Top Social Icons

Menu Right

Left Sidebar
Left Sidebar
Featured News
Right Sidebar
Right Sidebar

Η κατηγορια που επιλεξατε...

25 Ιαν 2014

Γράφει ο Χρήστος Ιακώβου
Διευθυντής του Κυπριακού Κέντρου Μελετών 

Η λέξη τσογλάνι αποτελεί στη νεοελληνική γλωσσικό δάνειο από την τουρκική, κατάλοιπο της εποχής της οθωμανοκρατίας. Είναι μία από τις κακέμφατες λέξεις οι οποίες παρέμειναν στο ελληνικό λεξιλόγιο μετά τις ξένες κατακτήσεις που υπέστη ο ελληνισμός, ως επί παραδείγματι, ρουφιάνος, σπιούνος, χαφιές κά. Οι λέξεις αυτές στην ουσία δήλωναν μία αρνητική και συνεπώς μία μη-επιθυμητή, εκ των πολλών, σχέση υποδούλων Ελλήνων με τους κατακτητές. Γι’ αυτό και η λέξη τσογλάνι, με το πέρασμα του χρόνου, έγινε αντωνυμικώς και κατ’ ευφημισμόν προσδιοριστική του ελευθέρου Έλληνα, αυτού που παρέμεινε πιστός στις παραδοσιακές αξίες του γένους, αυτού που απετέλεσε το υποκείμενο υλοποίησης των μετέπειτα απελευθερωτικών αγώνων του έθνους. 


Η λέξη ενεφανίσθη στο ελληνικό λεξιλόγιο τον 15ο αιώνα, ως άμεσα συνυφασμένη με τον τραγικό για τους υποδούλους Έλληνες θεσμό του παιδομαζώματος. Ο θεσμός αυτός απετέλεσε το φόρο αίματος των μη μουσουλμάνων υπηκόων της οθωμανικής αυτοκρατορίας μέσω της βίαιης, ως επί το πλείστον, στρατολόγησης παιδιών, ως δικαίωμα που είχε ο σουλτάνος επ’ αυτών και γινόταν σε τακτά χρονικά διαστήματα, αναλόγως προς τις πολεμικές ανάγκες της αυτοκρατορίας. Η στρατολογία παιδιών προωρίζετο για δύο θεσμούς: η πρώτη ομάδα, οι επίλεκτοι άνω των 14 ετών, για το σώμα των γενιτσάρων, γνωστή ως ατζέμ ογλάν (απροπαίδευτα παιδιά), η δεύτερη, μεταξύ 6 και δέκα ετών, για εσωτερική υπηρεσία στη σουλτανική αυλή και, αργότερα, στα ανώτατα αξιώματα, γνωστή ως ιτς ογλάν (εσωτερικά παιδιά), από την οποία προέρχεται ελληνιστί η λέξη «τσογλάνι».

Τα ιτς ογλάν τά μάντρωναν στα σουλτανικά σεράγια, για περίοδο μεταξύ 6 έως 20 ετών, απαγορεύοντάς τους την επαφή με τον έξω κόσμο. Αφού τα περιέτεμναν, προσηλυτίζοντάς τα στον μωαμεθανισμό, τά δίδασκαν αρχικώς ανάγνωση και γραφή της τουρκικής γλώσσας καθώς και το μουσουλμανικό νόμο. Σε κατοπινό στάδιο τούς δίδασκαν και πολεμικά στοιχεία. Οι σουλτάνοι και οι αξιωματούχοι τά χρησιμοποιούσαν ενίοτε και ως σεξουαλικά αντικείμενα, παραλλήλως προς το χαρέμι. Ο βασικός σκοπός της εκπαίδευσης ήταν να γίνουν πιστοί δούλοι του σουλτάνου ή υπάκουοι αξιωματούχοι του οθωμανικού κρατικού μηχανισμού, ικανοί να εκτελούν κάθε είδους διαταγή χωρίς να αποτελούν απειλή για την Υψηλή Πύλη. 

Σήμερα η λέξη τσογλάνι έχει υποστεί τις μεταβολές του ιστορικού χρόνου για να καταλήξει σε χρήση με διαφορετική κοινωνική σημασία, στην πραγματικότητα όμως η πολιτική μας κουλτούρα ενσωμάτωσε τη λέξη αυτή, ως όρο πλέον, που υπομιμνήσκει την αλληλουχία με τους ιστορικοπολιτικούς και ψυχολογικούς λόγους της αφετηρίας της λέξης.

Ποια είναι τα σημερινά τσογλάνια; Είναι οι δόκιμοι πολιτικοί που στρατολογούνται εντρυφώντας ηρωικώς, εξ απαλών ονύχων, στις υπηρεσίες των κομμάτων, ήτοι στην τέχνη του εκτσογλανισμού. Είναι εκείνη η ομάδα, η οποία εκπαιδεύεται να φθάσει στα υψηλά αξιώματα αυτού που αποτελεί το άωτον της εθνικής μας μιζέριας, της κομματοκρατίας. Όλοι εκείνοι οι δανδήδες και οι τσαπερδονοσφυρίχτρες που φιλοδοξούν να αποτελέσουν το υπόστρωμα του εκχυδαϊσμού και του εκμαυλισμού της κοινωνίας. Ως εκ τούτου, δικαίως απεδόθη εις αυτούς σκωπτικώς το παρωνύμιο «τσογλάνια», όπερ και οι υπόλοιποι τούς το αναγνωρίζουν ως πολιτικό και κοινωνικό πλέον επώνυμο.

Αν κατά κανόνα, το παιδομάζωμα στην εποχή της τουρκοκρατίας γινόταν βιαίως, σήμερα ο εκσογλανισμός, εκ νεαράς ηλικίας στα κομματικά παλάτια γίνεται εθελουσίως και με παρότρυνση των συγγενών, αφού εξασφαλίζει τον «απόλυτο» σκοπό που είναι η καριέρα ενός επιτυχημένου πολίτη-καταναλωτή, δηλαδή γρήγορο πλουτισμό και εφήμερη δόξα. Έτσι, τα τσογλάνια αποτελούν σήμερα ένα εκ των πυλώνων του πολιτικού βίου ο οποίος στηρίζεται όχι σε αξίες αλλά κατήντησε προσφιλές lifestyle τυχοδιωκτισμού και μινιμαλισμού.

Μυούνται με θεατρινίστικα τελετουργικά στην απόλυτη ιδεολογία και συνάμα αυτοσκοπό, που είναι πρωτίστως η επιτυχία του κόμματός τους και αποτελεί τον ιδανικό πολιτικό ναρκισσισμό για το υπόλοιπο της ζωής τους. Διδάσκονται να εκλαμβάνουν τις κομματικές εντολές ως θέσφατες. Κάθε πολιτική διακήρυξη και πράξη αποκτούν το νόημα που επιθυμεί μόνο το κόμμα να τους αποδώσει, ήτοι η μόνη αυθεντία. Τόση πρέπει να είναι η αφοσίωσή τους στο κόμμα που, υποδεικνυομένου αυτού άνωθεν, είναι ικανοί να γελούν ακόμη και σε κηδεία. Μπορεί στη ζωή μας να αποκτούμε γνώση και να ασκούμε την αρετή με ζήλο αλλά μπορεί και με τον ίδιο ζήλο να τις χάσουμε.

Αρχικώς εκπαιδεύονται να είναι πρόμαχοι ασπιδοφόροι και πολιτικών αλείπτες, εξαιρετικώς ανθεκτικοί στην ευκαμψία, με ικανότητα στο δυσφημείν για όποιον το κόμμα θεωρήσει επικίνδυνο. Παρουσιάζονται μεν ευσταλείς φρουροί του κόμματος στην πραγματικότητα δε υβοί έναντι της πολιτικής ηθικής. Μονίμως αγρεύσιμοι για τις «υψηλές» υπηρεσίες ευσχημόνων και αβελτεροκοκκύγων πολιτικών. Τελικώς, άσματα για τους πολιτικούς μιάσματα για μια κοινωνία που οραματίζεται την δημοκρατία.

Ερανίζονται και αποφθέγγονται φράσεις από τους πολιτικούς στους οποίους διατελούν περιδινούμενοι για να γαρνίρουν τον ούτως ή άλλως κλισόπληκτο λόγο τους, τον οποίο μάλιστα θεωρούν ναρκισσιστικώς ως προϊόν αγχίνοιας. Όταν τύχει να συζητήσουν με τρίτους μπορείς εύκολα να διακρίνεις τον εθισμό στην ξύλινη γλώσσα και στην τυποποιημένη ορολογία, που σχηματοποιούν κάθε πολιτικό θέμα και οδηγούν στις προβλεπτές απαντήσεις.

Το παρελθόν τους είναι ο πρόλογος της ζωής τους. Όσο και αν προσπαθούν να δημιουργήσουν το μέλλον δεν μπορούν ποτέ να λυτρωθούν από το παρελθόν τους, εκτός και αν σε κάποια φάση της ζωής τους κάνουν την δική τους επανάσταση. Εν τέλει η ανάμειξή τους στην πολιτική γίνεται το πεδίο και ο σκοπός της επίλυσης των υπαρξιακών τους προβλημάτων, η εντελέχεια της ζωής τους. Πιστεύουν δηλαδή ότι εκεί αυτοπραγματώνεται ο σκοπός ζωής, ό,τι δηλαδή είναι για τους ελευθέρους ανθρώπους η πηγή του πνευματικού και πολιτικού θανάτου.

Κάποτε, εν μέσω προεκλογικής περιόδου, με πλησίασε ψηφοθηρικώς περιχαρές ένα τσογλάνι σε πολυσύχναστο δρόμο, ως η εκδιδομένη επί χρήμασι γυνή στο σιδηρούν κιγκλίδωμα προς άγρα πελατών. Τον γνώριζα παιδιόθεν και με εντυπωσίασε η υπερβολική αυτοπεποίθηση της προδιάθεσης για «πολιτικό διάλογο», έστω και με την πόζα της θεατρινίστικης εκτσογλανισμένης προσωπιδοφορίας. Αφού άφησα την καλπάζουσα λογόρροιά του να εξαντληθεί, λίαν συντόμως τον παρέσυρα σε μία στιγμιαία εκφραστική αμφισβήτηση της «επίσημης γραμμής». Εν τη υποδείξει διακριτικώς της εκκλίνουσας προς το κόμμα θέσεως, αυθωρεί και παραχρήμα κατησχυμένος, άρχισε υφολογικώς να χωλαίνει και διψυχήσας αβούλως με κοίταξε για λίγο αδρανής στα μάτια. Τότε είδα μέσα στο βλέμμα του την διανοητική αναπηρία, αυτή δηλαδή που δεν του επέτρεπε να κάνει την υπέρβασή του. Προσδοκούσε εις μάτην από μένα να καταλάβω στη συζήτηση τις θέσεις του, στην πραγματικότητα όμως απαιτούσε με επιτευδευμένη και καιροσκοπική ευγένεια να συμμεριστώ την αυτοκατανόησή του. Ξέρω ότι τα τσογλάνια μισούν ό,τι σπάζει τα όρια του συμβατικού κομματικού καθωσπρεπισμού τους.


Μέχρι τότε πίστευα ότι η ζωή μας δεν σταματάει ποτέ στο σήμερα και δεν αγκιστρώνεται ποτέ στο χθες, αλλά προϊόντος του χρόνου όλοι αναγεννώμεθα. Αντελήφθηκα όμως, ως στιγμιαία έλλαμψη, ότι υπάρχουν και οι εξαιρέσεις που επιβεβαιώνουν τον κανόνα. Αφού έμαθαν να κάνουν αυτό που έκαναν πάντα θα είναι αυτό που ήταν πάντα, δηλαδή τσογλάνια που αργοπεθαίνουν γιατί δεν μπορούν να παλέψουν για κανένα εθνικό όραμα, γιατί δεν μπορούν να καταλάβουν ότι η πολιτική είναι ένα ταξίδι υπηρεσίας προς επίτευξη συλλογικών στόχων και όχι ένας ατομικός προορισμός. Η τραγωδία τους είναι ότι νομίζουν ότι ξεπερνούν εσαεί εαυτούς λόγω της θέλησής τους για δύναμη και τυφλωμένοι από τη λάμψη της εφήμερης περιωπής, που τούς παρέχει το πολιτικό θέατρο και τα ευάγωγα οχήματα της κομματοκρατίας, προχωρούν ακαθέκτως και θρασυτάτως στην αναπόφευκτη πτώση τους, αλλά μαζί τους πέφτει και η κοινωνία μας, αφού όλα αυτά τα τσογλάνια, όπως τα ιτς-ογλάν της Τουρκοκρατίας, κάποτε τελεολογικώς θα βρεθούν σε θέσεις που καθορίζουν δυστυχώς το μέλλον μας.Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου
Σημαντικές αυξήσεις αποδοχών τόσο για τους εν ενεργεία όσο και για τους συνταξιούχους στρατιωτικούς, αστυνομικούς, λιμενικούς και πυροσβέστες αναμένεται να προκύψουν από την εφαρμογή της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας με την οποία κρίθηκαν αντισυνταγματικές οι περικοπές του «μνημονιακού» νόμου 4093/2012, οι οποίες επιβλήθηκαν αναδρομικά από την 1η Αυγούστου 2012.

Σύμφωνα με υπολογισμούς που βασίζονται στα δεδομένα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, η εκτέλεση της απόφασης του ΣτΕ θα έχει ως συνέπεια:

I Να αυξηθούν από 3% έως και 25% οι βασικοί μισθοί και από 10% έως και 37% τα επιδόματα των εν ενεργεία στρατιωτικών, αστυνομικών, πυροσβεστών και λιμενικών. Αυτό σημαίνει ότι οι βασικοί μισθοί των ενστόλων θα πρέπει να αυξηθούν κατά 8 έως και 464 ευρώ το μήνα, ενώ τα επιδόματα θα πρέπει να αυξηθούν κατά 3 έως και 178 ευρώ το μήνα. Οι συνολικές αποδοχές των ενστόλων θα αυξηθούν κατά 10% έως και 30% ώστε να επανέλθουν στα επίπεδα που βρίσκονταν τον Ιούλιο του 2012. Επιπλέον, εφόσον η απόφαση εφαρμοστεί άμεσα, οι ένστολοι δικαιούνται να λάβουν αναδρομικά για 19 μήνες, τα οποία κυμαίνονται από 152 έως και 8.816 ευρώ όσον αφορά τους βασικούς μισθούς και από 60 έως και 3.387 ευρώ όσον αφορά τα επιδόματα!

II Να αυξηθούν κατά 100 έως και 820 ευρώ το μήνα ή κατά 8% έως και 25% τα ακαθάριστα ποσά των συντάξεων των στρατιωτικών, των αστυνομικών, των λιμενικών και των πυροσβεστών. Τα καθαρά ποσά, ωστόσο, θα αυξηθούν λιγότερο, καθώς θα χρειαστεί να επανακαθοριστούν τα επίπεδα των συντάξεων όπως είχαν διαμορφωθεί τον Ιούλιο του 2012 και εν συνεχεία να υπολογιστούν ξανά, επί των ποσών αυτών, οι κλιμακωτές μειώσεις 5%-20% που επιβλήθηκαν από την 1η-1-2013 σε εφαρμογή του Μνημονίου ΙΙ.

Πιο αναλυτικά, τα αποτελέσματα που θα έχει η εφαρμογή της απόφασης του ΣτΕ θα είναι τα ακόλουθα:

1. Οι βασικοί μισθοί των υπηρετούντων στις Ενοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας θα αυξηθούν κατά 8 έως και 464 ευρώ το μήνα. Τα αναδρομικά που θα πρέπει να καταβληθούν κυμαίνονται μέχρι στιγμής από 152 έως 8.816 ευρώ.

2. Τα επιδόματα εξομάλυνσης μισθολογικών διαφορών θα αυξηθούν κατά 11,72 έως 25,88 ευρώ το μήνα. Τα αναδρομικά που αναλογούν στους 18 μήνες οι οποίοι έχουν παρέλθει από την 1η Αυγούστου 2012 μέχρι σήμερα κυμαίνονται από 222,68 έως 491,72 ευρώ.

3. Τα επιδόματα ειδικής απασχόλησης θα χρειαστεί να αυξηθούν κατά 15,43 έως 88 ευρώ το μήνα, ανάλογα με το βαθμό. Θα πρέπει επίσης να καταβληθούν και αναδρομικά από 293,17 έως 1.627 ευρώ.

4. Τα επιδόματα θέσης-υψηλής ή αυξημένης ευθύνης θα απαιτηθεί να αυξηθούν κατά 3,15 έως και 178 ευρώ το μήνα και να καταβληθούν και αναδρομικά από 59,85 έως 3.386,94 ευρώ, ανάλογα με το βαθμό.

5. Τα έξοδα παράστασης για τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ, τους αρχηγούς των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας θα πρέπει να αυξηθούν κατά 26 έως 83 ευρώ το μήνα και να χορηγηθούν και αναδρομικά από 487,92 έως 1.579,66 ευρώ.

6. Στα επιδόματα ευθύνης διοίκησης θα πρέπει να δοθούν αυξήσεις κατά 10 έως 24 ευρώ το μήνα. Ταυτόχρονα θα πρέπει να καταβληθούν αναδρομικά από 185,63 έως 456,19 ευρώ.

7. Το επίδομα αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας θα αυξηθεί κατά 16 ευρώ για τις Ενοπλες Δυνάμεις και κατά 21 ευρώ για τα Σώματα Ασφαλείας. Θα πρέπει επίσης να καταβληθούν αναδρομικά 304 ευρώ στους αξιωματικούς και υπαξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων και 401,28 ευρώ στο ένστολο προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ., του Πυροσβεστικού και του Λιμενικού Σώματος.

8. Το επίδομα ειδικών συνθηκών θα αυξηθεί από τα 65 στα 72 ευρώ το μήνα, ενώ θα πρέπει να δοθούν και αναδρομικά 133 ευρώ.
Από τις παραπάνω αυξήσεις στους βασικούς μισθούς και στα επιδόματα αναμένεται να προκύψουν αυξήσεις έως και 30% για τις συνολικές αποδοχές των υπηρετούντων στις Ενοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι:
  • Οι συνολικές μικτές αποδοχές του αρχηγού ΓΕΕΘΑ (έγγαμου χωρίς προστατευόμενα τέκνα με 29 έτη υπηρεσίας συμπληρωμένα) θα αυξηθούν κατά 1.220 ευρώ το μήνα ή κατά 26,4%. Από 4.615 ευρώ το μήνα που ανέρχονται σήμερα θα επανέλθουν στις 5.835 ευρώ το μήνα που είχαν διαμορφωθεί μέχρι 31-7-2012.
  • Οι συνολικές μικτές αποδοχές ενός αντισμηνάρχου με 28 έτη υπηρεσίας και 2 προστατευόμενα τέκνα θα αυξηθούν κατά 450 ευρώ το μήνα ή κατά 30%. Από 1.500 ευρώ το μήνα που ανέρχονται σήμερα θα επανέλθουν στα 1.950 ευρώ το μήνα που είχαν διαμορφωθεί μέχρι τις 31-7-2012.
  • Οι συνολικές μικτές αποδοχές ενός ταγματάρχη έγγαμου με δύο προστατευόμενα τέκνα και με 21 έτη υπηρεσίας συμπληρωμένα θα αυξηθούν κατά 204 ευρώ το μήνα ή κατά 15,57%. Από 1.310 ευρώ το μήνα που ανέρχονται σήμερα θα φθάσουν τα 1.514 ευρώ.
  • Οι συνολικές μηνιαίες αποδοχές ενός αρχικελευστή έγγαμου με 21 έτη υπηρεσίας θα αυξηθούν κατά 120 ευρώ ή κατά 11%, από 1.090 σε 1.210 ευρώ.
9. Τα ακαθάριστα ποσά των συντάξεων των στρατιωτικών θα αυξηθούν κατά 100 έως και 820 ευρώ ή κατά 8% έως 25% για τους περισσότερους δικαιούχους, ωστόσο στα «καθαρά ποσά» οι αυξήσεις θα είναι πολύ χαμηλότερες καθώς θα χρειαστεί να επανυπολογιστούν επί των νέων αυξημένων ακαθάριστων ποσών οι μειώσεις 5%-20% που επιβλήθηκαν από την 1η-1-2013, σε εφαρμογή των συμφωνηθέντων στο Μνημόνιο ΙΙ. Εκτιμάται πάντως ότι τα νέα καθαρά ποσά μηνιαίων αποδοχών θα είναι αυξημένα κατά 80 έως και 600 ευρώ το μήνα για τους περισσότερους απόστρατους!

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΛΑΙΤΣΑΚΗΣ στον Τύπο της Κυριακής


Μετάφραση - Απόδοση Γ. Μοτσάκος
Ειδικός σε Θέματα Άμυνας και Ασφάλειας Πληροφοριών


Το Ισραήλ πιθανότατα θα εγκαταλείψει την πολιτική της ουδετερότητας σε σχέση με τον εμφύλιο πόλεμο στη Συρία, δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων AP πηγή των ισραηλινών υπηρεσιών πληροφοριών. Πιθανή αιτία της αλλαγής «πλεύσης» είναι η αδιάκοπη ενίσχυση της «Αλ Κάιντα» στη γειτονική χώρα.

Σύμφωνα με αναλύσεις και εκτιμήσεις των ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών, στη Συρία υπάρχουν αυτήν την στιγμή περίπου 30.000 μαχητές, που ασπάζονται την εξτρεμιστική ισλαμιστική ιδεολογία της «Αλ Κάιντα», όταν πριν από δύο χρόνια οι ριζοσπάστες ισλαμιστές στη Συρία δεν ήταν περισσότεροι από δύο χιλιάδες άτομα. Τα στοιχεία αυτά είναι σημαντικά υψηλότερα από τις εκτιμήσεις ευρωπαϊκών και αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών, αναφέρει ο ισραηλινός έγκριτος αναλυτής Aron Heller.

Σύμφωνα με την Ισραηλινή πηγή, οι ισλαμιστές τρομοκράτες προτίθενται να επιτεθούν το εβραϊκό κράτος, μετά τη νίκη τους επί του καθεστώτος του προέδρου Μπασάρ αλ - Άσαντ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τον τελευταίο καιρό οι αντάρτες τουλάχιστον δύο φορές εκτόξευσαν ρουκέτες από το Λίβανο στο βόρειο Ισραήλ.
Μέχρι τώρα, η ισραηλινή πολιτική και στρατιωτική ηγεσία προτίμησε να μην αντιδράσει σε αυτό που συμβαίνει στη Συρία, περιορίζοντας την δράση της μόνο σε αεροπορικά χτυπήματα ακριβείας σε αποθήκες οπλισμού πυραύλων (S-125 Pechora-M). Όμως, η πολιτική της ουδετερότητας βαίνει προς το τέλος της. Στην Ιερουσαλήμ πιστεύουν ότι η μακρόχρονη διάρκεια του εμφύλιου πολέμου στη Συρία θα προσελκύσει όλο και περισσότερους τρομοκράτες, με πιθανές συνέπειες.

Στη Συρία, υπάρχουν τουλάχιστον δύο μεγάλες ισλαμιστικές ομάδες που συνδέονται άμεσα με την Αλ Κάιντα και μοιράζονται την ιδεολογία της «παγκόσμιας τζιχάντ» η «en-Dzhabhat Nusra» και το «το Ισλαμικό Κράτος του Ιράκ και της Ανατολής» καθώς και δύο μικρότερες ομάδες όπως η «Jaish al-Islam» και το «Ansar Al – Sham», που διακατέχονται επίσης από την ίδια ριζοσπαστική ισλαμική ιδεολογία και θεωρείται ως πολύ περιορισμένος στόχος τους μόνο η ανατροπή του Άσαντ.

Σύμφωνα με τις ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας στη Λωρίδα της Γάζας υπάρχουν περίπου 1.200 ισλαμιστές μαχητές της Χαμάς και μαζί με τις υπόλοιπες υπολογίζονται σε πέντε οι ομάδες ισλαμιστών εξτρεμιστών που αποτελούν μέγα κίνδυνο για το ισραηλινό κράτος.

Σχόλιο: Ο ισραηλινός στρατός αναδιοργάνωσε τα Χριστούγεννα την διάταξη των δυνάμεων του στα σύνορα με τον Λίβανο με την ενίσχυση μονάδων τεθωρακισμένων και πυροβολικού υπό ενιαία διοίκηση.
Το πλήθος των ισλαμιστών ανταρτών που υπάρχει στην Συρία και πιθανόν "μπαινοβγαίνει" στο Λίβανο αποτελεί μέγα θέμα.
Επίσης κύριος στόχος των ισραηλινών αποτελεί σίγουρα το πυραυλικό οπλοστάσιο της Χαμάς και ειδικά οι πύραυλοι που μεταφέρθηκαν πρόσφατα (p800 yakhont) με βεληνεκές μάχης 300χλμ.
Το οπλοστάσιο της Hamas περιλαμβάνει ρουκέτες Kassam με εμβέλεια 20-25 χλμ, βελτιωμένες ρουκέτες Grad των 122 χλστ. με εμβέλεια 40 χλμ και ιρανικούς πυραύλους Fajr-5 με εμβέλεια 75-80 χλμ.
Το Ισραήλ έχει σταθμίσει την διαμορφωθείσα κατάσταση και θα πράξει ανάλογα όπως και στο πρόσφατο παρελθόν πιθανόν με μια «κεραυνοβόλου τύπου» στρατιωτική επιχείρηση για να προστατέψει τα συμφέροντα του.

Μετάφραση - Απόδοση Γ. Μοτσάκος
Ειδικός σε Θέματα Άμυνας και Ασφάλειας Πληροφοριών

Αιγυπτιακό στρατιωτικό ελικόπτερο συνετρίβη κοντά σε χωριό στο βόρειο τμήμα της χερσονήσου του Σινά σήμερα Σάββατο, σκοτώνοντας πέντε αιγύπτιους στρατιώτες, ανέφερε το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων maannews.
Το στρατιωτικό ελικόπτερο βλήθηκε από ικανή απόσταση από αντιαεροπορικούς πυραύλους που φέρονταν σε ημιφορτηγό που ήταν ειδικά διαμορφωμένο, αναφέρουν οι ντόπιοι Βεδουίνοι.

Ο εκπρόσωπος του αιγυπτιακού στρατού αντισυνταγματάρχης Ahmad Ali επιβεβαίωσε τη συντριβή του ελικοπτέρου κοντά στο χωριό αλ-Kharruba και τους θανάτους των 5 στρατιωτών, αλλά δεν παρείχε περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με το περιστατικό. Ο ίδιος ανέφερε ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη για την τύχη του πληρώματος του ελικοπτέρου.

Σχόλιο: Οι ένοπλοι αντάρτες της Αλ-Κάιντα επωφελούνται στο έπακρο από την κατάσταση αναρχίας και την δυσαρέσκεια προς την αιγυπτιακή κυβέρνηση στην χερσόνησο του Σινά.

Παραδοσιακά, δεν υπήρχαν πολλές επενδύσεις στο βορειότερο τμήμα της χερσονήσου, με τα κεφάλαια να «κατευθύνονται» σε τουριστικές περιοχές κατά μήκος των ακτών της Ερυθράς Θάλασσας.

Οι τοπικές φυλές διαμαρτύρονται επανειλημμένως για την περιθωριοποίησή τους από την αιγυπτιακή κυβέρνηση, που τους κάνει «εύκολη βορά» στα χέρια των ακραίων ισλαμιστών της Αλ-Κάιντα. Και αυτός ακριβώς είναι ο φόβος για την αιγυπτιακή κυβέρνηση, οι τζιχαντιστές της Αλ-Κάιντα να μην «στρατολογήσουν» τους αυτόχθονες βεδουίνους διότι τότε θα αποκτήσουν ισχυρότατο λαϊκό έρισμα στην περιοχή με απρόβλεπτες συνέπειες.

Ο πληθυσμός των Βεδουίνων, απαριθμεί περισσότερους από 200.000 ανθρώπους και περιλαμβάνει περισσότερες από 30 μεγάλες φυλές.

Σύμφωνα με πληροφορίες τουλάχιστον 15 διαφορετικές ομάδες που συνδέονται με την Αλ Κάιντα, έχουν διεισδύσει στη χερσόνησο του Σινά. Αιγυπτιακές πηγές ασφάλειας και πληροφοριών ανέφεραν πως ο καταζητούμενος ειδικός στα εκρηκτικά, Ramzi Mowafi, ηγείται των τζιχαντιστών στο Σινά, προσλαμβάνοντας άτομα και οργανώνοντας τη χρηματοδότηση και τα όπλα. Σύμφωνα με το BBC Arabic, ο Mowafi φέρεται να είναι ο εμίρης της προσφάτως συσταθείσας Αλ Κάιντα στη χερσόνησο του Σινά.

Συνέντευξη στην Christiane Amanpour του τηλεοπτικού δικτύου CNN παρέθεσε χθες από την Ελβετία ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Ahmet Davutoglu, η οποία επικεντρώθηκε στη συριακή κρίση.

Αναφορές υπήρξαν στην Αραβική Άνοιξη και στην Αίγυπτο, στην εμπλοκή που παρατηρήθηκε με το Ιράν κατά τις συνομιλίες της Γενεύης, όπως και στην εσωτερική πολιτική κρίση στην Τουρκία και στις συνομιλίες για ένταξη στην ΕΕ. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Τούρκος ΥΠΕΞ στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις χαρακτηρίζοντάς τες ως «μία από τις καλύτερες δομικές σχέσεις στη διεθνή σκηνή».

«Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία για την ύπαρξη του κράτους Δικαίου στην Τουρκία» δήλωσε ο Ahmet Davutoglu, προσθέτοντας ότι «υπάρχουν τρεις βασικές αρχές για την επιτυχία της Τουρκίας την τελευταία δεκαετία: η πολύ ισχυρή δημοκρατία και η διαδικασία εκδημοκρατισμού, η πολύ δυναμική οικονομία και η εξαιρετικά δραστήρια και αποτελεσματική διπλωματία».

Σε σχέση με τη συριακή κρίση και τις συνομιλίες που διεξάγονται στη Γενεύη, ο Ahmet Davutoglu δήλωσε ότι ο Σύρος πρόεδρος, Bashar al-Assad, διαθέτει δύο δυνατότητες, είτε θα πάρει στα σοβαρά τις ειρηνευτικές συνομιλίες, επιτρέποντας τον σχηματισμό μιας μεταβατικής κυβέρνησης, με την στήριξη και της συριακής αντιπολίτευσης, είτε θα πρέπει να προσαχθεί στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για να λογοδοτήσει για τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που έχουν διαπραχθεί από το καθεστώς στη Συρία.

Όσον αφορά στις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας, ο κ. Davutoglu χαρακτήρισε εξαιρετικά επιτυχείς και παραγωγικές τις συνομιλίες της προηγούμενης Τετάρτης, στις Βρυξέλλες, επισημαίνοντας ότι η ένταξη στην ΕΕ αποτελεί στρατηγική επιλογή της Τουρκίας, ενώ κατά τις προχθεσινές συναντήσεις ελήφθησαν πολλές σημαντικές αποφάσεις από κοινού με τους Ευρωπαίους ηγέτες.

Ο Τούρκος Αξιωματούχος αναφέρθηκε εκτενώς στην δυναμική της τουρκικής οικονομίας και στην αποτελεσματικότητα της τουρκικής διπλωματίας της οποίας η επιρροή διευρύνεται συνεχώς, με το άνοιγμα 35 νέων Πρεσβειών σε όλο τον κόσμο. Χαρακτήρισε επίσης τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις ως «μία από τις καλύτερες δομικές σχέσεις στη διεθνή σκηνή», καθώς διάφοροι μηχανισμοί επιτρέπουν τη στενή συνεργασία και διαβούλευση, παρά τις διαφορετικές απόψεις που εκφράζονται κατά καιρούς σε σχέση με διάφορα θέματα, όπως τις εξελίξεις στην Αίγυπτο.

«Είμαι πεπεισμένος ότι οι αμερικανοτουρκικές σχέσεις σήμερα, σε διάφορα μέτωπα, αποτελούν έναν από τους βασικούς πυλώνες της διεθνούς σταθερότητας» τόνισε ο Τούρκος ΥΠΕΞ δίνοντας έμφαση στην σταθερότητα της Τουρκίας μέσα σε μια ασταθή περιοχή (Αραβική Άνοιξη και ευρωπαϊκή κρίση χρέους).

Χαρακτήρισε επίσης παραπλανητική την προσπάθεια ορισμένων που μιλούν για επιδείνωση των σχέσεων ΗΠΑ-Τουρκίας, σημειώνοντας ότι οι διαφορετικές απόψεις σε σχέση με την Αίγυπτο και ενίοτε με τη Συρία, όπου τα δύο μέρη έχουν την ίδια προοπτική, μπορούν να συγκλίνουν μέσω των συνομιλιών και των διαβουλεύσεων.
Εκτενές αφιέρωμα στην πορεία της ελληνικής οικονομίας κατά την τελευταία πενταετία προβάλλει ο οικονομικός αναλυτής Dunstan Prial στην ηλεκτρονική έκδοση του τηλεοπτικού δικτύου FOX NEWS, με τίτλο «Greece Economic ‘Rebound’ Very Much A Work in Progress».

Υπποστηρίζει μεταξύ άλλων ότι “υπάρχουν σήμερα ενδείξεις πως η οικονομία της χώρας ίσως έχει αγγίξει το ναδίρ της και ως εκ τούτου, μόνο ανοδική πορεία μπορεί πλέον να ακολουθήσει”.

Όπως επισημαίνει ο Marc Chandler, επικεφαλής της Brown Brothers Harriman στη Ν. Υόρκη, «υπάρχουν ενδείξεις ότι ύστερα από πολλά χρόνια οικονομικών δεινών, διαφαίνεται στον ορίζοντα ανάκαμψη. Όχι μια ισχυρή ανάκαμψη, αλλά η διαφορά μεταξύ της οικονομικής συρρίκνωσης και της μικρής ανάπτυξης είναι η διαφορά της ημέρας από τη νύκτα».

Στο δημοσίευμα προβάλλονται οι προβλέψεις του ΔΝΤ για ανάπτυξη της τάξεως του 0.6% το 2014, ποσοστό που αναμένεται να αυξηθεί στο 2.9% το 2015 και κατόπιν στο 4% κατά μήκος της δεκαετίας, όπως επίσης και οι εξαγγελίες της ελληνικής κυβέρνησης για επίτευξη πλεονάσματος στον προϋπολογισμό πέρυσι, ύψους €700 εκατομμυρίων.

Πολλοί αναλυτές θεωρούν ότι ο Σαμαράς, ο οποίος ηγείται μιας ολοένα και πιο ‘ανήσυχης’ πολιτικής συμμαχίας εντός του ελληνικού Κοινοβουλίου, είναι το λιγότερο αισιόδοξος όσον αφορά στις πρόσφατες δηλώσεις του περί επιστροφής της Ελλάδας στις αγορές ομολόγων το 2014. Και δεδομένων των συνεχιζόμενων οικονομικών δεινών της χώρας, αυτές οι τονωτικές ενέσεις «μετά βίας παρουσιάζουν το ποτήρι μισογεμάτο, καθώς μοιάζουν περισσότερο με λιγοστές σταγόνες σε άδειο ποτήρι».

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται επίσης στα υψηλά ποσοστά ανεργίας στη χώρα, τα οποία σύμφωνα με ορισμένους αναλυτές θα παραμείνουν εξαιρετικά αυξημένα επί μακρά χρονική περίοδο, αλλά και στον κίνδυνο του αποπληθωρισμού που αυξάνει την πραγματική αξία του χρέους. Τονίζεται, «η πολιτική αστάθεια στην Ελλάδα απειλεί κάθε κίνηση προς τα εμπρός  από τη στιγμή που εκταμιεύτηκαν τα δάνεια και τέθηκαν σε εφαρμογή τα μέτρα λιτότητας».

Μεταξύ άλλων τονίζεται η φθίνουσα στήριξη προς την κυβέρνηση Σαμαρά, σε αντίθεση με την αύξουσα λαϊκή στήριξη προς το ακροαριστερό κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, χάρη στην ηχηρή αντίθεση του κόμματος στα μέτρα λιτότητας που επεβλήθησαν από τους οικονομικούς ηγέτες της ευρωζώνης.

«Όχι μόνο η πολιτική αστάθεια μπορεί να δυσχεράνει τη διαπραγμάτευση από τους Έλληνες αξιωματούχους ευνοϊκότερων όρων για την αποπληρωμή του χρέους, αλλά μπορεί να έχει και μια βαθιά επίπτωση σε εν δυνάμει επενδυτές ομολόγων, εάν η Ελλάδα προβεί φέτος στο θεμελιώδες βήμα να επιστρέψει στη διεθνή αγορά», καταλήγει ο δημοσιογράφος του FOX

Κοιτάξτε καλά την φωτογραφία...
Αυτοί είμαστε!
Αυτοί ακριβώς είμαστε!

Ο περήφανος τάχα και περιούσιος(!), και απροσκύνητος(!!) λαός της γης...
Ένα μάτσο ραγιάδες!
Ένα μάτσο προσκυνημένοι ραγιάδες!

Που αφού εδώ και τέσσερα χρόνια έχουμε συμφωνήσει ότι μας κυβερνούν δωσίλογοι, αφού σε όλους τους τόνους λέμε ότι έχει καταπατηθεί το Σύνταγμα και ότι ζούμε σε ένα καθεστώς άτυπης δικτατορίας, ότι έχουμε χάσει την εθνική μας ανεξαρτησία, και ότι είμαστε κι επίσημα πλέον προτεκτοράτο, εφ' όσον  στην Κομισιόν και όπου αλλού, παραδέχονται πως πρέπει να συμφωνήσουν και εξωχώρια κέντρα εξουσίας για να κάνουμε τούτο ή το άλλο...

Αφού έχουμε εξαντλήσει κάθε βρισιά, κι έχουμε εκτοξεύσει κάθε κατάρα εναντίον των πολιτικών απατεώνων και οιονεί προδοτών που κυβερνούν την χώρα...

Ενώ ορκιζόμαστε εκδίκηση, Ειδικά Δικαστήρια, φυλακές και αγχόνες για τους υπεύθυνους της καταστροφής της χώρας και την εξαθλίωση των πολιτών..

Δεν τολμάμε μετά όχι να βγούμε στους δρόμους επ' αόριστο...
Όχι να φτύνουμε δημόσια κι όπου τους βρούμε, τους μνημονιακούς τού "ναι σε όλα" πολιτικούς...
Όχι να τους αναγκάσουμε να παραιτηθούν και να φύγουν κατατρεγμένοι, νεκρώνοντας με απεργίες γενικές και διαρκείας την οικονομική ζωή της χώρας...

Αλλά δεν τολμάμε ούτε καν κρυφά, κατ' ιδίαν, ιδιωτικά, χωρίς να μας βλέπει κανείς...
ΝΑ ΠΑΤΗΣΟΥΜΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΑΚΙ ΚΑΙ Ν' ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΚΑΝΑΛΙ, όταν οι "γκαιμπελίσκοι  των 8" του συστήματος απλώνουν την προπαγάνδα τους και τα θανατηφόρα για το μυαλό μας όπλα του ψεύδους, της διαστρέβλωσης και του φόβου!

Όπου να γυρίσεις και όπου και να σταθείς σ' αυτή την χώρα, απ' τις 8 ως τις 10 το βράδυ, οι τηλεοράσεις του ραγιά είναι συντονισμένες σε "μεγκάλα" και "ουράνια" κανάλια!
Χώρια τα πρωϊνά!...
Χώρια η μεσημεριανή αποβλάκωση!...

Αυτοί είμαστε!...
Ούτε την μικρούλα επανάσταση του αντίχειρα στο κουμπάκι του κοντρόλ, δεν τολμάμε να κάνουμε!...

Ορμάτε Ούννοι!...
Ορμάτε Βησιγότθοι!...
Έλληνες δεν υπάρχουν πιά!...

Πηγή Ουδέν Σχόλιον 
Απίστευτες προεκτάσεις, που μόνο στον διασυρμό της χώρας μας θα μπορούσαν να στοχεύουν, λαμβάνει από εγχώριους και διεθνείς επαγγελματίες «συνηγόρους» των ανθρώπινων δικαιωμάτων η τραγωδία του Φαρμακονησίου, με τους τουλάχιστον τέσσερις νεκρούς και οκτώ αγνοουμένους μετανάστες (διασώθηκαν 16) στα νερά του Αιγαίου. Το υπουργείο Ναυτιλίας ουσιαστικά κάνει λόγο για απαράδεκτη εκμετάλλευση του τραγικού περιστατικού, αφήνοντας πλέον σαφείς αιχμές για πολιτικά παιχνίδια στην «πλάτη» της Ελλάδας. Ο υπουργός Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης έδωσε χθες στη δημοσιότητα έναν χάρτη με το στίγμα του σκάφους στο οποίο επέβαιναν οι λαθρομετανάστες (25 Αφγανοί και τρεις Σύριοι), διαψεύδοντας κατηγορηματικά ότι το Λιμενικό επιχείρησε να ρυμουλκήσει τη βάρκα στην Τουρκία. Την ίδια ώρα συγκλονίζει η αποκάλυψη ότι ο κυβερνήτης του σκάφους του Λιμενικού, που έσπευσε για βοήθεια στο ακυβέρνητο πλοιάριο των παράνομων μεταναστών την περασμένη Δευτέρα, έχει βρεθεί... ο ίδιος προ ετών στην ίδια θέση με τους ναυαγούς του Φαρμακονησίου. Ειδικότερα, σε ηλικία 20 ετών ο σημερινός κυβερνήτης του Λιμενικού επέβαινε με τη μητέρα του στο πλοίο «Σαμίνα» που βυθίστηκε τον Σεπτέμβριο του 2000 λίγο έξω από την Πάρο. Ο ίδιος σώθηκε την τελευταία στιγμή, αλλά η μητέρα του δεν τα κατάφερε!

Και ενώ η Διεθνής Αμνηστία και η Υπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ ζήτησαν ανεξάρτητη έρευνα για τις συνθήκες της τραγωδίας, ο επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης Νιλς Μούιζνιεκς έκανε λόγο για «υπόθεση αποτυχημένης μαζικής απέλασης» (!) και η Ευρωπαία επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων Σεσίλια Μάλστρομ υποστήριξε ότι οι χώρες που δέχονται μεγαλύτερο όγκο μεταναστών είναι η Γερμανία και η Σουηδία, τα επίσημα στοιχεία πιστοποιούν τη (σχεδόν καθημερινή πια) ηρωική επέμβαση σκαφών του Λιμενικού σε εκατοντάδες περιπτώσεις. Μόνο την τελευταία τριετία το Λιμενικό εντόπισε 11.741 μετανάστες σώζοντας από βέβαιο θάνατο 3.186 αλλοδαπούς, σε 118 επιχειρήσεις διάσωσης.

Στο μεταξύ, οι καταθέσεις διασωθέντων στις ελληνικές Αρχές αμέσως μετά το ναυάγιο στο Φαρμακονήσι έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τις καταγγελίες περί βίαιης ή απάνθρωπης συμπεριφοράς ανδρών του Λιμενικού. «Το σκάφος του Λιμενικού πέταξε σχοινί και μας ρυμούλκησε. Στη διαδρομή μπήκαν νερά στο σκάφος. Δύο άτομα έπεσαν στη θάλασσα, δεν ξέρω γιατί. Πήγαν όλοι από τη μία πλευρά να δούνε και μετά η βάρκα αναποδογύρισε. Οι άνδρες του Λιμενικού μάς φώναζαν να κάτσουμε κάτω. Οσοι μπορούσαμε να κολυμπήσουμε πήγαμε κοντά στο σκάφος και μας τράβηξαν πάνω» κατέθεσε μια γυναίκα, σημειώνοντας ότι «αν δεν μας είχαν βοηθήσει, θα είχαμε πεθάνει όλοι».

Τα ίδια κατέθεσαν και άλλοι επιζώντες, ορισμένοι αποδίδοντας το ναυάγιο στις καιρικές συνθήκες, στην κακή κατάσταση της βάρκας ή ακόμα και στη μη συμμόρφωσή τους με τις οδηγίες των ανδρών του Λιμενικού. «Η βάρκα αναποδογύρισε και πέσαμε στη θάλασσα. Το πλήρωμα του σκάφους μάζεψε όσους ήταν στην επιφάνεια» ανέφερε ένας Αφγανός. Η εικόνα που δίνουν οι διασωθέντες μέσα από τις καταθέσεις τους απέχει πολύ από τις καταγγελίες που έγιναν για αδιαφορία και άσκηση βίας εις βάρος των ναυαγών. «Προσπαθήσαμε να ανέβουμε στο σκάφος του Λιμενικού, αλλά μας χτύπησαν με κλοτσιές και τα όπλα τους» δήλωσαν στη Διεθνή Αμνηστία και στα ΜΜΕ κάποιοι από τους επιζώντες. Την έρευνα για τις συνθήκες του ναυτικού δυστυχήματος έχει αναλάβει το Ναυτοδικείο Πειραιά.

Νέα επιχείρηση στα βόρεια της Σάμου

Η πιο πρόσφατη επιχείρηση του Λιμενικού Σώματος έγινε μόλις προχθές στα βόρεια της Σάμου, όταν σκάφος του Λιμενικού περισυνέλεξε ακόμα 47 μετανάστες στα ανοιχτά του νησιού, εντός τουρκικών χωρικών υδάτων. Υστερα από κλήση αλλοδαπού που επέβαινε στη λέμβο τους και ζήτησε βοήθεια μέσω του αριθμού έκτακτης ανάγκης, έσπευσαν στο σημείο τρία σκάφη του Λιμενικού και ένα ναυαγοσωστικό, που μετέφεραν τους μετανάστες στο Βαθύ της Σάμου.


Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου
Ο υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας Βόλφγκανγκ Σόιμπλε απέρριψε χαρακτηρίζοντας «ανοησία» την άποψη που διατύπωσε ο ευρωπαίος επίτροπος αρμόδιος για Οικονομικά και Νομισματικά Θέματα και το Ευρώ Όλι Ρεν, για τον οποίο ο παρατεταμένος χαμηλός πληθωρισμός στην ευρωζώνη θα καταστήσει την αναγκαία επανεξισορρόπηση της ευρωπαϊκής οικονομίας δυσκολότερη.

Σε μια συνέντευξη που παραχώρησε στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός ο Σόιμπλε διεμήνυσε ότι θα πάρει αποστάσεις από τον Φινλανδό επίτροπο Ρεν, εάν πράγματι αυτή είναι η άποψη που εκφέρει με τον θεσμικό του ρόλο ως αξιωματούχος της ΕΕ.

«Όχι, δεν συμφωνώ με αυτή την άποψη διότι θα σήμαινε ότι η Ευρώπη λειτουργεί μόνο στη βάση της αστάθειας και του πληθωρισμού. Αυτό είναι ανοησία», είπε ο Σόιμπλε αναφερόμενος στην τοποθέτηση του Ρεν.

Σε ό,τι αφορά τον Ρεν «δεν είμαι πλέον σίγουρος εάν και κατά πόσον μιλάει με την ιδιότητα του Επιτρόπου ή κάποιου ο οποίος κάνει προεκλογική εκστρατεία. Εάν μίλαγε ως επίτροπος, θα έπαιρνα σαφώς τις αποστάσεις μου. Εάν λέει ανοησίες στο πλαίσιο της προεκλογικής εκστρατείας, πρέπει να πω: “είναι καλύτερα να ψηφίσετε το δικό μου κόμμα”».

Ο Ρεν έχει δηλώσει ότι θα θέσει υποψηφιότητα στις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Μάιο και ελπίζει ότι θα είναι ο υποψήφιος πρόεδρος της ALDE, της Συμμαχίας Φιλελεύθερων και Δημοκρατών για την Ευρώπη. Οι Χριστιανοδημοκράτες (CDU) του Σόιμπλε ανήκουν στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ), που έχει σήμερα την μεγαλύτερη κοινοβουλευτική ομάδα στο ΕΚ. Η ALDE θα αποφασίσει ποιος πρόκειται να είναι ο υποψήφιός της για την προεδρία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Φεβρουάριο.

Ο Ρεν είχε δηλώσει στην τηλεοπτική υπηρεσία του Ρόιτερς χθες Παρασκευή ότι ο πληθωρισμός, ο οποίος βρίσκεται τώρα στο 0,8%, χρειάζεται να φθάσει πιο κοντά στον ρυθμό που έχει ορίσει ως στόχο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το 2%, ώστε να γίνει εφικτή η απαραίτητη προσαρμογή.

«Μια παρατεταμένη περίοδος χαμηλού πληθωρισμού μπορεί να την καταστήσει πιο δύσκολη εάν αυτός ο χαμηλός πληθωρισμός προκαλείται από έναν πολύ χαμηλό δομικό πληθωρισμό», ανέφερε ο Ρεν.
«Προκειμένου να επιτύχουμε στην διαδικασία επανεξισορρόπησης όλης της ευρωζώνης, ο μέσος πληθωρισμός πρέπει να βρίσκεται κοντά στο στόχο του 2% που έχει ορίσει η ΕΚΤ», επέμεινε ο επίτροπος.

Ο Σόιμπλε δήλωσε πως αισιοδοξεί ότι οι αναπτυσσόμενες οικονομίες θα διευθετήσουν τα προβλήματά τους μετά την μαζική πώληση αξιόγραφών τους χθες, όταν η Αργεντινή ανακοίνωσε ότι χαλαρώνει τα περιοριστικά μέτρα σε ό,τι αφορά την αγορά συναλλάγματος που υπερασπιζόταν ως απαραίτητα εν μέσω υψηλού πληθωρισμού και της εξασθένησης του πέσο. Η τουρκική λίρα στο μεταξύ έπεσε σε ιστορικό χαμηλό παρά την επέμβαση της κεντρικής τράπεζας της Τουρκίας, που έριξε κατά εκτιμήσεις 3 δισεκ. δολάρια στην αγορά την προηγουμένη.

«Νομίζω ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι στην διεθνή οικονομία γνώριζαν ότι είχαμε μερικά προβλήματα σε πολλές αναπτυσσόμενες οικονομίες», είπε ο Σόιμπλε. «Μερικές φορές υπάρχουν διαφορετικοί λόγοι. Η Αργεντινή διαφέρει από την Ινδονησία και στην Τουρκία υπάρχουν μερικοί ειδικοί λόγοι που όλοι γνωρίζουμε, αλλά είμαι πεπεισμένος ότι θα τα διευθετήσουν όλα αυτά, ότι θα επιτύχουν», πρόσθεσε. «Επίσης, (οι εξελίξεις) δείχνουν πόσο σημαντικό είναι να μην επικεντρωνόμαστε πλέον στη νομισματική πολιτική για την ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας όπως κάναμε τα προηγούμενα χρόνια», και ότι «η συρρίκνωση της πολιτικής τόνωσης της οικονομίας με νομισματικά μέσα που ασκεί η Fed θα συνεχιστεί προσεκτικά, αλλά συνεχώς».

Στρεφόμενος στην ευρωζώνη, ο Σόιμπλε έκρινε ότι η Γαλλία προχωρά στις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις και ότι ο πρωθυπουργός της Ιταλίας Ενρίκο Λέτα και ο προκάτοχός του Μάριο Μόντι έκαναν σημαντικά βήματα προς την σωστή κατεύθυνση.

«Σε ό,τι αφορά τη Γαλλία έλεγα πάντα ότι η Γαλλία θα κάνει αυτό που είναι αναγκαίο, και είχα δίκιο. Νομίζω ότι είναι πολύ καλό αυτό που αποφάσισε ο πρόεδρος (Φρανσουά Ολάντ) και είμαι επίσης σίγουρος ότι η Ιταλία θα πράξει αυτό που είναι απαραίτητο». Ο Σόιμπλε έκανε ακόμη δημόσια μια προτροπή προς την Ιταλία να μεταρρυθμίσει το εκλογικό της σύστημα.

«Η Ιταλία έχει ένα πολιτικό πρόβλημα, το γνωρίζουμε αυτό. Η Ιταλία επίσης χρειάζεται να μεταρρυθμίσει το εκλογικό της σύστημα και μόλις η πολιτική αστάθεια ξεπεραστεί και έχουν επιτύχει πρόοδο τότε η Ιταλία θα είναι περισσότερο σε θέση να καταλήξει στις αναγκαίες αποφάσεις οικονομικής πολιτικής», υποστήριξε.

«Η Ιταλία έχει ήδη κάνει πολλά, ειδικά κατά την διακυβέρνηση της χώρας από τον πρωθυπουργό Μάριο Μόντι. Τώρα ο Λέτα κάνει ό,τι μπορεί σε αυτή την μεταβατική φάση». Ο Σόιμπλε εξήρε επίσης τον Ιταλό ομόλογό του Φαμπρίτσιο Σακομάνι, λέγοντας ότι είναι «ένας εξαίρετος υπουργός Οικονομικών. Δεν ανησυχώ για την Ιταλία μακροπρόθεσμα».

Στρεφόμενος στο εσωτερικό της Γερμανίας ο Σόιμπλε δήλωσε πεπεισμένος ότι η κυβέρνησή του θα επιτύχει να ισοσκελίσει τον προϋπολογισμό της το 2015 για πρώτη φορά από το 1969 και ότι θα επιτύχει την δομική δημοσιονομική προσαρμογή το 2014, αν και υπολόγισε ότι λόγω ιδιαίτερων περιστάσεων που προέβλεψε ότι δεν θα επαναληφθούν η Γερμανία θα χρειαστεί καθαρό δανεισμό 8,5 δισεκ. ευρώ φέτος.

«Υπάρχουν πάντοτε κίνδυνοι αλλά είμαστε αποφασισμένοι και αυτό είναι που συμφωνήσαμε. Φέτος θα έχουμε ένα καθαρό δημόσιο χρέος αλλά δεν θα έχουμε πλέον διαρθρωτικό έλλειμμα. Την επόμενη χρονιά θέλουμε να διαχειριστούμε (τα δημοσιονομικά) χωρίς νέο δανεισμό. Αυτό είναι φιλόδοξο αλλά θα επιτύχουμε», είπε.
Εξάλλου, ερωτηθείς σχετικά με τη συζήτηση περί αμοιβαιοποίησης του δημόσιου χρέους στην ευρωζώνη, ο Σόιμπλε απέρριψε κάθε τέτοιο ενδεχόμενο, λέγοντας ότι αυτό θα σήμαινε πως δεν θα υπάρχει κίνητρο για να εφαρμοστούν διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και άρα η Γερμανία θα το εμποδίσει.

Ερωτηθείς εάν η νέα κυβέρνηση «μεγάλου συνασπισμού» θα καταστήσει ευκολότερη την υιοθέτηση πιο τολμηρών λύσεων για την επίλυση της κρίσης χρέους στην ευρωζώνη, ο Σόιμπλε απάντησε: «η αμοιβαιοποίηση του χρέους θα σηματοδοτούσε το τέλος των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

Πηγή Reuters, ANA-MPA

Γράφει ο Σταύρος Λυγερός 

Με δεδομένη τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ για την εκλογή Προέ­δρου Δημοκρατίας το απώτατο όριο ζωής της κυβέρνησης Σα­μαρά είναι ο Μάρτιος του 2015. Το πιθανό­τερο όμως είναι ότι θα τελειώσει εντός του 2014. Κι αυτό επειδή εξαντλούνται οι οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές προϋποθέσεις που θα επέτρε­παν να συνεχιστεί για δεκατέσσερις ακόμα μήνες η εφαρμοζόμενη πολιτική της μονο­διάστατης λιτότητας.

Το κλίμα αισιοδοξίας που καλλιεργήθηκε για την οικονομία στα τέλη του 2013 εξα­τμίζεται. Η κυβέρνηση μπορεί να υπερηφανεύεται για το (πλασματικό) πρωτογενές πλεόνασμα, αλλά το ψέμα έχει κοντά πό­δια. Όχι μόνο επειδή το Δημόσιο χρωστάει πάνω από 6 δις σε ιδιώτες, αλλά και επειδή είναι στοιχειώδες πως δεν μπορείς να έχεις υγιή δημόσια οικονομικά όταν καταστρέφεται η πραγματική οικονομία.

Όσο δεν αναδιαρθρώνεται το δημόσιο χρέος, δεν υπάρχει περίπτωση να πραγ­ματοποιηθούν άμεσες ξένες παραγωγικές επενδύσεις που θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και θα θέσουν την οικονομία σε τροχιά ανάπτυξης. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ακόμα κι αν το 2014 σταματήσει η ύφε­ση, η οικονομία θα σέρνεται. Ένας δεύτε­ρος λόγος που δεν πραγματοποιούνται πα­ραγωγικές επενδύσεις είναι ότι -παρά τον αντίθετο επίσημο ισχυρισμό- το ζήτημα της εξόδου από την Ευρωζώνη παραμένει ανοιχτό.

Στο κοινωνικό επίπεδο, η πολιτική της μο­νοδιάστατης λιτότητας συσσωρεύει ερεί­πια. Τα μικρομεσαία στρώματα επιδιώκουν τον απεγκλωβισμό από τη μνημονιακή πολιτική, αλλά έχουν συνειδητοποιήσει ότι δεν μπορούν να το επιτύχουν με ειρηνικές κινητοποιήσεις. Τις βασικές αποφάσεις για την Ελλάδα τις λαμβάνει η τρόικα, η οποία αδιαφορεί για τις ειρηνικές κινητοποιήσεις, όσο μαζικές κι αν είναι.

Στην πραγματικότητα, το δίλημμα που αντικειμενικά τίθεται στα μικρομεσαία στρώματα είναι ή να υποταχθούν με τίμη­μα τη μαζική εξαθλίωσή τους ή να οδηγη­θούν σε κοινωνική έκρηξη. Επειδή όμως συνειδητοποιούν ότι μια εξέγερση θα είναι εκ των πραγμάτων τυφλή και χωρίς ορατή πολιτική προοπτική, προς το παρόν απο­φεύγουν τις βίαιες αντιδράσεις.

Η πλειονότητα ελπίζει ότι θα ανατρέψει με την ψήφο τη μνημονιακή κυβέρνηση. Αυτός είναι ο λόγος που το ΠΑΣΟΚ καταρ­ρέει και η ΝΔ συρρικνώνεται εκλογικά. Αυ­τός είναι ο λόγος που ο ΣΥΡΙΖΑ εδραιώνει και διευρύνει το προβάδισμά του, παρότι δεν πείθει ως εναλλακτική λύση. Αυτός εί­ναι, τέλος ο λόγος που η Χρυσή Αυγή αναδεικνύεται ως τρίτος πόλος.

Σε συνθήκες κοινωνικής και πολιτικής αστάθειας όμως δεν υπάρχει οικονομική σταθερότητα, γεγονός που με τη σειρά του αποτρέπει τις παραγωγικές επενδύ­σεις. Η οικονομία λοιπόν, θα συνεχίσει να σέρνεται, παρά την αισιόδοξη ρητο­ρική του Σαμαρά. Στην πραγματικότητα, τα πολιτικά καύσιμα της κυβέρνησής του τελειώνουν. Οι ευρωεκλογές του Μαΐου θα επηρεάσουν καθοριστικά τις εξελίξεις. Εάν στήσει και εθνικές κάλπες μπορεί να μειώσει την έκταση τής έτσι κι αλλιώς βαριάς ήττας, αλλά είναι απίθανο να την αποφύγει. Εάν πάλι επιχειρήσει να φτάσει μέχρι το Μάρτιο του 2015, θα δυσκολευτεί να το καταφέρει. Η διαφαινόμενη συντρι­βή στις ευρωεκλογές εκ των πραγμάτων θα σημάνει την αντίστροφη μέτρηση για αλλαγή φρουράς.

Συγκυβέρνηση Η διαφαινόμενη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ όμως δεν θα σημαίνει μόνο αλλαγή κυβέρνησης, θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε κάποιου είδους ρήξη με το ευρωιερατείο. Κύκλοι των αρχουσών ελίτ ελπίζουν ότι ο Τσίπρας πιεζόμενος ασφυκτικά, θα υποκύψει και τελικώς θα προσαρμοστεί στο μνημονιακό πλαίσιο. Για να διευκολύνουν, μάλιστα αυτή τη στροφή προωθούν το σενάριο της συ­γκυβέρνησης με τη ΝΔ χωρίς τον Σαμαρά.

Kατά την εκτίμησή μας οι πιθανότητες να συμβεί αυτό είναι αμελητέες, όπως αμελη­τέες είναι και οι πιθανότητες να συμφωνή­σει το ευρωιερατείο με τον Τσίπρα για την ακύρωση της μνημονιακής πολιτικής. Το Βερολίνο έχει συνείδηση ότι εάν αρχίσει τις εκπτώσεις στην Ελλάδα θα ξηλωθεί όλη η πολιτική του. Η Ελλάδα είναι εκ των πραγ­μάτων το πειραματόζωο για την εφαρμογή του σχεδίου για τη γερμανική Ευρώπη.

Αυτός είναι ο λόγος που η άνοδος του ΣΥΡΙΖΑ πιθανότατα θα οδηγήσει σε κά­ποιου είδους ρήξη με το ευρωιερατείο, το οποίο θα επιχειρήσει να αποσταθερο­ποιήσει την αντιμνημονιακή κυβέρνηση, προκαλώντας ασφυξία στην ελληνική οι­κονομία. Για λόγους επιβίωσης η Αθήνα θα υποχρεωθεί να λάβει έκτακτα μέτρα, που εκ των πραγμάτων θα τη θέσουν τουλάχι­στον με το ένα πόδι εκτός Ευρωζώνης. Αυ­τός είναι ο λόγος που το ζήτημα του ευρώ παραμένει ανοιχτό.

Συνοψίζοντας το 2014 έχει όλες τις προϋποθέσεις να είναι έτος-καμπή στην τετράχρονη πορεία για τη μετατροπή της Ελλάδας σε νέου τύπου αποικία

Πηγή "Επίκαιρα"Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου
  • Το μεγαλύτερο μέρος της χώρας σε κατάσταση έκρηξης
  • Σ. Λαβρώφ σε ΗΠΑ –ΕΕ : «Μείνετε μακριά από την Ουκρανία»
  • Κίεβο: Σκοτώθηκε ένας αστυνομικός, ένας άλλος μαχαιρώθηκε, δύο απήχθησαν

Μετάφραση - Απόδοση Γ. Μοτσάκος
Ειδικός σε Θέματα Άμυνας και Ασφάλειας Πληροφοριών


Συμφώνα με το ουκρανικό υπουργείο Εσωτερικών είχαμε και τα πρώτα θύματα από τις κυβερνητικές δυνάμεις . Την Παρασκευή, ένας αστυνομικός πυροβολήθηκε στο κεφάλι, το βράδυ της ίδιας ημέρας τρεις εργαζόμενοι στην περιοχή Μαϊντάν δέχθηκαν επίθεση από αγνώστους, ένας μαχαιρώθηκε, δύο συνελήφθησαν από τις αρχές ασφαλείας, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων «Interfax» και διάφορες ανεξάρτητες πηγές στα ουκρανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Ο 27χρονος λοχίας των ειδικών δυνάμεων «Berkut» βρέθηκε στην περιοχή Goloseyevsky στο Κίεβο νεκρός από συναδέλφους του. Αιτία θανάτου σύμφωνα με την αστυνομία ήταν βαρύ τραύμα στον εγκέφαλο. Προφανώς, ο υπαξιωματικός χτυπήθηκε όταν επέστρεφε από την υπηρεσία του στον ξενώνα των ανδρών της ειδικής μονάδας καταστολής «Berkut», που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση. Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες υπάρχουν μάρτυρες που είδαν δύο άτομα να προσπαθούν να ξεφύγουν με ταχύτητα από τον τόπο του εγκλήματος.

Σε μια άλλη περίπτωση, το Υπουργείο Εσωτερικών κατηγόρησε ευθέως την ουκρανική αντιπολίτευση όταν τρεις αστυνομικοί ξυλοκοπήθηκαν βάναυσα, ο ένας μαχαιρώθηκε και βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο, ενώ οι άλλοι δύο, κανείς δεν γνωρίζει πού είναι.

Παράλληλα η αστυνομία ψάχνει για μάρτυρες των δολοφονιών που έλαβαν χώρα στο κέντρο του Κιέβου στις 22 Ιανουαρίου, όταν πυροβολήθηκαν από ελεύθερους σκοπευτές τα δύο άτομα που συμμετείχαν στις ομάδες προστασίας της επανάστασης της πλατείας Μαϊντάν.

«Με στόχο την έγκαιρη δημοσιοποίηση αυτών των πολύ σοβαρών εγκλημάτων, για άλλη μια φορά γίνεται έκκληση σε όλους τους τηλεοπτικούς σταθμούς και τους μάρτυρες που ήταν το πρωί της 22 Ιανουαρίου στην οδό Hrushevskoho και γνωρίζουν το περιστατικό ή διαθέτουν οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τις συνθήκες του εγκλήματος να ενημερώσουν τον ερευνητή της αστυνομίας στο τηλέφωνο 529-79-08, 529-79-99 ή 102», δήλωσε ο αναπληρωτής επικεφαλής Τύπου του Τμήματος Ερευνών Βιτάλι Sakala.

Στον πολιτικό τομέα, η Μόσχα μέσω του ρώσου ΥΠΕΞ Σεργκέι Λαβρόφ, προειδοποίησε τις ΗΠΑ και την ΕΕ να μην παρέμβουν στην ουκρανική εξέγερση ζητώντας παράλληλα να μην ενθαρρύνονται οι «δράσεις» της αντιπολίτευσης στην χώρα.

Επίσης ο ρώσος υπουργός εξωτερικών κατά τη διάρκεια της ειρηνευτικής διάσκεψης για τη Συρία «Γενεύη-2», συζήτησε την κατάσταση στην Ουκρανία με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Τζον Κέρι. Ο Λαβρώφ επέστησε την προσοχή στον Τζον Κέρι, να μην παρέμβει στη διαδικασία και να αποφευχθούν τυχόν δηλώσεις που θα «αναθερμάνουν» την όλη κατάσταση. «Ελπίζω να με άκουσε» είπε ο Λαβρόφ.

«Ένιωσα μια πολύ μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση για τους κινδύνους του φλερτ της Catherine Ashton με την αντιπολίτευση όταν όλα ξεκίνησαν πριν από ένα μήνα στην Ουκρανία» δήλωσε ο Ρώσος υπουργός.

Σύμφωνα με τον ίδιο, όλες οι πλευρές «εξέφρασαν ζωηρό ενδιαφέρον και θέλουν να διασφαλιστεί ότι συνεισφέρουν πραγματικά στην διατήρηση της κατάστασης ασφαλείας σε ανεκτά επίπεδα στην Ουκρανία».

Σε ένα νέο κύμα επιθετικών διαδηλώσεων τις 2 τελευταίες ημέρες κατελήφθησαν κτίρια της τοπικής αυτοδιοίκησης στις πόλεις Lviv, Rivne, Ivano - Frankivsk, Chernivtsi, Khmelnytsky. Επιπλέον, οι διαδηλωτές κατέλαβαν τα δημαρχεία σε Πολτάβα, Βίννιτσα, Cherkasy, Sumy.

Σχόλιο: Η Ουκρανία είναι σήμερα διαιρεμένη εσωτερικά από την γλώσσα και την θρησκεία, ανάμεσα σε όσους προσβλέπουν στην Ευρώπη -κυρίως νεαρούς που μιλούν ουκρανικά στις δυτικές και κεντρικές περιοχές- και στους πιο ηλικιωμένους ρωσόφωνους στις βιομηχανικές ανατολικές περιοχές και την Κριμαία, που προτιμούν να διατηρήσουν τις σχέσεις με την Ρωσία.
Δημοσκοπήσεις σχετικά με το εάν η χώρα θα πρέπει να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνουν ότι υπέρ είναι το 66% στα δυτικά, και μόνο το 18% στα ανατολικά.
Βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα, οι Ουκρανοί δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά να αποκοπούν από την Ρωσία, η οποία ελέγχει τον ενεργειακό εφοδιασμό τους, κατέχει το μεγαλύτερο μέρος του χρέους τους και έχει ισχυρούς δεσμούς με τις βιομηχανίες τους.
Ουσιαστικά όμως η απόφαση για το μέλλον της χώρας βρίσκεται εξολοκλήρου στα χέρια των πολιτών της χώρας και μόνο, με την κυβέρνηση του Προέδρου Γιανουκόβιτς να παρακολουθεί ανήμπορη.


Γράφει ο Νίκος Χειλαδάκης
Δημοσιογράφος - Συγγραφέας - Τουρκολόγος 

Άλλο πoυ δεν ήθελαν οι Τούρκοι να έχουν ένα υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας όπως ο… αξιότιμος κ. Ευάγγελος Βενιζέλος. Όπως αναφέρει σύσσωμος σχεδόν όλος ο τουρκικός τύπος, (25/1), ο κ. Βενιζέλος σε δηλώσεις του από την Αθήνα ανέφερε ότι η Τουρκία έχει τα λιγότερα προβλήματα από όλους τους γείτονες της με την Ελλάδα. Δηλαδή η Ελλάδα είναι για την Τουρκία μια μεγάλη «ανακούφιση» στα προβλήματα που έχει συσσωρεύσει η επεκτατική νεοοθωμανική πολιτική των Τούρκων με όλες τις γειτονικές χώρες όπως, Συρία, Ιράκ, Ιράν, Ισραήλ, Αρμενία, Ρωσία, Βουλγαρία, Αίγυπτος και δεν… συμμαζεύεται. Και όλα αυτά του κ. Βενιζέλου την ίδια ώρα που οι τουρκικές προκλήσεις έχουν χτυπήσει «κόκκινο» στο Αιγαίο, ενώ καθημερινά σχεδόν, όπως αναγράφει και η τουρκική εφημερίδα Milliyet, (25/1/), έχουμε «επικίνδυνα» επεισόδια στην περιοχή της Ζουράφας όπου τουρκικά και ελληνικά πλοία της ακτοφυλακής έρχονται σε αντιπαράθεση καθώς οι Τούρκοι με προκλητικό τρόπο παραβιάζουν τα ελληνικά χωρικά ύδατα.

Είναι πραγματικά καταπληκτικές οι δηλώσεις του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών. Την ίδια ώρα που η Τουρκία έχει θέσει σε έμπρακτη αμφισβήτηση όλα τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα στο Αιγαίο ενώ τουρκικές φρεγάτες κάνουν κρουαζιέρες έξω από το Σούνιο, ο κ. Βενιζέλος δηλώνει και αυτό να προβάλλεται με όλη την πρέπουσα έμφαση από τον τουρκικό τύπο, οι η Τουρκία δεν… έχει σχεδόν κανένα πρόβλημα με την Ελλάδα.
Το λιγότερο που θα μπορούσε κανείς να χαρακτηρίσει τις δηλώσεις Βενιζέλου, ακριβώς σε αυτή την πολύ κρίσιμη συγκυρία, είναι ότι έχουν έντονο μειοδοτικό χαρακτήρα.
Παράλληλα ο… αξιότιμος Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, έδειξε για άλλη μια φορά την ματαιοδοξία της ελληνικής μειοδοτικής εξωτερικής πολιτικής καθώς εξακολουθεί να επιμένει στην ανεδαφική πλέον θέση ότι η Τουρκία θα πρέπει να γίνει ισότιμο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν όλες σχεδόν οι χώρες της Ευρώπης έχουν δηλώσει την αντίθεση τους. Ακόμα και η ίδια η Τουρκία έχει δείξει ότι έχει χάσει όλο τον ενδιαφέρον της για να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Κορόιδα δεν είναι οι Τούρκοι, όταν βλέπουν το δικό μας άθλιο κατάντημα από αυτούς που μας έσυραν και μας αλυσόδεσαν στο ευρωπαϊκό άρμα καταδικάζοντας την ελληνική οικονομία στην πλήρη καταστροφή.

Αλλά η «τουρκοφιλία» του κ. Βενιζέλου έχει ένδοξο παρελθόν, γεγονός που τον καθιστά άκρως επικίνδυνο να εκπροσωπεί την χώρα μας σαν υπουργός Εξωτερικών.

Σε δηλώσεις του στην τουρκική εφημερίδα Hürriyet, (16/6/2013), είχε τονίσει ότι είναι θαυμαστής και τηλεθεατής του γνωστού και άθλιου τουρκικού σήριαλ, «Σουλεϊμάν ο Μεγαλοπρεπής».
Όπως υποστήριξε η τουρκική εφημερίδα σε ένα χαρακτηριστικό της άρθρο, ο κ. Βενιζέλος αποκάλυψε ένα μεγάλο «μυστικό» του και αυτό είναι ότι στο γραφείο του στην οδό Ιπποκράτους μετά της 9 η ώρα το βραδύ και ενώ φαίνεται πως έχει τελειώσει όλες τις άλλες πολιτικές του εργασίες, ανοίγει την τηλεόραση για… να παρακολουθήσει το αγαπημένο του σήριαλ, τον Σουλεϊμάν τον Μεγαλοπρεπή.
Δηλαδή αφού τα λύσαμε όλα και η Ελλάδα προχωρεί ακάθεκτα προς την «δόξα», ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ βρήκε τον χρόνο για να παρακολουθήσει τον αγαπημένο του Σουλεϊμάν του οποίου είναι και ένθερμος θαυμαστής.

Αλλά να ήταν μόνο αυτό! Ο κ. Βενιζέλος πιο παλαιοτέρα και συγκεκριμένα σε μακροσκελή συνέντευξη που είχε δώσει το 2001 (1/5/2001) και στον Τούρκο δημοσιογράφο, Yener Süsoy, όταν είχε πάει πάλι τότε στην Κωνσταντινούπολη επί τη ευκαιρία της συνάντησης του μεικτού Ελληνοτουρκικού επιχειρηματικού συμβουλίου και είχε συναντήσεις με κορυφαίους οικονομικούς και πολιτικούς παράγοντες της γειτονικής χώρας,
είχε εκδηλωθεί σαν… μεγάλος θαυμαστής του σφαγέα των χριστιανών της Μικράς Ασίας, Μουσταφά Κεμάλ. 
Ο κ. Βενιζέλος είχε δηλώσει πως ο Κεμάλ Ατατούρκ δεν είναι μόνο ιδρυτής της σύγχρονης Τουρκίας, αλλά…. αποτελεί και ελληνική κληρονομιά, (!!!), γιατί είναι ο θεμελιωτής της ελληνοτουρκικής φιλίας.
Μάλιστα ο κ. Βενιζέλος πρόσθεσε πως είναι συμπατριώτης του Κεμάλ καθώς είναι και αυτός Θεσσαλονικιός και το σπίτι του είναι πολύ κοντά στο πατρικό σπίτι του Κεμάλ Ατατούρκ στην Θεσσαλονίκη, το οποίο έχει επισκεφτεί πολλές φορές και εκεί μέσα έχει…. διαλογιστεί (!!!), για την ελληνοτουρκική φιλία που προώθησε ο «πατέρας» της τουρκικής δημοκρατίας.
Στη συνέχεια μάλιστα δήλωσε απερίφραστα πως δεν θα δίσταζε να δώσει την κόρη σε… Τούρκο γαμπρό, (τύφλα νάχουν τα ζεϊμπέκικα του Γιώργου και οι κουμπαριές του Κωστάκη). Όπως είχε πει τότε στην Χουριέτ, «Ποτέ δεν έχω σκοπό να ανακατευτώ στην προσωπική της ζωή, (για την κόρη του), και δεν θα δίσταζα να την παντρέψω ακόμα και με… Τούρκο, αν αυτό επιθυμούσε η ίδια και ερωτεύονταν κάποιον από την άλλη πλευρά του Αιγαίου». Τάδε έφη ο νυν Έλληνας υπουργός Εξωτερικών… αξιότιμος κ. Ευάγγελος Βενιζέλος.Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου
Και η Άγκυρα έχει το θράσος να ισχυρίζεται ότι εμείς... παραβιάζουμε! 
Αυτή είναι η ελληνοτουρκική φιλία που διαφημίζουν οι πολιτικοί της Ελλάδας;

Του Λ. Λιγουριώτη 
Την παροιμία ''Φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης''  θυμίζουν οι νέοι τουρκικοί ισχυρισμοί ότι η Ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη ...παραβιάζουν τον Εναέριο Χώρο της Τουρκίας!  Και μάλιστα, λαμβάνοντας υπόψη την εντελώς αντίθετη πραγματικότητα, η παροιμία ισχύει  σε συνδυασμό με μια ακόμα: ''Ζητάει και τα ρέστα''!

Η Άγκυρα  λοιπόν,
δια χειρός  του  Υπουργού της επί της Άμυνας κ. Ισμέτ Γιλμάζ,  ισχυρίστηκε, απαντώντας γραπτά  στην τουρκική Βουλή,  ότι την περίοδο από το 2007 έως και το 2013  ελληνικά μαχητικά παραβίασαν τον τουρκικό Εναέριο Χώρο ...194 φορές!

Συγκεκριμένα ο κ.  Ισμέτ Γιλμάζ, απαντώντας σε γραπτή επερώτηση του βουλευτή του ΜΗΡ, κ.
Οζτζάν Γενίτσερι, αναφορικά με τις παραβιάσεις του τουρκικού εναέριου χώρου, ανέφερε ότι αεροσκάφη των ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας  κατά τα τελευταία 7 χρόνια, παραβίασαν τον τουρκικό εναέριο χώρο 194 φορές. Σύμφωνα με τα  στατιστικά στοιχεία που επικαλέστηκε (και αναφέρονται στην απάντηση), τα αεροσκάφη των ελληνικών αεροπορικών δυνάμεων φέρονται να παραβίασαν δήθεν τον τουρκικό εναέριο χώρο 5 φορές το 2007, 7 φορές το 2008, 12 φορές το 2009, 77 φορές το 2010, 23 φορές το 2011, 30 φορές το 2012, 40 φορές το 2013 - συνολικά δηλαδή 194 φορές.  Επίσης υποστηρίζεται στην απάντηση του Τούρκου Υπουργού ότι σε κάθε περίπτωση εξόδου  τουρκικών αεροπορικών δυνάμεων στο Αιγαίο, υπήρξε  παρεμπόδιση  από την πλευρά της Ελλάδας.

Σημειώνεται ότι  σύμφωνα με την απάντηση ο τουρκικός εναέριος χώρος παραβιάστηκε από αεροσκάφη ξένων χωρών 53 φορές το 2009, 597 φορές το 2010, 138 φορές το 2011, 85 φορές το 2012 και 13 φορές το 2013, συνολικά δηλαδή 886 φορές.(Με βάση αυτό προκύπτει ότι το ένα τέταρτο  των παραβιάσεων από ξένα αεροσκάφη είναι από ελληνικά)


Εκτός από τα ελληνικά αεροσκάφη αναφορά σε σχετικό δημοσίευμα  στην ιστοσελίδα της Yeni Safak (με τον τίτλο «Σε εφτά χρόνια, 194 ελληνικές παραβιάσεις») γίνεται και σε αεροσκάφη της Συρίας που φέρονται να παραβίασαν τον τουρκικό εναέριο χώρο: Σύμφωνα με αυτά παραβιάσεις έκαναν: 6 φορές το 2012 και 3 φορές το 2013, συνολικά 9 φορές.

Ψεύδη και αλήθειες


Σε ότι αφορά τους ισχυρισμούς για την Ελλάδα τίποτα από όσα αναφέρονται δεν είναι ...ακριβές! Και αυτό διότι, όπως αναφέρουν ελληνικές πηγές, ποτέ η Ελλάδα δεν παραβιάζει τα σύνορα της Τουρκίας (εκτός ίσως από μεμονωμένα μικρο-λάθη) και ότι όλα όσα υποστηρίζει ο Τουρκος Υπουργός είναι παραμύθια για ''παραβιάσεις'' περιοχών που λανθασμένα και σκόπιμα η Τουρκία θεωρεί είτε ...δικές της είτε ...αμφισβητούμενες, κατά την φαντασία της και βάσει των μονομερών διεκδικήσεων της...

Υπάρχει όμως και κάτι στις τουρκικές αναφορές που  είναι ...σωστό: Πρόκειται για τις ''παρεμποδίσεις'' που γίνονται σε κάθε περίπτωση εξόδου  τουρκικών αεροπορικών δυνάμεων στο Αιγαίο, υπό την έννοια όμως ότι κάθε ξένο στρατιωτικό αεροσκάφος που μπαίνει στο FIR Aθήνας χωρίς να υποβάλει σχέδιο πτήσεως, παγίως αναγνωρίζεται και αναχαιτίζεται σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες!

Αυτοί μας παραβίασαν 7.738 φορές!


Ερχόμαστε τώρα στο ''ζητάνε και τα ρέστα'': Δεν είναι μόνο τα ψεύδη που προαναφέραμε, αλλά και η απόκρυψη ότι  σε αυτή την 7ετία που αναφέρεται ο Τούρκος Υπουργός Αμυνας, τα τουρκικά αεροσκάφη παραβίασαν συνολικά 7.738 φορές τον Ελληνικό Εναέριο Χώρο! 

Συγκεκριμένα: Το 2007 οι παραβιάσεις ήταν 1.289, το 2008 ήταν 1.288, το 2009 ήταν 1.678, το 2010 ήταν 1.239, το 2011 ήταν 962, το 2012 ήταν 646 και το 2013 ήταν 636- σύνολο 7.738! 


Οι σημερινές -μέχρι στιγμής- παραβιάσεις


"Το βιολί -βιολάκι" με τις παραβιάσεις ''κοκορέτσι'' από τα τουρκικά αεροσκάφη Ηλεκτρονικού Πολέμου (και Ναυτικής Συνεργασίας) CN-235. Σήμερα, έβγαλαν στο Αιγαίο τρία από που και συνολικά έκαναν 17 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου στο Β.Κ. και ΝΑ Αιγαίο. 
Το άξιο καταγραφής - και αξιολογήσεως είναι το,ότι το ένα από τα CN-235 επανέλαβε αυτό που έχουν αρχίσει να κάνουν συστηματικά κάθε 2-3 ημέρες, δηλαδή να μπαίνει από ΝΑ Ρόδου και περνώντας  ανάμεσα από τα νησιά του αν Αιγαίου (και παραβιάζοντας 14 φορές τον ΕΕΧ, όπως σήμερα), βγαίνουν από το FIR Aθηνας στο ύψος της Λήμνου (ή αντιστρόφως)... Τα άλλα δυο CN-235 -το ένα σε ΝΑΤΟική αποστολή- έκαναν από συνολικά 3 παραβιάσεις.
 
Και αυτή την φορά τα  CN-235 αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν από ζεύγος F-16 , σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

Πηγή OnAlert 
Θυμάμαι σε άλλες εποχές όταν ένας Υπουργός έκανε μία, δύο άστοχες ενέργειες που επηρέαζαν τον ελληνικό λαό ο ηγέτης του κόμματος η ο Πρωθυπουργός έκανε κυριλέ έναν ανασχηματισμό και πήγαινε σπίτι του ο ανεπαρκής αν και θα έπρεπε λόγω ανεπάρκειας να διαγραφεί και από την πολιτική γενικότερα αλλιώς δεν θα τους είχαμε ακόμα και σήμερα.

Δεν φέρνω το παράδειγμα Άδωνι γιατί η επιστήμη σηκώνει τα χέρια να μην πω και τα πόδια ψηλά και θα έπρεπε και ο Σαμαράς σηκώσει έστω τα πόδια για να κλωτσήσει διώχνοντας τον όχι μόνο από Υπουργό αλλά και από την χώρα γιατί μόνο κακό προσφέρει σε ότι κάνει και ότι λέει. 

Το παράδειγμα όμως Στουρνάρα και της ομάδας του δεν είναι κάτι που ήξερες απλά είναι από αυτά που λέμε δεν ήξερες δεν ρώταγες!!! 
Τα βλέπεις και αναρωτιόμαστε όλοι γιατί δεν μπορείς να ασχοληθείς; 
Τα λάθη του είναι αλλεπάλληλα και επηρεάζουν άμεσα και καθημερινά τον ελληνικό λαό, εσύ Σαμαρά που είσαι; 
Δεν θέλεις να δεις γιατί σε συμφέρει να μην βλέπεις φαίνεται.

Ότι κάνει ο Στουρνάρας και το επιτελείο του είναι αποδεδειγμένα στο πόδι (βλέπε πετρέλαιο ένα χρόνο τώρα) και πρόχειρο αρκεί να εισπράξει (και να μπορούσε να εισπράξει), ότι κάνει είναι πρόχειρο και στο πόδι και ποτέ δεν είχε αποτέλεσμα εκτός από το να υποβιβάζει καθημερινά το βοιωτικό επίπεδο των ελλήνων. Ότι κάνει το team της καταστροφής είναι μόνο προς όφελος των Γερμανών και κανενός άλλου, ούτε καν προς όφελος της πολιτικής καριέρας του Σαμαρά γιατί τον ελληνικό λαό τον έχει χεσμένο. Και φυσικά το περίεργο είναι ότι δεν ιδρώνει το αυτί του Σαμαρά ούτε για τις τοκογλυφίες που έχει πλασάρει ο Στουρνάρας, ούτε και για τις απειλές και τις ποινές που έχει διατάξει την δικαιοσύνη μέσο των νομοσχεδίων να επιβάλει σε οφειλέτες έλληνες πολίτες που υποφέρουν.

Φυσικά όχι επενδύσεις δεν πρόκειται να έρθουν στην χώρα ούτε ανάπτυξη με τέτοια φορολογία και τέτοιο κυνηγητό από έναν τέτοιου είδους τοκογλύφο όπως ο Στουρνάρας. Αυτή η συμπεριφορά Στουρνάρα με την παθητική στάση Σαμαρά προκαλεί πολλά ερωτηματικά σε όλους τους έλληνες που προσπαθούν να επιβιώσουν από την αντικοινωνική πολιτική του Στουρνάρα. Πρόσφατη βλακεία ανίκανων και ανεπαρκών που έχουν πλημμυρίσει το ΥΠ.ΟΙΚ. υπό της διαταγές του Στουρνάρα είναι οι αποδείξεις. Το τι ακούσαμε αυτές τις τελευταίες ημέρες για το θέμα των αποδείξεων είναι τραγικό, το πώς πλασάρανε τις βλακείες για να κόβονται οι αποδείξεις στην μέση είναι τραγικό και το τραγικό είναι ότι μια ομάδα ανεπαρκών και ανίκανων οικονομολόγων καθορίζουν το πόσο φτωχούς θα μας κάνουν εκτελώντας εντολές άλλων. Σήμερα μετά από το κράξιμο και τον διασυρμό της ομάδας Στουρνάρα για ακόμα μία πολλοστή φορά, όσα ειπώθηκαν τραβιούνται πίσω και έτσι: 

- Εξετάζεται ακόμη και απαλλαγή των συνταξιούχων από τις αποδείξεις 
- Τελικά δεν θα ισχύσει το μέτρων με τις μειωμένες κατά 50% αξίες των αποδείξεων.

Για ακόμα μία φορά οι φορολογούμενοι βρίσκονται σε νευρική κρίση περιμένοντας την απόφαση του ΥΠ.ΟΙΚ. Το απόλυτο μπάχαλο στο ΥΠ.ΟΙΚ. η απόλυτη ανεπάρκεια στον οικονομικό επιτελείο και θα πρέπει να μάθουμε σαν λαός το ποιος είχε την έμπνευση για τα νέα μέτρα για τις αποδείξεις αν και ξέρουμε; Η έμπνευση να μην ισχύουν οι αποδείξεις από super market και βενζινάδικα, αλλά μισθωτοί και συνταξιούχοι να πρέπει να συγκεντρώσουν μόνο το 10% του εισοδήματός τους ποιανού ήταν ρε δυναμίτες της βλακείας και της ανεπάρκειας; Οι μόνες αποδείξεις πλέον σε ένα σπίτι είναι ότι πληρώνουμε σε super market και το βενζινάδικο είναι μόνο για τα απαραίτητα από πού αλλού περιμένατε ρε χαμηλής νοημοσύνης σύμβουλοι να βάλουμε αποδείξεις;


Ύστερα είδαν οι δυναμίτες της ανεπάρκειας και της ασχετοσύνης ότι χωρίς super market και καύσιμα δεν θα είναι αδύνατο οι φορολογούμενοι να συγκεντρώσουν το ποσό και σκέφτηκαν τελικά από τρόφιμα και καύσιμα να ισχύουν οι αποδείξεις, αλλά στο 50% της αξίας τους! Και ο Σαμαράς αντί να τους πλακώσει στις κλωτσιές τους κρατάει ακόμα όλους στο ΥΠ.ΟΙΚ. Μετά από τις αντιδράσεις αυτό το σενάριο jackass των ραδικιών του ΥΠ.ΟΙΚ. πάει για το καλάθι των αχρήστων και αρχίζουν να πέφτουν άλλες προτάσεις (βοήθεια μας) π.χ. για εξαίρεση των συνταξιούχων από την συλλογή αποδείξεων σιγά μην γίνει. Βέβαια η σοβαρότητα λείπει από το ΥΠ.ΟΙΚ. και από τον Στουρνάρα και είναι σίγουρο ότι η αναβλητικότητα στο να βρεθούν σοβαρές λύσεις και προτάσεις μετά τις βλακείες τους, ξεφτιλίζουν την κυβέρνηση και εξαγριώνουν περισσότερο τους πολίτες είναι σίγουρο ότι μετά την φασαρία αυτό το ανεπαρκές επιτελείο να ακολουθήσει την παλιά γνωστή συνταγή με τις αποδείξεις. Από ότι ακούγεται είναι να μην αλλάξει τίποτα από τα παλιά. Μισθωτοί και συνταξιούχοι δηλαδή αντί του 10% να πρέπει να συγκεντρώσουν το 25% του εισοδήματός τους σε αποδείξεις και να ισχύουν αυτές που ίσχυαν και το 2013.


Βέβαια μιλάμε για το επιτελείο ενός αποτυχημένου υπουργού οικονομικών και ποτέ δεν ξέρεις τι θα σου ξημερώσει μέχρι να αποφασίσει ο Σαμαράς εάν θέλει να μην παραδώσει την χώρα στον ΣΥΡΙΖΑ και έχουμε άλλες περιπέτειες να στείλει εκτός πολιτικής όλο αυτό το καταστροφικό team που μόνο καλό δεν κάνει στην χώρα, το μόνο καλό που κάνει είναι στου δανειστές. Και θα σταματούσα εδώ εάν δεν ενημερωνόμουν για τα σκλαβοπάζαρα ανέργων που ετοιμάζονται για να λύσουν το πρόβλημα της ανεργίας και πρέπει να κάνω μια αναφορά και σε αυτό το οποίο δείχνει σε ποιο σημείο μας έχει φτάσει η κυβέρνηση Σαμαρά. Άμισθη εργασία προτείνει για τους νέους ως 24 ετών ο εμπειρογνώμονας του ΚΕΠΕ Ι. Χολέζας για να δοθεί έτσι ένα κίνητρο στις εταιρείες για να τους προσλάβουν. Με τον τρόπο αυτό, ουσιαστικά προτείνεται κατάργηση του βασικού μισθού για έναν χρόνο. Παράλληλα προτείνεται να αντικατασταθεί και το επίδομα ανεργίας από τις γνωστές πλέον επιταγές πρόσληψης που παίρνουν οι άνεργοι για την πρόσληψή τους σε κάποια εταιρεία.


Επίσης προτείνεται ακόμη και... εξαγωγή ανέργων σε άλλες χώρες αφού οι ελληνικές επιχειρήσεις τώρα και στο μέλλον δεν φαίνεται να έχουν τη δυνατότητα προσλήψεων.


Σύμφωνα με την Εφημερίδα των Συντακτών η προτάσεις αυτές, μεταξύ άλλων ανήκουν στον εμπειρογνώμονα του ΚΕΠΕ Ι. Χολέζα για την αντιμετώπιση της ανεργίας που ειδικά στους νέους ξεπερνάει το 50%.


Είναι σοβαρά πράγματα αυτά ότι του φανεί του λωλοστεφανή και θέλει ο Σαμαράς να συνεχίσει να κυβερνά; Το έγκλημα όμως του Σαμαρά θα είναι ότι έκανε το κομμάτι του σαν Πρωθυπουργός αλλά θα μας παραδώσει στο ΣΥΡΙΖΑ και αλλοίμονο μας!!


Τι γραμμάτια πληρώνεις Σαμαρά;

Και σε τι φταίει ο ελληνικός λαός και η Ελλάδα;

Του
Κώστα Βουκελάτου από freepen, μοντάζ Γρέκι
Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου