Οι έλεγχοι διεξάγονται στους δρόμους, στις αγορές, στα εμπορικά κέντρα, σε μεταφορικούς κόμβους.
Οι Αρχές έκανα έκκληση στους κατοίκους να έχουν μαζί τους έγγραφα που να πιστοποιούν την ταυτότητά τους.