο του κόσμου θα πάρει ο 34χρονος λοχίας ΕΠΟΠ, Αντώνης Ντεληγιώργης. Δεν είναι το "Εξόχου Πράξεως" που του κάρφωσε στο πέτο σήμερα ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, αλλά αυτό που του κάρφωσε η Ντεμπιγιάτ στην καρδιά. Το αγόρι που έφερε στον κόσμο η πρόσφυγας Νεμπιγιάτ από την Ερυθραία λίγο μετά την σωτηρία της από τον Έλληνα λοχία, θα πάρει το όνομα Αντώνης. Την ανακοίνωση έκανε η ίδια η μητέρα στον κ. Ντεληγιώργη όταν πήγε στην κλινική να την επισκεφτεί μετά τον τοκετό της στον Ερυθρό Σταυρό Ρόδου.

Η Ντεμπιγιάτ μόλις είδε τον σωτήρα της να μπαίνει στο δωμάτιο έβαλε τα κλάματα και του κάρφωσε το παράσημο ευγνωμοσύνης και αθανασίας κατάσαρκα.

H εφημερίδα Guardian έκανε αφιέρωμα στον λοχία που έσωσε 20 από τους 93 πρόσφυγες που έπεσαν στην θάλασσα από το σαπιοκάραβο ανοιχτά της Ρόδου. Ο κ. Ντεληγιώργης μίλησε στην εφημερίδα για εκείνες τις τραγικές ώρες. Έπινε καφέ σε καφετέρια όταν εξελίχθηκε η τραγωδία. Όπως δήλωσε ο ίδιος δεν κατάλαβε για το πότε καθόταν στην καρέκλα και για το πότε βούτηξε στα νερά.

"Το πλοίο διαλύθηκε σε λίγα λεπτά. 'Εμοιαζε σα να ήταν φτιαγμένο από χαρτί. Τη στιγμή που άφησα την καφετέρια για να πάω κοντά, αρκετοί ήταν οι άνθρωποι που βρίσκονταν ήδη εκεί. Είχε φτάσει η ακτοφυλακή, ένα Super Puma πετούσε από πάνω, ασθενοφόρα είχαν ήδη φτάσει, ενώ και ψαράδες είχαν συγκεντρωθεί με τα καΐκια τους. Χωρίς να το σκεφτώ δευτερόλεπτο, έκαναν αυτό που έπρεπε να κάνω. Έβγαλα τα ρούχα μου και έπεσα στο νερό".

Παρά τους όσους απίστευτους χαρακτηρισμούς που ακούμε συνήθως για τον "ρατσισμό" των Ελλήνων ο κ. Ντεληγιώργης είναι ο κανόνας του Έλληνα και όχι η εξαίρεσή του.

"Στην αρχή φορούσα τα παπούτσια μου, όμως σύντομα έπρεπε να τα βγάλω. Το νερό ήταν γεμάτο πετρέλαιο από τη βάρκα και τα βράχια ήταν ολισθηρά και κοφτερά. Κόπηκα άσχημα στα χέρια και στα πόδια μου, αλλά το μόνο που μπορούσα να σκεφτώ εκείνη την ώρα ήταν να σώσω τους δύστυχους αυτούς ανθρώπους".

Ο μικρός Αντώνης από την Ερυθραία είναι για τον κ. Ντεληγιώργη εκτός από απόδειξη του ανθρωπισμού του και μια παρηγοριά και για όσους δεν κατάφερε να σώσει. Το ήθος του στην συνέντευξη που έδωσε στην βρετανική εφημερίδα αποδεικνύεται, όχι από την αναφορά του σε αυτούς που κατάφερε να τραβήξει έξω από το νερό, αλλά σε αυτόν που δεν κατάφερε να σώσει.

"Αυτό που θυμάμαι ήταν να κοιτάζω έναν άντρα γύρω στα 40 να πεθαίνει. Παρασυρόταν και χτυπιόταν, δεν μπορούσε να αναπνεύσει, πνιγόταν, αλλά ήταν αδύνατο να τον φτάσω..."

Πηγή "Στον Τοίχο"


Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου
 


Εκβιασμοί, τρομοκρατία και απειλές "εκτέλεσης" από τους "φίλους" και "εταίρους"... για το... καλό μας
Η προκαθορισμένη λάθος ρότα χωρίς καμία αντιμονή*... που καταλήγει στο σίγουρο ναυάγιο...

«Αν η Ελλάδα καταρρεύσει, κανείς δεν θέλει τα αποτυπώματά του στο φονικό όπλο»! Ο κυνικός τίτλος στο δημοσίευμα του Reuters αποτελεί την επιτομή του προβλήματος εκείνων των ευρωπαϊκών χωρών που επιθυμούν την παραδειγματική τιμωρία – καταστροφή της Ελλάδας. Είναι η ομολογία ενός προαναγγελθέντος εγκλήματος, το οποίο έχει ήδη αποφασισθεί και απομένει η «εκτέλεσή» του, προφανώς υπό την μορφή «ατυχήματος» (γνωστή ορολογία του υποκόσμου όταν αναφέρεται στην διάπραξη στυγερού εγκλήματος).

Γράφει ο Παναγιωτίδης Μάρκος

Το ερώτημα, που φυσιολογικά προκύπτει, είναι: Γιατί, όμως, κανείς δεν επιθυμεί να αφήσει το «αποτύπωμά» του στην καταστροφή της Ελλάδας; Η απάντηση είναι προφανής. Επειδή το ιστορικό παρελθόν (ποινικό μητρώο) των χωρών που συντάσσονται υπέρ της ελληνικής «δολοφονίας», είναι ήδη βεβαρυμμένο και δεν υπάρχουν περιθώρια για περαιτέρω επιβάρυνσή του. Επίσης, το «ελληνικό πρόβλημα» δεν ήταν ποτέ ένα πραγματικό οικονομικό πρόβλημα. Ήταν μία έξυπνη κίνηση (κομπίνα) για την μεταφορά κινδύνου των μεγάλων ευρωπαϊκών τραπεζών στους ευρωπαίους πολίτες. Ήταν επίσης ένα μαζικό κοινωνικό και πολιτικό πείραμα μέσα από το οποίο εξήχθησαν σημαντικά συμπεράσματα για την «διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού» υπό καθεστώς ακραίων καταστάσεων. Ταυτόχρονα, φυσικά, ήταν μία επιχείρηση επίθεσης και κατοχής μίας χώρας, υφαρπαγής του συνόλου των οικονομικών πόρων της (ιδιαίτερα του ορυκτού και ενεργειακού της πλούτου) και, τέλος, μετατροπής της σε ένα προτεκτοράτο διοικούμενο από πολιτικές μαριονέτες και εντεταλμένους των ευρωπαϊκών (κατοχικών) δυνάμεων, δηλαδή η υλοποίηση μίας ολοκληρωτικής γεωπολιτικής, γεωοικονομικής και γεωστρατηγικής κατάληψης.
Ο κύριος λόγος αποφυγής σύνδεσης των «χωρών θυτών» με το έγκλημα εις βάρος της Ελλάδας, είναι και πολιτικός, αφού σε περίπτωση σύνδεσής τους το μήνυμα που θα σταλεί στις υπόλοιπες (εκτός της γερμανικής αυλής) ευρωπαϊκές χώρες θα είναι σαφές: Ποια χώρα θα είναι το επόμενο θύμα; Και μία τέτοια «ερώτηση» θα σημάνει σχεδόν αυτόματα το τέλος του ευρώ, ενώ θα δημιουργήσει σωρεία σύνθετων προβλημάτων μεταξύ της Γερμανίας (και των χωρών που βρίσκονται στη ζώνη επιρροής της) και της υπόλοιπης Ευρώπης.

Επιπλέον, εδώ και καιρό έχει μπει σε εφαρμογή το σχέδιο «δαιμονοποίησης» (πάγια τακτική καταγεγραμμένη σε πολλές επιθέσεις κατά κρατών π.χ. Γιουγκοσλαβία) της Ελλάδας (και των Ελλήνων) προκειμένου να προετοιμαστούν οι ευρωπαϊκές κοινωνίες για την «ηθική αποκατάσταση» μέσω του τελειωτικού – ολοκληρωτικού χτυπήματος της Ελλάδας.
Ουσιαστικά το όλο «εγχείρημα» έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Απομένει μόνο η υφαρπαγή του ορυκτού και ενεργειακού πλούτου, η οποία θα υλοποιηθεί αμέσως μετά την πλήρη οικονομική καταστροφή της Ελλάδας. Κι επειδή δεν επιθυμούν να συνδεθούν με την μεθοδευμένη καταστροφή και καταλήστευση της χώρας, «αναζητούν» εκείνον τον παράγοντα που θα συντελέσει στο προσδοκώμενο αλλά και πολυδιαφημισμένο «ατύχημα» (Graccident). Για το ιερατείο της Ευρώπης δεν έχει καμία σημασία εάν τα μνημόνια έχουν καταστρατηγήσει - παραβιάσει το Ευρωπαϊκό και το Διεθνές Δίκαιο. Είναι κάτι παραπάνω από προφανές ότι "ο σκοπός αγιάζει τα μέσα"...! Και ο "σκοπός" είναι πλέον μία ορατή απειλή - καταστροφή για την Ελλάδα, ενώ ήδη έχει αρχίσει να γίνεται αντιληπτός και σε χώρες της Ευρώπης που βλέπουν μία θρασύτατη Γερμανία να επιτίθεται (αυτή τη φορά με οικονομικά όπλα) με σκοπό την πλήρη κυριαρχία της στο σύνολο των ευρωπαϊκών χωρών. Το ότι η Γερμανία αποτελεί την μοναδική ευρωπαϊκή χώρα που οφελήθηκε από την οικονομική ευρωπαϊκή κρίση, είναι ένα γεγονός που δεν έχει μείνει απαρατήρητο...

Η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα εμφανίζεται ως μη έχουσα ένα συγκεκριμένο σχέδιο δράσης, τόσο απέναντι στους «δανειστές», όσο και προς την κατεύθυνση ανάταξης της χώρας. Ο πρωθυπουργός, διαβλέποντας και τους εσωκομματικούς κινδύνους (αριστερή πτέρυγα, η οποία αποτελεί τον σοβαρότερο εν δυνάμει κίνδυνο πτώσης της κυβέρνησης) αποφάσισε να παραχωρήσει «έδαφος», δίνοντάς τους την δυνατότητα να φέρουν στο προσκήνιο θέματα μείζονος εθνικού ενδιαφέροντος (π.χ. διαχείριση της λαθρομετανάστευσης) το οποίο εκ του αποτελέσματος αποδείχθηκε λίαν επικίνδυνο και αυτοκαταστροφικό για την δυναμική της κυβέρνησης, αφού είναι δυνατόν να απωλέσει σημαντική εκλογική δύναμη εάν συνεχιστεί το παραλήρημα ιδεοληπτικών της «αριστερής πτέρυγας» η οποία δεν έχει και καμία επί της ουσίας πρόταση για την αντιμετώπιση στα ουσιώδη προβλήματα της χώρας, την εξωτερική πολιτική και την επόμενη ημέρα, παρά απαιτεί –ως κακομαθημένο παιδί- να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις της ειδάλλως… Προφανώς, τόσο η κυβέρνηση, (ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ) όσο και η «αριστερή πτέρυγα», δεν έχουν συνειδητοποιήσει πως είτε δεν υπάρχει η δυνατότητα να πατάνε σε δύο βάρκες (ΗΠΑ και Ρωσία), είτε δεν έχουν την δυνατότητα να σπαταλούν χρόνο (σπαταλώντας μέσω νέων μικροδανεισμών χρήμα που δεν υπάρχει) ευελπιστώντας πως θα υπάρξει ευρωπαϊκή ανάταξη από άλλα κινήματα (Podemos κ.α.).

Η Ελλάδα, ως Ιφιγένεια του ευρώ (ενός οικονομικού εγχειρήματος – ενιαίου νομίσματος που επέφερε τα αντίθετα αποτελέσματα από εκείνα που διαφήμισε) καλείται σήμερα να αντιμετωπίσει τον γερμανικό σωβινισμό (με βαθιές ρίζες στον Λουθηρανισμό), υπό τις πλέον αντίξοες συνθήκες. Ουσιαστικά η Ελλάδα καλείται να αποφασίσει μεταξύ ένος "γρήγορου θανάτου" (από τα "χέρια" των ευρωπαίων "φίλων" και "εταίρων") κι ενός αργού και βασανιστικού θανάτου (υπό τον σχεδιασμό και πάλι των "εταίρων" και "φίλων" της Ευρώπης) προκειμένου να ολοκληρωθεί το "πείραμα" του οποίου την αποτυχία ήδη γνωρίζουν οι "φίλοι" και "εταίροι", αλλά σκοπεύουν να την εκμεταλλευθούν πολιτικά, ως φόβητρο, σε ό,ποιον τολμήσει να μην υπακούσει στις εντολές του ευρωπαϊκού ιερατείου και των συμφερόντων των διεθνών μεγάλων τραπεζών.
Κι αυτό, επειδή το διευθυντήριο – ιερατείο της Ευρώπης έχει κατορθώσει να δημιουργήσει μία 5η φάλαγγα στο εσωτερικό της χώρας, η οποία αποτελείται (και φυσικά εκφράζει τα ανάλογα εσωτερικά στοιχεία) από πολιτικά κόμματα, οικονομικά συμφέροντα και από το σύνολο των συστημικών ΜΜΕ. Αυτή η «συμμαχία», που θέλει να αυτοαποκαλείται ως «ευρωπαϊκή προοπτική», λειτουργεί κατά των συμφερόντων της χώρας, χρησιμοποιώντας πρόσωπα και μηχανισμούς στους οποίους έχει απόλυτη πρόσβαση και έλεγχο μετά από 40 και πλέον χρόνια αγαστής συνεργασίας (η οποία μπορεί κατά πολλούς να χαρακτηρισθεί και ως «συνεταιρισμός»). Στόχος αυτής της «συμμαχίας» είναι η ελεγχόμενη πληροφόρηση, η οικονομική και πολιτική τρομοκράτηση και η –κατά τα δυνατόν- διαίρεση των Ελλήνων πολιτών στους οποίους επιχειρείται –για μία ακόμη φορά- να επιβληθεί ο κοινωνικός αυτοματισμός υπό το πρίσμα μίας αόριστης πολιτικής πρότασης που έχει ως μοναδικό πρόταγμα την επικείμενη καταστροφή της χώρας, παραγράφοντας έντεχνα την υπάρχουσα καταστροφή που επέφεραν πολιτικές αποφάσεις που παρουσιάστηκαν ως «σωτήριες για τη χώρα», ενώ στην πραγματικότητα εκδίδονταν εξυπηρετώντας συγκεκριμένα συμφέροντα τόσο στο εσωτερικό (τραπεζών, εκδοτών, εργολάβων κ.α.) όσο και στο εξωτερικό (εταιρειών όπως η Siemens, πολιτικών σκοπιμοτήτων όπως της Γερμανίας κ.α.).

Την ίδια στιγμή κι ενώ βαδίζουμε με μαθηματική ακρίβεια στο «ατύχημα» με το οποίο μας έχουν «προειδοποιήσει» (ή απειλήσει;), στην Ελλάδα οι πολίτες έχουν ήδη χωριστεί σε στρατόπεδα είτε ανάλογα με το κόμμα που ψηφίζουν, είτε ανάλογα με τα μικροσυμφέροντά τους, είτε ανάλογα με τον βαθμό επηρεασμού τους από τα (πανταχού παρόντα και πάντα παρανομούντως λειτουργώντα) ΜΜΕ και τα εκδοτικά ή εργολαβικά συμφέροντα που υπάρχουν πίσω από αυτά.
Ο Ελληνικός λαός, ευρισκόμενος σε ένα μοναδικό σημείο κατάπτωσης και αποχαύνωσης, εμφανίζεται με εμφανή σημάδια μη συνοχής, ενώ του έχει ανακοινωθεί (από τους πολιτικούς) ότι «η χώρα βρίσκεται σε πόλεμο». Και αυτός ο πόλεμος δεν έχει μόνο λεκτικές απειλές (οι διάφορες ανακοινώσεις αξιωματούχων της Ευρώπης –π.χ. Σόιμπλε, Ντάισελμπλουμ κ.α.) που φροντίζουν να καταστρέφουν την οικονομική εικόνα της Ελλάδας (χωρίς κανένας να τους καταγγείλει ή να απαιτήσει την άμεση απομάκρυνσή τους από τις θεσμικές θέσεις που καταλαμβάνουν), αλλά και ουσιαστικές (όπως η συμπεριφορά της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας), που οδηγούν στην περαιτέρω οικονομική και κοινωνική καταστροφή της Ελλάδας, η οποία χαρακτηρίζεται ήδη ως «γενοκτονία».
Οι Έλληνες βρίσκονται (υπό το καθεστώς ενός σκληρού ψυχολογικού πολέμου με καθημερινές υλοποιήσεις ψυχολογικών επιχειρήσεων) στο κομβικό σημείο να αποδεχθούν μία ήττα χωρίς καν να πολεμήσουν ή να αποφασίσουν να πολεμήσουν σε έναν πόλεμο που το πιθανότερο είναι να χάσουν. Κανείς δεν αναφέρει την σοβαρή πιθανότητα η –προς θανάτωση Ελλάδα- να δημιουργήσει ισχυρές πολιτικές αναταράξεις, να σταθεί η αιτία να αποκαλυφθεί το σχέδιο άλωσης και κατοχής του συνόλου της Ευρώπης και της ταυτόχρονα ηχηρής πτώσης κάθε ηθικού και πολιτικού ιδεώδους… Ακόμη και η κυβέρνηση (υπό το καθεστώς των αφόρητων πιέσεων) του Αλέξη Τσίπρα έχει ξεχάσει πως στόχος της ήταν η σύγκρουση υπέρ της πατρίδας και πως θα έπρεπε να ενημερώνει τον ελληνικό λαό για όσα συμβαίνουν στις κλειστές αίθουσες της Ευρώπης (γιατί οι συνεδριάσεις δεν γίνονται δημοσίως, ώστε να ενημερώνονται όλοι οι ευρωπαίοι για τις θέσεις, τα επιχειρήματα, τις γνώσεις αλλά και το ήθος των εμπλεκομένων μερών;).

Η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση υπάρξει μετά από αυτήν, δεν είναι και δεν θα είναι σε θέση να «συνομιλήσει» επί ίσοις όροις με τους «δανειστές» εάν δεν υλοποιήσει τη «Νέμεση». Εάν δεν προφυλακίσει το σύνολο των εμπλεκομένων με πολιτικές αποφάσεις που ζημίωσαν οικονομικά (και όχι μόνο) την χώρα. Εάν δεν προχωρήσει στην δέσμευση (ή και συντηρητική κατάσχεση) του συνόλου των περιουσιών τους. Εάν δεν εκκινήσει διαδικασίες κατηγορητηρίου περί σύστασης και λειτουργίας «εγκληματικής συμμορίας» που έδρασε συντεταγμένα και συντονισμένα, σε βάθος χρόνου και με συνέπεια προς την κατεύθυνση καταστροφής της χώρας. Εάν δεν αναζητηθούν ευθύνες για όλες τις «λίστες» που βρίσκονται στα χέρια των Ελληνικών Αρχών, εάν δεν τιμωρηθούν παραδειγματικά όσοι με πράξεις ή με αμέλειές τους ζημίωσαν και εξέθεσαν την χώρα σε εξωτερικούς πολιτικούς και οικονομικούς κινδύνους. Μόνο εάν συμβεί αυτό θα μπορεί ο ό,ποιος πρωθυπουργός να συζητά επί ίσοις όροις με την κάθε Μέρκελ και τον κάθε Σόιμπλε.

Είτε μας αρέσει, είτε όχι, θα πρέπει να αποδεχτούμε πως σήμερα δεν γίνεται καμία διαπραγμάτευση. Αντίθετα, το ευρωπαϊκό ιερατείο έχει τοποθετήσει τις μαριονέτες του με εντολές μη υποχώρησης και συν το χρόνω εκτοξεύονται απειλές κατά της Ελλάδας (συνήθως με χαμερπείς επιθέσεις που αναδεικνύουν την πολιτική ποιότητα και το ήθος εκείνων που τις εκτελούν) η οποία εξαναγκάζεται σε συνεχείς υποχωρήσεις, μέχρι τελικής πτώσης…, δηλαδή της αποδοχής όλων των απαιτήσεων των δανειστών.
Το ζητούμενο, στο σημείο που σήμερα βρισκόμαστε είναι απλό: Είναι διατεθειμένοι οι Έλληνες πολίτες να συγκρουστούν και να υπερασπιστούν τα συμφέροντα της χώρας τους, την ανεξαρτησία και την αυτοκυριαρχία της Ελλάδας; Να απαιτήσουν την αντιμετώπισή τους ως άνθρωποι και όχι ως «αντικείμενα» παραγωγής πλούτου (ή και απόλαυσης, μην ξεχνάμε τι είχε συμβεί στις χώρες του ανατολικού μπλοκ μετά την κατάρρευση της ΕΣΣΔ) για την Ευρώπη;
Δυστυχώς, η απάντηση είναι αρνητική. Οι σημερινοί Έλληνες προτιμούν την ασφάλεια των αλυσίδων τους και την αναμονή ανακοίνωσης της προσωπικής τους θανάτωσης – καταστροφής, από το να αγωνιστούν για τα βασικά ανθρώπινα και πολιτικά τους δικαιώματα, όπως αυτά προκύπτουν από διεθνείς συνθήκες. Προτιμούμε (ηθελημένα) να είμαστε σε καθεστώς αφαίμαξης (οικονομικής και δημογραφικής) ξεχνώντας (και πάλι ηθελημένα) πως επιλέγουμε έναν αργό, εξευτελιστικό και ιδιαίτερα επίπονο "θάνατο". Άλλωστε, οι "διασώστες" μας έχουν ήδη ανακοινώσει - αποδεχθεί πως το "πρόγραμμα διάσωσης" είναι λάθος...!

Και μέχρι εμείς να καταλήξουμε στην όποια απόφαση ως "ενεργοί πολίτες", καλό θα είναι να σκεφτόμαστε – θυμόμαστε πως οι «δανειστές» έχουν αποφασίσει να προχωρήσουν στο «τελειωτικό χτύπημα», αλλά δεν θέλουν να εμφανιστούν ως υπεύθυνοι γι αυτό. Κι επειδή το «εργαλείο» υπάρχει, βρίσκεται δίπλα μας και έχει πολλούς λόγους να «εξυπηρετήσει» τα συμφέροντα της Γερμανικής Ευρώπης, αλλά και των ΗΠΑ (που δυσαρεστήθηκαν τόσο με την επίσκεψη Τσίπρα στην Μόσχα, όσο και με την πιθανότητα απελευθέρωσης του ισοβίτη τρομοκράτη Σάββα Ξηρού), μήπως θα πρέπει να προετοιμαζόμαστε για ένα καλοκαίρι που δεν θα μας δώσει το δικαίωμα στην «ραστώνη», αλλά θα είναι ιδιαίτερα θερμό και όχι εξαιτίας των ηλιακών ακτίνων; Μήπως θα πρέπει να αρχίσουμε να ετοιμαζόμαστε για ένα «ατύχημα» - «επεισόδιο» που θα δικαιολογήσει την αποχώρηση των «εταίρων» και «συμμάχων» για ένα χρονικό διάστημα το οποίο θα ισοδυναμεί με πλήρη εγκατάλειψη και φτωχοποίηση της χώρας;

Επειδή, λοιπόν, αναμένεται λίαν συντόμως να περάσουμε ιδιαίτερα κρίσιμες στιγμές, θα πρέπει να μην ξεχνάμε πως «οι φίλοι στα δύσκολα φαίνονται». Αναμένοντας να αντικρύσουμε, λοιπόν, τους «φίλους» μας, ίσως το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να αφήσουμε όσα μας χωρίζουν, γιατί αυτό ακριβώς επιδιώκουν εκείνοι που θέλουν να μας καταστρέψουν για να μας καταληστέψουν… (ακόμη και η «αριστερή» κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα δεν αναφέρεται στον υπαρκτό ορυκτό – ενεργειακό πλούτο της Ελλάδας και στην εκμετάλλευσή του…, όπως έχει ξεχαστεί και η υπόθεση διερεύνησης του χρέους... γιατί άραγε;).
Ζούμε την κομβική ιστορική στιγμή πως σαν λαός θα πρέπει να σταθούμε μπροστά στην μεγαλύτερη ευθύνη μας. Την ευθύνη της απόφασης εάν θα συνεχίσουμε να υπάρχουμε...

ΥΓ: Κι επειδή φαίνεται πως σαν λαός – έθνος, έχουμε βρεθεί για μία ακόμη φορά μόνοι μας (τραγική ιστορική συνέπεια), θα πρέπει ίσως να σκεφτούμε πως είμαστε οι μόνοι που μπορούμε να ανατρέψουμε τους εις βάρος μας σχεδιασμούς. Αρκεί να το θελήσουμε εμείς…
Και ο Θεός βοηθός μας…

* «Αντιμονή» σημαίνει στη ναυτική διάλεκτο «πορεία κόντρα στον καιρό που εκτελούν τα πλοία μ' όλη την ισχύ των μηχανών τους για να κρατηθούν και να σωθούν σε σφοδρή θαλασσοταραχή, όταν κάθε άλλη πλεύση είναι επικίνδυνη».

Πηγή "Ας Μιλήσουμε Επιτέλους!"Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου
 


Γράφει ο Νίκος Χειλαδάκης
Δημοσιογράφος - Συγγραφέας - Τουρκολόγος


Ενώ η Ελλάδα στραγγαλίζεται αργά αλλά σταθερά από τους «εταίρους» της, την ίδια ώρα την έντονη οργή τους για την Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει καταντήσει μια ένωση τοκογλύφων και πολιτικών που επιδιώκουν την εξόντωση των ευρωπαϊκών λαών, θα εκδηλώσουν οι Αυστριακοί με ένα παλλαϊκό δημοψήφισμα που διοργανώνουν σαν πρώτο βήμα για την αποχώρηση τους από αυτή την Ένωση.

Όπως προβάλλουν οι αφίσες που έχουν ήδη κυκλοφορήσει σε ευρεία έκταση σε όλη την Αυστρία, το παλλαϊκό αυτό δημοψήφισμα θα διεξαχθεί από τις 24 Ιουνίου μέχρι στις 1 Ιουλίου. Το κύριο σύνθημα του δημοψηφίσματος είναι «DA GEHEN WIR IN» που σημαίνει «Θα Πάμε Οπωσδήποτε» και δείχνει με χαρακτηριστικό τρόπο την αποφασιστικότητα των διοργανωτών του δημοψηφίσματος να κινητοποιήσουν τον αυστριακό λαό κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το δημοψήφισμα, σύμφωνα με τις αφίσες που έχουν κυκλοφορήσει, θα διεξαχθεί σε όλες τις κοινότητες και τους δήμους της Αυστρίας και θα έχει καθαρά αντιευρωπαϊκό χαρακτήρα. Η οργανωτική επιτροπή αποτελείται από Αυστριακούς πολίτες όλων των τάξεων και είναι αντιπροσωπευτική, ενώ και πολλοί επώνυμοι της δημόσιας ζωής χωρίς κομματικές ταυτότητες στηρίζουν την διεξαγωγή του δημοψηφίσματος.

Να σημειώσουμε ότι οι Αυστριακοί είναι οργισμένοι από τις ακολουθούμενες πολιτικές των τελευταίων ετών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ στο θέμα των μουσουλμάνων που έχουν κατακλύσει ανεξέλεγκτα την χώρα έχουν λάβει έκτακτα μέτρα που συχνά δεν συνάδουνε με τα ευρωπαϊκά δεδομένα κάτι που έχει προκαλέσει την αντίδραση ευρωπαϊκών οργάνων. Το αυτί όμως των Αυστριακών, δεν «ιδρώνει» από τέτοιες αντιδράσεις.

Εμπρός λοιπόν αν και γερμανόφωνη η Αυστρία μπορεί να δώσει το παράδειγμα για να αντιστραφεί αυτή η καταστροφική πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή να διαλυθεί αυτό το «τέρας» που κατατρώει τους λαούς της Ευρώπης με πρώτο και καλύτερο τον ελληνικό λαό.

Πηγή ΝikosΧeiladakis


Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου
 


Το σχέδιο καταστροφής της πατρίδας μας και γενοκτονίας του λαού μας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Και μάλιστα τον τελευταίο καιρό παρουσιάζει ιδιαίτερη έξαρση. Οι, λεγόμενοι, «εταίροι» μας αποκαλύπτονται απέναντί μας, ολοένα και περισσότερο ως εταιρίες οικονομικών δολοφόνων. Οι, κατ’ ευφημισμόν, «θεσμοί» μοιάζουν περισσότερο με εγκληματικά συνδικάτα. Οι «αγορές» και οι «οίκοι αξιολόγησης», κανονιοβολούν από παντού το καλυβάκι της καταρρέουσας οικονομίας μας. Κι ενώ εμείς μιλούμε για «δημιουργική ασάφεια», αυτοί απαιτούν με σαφήνεια την ολοκλήρωση του δολοφονικού τους σχεδίου. Κι ενώ εμείς τους μιλούμε για «έντιμους συμβιβασμούς», αυτοί μας απαντούν ιταμούς και ανέντιμους εκβιασμούς. Και μέσα σε όλα αυτά, που δεν τα ισχυρίζεται ένας κάποιος παπάς, αλλά τα διατυμπανίζει στη «δια πασών» η ωμή πραγματικότητα, είναι πλήρως αλληλέγγυοι οι ντόπιοι εφιάλτες.

Μπορεί οι πολιτικοί μας να είναι αναγκασμένοι να μιλούν τη γλώσσα της διπλωματίας, ακόμη κι όταν έχουν να κάμουν με αδίστακτους κανιβάλους. Αλλά εμείς εδώ κάτω, που μαστιγωνόμαστε καθημερινά απ’ το βούρδουλα της οικονομικής, ηθικής, πνευματικής και ενημερωτικής βαρβαρότητας και πνιγόμαστε ασφυκτικά απ’ τη μπόχα των δηλητηριωδών αερίων του κρεματορίου της τρόικας, δεν μπορούμε να σιωπούμε.

Γιατί σαν να μη μην μας φτάνει η ασφυξία από την παγίδα του χρέους, στην οποία μας εγκλωβίσανε, έρχονται να συμπληρώσουν τον πολιορκητικό τους κλοιό και με την μεταναστευτική πλημμυρίδα. Την οποία προκάλεσαν αυτοί οι ίδιοι με τους δολοφονικούς πολέμους και τη ληστρική αφαίμαξη σε βάρος των λαών της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής. Με αποτέλεσμα η αδυσώπητη τρομοκρατία και η αβάσταχτη φτώχεια να εξαναγκάζει τους λαούς αυτούς κατά χιλιάδες να θαλασσοπνίγονται. Γεγονός, που μας παραπέμπει στις πικρές μνήμες της γενοκτονίας των Αρμενίων και των Ελλήνων του Πόντου και της Μικράς Ασίας απ’ τους Τούρκους. Γεγονότα που σε καμιά περίπτωση δεν θέλουν να τους τα θυμίζει ούτε ακόμη και ο Πάπας. Γιατί προφανώς θεωρούν ότι αυτοί έχουν το αλάθητο δικαίωμα στη βαρβαρότητα, ενώ οι άλλοι δεν έχουν δικαίωμα στην αλήθεια για τα κακουργήματά τους και στην ανθρωπιά για τα θύματά τους.

Είναι χαρακτηριστικό πως η μεταναστευτική πλημμυρίδα έχει συνδυαστεί και με μια παμπόνηρη νομοθετική παγίδα. Σύμφωνα με την οποία, όσοι τυχόν μετανάστες προωθηθούν στις χώρες των γαλαζοαίματων Ευρωπαίων, εξαναγκάζονται να επανέρχονται στις χώρες της αρχικής εισόδου τους. Που, στην προκειμένη περίπτωση, είναι, εκ των πραγμάτων οι χώρες της Νότιας Ευρώπης. Μεταξύ των οποίων και η πατρίδα μας. Την οποία, ενώ έχουν γκρεμίσει στο βάραθρο της χρεοκοπίας, σε σημείο ώστε να μη μπορεί να συντηρήσει ούτε καν το δικό της λαό, να τη φορτώνουν από πάνω και με τα εκατομμύρια των μεταναστών και των προσφύγων. Έτσι ώστε να πολλαπλασιάζονται κατακόρυφα τα ανυπέρβλητα προβλήματα και να επιταχύνεται η ολοκλήρωση του σχεδίου της γενοκτονίας, τόσο σε βάρος του λαού μας, όσο και των μεταναστών. Ενώ ταυτόχρονα εξυφαίνεται διαχρονικά η πληθυσμιακή και πολιτισμική αλλοτρίωση και αφομοίωση.

Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι παράλληλα με τον μεταναστευτικό εξανδραποδισμό των λαών αυτών, συντελείται επιπλέον στις πατρίδες τους και πολιτισμική καταστροφή σε βάρος των αρχαιολογικών τους μνημείων. Καταστροφή, η οποία δεν φαίνεται να είναι αποτέλεσμα του μουσουλμανικού φονταμενταλισμού, όπως προπαγανδίζεται από τα μέσα μαζικής εξαπάτησης (ΜΜΕ) της δυτικής βαρβαρότητας. Γιατί, ως γνωστόν, οι χώρες αυτές βρίσκονταν επί αιώνες κάτω από μουσουλμανική διακυβέρνηση, χωρίς να συμβούν παρόμοιες βεβηλώσεις και βανδαλισμοί. Πράγμα που κάνουν οι τωρινοί, στο όνομα τάχα της θρησκευτικής τους καθαρότητας. Η πολιτισμική αυτή καταστροφή φαίνεται να είναι, αποτέλεσμα μάλλον της παγκοσμιοποιητικής βαρβαρότητας. Άποψη, που ενισχύεται και από το γεγονός ότι οι πιθανοί υποκινητές της φαίνονται να σιωπούν συνένοχα. Δεδομένου ότι η καταστροφή των πολιτισμικών δομών των διαφόρων λαών έχει ως συνέπεια την απώλεια της ιστορικής τους μνήμης. Γεγονός που υποβοηθεί στην πολτοποίησή και ισοπέδωσή τους κάτω απ’ τον παγκοσμιοποιητικό οδοστρωτήρα της. Και δεν θα είναι καθόλου απίθανο κάποια στιγμή να ιδούμε να καταστρέφουν ακόμη και τη δική μας ακρόπολη και ο, τι άλλο απέμεινε απ’ τους Άγγλους, τους Γερμανούς, και τους λοιπούς ληστάρχους των αρχαιολογικών μας θησαυρών.

Οικονομική, λοιπόν, ασφυξία.
Μεταναστευτική πλημμυρίδα.
Πολιτισμική αλλοτρίωση και ισοπέδωση.
Και στο τιμόνι αυτού του παγκόσμιου κρεματορίου ή Γκουαντανάμο, αν θέλετε, βρίσκονται κάποιοι αξιότιμοι κύριοι, οι οποίοι φαίνεται να εμφορούνται απ’ τη «λογική» του συγκυβερνήτη που οδήγησε το γερμανικό αεροσκάφος, στους βράχους των Άλπεων. Του οποίου όμως ο παραλογισμός και ο αμοραλισμός υπολείπεται των οικονομικών και πολιτισμικών δολοφόνων της ανθρωπότητας. Δεδομένου ότι εκείνος-περισσότερο έντιμος συγκριτικά-δολοφόνησε, τους κάπου 150 αθώους επιβάτες του αεροπλάνου, αυτοκτονώντας και ο ίδιος. Ενώ αυτοί δολοφονούν εκατοντάδες χιλιάδες και εκατομμύρια αθώων, τους οποίους, με συνειδητή ασυνειδησία, θυσιάζουν στο βωμό της ιμπεριαλιστικής και τοκογλυφικής βαρβαρότητας. Η οποία όμως, όπως και η τουρκική, βρίσκεται πάντοτε υπεράνω πάσης κριτικής. Τη στιγμή μάλιστα, που κρίνεται εξαιρετικά επικίνδυνη η περίπτωση κάποιου ολοκληρωτικά σχεδόν ανάπηρου φυλακισμένου. Η απέναντι στην αναπηρία του οποίου ανθρωπιστική συμπεριφορά χαρακτηρίζεται ως «μη φιλική πράξη» για τους φίλους μας τους Αμερικάνους.. Ενώ η εφτάχρονη δικτατορία που μας είχαν φορτώσει και η διαχρονική καταστροφή τόσων χωρών και η γενοκτονία τόσων λαών εκ μέρους τους συνιστά επίδειξη φιλικότατατης και δικαιότατης συμπεριφοράς.

Που σημαίνει ότι οι αξιότιμοι αυτοί κύριοι δεν αρκούνται στην οικονομική και πολιτισμική καταστροφή. Θέλουν επιπλέον να συνθλίψουν και την οποιαδήποτε ανθρώπινη ευαισθησία. Γιατί ακριβώς ο ηθικός και πνευματικός πολιτισμός των λαών αποτελεί οδυνηρό αγκάθι στο μάτι της κυκλώπειας βαρβαρότητάς τους…

Πηγή παπα-Ηλίας
e mail: papailias6391@gmail.com


Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου
 


Γράφει ο Νίκος Χειλαδάκης
Δημοσιογράφος - Συγγραφέας - Τουρκολόγος


Αυτός είναι ο Doğu Perinçek, ο περίφημος αρχηγός του τουρκικού κόμματος Vatan, άλλοτε φανατικός αριστερός μέχρι και συνομιλητής του Οτσλαλάν την περίοδο των αιματηρών συγκρούσεων του ΡΚΚ με τον τουρκικό στρατό και σήμερα ακραίος κεμαλικός εθνικιστής που οργάνωσε το συλλαλητήριο ανάκτησης των 150 ελληνικών νησιών του Αιγαίου και στο οποίο έδωσε ανοιχτά τον λόγο του να εκπληρώσει αυτό το αίτημα το δυνατόν συντομότερο.

Το συλλαλητήριο αυτό που διοργανώθηκε στο Bodrum απέναντι από την νήσο Κω, είχε μεγάλη προβολή στον τουρκικό τύπο όπως στην εφημερίδα Milliyet. O Doğu Perinçek στην ομιλία του στο πλήθος που ήταν συγκεντρωμένο με χιλιάδες τουρκικές σημαίες, ουσιαστικά ορκίστηκε ότι με κάθε μέσο θα πάρει πίσω τα «παρανόμως κατεχόμενα» από την Ελλάδα 150 νησιά και νησίδες του Αιγαίου. Παράλληλα κατηγόρησε και τον Τούρκο πρωθυπουργό Αχμέτ Νταβούτογλου για… μειοδοσία στο σημαντικό αυτό θέμα. Μάλιστα αποκάλυψε ότι για το θέμα αυτό επέδωσε και νότα στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Άγκυρα στην οποία τόνισε την το γεγονός της «παράνομης» ελληνικής κατοχή των νησιών αυτών.

Παρ’ όλο που όλα αυτά έχουν καθαρά προεκλογικό χρώμα εν όψει των τουρκικών εκλογών της 7 Ιουνίου, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε αυτές τις εκδηλώσεις και απειλές που εξάπτουν τον τουρκικό φανατισμό κατά της Ελλάδας, σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο προβάλλοντας τις προκλητικότατες διεκδικήσεις της άλλης πλευράς του Αιγαίου.

Από την δική μας πλευρά άραγε θα υπάρξει κάποια απάντηση σε αυτό το ντελίριο τουρκικής προκλητικότητας;

Πηγή ΝikosΧeiladakis


Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου
 


Τρ. Πειραιώς: Διαγραφή οφειλών έως 20.000 ευρώ, «πάγωμα» στεγαστικών
Τρ. Πειραιώς: Διαγραφή οφειλών έως 20.000 ευρώ, «πάγωμα» στεγαστικών


Να επισημάνω οτι το συγκεκριμένο ευεργέτημα απευθύνεται σε πολίτες που ζούν κάτω από το όριο της φτώχιας.

Συγκεκριμένα αφορά όλους οσους υπαχθούν στο νόμο 4320/2015 για την ανθρωπιστική κρίση και ενδεικτικά παραθέτω τις προϋποθέσεις που πρέπει να υπάρχουν για να ενταχθεί κάποιος που είναι 
  • Μεμονωμένο άτομο: Ετήσιο Εισόδημα 2400 ευρώ
  • Οικογένεια χωρίς εξαρτώμενο μέλος ή άτομο με ένα εξαρτώμενο μέλος: Ετήσιο Εισόδημα 3600 ευρώ
  • Οικογένεια με 1 εξαρτώμενο μέλος ή άτομο με 2 εξαρτώμενα μέλη: Ετήσιο Εισόδημα 4200 ευρώ
  • Οικογένεια με 2 εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 3 εξαρτώμενα μέλη: Ετήσιο Εισόδημα 4800 ευρώ
  • Οικογένεια με 3 εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 4 εξαρτώμενα μέλη: Ετήσιο Εισόδημα 5400 ευρώ
  • Οικογένεια με 4 και άνω εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 5 και άνω εξαρτώμενα μέλη: Ετήσιο Εισόδημα 6000 ευρώ

Τα περιουσιακά κριτήρια είναι τα εξής:

  • Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας (στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό) να μην υπερβαίνει τις 90.000 ευρώ κατʼ άτομο,
  • προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικα και
  • κατά 10.000 για κάθε εξαρτώμενο ανήλικο και με ανώτατο συνολικό όριο για κάθε άτομο ή οικογένεια το ποσό των 200.000 ευρώ.
  • Το συνολικό ύψος των καταθέσεων του ατόμου ή του συνόλου των μελών της οικογένειας σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού ή/ και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κ.λπ., να μην υπερβαίνει για το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013) το διπλάσιο του ορίου εισοδήματος για τη λήψη των παροχών της παρούσας απόφασης.


Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου
 


Ο πρόεδρος της χώρας που θα μπορούσε να διασώσει την Ευρωζώνη από τη γερμανική θηριωδία, είναι αδύναμος και δεν απαντά, όπως οφείλει, στις κακοπροαίρετες κατηγορίες εναντίον της – παρά το ότι είναι οικονομικά σε καλύτερη θέση. 

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία σχετικά με το ότι η Ελλάδα, στις διαπραγματεύσεις, κάνει πάρα πολλά λάθη – αφού, εάν αποδεχθεί ένα τρίτο μνημόνιο για να χρηματοδοτηθεί από την Τρόικα, χωρίς την ονομαστική διαγραφή του χρέους,τότε θα υποχρεωθεί σε ένα τέταρτο, πέμπτο κοκ., χάνοντας στο διηνεκές την εθνική της κυριαρχία, τα περιουσιακά της στοιχεία και το χρυσό που κατέχει (πηγή). Εάν δε η αντιπολίτευση συνεχίσει να συνηγορεί υπέρ των δανειστών, τεκμηριώνοντας πως η Ελλάδα παραμένει διαιρεμένη, σε «καθεστώς διχόνοιας» (άρθρο), τότε το μέλλον μας θα είναι οδυνηρό.

Δεν υπάρχει επίσης καμία αμφιβολία πως η κυβέρνηση παίζει το παιχνίδι της Γερμανίας, έχοντας χάσει όλους τους συμμάχους της – τους οποίους έχει κερδίσει με το μέρος της η πρωσική κυβέρνηση, χρησιμοποιώντας τους κυριολεκτικά ως πιόνια στις συζητήσεις με την Ελλάδα, κατά τον προσφιλή της τρόπο: όπως έχει συμβεί στο παρελθόν με διαπραγματεύσεις της εισόδου της Τουρκίας στην ΕΕ όπου, παρά το ότι η Γερμανία ήταν «ρατσιστικά αντίθετη», άφηνε τους άλλους να «βγάλουν το φίδι από την τρύπα».

Τέλος, δεν υπάρχει αμφιβολία σχετικά με το ότι, ο γερμανός υπουργός οικονομικών είναι ψυχικά άρρωστος, εάν όχι παρανοϊκός – αφού δεν χάνει ευκαιρία για να επιτεθεί εναντίον της χώρας μας, απομονώνοντας την εντελώς από τις αγορές και τους συμμάχους της. Απώτερος σκοπός του είναι  αφενός μεν να δημιουργήσει ένα «παράδειγμα προς αποφυγή» στην Ευρωζώνη, αφετέρου να διασφαλίσει πως η χώρα του δεν θα αναγκασθεί να πληρώσει τις αποζημιώσεις που οφείλει στην Ελλάδα (ανάλυση).

Η ψυχοπάθεια του κ. Σόιμπλε δεν τεκμηριώνεται μόνο από την εχθρική στάση του προς την Ελλάδα αλλά, επίσης, από τις αρρωστημένες επιθέσεις του εναντίον της Γαλλίας, την οποία κατηγορεί συνεχώς για αδυναμία στην επιβολή μεταρρυθμίσεων – παρά το ότι πρόκειται για μία χώρα πρότυπο στην Ευρωζώνη, η οποία είναι σε όλους τους οικονομικούς τομείς καλύτερη από τη Γερμανία, με μία και μοναδική εξαίρεση: τη μη στυγνή εκμετάλλευση των εργαζομένων της, κατά το γερμανικό «παράδειγμα προς αποφυγή».

Δυστυχώς όμως ο πρόεδρος της Γαλλίας, της μοναδικής χώρας που θα μπορούσε να διασώσει την Ευρωζώνη από τη γερμανική θηριωδία, είναι αδύναμος πολιτικά και δεν απαντά όπως οφείλει, στις κακοπροαίρετες κατηγορίες εναντίον του – επιτρέποντας στη Γερμανία να επιβάλλει ένα σαδιστικό οικονομικό πρόγραμμα που μόνο την ίδια ωφελεί, καταστρέφοντας όλους τους υπόλοιπους (ανάλυση). Ένα πρόγραμμα που τελικά θα διαλύσει την Ευρωζώνη, εάν η Γαλλία δεν καταφέρει να βρει τον καλό της εαυτό – τοποθετούμενη εναντίον της γερμανικής αλαζονείας.

Σε κάθε περίπτωση, ο υπουργός οικονομικών της Γερμανίας δεν συνειδητοποιεί και δεν ξέρει τι λέει, όταν επικρίνει τις άλλες χώρες – όπως στο παράδειγμα της Ελλάδας, όπου ανέφερε πως δεν συμφωνεί με το ότι η χώρα μας έχει ακόμη έναν υψηλότερο βασικό μισθό από ορισμένα άλλα κράτη-μέλη, ενώ ο προϋπολογισμός της εμφανίζει συγκριτικά μεγαλύτερες δαπάνες (πηγή).

Ο ισχυρισμός του αυτός τεκμηριώνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την άγνοια του, όσον αφορά την οικονομία – αφού η εντύπωση ότι, σε μία νομισματική ένωση θα πρέπει να επικρατούν όμοιες συνθήκες, είναι απολύτως λανθασμένη. Αυτό που απαιτείται είναι η διατήρηση του πληθωρισμού και των συνισταμένων του στα ίδια επίπεδα με τις άλλες χώρες, καθώς επίσης ένα ανάλογο κόστος ανά μονάδα προϊόντος – απολύτως τίποτα άλλο. Ειδικά όσον αφορά τώρα τη Γαλλία, η οποία πρέπει επιτέλους να αντιδράσει, τα εξής: 

Η οικονομική της εικόνα

Ο γερμανός υπουργός οικονομικών δήλωσε πρόσφατα ότι, δεν μπορεί να αναγκάσει κανείς τη Γαλλία και το κοινοβούλιο της να επιβάλλει μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, κατά το παράδειγμα της Ισπανίας! Η τοποθέτηση του αυτή προκάλεσε μεν την οργή των πολιτικών στη χώρα, αλλά η κυβέρνηση της δεν στάθηκε ικανή να απορρίψει καθαρά και τεκμηριωμένα τις ανοησίες του Γερμανού – με στοιχεία ασφαλώς και όχι με λόγια, αφού έχει τη δυνατότητα να αποδείξει πως ισχύει ακριβώς το αντίθετο.

Στα πλαίσια αυτά, όπως φαίνεται από το γράφημα που ακολουθεί, ο ρυθμός ανάπτυξης της Γαλλίας (πραγματικό ΑΕΠ) ήταν υψηλότερος σε σχέση με τη Γερμανία, έως το ξεκίνημα της κρίσης του 2008 – ενώ, ακόμη και μετά την κρίση, η Γαλλία συνέχισε να αναπτύσσεται καλύτερα.


Η βασική αιτία είναι το ότι, η εσωτερική ζήτηση στη Γαλλία στηρίζεται από μία πολύ πιο σταθερή ιδιωτική κατανάλωση, λόγω του ότι οι πραγματικοί μισθοί στη χώρα συμβαδίζουν με την αύξηση της παραγωγικότητας των εργαζομένων – ενώ η εσωτερική κατανάλωση στη Γερμανία είναι χαμηλότερη, έχοντας σχεδόν σταματήσει να αυξάνεται το 2010, εξ αιτίας των χαμηλών μισθών.

Σημαντικότερο είναι όμως το ότι, οι επενδύσεις στη Γαλλία εξελίχθηκαν καλύτερα, από ότι στη Γερμανία – όπου, έως την κρίση του 2008, η απόσταση μεταξύ των δύο χωρών ήταν πολύ μεγάλη (γράφημα: πραγματικές μικτές επενδύσεις). Το γεγονός αυτό αποδεικνύει ότι, μία ισορροπημένη συνολική ζήτηση είναι καλύτερη για τις επενδύσεις, σε σχέση με μία ζήτηση που στηρίζεται κυρίως στις εξαγωγές (μερκαντιλισμός). Εκτός αυτού, τεκμηριώνει πως η Γαλλία δεν ζει εις βάρος των εταίρων της, καθώς επίσης του υπόλοιπου πλανήτη, όπως η Γερμανία.


Περαιτέρω, αυτό που μετράει περισσότερο στη σύγκριση μεταξύ δύο χωρών, επειδή συγκεντρώνει όλα τα πλεονεκτήματα μίας οικονομίας, είναι η ωριαίαπαραγωγικότητα των εργαζομένων – η οποία αυξήθηκε στη Γαλλία, όσο ακριβώς και στη Γερμανία (γράφημα).


Με μία πρώτη ματιά, το γεγονός αυτό φαίνεται πως δεν ταιριάζει με τις επενδύσεις – οι οποίες, όπως αναφέραμε, είναι υψηλότερες στη Γαλλία. Στην προκειμένη περίπτωση όμως, αυτό που μετράει είναι ο ρυθμός της αλλαγής, ο οποίος είναι υψηλότερος στη Γαλλία – ενώ σε απόλυτα μεγέθη η παραγωγικότητα της Γαλλίας είναι μεγαλύτερη, από αυτήν της Γερμανίας.

Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι, οι κακεντρεχείς συστάσεις του γερμανού υπουργού οικονομικών, όσον αφορά την ανάγκη μεταρρυθμίσεων στη Γαλλία, είναι εντελώς λανθασμένες – οπότε εξυπηρετούν έναν διαφορετικό σκοπό.

Επομένως, η χώρα δεν έχει λόγο να κάνει κάτι διαφορετικά, σε σχέση με αυτά που συμβαίνουν σήμερα – ενώ μέχρι στιγμής, σε πλήρη αντίθεση με τη Γερμανία, αφενός μεν συμπεριφέρεται έντιμα προς τους εταίρους της, αφετέρου εφαρμόζει τους κανόνες της Ευρωζώνης καλύτερα από κάθε άλλη χώρα.

Επίλογος

Το μοναδικό πρόβλημα της Γαλλίας, όπως επίσης της Ευρωζώνης, είναι η γειτονική της χώρα η οποία, από το ξεκίνημα της νομισματικής ένωσης, δεν έχει τηρήσει απολύτως κανέναν κανόνα – επιβουλευόμενη τους εταίρους της, με τη βοήθεια της εκμετάλλευσης των δικών της εργαζομένων, των Γερμανών.

Ειδικότερα, οι πραγματικές αμοιβές των εργαζομένων της Γερμανίας, τα δέκα τουλάχιστον πρώτα χρόνια της Ευρωζώνης, ήταν κατά πολύ χαμηλότερες από την αύξηση της παραγωγικότητας τους, όπως έχω αναφέρει πολλές φορές. Αντίθετα, οι αμοιβές των Γάλλων ήταν ακριβώς ανάλογες με την αύξηση της παραγωγικότητας τους – επειδή δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις της χώρας η υιοθέτηση μίας μερκαντιλιστικής πολιτικής, όπως αυτή της πρωσικής κυβέρνησης.

Η Γαλλία λοιπόν έχει εφαρμόσει μία καθόλα έντιμη οικονομική πολιτική, έχοντας όμως να αντιμετωπίσει έναν επιθετικό γείτονα – ο οποίος ουσιαστικά συμπεριφέρεται όπως στο παρελθόν, επεκτατικά, με μοναδική διαφορά σήμερα τη χρήση οικονομικών όπλων, αντί στρατιωτικών.

Για να μπορέσει τώρα να αντιμετωπίσει τη Γερμανία, θα πρέπει να χρησιμοποιήσει μη συμβατικά μέσα – όπως, για παράδειγμα, την επιβολή δασμών στα γερμανικά προϊόντα, στο ύψος ακριβώς της απόστασης των γερμανικών πραγματικών μισθών (15-20%), από την παραγωγικότητα τους. Μόνο τότε θα είχε τη δυνατότητα να εξισορροπήσει το ισοζύγιο της με τη Γερμανία – ενώ δικαιούται να το κάνει, λόγω των αντισυμβατικών ενεργειών της γειτονικής της χώρας.

Ανάλογα  θα έπρεπε να συμπεριφερθούν και οι υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης – κάτι που όμως είναι αντίθετο με τους κανόνες της ΕΕ, οπότε μη ρεαλιστικό. Εάν όμως σκεφτεί κανείς πως η συνεχιζόμενη πολιτική εκ μέρους της Γερμανίας οδηγεί στη φτωχοποίηση μεγάλων μερίδων του πληθυσμού, στην άνοδο ακραίων πολιτικών παρατάξεων, καθώς επίσης σε εσωτερικές αναταραχές και εξεγέρσεις, τότε δεν θα έπρεπε ίσως να θεωρηθούν τα προστατευτικά μέτρα ταμπού.

Παράλληλα, οφείλει να ερευνηθεί η δυνατότητα της εξόδου όλων των χωρών μαζί από την Ευρωζώνη (ανάλυση), πριν ακόμη προκληθούν ανεπανόρθωτες ζημίες παντού – εναλλακτικά η έξοδος της Γερμανίας, εάν συνεχίσει να μην τηρεί τους κανόνες, όπως τουλάχιστον η Γαλλία.
Βιβλιογραφία: Flassbek, Spiecker

Άρης Οικονόμου
, Senior Analyst (finance & markets)
ΠηγήΟι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου