Απoψεις

[Απόψεις][bleft]

Ελλαδα

[Ελλάδα][threecolumns]

Ευρωπη

[Ευρώπη][bsummary]

Κοσμος

[Κόσμος][grids]

Η κρυμμένη αλήθεια για τον Ελευθέριο Βενιζέλο

Ελευθέριος Βενιζέλος, ο πολιτικός που δεν ήθελε την Ελλάδα με την σημερινή μορφή. Δυστυχώς, αυτή είναι η αλήθεια που έκρυψαν πολύ καλά οι «ιστορικοί» της Ελλάδας και αλλοιώνοντας πλήρως την πολιτική προσωπικότητα ενός εν πολλοίς αμφισβητούμενου πολιτικού προσώπου. Ταυτόχρονα, όμως, κατόρθωσαν να αντιστρέψουν την πραγματικότητα, να αποκρύψουν την επισήμως καταγεγραμμένη αλήθεια και να εμφανίσουν ως ήρωα και ελευθερωτή εκείνον που δεν δίστασε ακόμη και μέσα στο Ελληνικό κοινοβούλιο να προωθήσει μία Ελλάδα χωρίς την Κεντρική Μακεδονία και την Θράκη! Οξύμωρο, βεβαίως, είναι το γεγονός πως σε όλους -σχεδόν- τους νομούς και τις πόλεις που ο Βενιζέλος δεν ήθελε εντός της Ελληνικής Επικράτειας, υπάρχουν αγάλματα και προτομές προς… τιμήν του!

Σε επιστολή του ο Ίωνας Δραγούμης προς τον πατέρα του γράφει:
«Είναι κοινόν μυστικόν ότι ο κ. Βενιζέλος είναι υποχωρητικός εις όλα απέναντι των Βουλγάρων. Διά τούτο εκινήσαμεν τας εφημερίδας ίνα υποστηρίξωσι τα ελληνικά δίκαια επί των χωρών της Θράκης και Μακεδονίας ας παραχωρεί ασυζητητί ο πρώτος πολίτης της Ελλάδος εις τους Βουλγάρους, ήτοι επί των περιφερειών Σερρών, Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης και της λοιπής Θράκης της κατειλημμένης υπό των απογόνων του Κρούμου». Η δράση αυτή βασίζεται στην εκτίμηση πως ο πρωθυπουργός είναι θρασύδειλος και «μόνον ο φόβος μη υπό της κοινής γνώμης αποδοκιμασθή δύναται να συγκρατήση αυτόν από του κατηφόρου».

Στις 2 Μαρτίου 1913 η συζήτηση περνά από τα πολιτικά παρασκήνια στα κοινοβουλευτικά έδρανα και τον αθηναϊκό Τύπο, με αφορμή την κατάθεση υπομνήματος των «αλυτρώτων» στη Βουλή. Ο Βενιζέλος δέχεται ομαδικά πυρά αγορητών που τον κατηγορούν για μειοδοσία και τον απειλούν ότι «όχι μόνον εν τω ελευθέρω κράτει, αλλά και εν τω υποδούλω Ελληνισμώ θα υπάρξη αντίστασις ριζική και ανένδοτος». «Δεν επιθυμώ ως Ελλην εις την ιστορίαν ν” αναγραφή ότι πόλεις ελληνικαί εκουσίως απεδέχθησαν την βουλγαρικήν κυριαρχίαν και ότι δεν υπήρξε Βουλή ελληνική διαμαρτυρηθείσα διά την τοιαύτην κατάστασιν», διακηρύσσει χαρακτηριστικά ο βουλευτής Λακωνίας Πετροπουλάκης.

Αντί ν” αναδιπλωθεί, ο Βενιζέλος αντεπιτίθεται: «Εξ ανάγκης», ξεκαθαρίζει, «θα περιέλθωσιν εις την κυριαρχίαν των συμμάχων πληθυσμοί ελληνικοί και μάλιστα πυκνοί». Υποστηρίζει, μάλιστα, πως αυτό επιβάλλεται για στρατηγικούς λόγους: ακόμη «και εάν μας έλεγον οι σύμμαχοι ότι είναι διατεθειμένοι να μας αφήσωσι να επεκτείνωμεν τα όριά μας προς τα εκεί, διά να περιλάβωμεν και τους ελληνικούς εκείνους πληθυσμούς, εγώ τουλάχιστον ως υπεύθυνος κυβέρνησις δεν θα εδεχόμην τοιαύτην χάραξιν ορίων ως λίαν επικίνδυνον, διότι η Ελλάς θα ήτο ασθενεστέρα κατά τοιούτον τρόπον εκτεινομένη παρά την θάλασσαν, άνευ σπονδυλικής στήλης, παρ' όσον θα ήτο εάν τα σύνορα αυτής εστρογγυλεύοντο κατ' άλλην διεύθυνσιν». 

Το μόνο που μπορεί να γίνει «περί του πληθυσμού εκείνου, είναι να ληφθή πρόνοια όπως διασωθή η εθνική αυτού συνείδησις». Κάθε άλλη επιλογή είναι εθνικά επικίνδυνη και οι Ελληνες των εν λόγω περιοχών δεν πρέπει «να γίνωσιν όργανα ενεργειών ανθρώπων οι οποίοι δύνανται μεν να άγωνται από πατριωτικάς διαθέσεις, αλλ' οι οποίοι είναι οι μάλλον επικίνδυνοι άνθρωποι διά τα εθνικά συμφέροντα, διότι αφήνουσι να οδηγώνται εν τη διαχειρίσει αυτών αποκλειστικώς και μόνον από την καρδίαν και θέτουσι εις δευτέραν μοίραν τον νουν». 

Συμπλέοντας με τον πρωθυπουργό, ο βουλευτής Αραβαντινός θα φροντίσει επίσης να θυμίσει στο σώμα πως, όσα δικαιώματα αναγνωριστούν στους Ελληνες της βουλγαρικής ζώνης, «είμεθα υποχρεωμένοι και ημείς να εφαρμόσωμεν διά τους [μειονοτικούς] πληθυσμούς εκείνους, οι οποίοι θα περιέλθωσιν εις ημάς».

Οι δηλώσεις Βενιζέλου αντιμετωπίστηκαν ως εθνική προδοσία από τους πρωθυπουργούς του Μακεδονικού Αγώνα. «Ερχεται ο πρωθυπουργός της Ελλάδος, ο οποίος λέγει «και να μου δοθή η Θράκη, δεν την θέλω». Αυταί είναι αι διακηρύξεις του πρωθυπουργού, του ελευθερωτού του Ελληνισμού!», ξεσπάθωσε ο Γεώργιος Θεοτόκης, ενώ ο Δημήτριος Ράλλης τον κατηγόρησε πως «ου μόνον απεμπολεί τα δικαιώματα τα αναμφισβήτητα του μεγάλου εκείνου τμήματος του Ελληνισμού», αλλά «δεσμεύει και τας χείρας της Κυβερνήσεως απέναντι του φυσικού ημών εχθρού». 

Ακόμη οξύτερες ήταν οι επικρίσεις των εφημερίδων. Για «πρωθυπουργική αστοχία» έκανε λόγο η μετριοπαθής «Ακρόπολις», το «Σκριπ» διαπίστωσε πως ο Βενιζέλος εμφορείται από «ιδέαν ξένην προς τα εθνικά συμφέροντα», ενώ το «Εμπρός» -η ναυαρχίδα των μακεδονομάχων- κατήγγειλε «τον ιστορικόν και πολιτικόν αναρχισμόν» του πρωθυπουργού, που τον ώθησε να δώσει στη Βουλή «μάχην τείνουσαν προς τον αυτόν τούτον σκοπόν, υπέρ του οποίου μάχονται και οι Βούλγαροι».

Τρεις μέρες μετά, η δολοφονία του βασιλιά Γεωργίου θα αναβαθμίσει την εμβέλεια των αδιαλλάκτων, καθώς ο στρατηλάτης διάδοχός του ήδη από τον Δεκέμβριο ονειρευόταν τον τίτλο του «βουλγαροκτόνου».

Ελευθέριος Βενιζέλος "ο ελληνοκτόνος", λοιπόν...; Ο πολιτικός που μέσω των συγκεκριμένων πρακτικών της Βουλής και των δηλώσεων που εντέχνως έχουν αποκρυφθεί από τους «καλαμαράδες» της εποχής, ήθελε μία άλλη Ελλάδα, μικρότερη και σαφέστατα «διευκολυντική» προς τους τότε αντιπάλους της, Βουλγαρία και Τουρκία; Αν παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις της ιστορίας, θεωρούμε πως εν μέρει επέτυχε τον σκοπό του…

Ο σκοπός του και τα συμπεράσματα, δικά σας...

Κωνσταντίνος 
Post A Comment
 • Blogger Comment using Blogger
 • Facebook Comment using Facebook
 • Disqus Comment using Disqus

76 σχόλια :

 1. Αντιλαμβάνομαι την ευαισθησία σου στο συγκεκριμένο θέμα, αφού είσαι Βορειοελλαδίτης, Κωνσταντίνε, αλλά ειλικρινά, μακάρι αυτό το δεν "δίστασε να προωθήσει"... να ήταν το μεγαλύτερο εθνικό έγκλημα του "εθνάρχη". Τι να λένε π.χ. τα Δωδεκάνησα, που ενώ επί εποχής του ενσωματώθηκε τελικά η Μακεδονία με την Ελλάδα, η εξοχότης του επέτρεψε τα νησιά να γίνουν πάσα από τους Τούρκους στους Ιταλούς, οι οποίοι απαγόρευσαν μέχρι και την χρήση της Ελληνικής εκεί; Η σκλαβιά των Δωδεκανήσιων στους φασίστες κράτησε μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του '40! Για να μην πω για την τέλεια και εγκληματική ανοησία που επέδειξε στους χειρισμούς στην εκστρατεία της Μικρασίας, που μας κόστισε μια γενοκτονία - την μεγαλύτερη τραγωδία του νεώτερου Ελληνισμού. Άσε και η ιστορία θα έχει πολλά να πει γι' αυτόν, όταν θα γυρίσει αλλιώς ο τροχός και δεν θα μας κυβερνούν πια Εβραιομασώνοι όπως του λόγου του.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΑΝΩΝΥΜΕ ΓΡΑΦΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΑ?? ΕΧΕΙΣ ΝΑ ΚΡΥΨΕΙΣ ΚΑΤΙ??

   Διαγραφή
  2. Η εγκληματικη ανοησία δεν ήταν του Βενιζέλου αλλά της κυβέρνησης Γούναρη και του βασιλιά Κωνσταντίνου που έφθασε στον Σαγγάριο. Κάνε όση κριτική νομίζεις αλλά τουλάχιστον δε σου συγχωρείται να είσαι ανιστόρητος...

   Διαγραφή
 2. Εσύ που έγραψες αυτό το κείμενο καλύτερα να πας να πλύνεις κάνα πιάτο και ν'αφήσεις τη "δημοσιογραφία" ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δεν έγραψε κανένα κείμενο. μας παρουσιάζει πρακτικά, ΠΡΑΚΤΙΚΑ και όχι "ιστορικές προσεγγίσεις". Το ότι εσύ σχολιάζεις χωρίς επιχειρήματα, αποτελεί την απόδειξη πως σε λίγα χρόνια ο Σημίτης, οι Παπανδρέου και άλλοι πολλοί, θα εμφανίζονται στην Ελληνική ιστορία ως "μεγάλοι πολιτικοί άνδρες". Με αυτά τα μυαλά, μόνο περαστικά μας εύχομαι. Κωνσταντίνε, καλά κάνεις και παρουσιάζεις τις σκοτεινές κρυμμένες πλευρές της ιστορίας μας, που δεν μας δίδαξαν και που δεν θέλουμε να διδαχθούμε

   Διαγραφή
  2. σωστα τα λες φιλε μας κρυβουν την αληθεια οι ηρωες πατριωτες παρουσιαζωντε οι κακοι και οι κακοι ανθελληνες προδοτες κλεφτες εβραικης καταγωγης ηρωες εθναρχες καιρος να ξυπνηση ο ελληνικος λαος να μαθενη πια καθαρματα μας κυβερνανε

   Διαγραφή
  3. ο βενιζελος ειναι εβραιος αυτος μας καταστρεψε το 22 μας πουλησε και παρουσιαστηκε σαν εθναρχης καλα τα λες φιλε τα γραφομενα του κωσταντινου σωστα

   Διαγραφή
 3. Η ανοησία καταφέρνει ακόμη και τον Ελευθέριο Βενιζέλο να βγάλει προδότη... μπράβο σας, και εις ανώτερα... βγάλε σλάβο και τον Μέγα Αλέξανδρο να τελειώνετε.

  Και όλα αυτά για μερικά κλικς παραπάνω.

  Στην κατηγορία ότι δεν σχολιάζουμε τα "πρακτικά" αλλά γράφουμε χωρίς επιχειρήματα απαντώ το εξής... δες ποιά Ελλάδα παρέλαβε ο Βενιζέλος και ποιά Ελλάδα παρέδωσε.

  Και αυτά ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ... είναι ΓΕΓΟΝΟΤΑ.

  ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Πρακτικά είναι και ενοχλούν. Αλλά, αν θέλεις γεγονότα, κοίταξε την Μικρασιατική καταστροφή, ψάξε σχετικά με τον ρόλο του Βενιζέλου και ίσως να νιώσεις έκπληξη. Όταν θα πάψουμε να είμαστε προσωπολάτρες ίσως τότε κατανοήσουμε που μας οδήγησε η προσωπολατρεία οποτεδήποτε την ακολουθήσαμε. Δυστυχώς, η ιστορία γράφεται από τους νικητές και ενίοτε τους πολιτικούς που μπόρεσαν να έχουν ιστορικούς στο πλευρό τους. Ακόμη και σήμερα, δεν έχουμε μάθει από τα πάθη μας

   Διαγραφή
  2. Λυπάμαι που ο μέγας Αλέξανδρος συγκρίνεται με τον Βενιζέλο. Περισσότερο όμως λυπάμαι επειδή κάποιοι προσπαθούν να αναδείξουν προσωπικότητες για τις οποίες (με μία απλή αναζήτηση στο διαδίκτυο) υπάρχουν πολλά "θολά" σημεία, καθώς και μαρτυρίες οι οποίες είναι πολύ ισχυρές και με ονοματεπώνυμα κατά της πολιτικής λειτουργίας του Βενιζέλου. Πολύ σωστά τοποθετείται ο Κωνσταντίνος και προσπαθεί να μας δείξει και την άλλη πλευρά, προκειμένου "ζυγίζοντας" τα αποφασίσουμε ορθότερα, έστω και σε υποκειμενικό - προσωπικό επίπεδο. Κωνσταντίνε συνέχισε την καλή δουλειά και να θυμάσαι πως ο "αιρετικός λόγος" ορίστηκε έτσι επειδή στην πραγματικότητα είναι "λόγος" που πάντα ενοχλούσε εκείνους που "κόβουν και ράβουν" για εμάς και χωρίς εμάς

   Διαγραφή
  3. Τι λες τώρα... Εδώ βάλανε τον Μέγα Αλέξανδρο δίπλα στον Καραμανλή (θείο) στους 100 μεγάλους Έλληνες! Δεν είδα να αγανακτούν και πολλοί τότε.

   Διαγραφή
  4. Πολλοί Έλληνες σε όποιον αρνηθεί το "μεγαλείο" του Βενιζέλου του υπενθυμίζουν πόση Ελλάδα παρέλαβε και πόση παρέδωσε ο Βενιζέλος. Κουβέντα για τα εκατομμύρια του ακμαίου ελληνισμού 2.500 ετών της Μαύρης θάλασσας, της Μικράς Ασίας, της Κωνσταντινούπολης που γενοκτονήθηκε και εκριζώθηκε για πάντα από τις πατρογονικές του εστίες μέσα σε μόλις 10 χρόνια με τον Βενιζέλο στα πράγματα. Φυσικά αγνοούν την άρνησή του να αναγνωρίσει και να συνδράμει στρατιωτικά το κράτος των Ποντίων. Την άρνησή του να προσαρτηθεί η Βόρεια ΄Ηπειρος ενώ είχαμε και την έγκριση των "συμμάχων" (ξενόδουλοι γαρ). Την άρνησή του να καταλάβει την σχεδόν αφύλακτη Κωνσταντινούπολη με τον Πάγκαλο να περιμένει να την καταλάβει μόλις λίγα χιλιόμετρα από έξω... (Ακόμη και να μην την κρατούσαμε τελικά, θα αποτελούσε διαπραγματευτικό ατού για την επερχόμενη Λωζάνη). Μέρες μπορεί κάποιος αντικειμενικός μελετητής της ιστορίας να αναφέρεται στα εγκλήματά του. Χαμένος ίσως κόπος για τους ελληνάρες εκείνους που το έλλειμμά τους στην ιστορική γνώση (ο πιο "ψαγμένος" εξ αυτών πιστεύει πως είναι γνώστης των πραγμάτων γιατί διάβασε τα γραφόμενα από φίλα προσκείμενους στον Βενιζέλο συγγραφείς ή αναπαραγωγείς αυτών- για τόση αντικειμενικότητα και επίπεδο λογικής μιλάμε ) το κουκουλώνουν επικαλούμενοι κλισέ επιχείρημα τύπου: "Μα διπλασίασε την Ελλάδα!" Πόση Ελλάδα άφησε από έξω είναι ολοφάνερο πως δεν το γνωρίζουν. Το πόσο συρρίκνωσε τον Ελληνισμό, ούτε μπορούν να το διανοηθούν. Παναγιώτης Σοροπίδης - Ρόδος

   Διαγραφή
  5. Άκυρο φίλε. Η Ελλάδα ήταν πολύ μεγαλύτερη πριν από ότι μετά τον Ε. Βενιζέλ. Με αριθμούς πόσα εκκατομύρια ήταν οι Έλληνες πριν από το 1900 και πόσοι μετά το 1920. Δεν χάθηκαν μερικά εκκατομύρια πλυθησμός στο ενδιάμεσο. Και το χειρότερο. Τι έκταση καταλάμβανε ο Ελληνισμός πριν και τι μετά, τώρα; Εκτός αν είναι να μετράμε μόνο πόσο θα μεγαλώσουμε την Ελλάδα-κράτος. Τότε αν την ανταλάξουμε με την Αλάσκα είναι καλή τράμπα αφού η Αλάσκα είναι κάμποσες φορές μεγαλύτερη.

   Διαγραφή
  6. Βλέπουμε πως ο Βενιζέλος παρέλαβε έθνος που άκμαζε σε 3 Ηπείρους και 5 θάλασσες και πως κατάφερε να το συρρικνώσει.

   Διαγραφή
 4. θα μου επιτρέψετε να "μιλήσω" κι εγώ. Πρώτα από όλα δεν λειτουργούμε σε αυτό το ιστολόγιο κυνηγώντας τα κλικς. Αν τα κυνηγούσαμε, θα αναφέραμε την "άλλη", την γνωστή ιστορία για τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Θεωρούμε καθήκον μας να παρουσιάζουμε και τις δύο όψεις ενός νομίσματος. Αν κάποιοι επιδιώκουν να επιβάλουν πως ένα νόμισμα έχει μία και μόνο όψη, τότε αυτομάτως δέχονται πως το νόμισμα είναι κάλπικο. Θα συμφωνήσω πως το πρόβλημά μας ως λαός είναι η εκάστοτε προσωπολατρεία που επιδείξαμε στο πέρασμα της ιστορίας. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος είναι σαφές πως για κάποιους αποτελεί μέγιστο παράδειγμα ικανού πολιτικού ανδρός. Για κάποιους άλλους ισχύει το αντίθετο. Στην παρέμβαση (επί των πρακτικών και κειμένων που παρατέθηκαν στο εν λόγω κειμενο) στο τέλος, επισημαίνουμε πως τα συμπεράσματα ανήκουν στον καθένα από εμάς. Αν είναι ντροπή μας που παρουσιάζουμε την αθέατη πλευρά της ιστορίας, τότε το θεωρούμε τιμή μας γιατί συμβάλουμε στο να εμφανίζουμε μη κάλπικα "νομίσματα". Όσο για τα γεγονότα, δυστυχώς, φαίνεται πως ακόμη και μία εθνική καταστροφή δεν είναι ικανή να μας κάνει να τα δούμε. Δυστυχώς... εμμένουμε στις προσωπικότητες που μας "διασώζουν" και δεν προσπαθούμε να αναδείξουμε τις προσωπικότητες που υπάρχουν για να μας σώσουν πραγματικά. Αλλά, αυτό θέλει δουλειά πολύ, μελέτη, αυτογνωσία και κυρίως αντικειμενική προσέγγιση στα γεγονότα, όπως πολύ σωστά επισημαίνεις.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Λυπάμαι αλλά δεν δείχνετε την "άλλη" πλευρά της ιστορίας. Χρησιμοποιείτε συγκεκριμένα "πρακτικά" για να χαρακτηρίσετε προδότη έναν άνθρωπο που οδήγησε την Ελλάδα να γράψει μερικές από τις λαμπρότερες σελίδες της νεώτερης ιστορίας της.

   Αν δείχνατε την "άλλη" πλευρά και μας αφήνατε να κρίνουμε δεν θα ξεκινούσατε το κείμενο γράφοντας "Ελευθέριος Βενιζέλος, ο πολιτικός που δεν ήθελε την Ελλάδα με την σημερινή μορφή"... ευθύς εξ' αρχής όχι μόνο δεν είστε αντικειμενικός αλλά πριν ακόμη αρχίσετε την παράθεση των πρακτικών ανακοινώνετε ότι "θα μας αποδείξετε ότι ο ΕΒ είναι ένας προδότης της Πατρίδος".

   Δεν θα προχωρήσω και στους υπόλοιπους χαρακτηρισμούς που γράφετε στο κείμενο γιατί νομίζω είναι προφανής ο λόγος της κριτικής μου.

   Ανακαλώ τα περί "κλικοθηρίας" για να μην προσβάλλω ανθρώπους που δε γνωρίζω, αλλά το κείμενο δεν είναι ούτε αμερόληπτο, ούτε αποσκοπεί σε αντικειμενική θεώρηση των πραγμάτων έτσι όπως είναι γραμμένο.

   Οι στρατηγικές επιλογές ενός ηγέτη δεν είναι ούτε μονολιθικές, ούτε επιφανειακές και ούτε κρίνονται από λόγια ή επικρίσεις τρίτων προσώπων και ενίοτε πολιτικών αντιπάλων. Οι στρατηγικές επιλογές κρίνονται από την ορθότητα τους, τις συνθήκες και φυσικά από τα αποτελέσματα τους.

   Αν μετά από τη σταδιοδρομία αυτού του ανδρός τα αποτελέσματα ήτο αυτά ενός "προδότη" του Έθνους τότε δε μπορώ να φανταστώ ποιά θα ήταν τα αποτελέσματα ενός "πατριώτη".

   Χαίρομαι τουλάχιστον που δεν μου επιτίθενται οι μακροβιότεροι χρήστες του ιστοτόπου με ύβρεις και βωμολοχίες, διότι σε μία παρόμοια εμπειρία σε άλλο ιστότοπο (με παντελώς διαφορετικό θέμα) όπου έγραψα ένα σχόλιο, οι συνήθεις "θαμώνες" με εξύβρισαν δημοκρατικότατα καθώς δε συμφωνούσαν με αυτά που έγραψα.

   Ισως να χρησιμοποίησα βαριές εκφράσεις στο πρώτο μου μήνυμα και ζητώ συγγνώμη αλλά έχοντας επιμελώς διαβάσει την ιστορία του Ελευθερίου Βενιζέλου και γνωρίζοντας ΚΑΙ αυτά που εδώ περιγράφετε, αισθάνθηκα αγανάκτηση από το άρθρο.

   Διαγραφή
  2. Μα, δεν υπάρχει λόγος να βριζόμαστε. Ανταλλάσουμε τις απόψεις μας όμορφα και πολιτισμένα. Όμως, δεν είστε ο μοναδικός που έχει μελετήσει τα περί του πολιτικού ανδρός γραφόμενα. Υπάρχουν πολλά περισσότερα, με ονοματεπώνυμα, που κατεγράφησαν στην Κρήτη. Παρ' όλα αυτά, επειδή οι στρατηγικές επιλογές του Ελευθέριου Βενιζέλου μπορεί να μην ήταν οι καλύτερες, αυτό δεν σημαίνει ότι ήταν και οι χειρότερες. Ούτε χαρακτηρίζεται ως προδότης. Αλλά όταν αρνείται να εγκολπώσει στην Ελλάδα την κεντρική Μακεδονία και την Θράκη, προφασιζόμενος τα περί θαλασσίων συνόρων (την στιγμή που το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό ήταν σχεδόν απολύτως κυρίαρχο επί του Αιγαίου), τότε πρόκειται περί πολιτικής δειλίας ή αναποφασιστικότητας την οποία την ίδια στιγμή πλήρωνε με το αίμα του ο Ελληνισμός αυτών των γεωγραφικών περιοχών. Όπως είπαμε, οι απόψεις διίστανται. Όσο για τους σημερινούς πατριώτες που κυβερνούν, απέχουν παρασάγγας από τον Βενιζέλο, αφού σμικρύνουν την χώρα, δολοφονούν τους πολίτες και καταστρέφουν τα πάντα προκειμένου να εξασφαλίσουν μία θέση στην δοτή εξουσία. Τέλος, θα συμφωνήσω με τον Κωνσταντίνο, ότι τα συμπεράσματα είναι δικά μας αν και έκανε κακώς που δεν συμπεριέλαβε και άλλες άγνωστες πτυχές των δραστηριοτήτων του Βενιζέλου

   Διαγραφή
 5. Η αλήθεια πονάει. Και ο πόνος της γίνεται μεγαλύτερος όταν κάποιος διαπιστώνει πως έχει πιστέψει σε ψέματα. Καλό χρόνο να έχουμε και σιγά-σιγά να βγάζουμε και τις παρωπίδες μας. Καλό θα μας κάνει

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. έτσι είναι φίλε μου. Και εγώ μέχρι τα 35 μου έπινα νερό στο όνομά του. Πονάει σαν ανακαλύπτεις πως ήσουν αναπαραγωγός προπαγάνδας. Πονάει ακόμη πιο πολύ η συνέχεια, σαν ανακαλύπτεις πως οι άνθρωποι προτιμούν να πιστεύουν σε μύθους παρά στην αλήθεια που στέκεται μπροστά τους και τους φωνάζει να ανοίξουν νου, μάτια και αυτιά και να την αντικρίσουν με το πραγματικό της πρόσωπο. Παναγιώτης Σοροπίδης

   Διαγραφή
 6. η αληθεια ειναι οτι εγω που δεν εχω κομματικα κρητηρια και δεν τον βλεπω ωσ συντοπιτη μου,και δεν εχω προσωπολατρεια,και δεν ειμαι κανενας ευνοουμενος του,καιψαχνω την αντικειμενικη αληθεια,ειμαι μπερδεμενος και δεν μου προσφερει τιιποτα αυτος που μου λεει οτι ηταν ο καλυτερος,ουτε αυτος που μου λεει οτι ηταν ο χειροτερος,απλα με μπλοκαρουν ,σωστα πρεπει να εξετασουμε σε βαθος ολες τις πτυχες της μεγαλης αυτης προσωπικοτητας και να βγαλουμε τα συμπερασματα μας.Οπως και σε ολες τις πολιτικες προσωπικοτητες που αφησαν ιστορια,και αυτο ειναι το 50% γιατι αυτοι που εδρασαν εκαναν και σωστα και λαθη,αυτοι που ηταν της σειρας ηταν αδρανεις χωρις κανενα επιτευγμα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ίσως σε μπερδεύει το γεγονός ότι προσπαθείς να προσεγγίσεις τις θέσεις σου με κριτήρια του σήμερα. Το ίδιο κάνουν και όσοι παρουσιάζουν ΓΕΓΟΝΟΤΑ, απομονωμένα από την εποχή τους.
   Με την ίδια λογική στον Β΄ Π.Π. οι Γερμανοί τσάκισαν την αντίσταση των Ελλήνων: ΓΕΓΟΝΟΣ.
   Το σωστό για να ακολουθήσεις τις σκέψεις ενός ιστορικού προσώπου και να κατανοήσεις τις επιλογές του είναι να μελετήσεις την εποχή του, τις συνθήκες, τους αντιδρώντες και συμπορευόμενους, τα κίνητρα όλων αυτών. Τις θετικές και αρνητικές επιδράσεις των ενεργειών του σε παρελθόντα χρόνο. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση κάνεις μια τρύπα στο νερό, φλυαρείς ψευδόμενος.

   Διαγραφή
 7. Περιεργο που τοσοι πολλοι! προσπαθουν να κρυψουν την αληθεια .
  Η Ιωνια καταστραφηκε μετα απο χιλιαδες χρονια με κυβερνητη τον Βεζινελο .
  Οι Ελληνες πολεμουσαν εξω απο την Αγκυρα και οι κκεδες εστησαν εκλογες και ο εθνοπροδοτης συμφωνησε !!!!!
  Γεγονοτα...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. συγνωμη,αλλα και το Βυζαντιο επεσε με κυβερνητη τον Κ.Παλαιολογο,αυτο ως γεγονος,ποσο τον χαρακτηριζει?

   Διαγραφή
  2. Ναι...αλλα που ηταν ο Παλαιολογος οταν επεφτε , και που ο Βενιζελος ;
   Αλλο ο Λεωνιδας και αλλο ο εφιαλτης...
   Οπως λεμε αλλα τα ματια του λαγου και αλλα της κουκουβαγιας.
   Λιγο μελετη και η αληθεια ελευθερωνη .

   Διαγραφή
 8. Συγχαρητήρια για την ακατάπαυστη προσπάθειά σου να μας υπενθυμίζεις κομμάτια της ιστορίας μας που, δυστυχώς για διάφορους λόγους μπήκαν στο περιθώριο της επίσημης ιστορίας, και που αν είχαν μελετηθεί από περισσότερους με προσοχή, ίσως θα είχαμε από χρόνια καταφέρει να δώσουμε ουσιαστικό περιεχόμενο στο δικαίωμα του εκλέγεσθαι και δεν θα υποφέραμε σήμερα από τις αμαρτίες όλων όσων ήθελαν "να προσφέρουν στον τόπο".
  Βλέπω όμως από κάποια σχόλια ότι η εθνική μας τάση για ειδωλοποίηση ή δαιμονοποίηση καλά κρατεί, οπότε λέω να προσθέσω κάτι που αφορά σε χρόνο μεταγενέστερο του σημείου που θίγεις :
  Θυμάμαι ότι στην Γ΄ Λυκείου είχαμε αποστηθίσει -μεταξύ πολλών καλά διαλεγμένων πληροφοριών- τα αίτια της μικρασιατικής καταστροφής. Ήταν προφανής η πανηγυρική διάθεση των συγγραφέων του βιβλίου να επιρρίψουν ευθύνες –δικαίως ή αδίκως- σε όλες τις κατευθύνσεις, πλην της ειδωλοποιημένης προσωπικότητας του Ελ. Βενιζέλου.
  Ο Ελ. Βενιζέλος, είχε πράγματι οραματιστεί την Ελλάδα των 2 ηπείρων και των 5 θαλασσών, αλλά έλεος πια με τα οράματα και τα ανεκπλήρωτα πάθη των εθναρχών μας: Ιστορικά αποδείχθηκαν τα εξής 1. Ο αρμοστής της Σμύρνης Στεργιάδης, ο τύραννος του μικρασιατικού στοιχείου και εντολοδόχος των Εγγλέζων, ήταν προσωπική επιλογή του Βενιζέλου 2. Ο Βενιζέλος ήταν –αρχικά, στο κρίσιμο διάστημα- παντελώς αδιάφορος για το ζήτημα του Πόντου, και όταν αποφάσισε να εισηγηθεί στους Αγγλους το θέμα της δημιουργίας κράτους εκεί, ήταν αργά, έκανε τις εκλογές και έφυγε στη Γαλλία ενώ ο Κεμάλ ολοκλήρωνε τη γενοκτονία 3. Προκήρυξε εκλογές εν τω μέσω του πολέμου, δίνοντας την ευκαιρία στους κατοίκους της μητροπολιτικής Ελλάδας, να ψηφίσουν τους -επαγγελόμενους την επιστροφή του στρατού- αντιβενιζελικούς. Ήξερε ποια ήταν η τάση στην (παλιά) Ελλάδα, και πήρε το ρίσκο να αφεθούν αυτοί οι άνθρωποι στην τύχη τους. Βέβαια οι αντιβενιζελικοί μετά τις εκλογές "έκαναν κουλουτούμπα" και συνέχισαν – όπως συνέχισαν- την εκστρατεία με τα γνωστά αποτελέσματα. Όμως θυμάμαι ότι στη δίκη των 6 ο Γούναρης ερωτώμενος σχετικά, είχε απαντήσει περίπου "πήραμε αυτούς τους ανθρώπους στο λαιμό μας όταν πήγαμε, να τους αφήναμε στην τύχη τους;"
  Αν παραβλέψουμε τις παραπάνω 1 και 2 ατυχείς ενέργειες ή παραλείψεις του και δεχτούμε -ως μη ωφείλαμε- ότι ο Βενιζέλος ήταν οξυδερκής, πρέπει κατ΄ακολουθίαν να δεχθούμε ότι σε περίπτωση που δεν έκανε τις εκλογές, και συνέχιζε να έχει την ευθύνη της μικρασιατικής εκστρατείας οπωσδήποτε δεν θα έφτανε ως την Άγκυρα. Μήπως όμως ήδη από το φθινόπωρο του 1920, ο πρωθυπουργός της Ελλάδας είχε αντιληφθεί ότι «μείναμε» από έξωθεν στήριξη;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. (συνέχεια από το προηγούμενο σχόλιο) Αυτό δεν ξέρω αν θα μάθουμε με βεβαιότητα κάποτε, όμως πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι παρόλο που είχε ήδη υπογραφεί η πολύκροτη συνθήκη των Σεβρών, ο Σουλτάνος δήλωσε εξαρχής ότι δεν θα την εφαρμόσει και οι σύμμαχοί μας ούτε την επέβαλαν, ούτε καν την επικύρωσαν. Τι πραγματικά είχε προηγηθεί στα παρασκήνια της διάσκεψης των Παρισίων; Γιατί αποφάσισε να κάνει τις εκλογές σε μια τόσο κρίσιμη χρονική στιγμή; Μήπως η πορεία ήταν πια προδιαγεγραμμένη; Ας λάβουμε υπόψη ότι οι εστίες του Ελληνισμού στα παράλια της Ιωνίας, την Μ. Ασία, τον Πόντο κτλ είχαν ζωή 2.600 χρόνων, και όποιος έσβηνε αυτές τις εστίες, θα ήταν ο αίτιος της μεγαλύτερης καταστροφής μετά την ΄Αλωση, θα έφερε αιώνιο όνειδος.
   Θα θυμηθώ εδώ τα λόγια του Νίκου Καζαντζάκη, που ήταν φίλος του Βενιζέλου, και που είχε δηλώσει ξεκάθαρα ότι έκανε τις εκλογές γνωρίζοντας ότι θα τις χάσει : Έχει ως εξής, το παραθέτω όπως το βρήκα: «άνθρωπος που μ’ επανάσταση κατέλαβε την αρχή και δικτατορικώς εκυβέρνησε τόσα χρόνια, Πώς; γιατί; Θυμήθηκε το σύνταγμα κι ενήργησε εκλογές αφού το ξερε πώς θα χάσει » (Αρχείο Τριαρίδη)…Και είναι κι εκείνο το γράμμα του εθνομάρτυρα Χρυσόστομου Σμύρνης: "φέρετε μεγίστη ευθύνη"…
   Επίσης μεγάλο αγκάθι της πολιτικής του και το θέμα των εγκλωβισμένων Ελλήνων της Ρωσίας που στη συνέχεια έγιναν θύματα της θηριωδίας του Στάλιν…
   Βεβαίως δεν υπάρχει μόνο αυτή η διάσταση, είναι πολύ πριν η κρητική επανάσταση κτλ. Αλλά είναι γεγονός ότι στο δε κομμάτι της Μ. Ασίας υπάρχει ήττα άνευ προηγουμένου σε όλα τα επίπεδα αποτιμώμενη σε εκατομμύρια νεκρών και ξεριζωμένων, κι ακόμα δεν βρήκαμε κανένα υπαίτιο, απλώς εκτελέσαμε 6 –κατά γενική ομολογία- αποδιοπομπαίους, και τους ξαναδικάσαμε νεκρούς για να τους αποκαταστήσουμε.
   Τέλος πάντων, δεν μπορώ να αντισταθώ σε μια προσωπική σκέψη: οι μεγάλοι άντρες (…) είναι αυτοί που τελειώνουν τις όποιες "εκστρατείες" τους, και σε περίπτωση αποτυχίας παίρνουν την ευθύνη, όχι αυτοί που τις ξεκινούν και ανέξοδα αποχωρούν.

   Διαγραφή
 9. Είναι αλήθεια πως ο Βενιζέλος είναι μια περίεργη προσωπικότητα που απασχολεί ιδιαίτερα. Ψάχνω και διαβάζω διαφορετικά πράγματα κάθε φορά μπας και βρω την αλήθεια. Δεν το έχω καταφέρει. Θα έλεγα πάντως πως βλέπω με φιλική διάθεση το πρόσωπο του Βενιζέλου. Ποιος μπορεί να αμφισβητήσει ότι ο Βενιζέλος διπλασίασε την Ελλάδα; Ή όντως αυτά που μαθαίνουμε στα σχολεία και στα φροντιστήρια είναι μύθος; Και οι καθηγητές μας τι ρόλο έχουν ; Γιατί συμπαθούν τόσο το συγκεκριμένο πολιτικό ; Μπερδεύομαι πολύ !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ποιος μπορει να αμφισβητήσει οτι διπλάσιασε την Ελλάδα ;
   Αν διαβάσεις λίγο απο την αρχη τους σχολιαστές , θα δεις οτι ένας αποδεικνύει οτι το αντίθετο συνέβη και μικρυνε ο Ελληνισμός .
   Συνελθετε και διαβάστε προσεχτικα .......

   Διαγραφή
 10. Και πώς εξηγείται το γεγονός ότι μετά την άφιξη των προσφύγων στην Ελλάδα ο Βενιζέλος εξελέγη ξανά πρωθυπουργός έχοντας την υποστήριξη της πλειονότητας των προσφύγων; Αυτό νομίζω σημαίνει πως όντως αγωνίστηκε για αυτούς !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. O ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ.ΚΑΙ ΟΠΩΣ ΟΛΟΙ ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΤΣΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΥΠΕΠΕΣΕ ΣΕ ΛΑΘΗ ΚΑΙ ΑΤΟΠΗΜΑΤΑ.ΜΕ ΒΑΣΗ ΟΜΩΣ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΕΠΡΟΚΕΙΤΟ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΤΡΙΩΤΗ ΠΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΠΟΥ ΥΠΗΡΧΕ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΠΟΥ ΕΔΡΑΣΕ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΚΤΙΜΙΤΗ.ΜΑΚΑΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΝΑ ΟΔΗΓΟΥΣΕ ΕΝΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΣΑΝ ΤΟΝ Ε.ΒΕΝΙΖΕΛΟ ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ Η ΧΩΡΑ ΘΑ ΟΡΘΟΠΟΔΟΥΣΕ ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ενας εβραιος ηταν ο βενιζελος ο οποιος καταστρεψε την ελλαδα το 22 οπως πολλοι μεχρι σημερα εβραιοι πολιτικοι μας

   Διαγραφή
  2. εβραίος και μασώνος βεβαιως βεβαίως και όχι πατριώτης όπως ο Γούναρης και ο Κωσταντίνος! Ειδικά ο Κωσταντίνος Ελλήνων τέκνο βρε παιδί μου από την άνω Κυψέλη!Τι θα βρείτε ακόμα για να αβαντάρετε την ακροδεξιά της ελλάδος του 20ου αιώνα...

   Διαγραφή
 12. Μην βλέπετε τα γεγονότα με μονόπλευρη λογική. Δεν ήταν εντελώς ελεύθερος να εφαρμόζει αυτά που ήθελε. Το πολίτευμα τότε ήταν Βασιλευομένη Δημοκρατία και διαφωνούσε με τον ανώτατο άρχοντα...
  Εσείς τον κρίνετε σαν να ήταν κυρίαρχος σαν τους σημερινούς πολιτικούς μας. Είναι γεγονός ότι έπρεπε να απειλεί το βασιλιά και το γιό του για να κάνουν τα αυτονόητα, ή μήπως οι Γερμανόφερτοι νοιάζονταν την Ελλάδα πιο πολύ απ' αυτόν;

  Κι ο Βενιζέλος έφτασε απ'την λεβεντογέννα
  και όπου κι αν ψάξεις δεν θα βρεις οσάν κι αυτόν κανένα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Νομίζω ότι λεβεντογέννα όταν λες, στις τραγωδίες οι λεβέντες δεν αυτοεξορίζονται στο Παρίσι, Λονδίνο και αλλού σχετικά. Ή Αφρική - Αρκτική, ή πάνω στη μάχη. Επίσης άκουσα, ο πρέσβης της Γαλλίας στην Τοσκάνη της Ιταλίας είπε ότι ήξερε προσωπικά ότι στη δίκη των 6, τουλάχιστον 2 από αυτούς τους πρότεινε ο Βενιζέλος. Για τους 20.000 αντάρτες που ήταν στα νώτα των Τούρκων δεν έκανε τίποτα. Γνωρίζω ιερέα που ο παππούς του ήταν τότε αντάρτης... Ο λόχος του αδερφού του προπάππου μου είχε πιάσει αιχμάλωτο τον Κεμάλ. Αλλά τίποτα δεν έπρεπε να του κάνουν.... Ο άγγλος ναύαρχος είπε στον άγγλο υπουργό ότι ο Βενιζέλος δεν είναι καν έλλην... Όσοι έλληνες της Μικράς Ασίας δεν πέθαναν από τους Τούρκους το 1922, ο Βενιζέλος πρότεινε ο ίδιος την ανταλλαγή των εναπομείναντων πληθυσμών, και καλά μην πεθάνουν κι όσοι έμειναν ζωντανοί. Τον Πλαστήρα γιατί τον λένε προδότη κάποιοι ξέρεις; Έκανε κάποια περίεργα τότε... Αυτή η νήσος λέγεται λεβεντογέννα γιατί έβγαζε πατριώτες ή δειλούς; Το 1940-1945 οι κρητικοί αυτοεξορίζονταν στο Παρίσι; Οι κρητικοί δεν ψήφιζαν τόσα χρόνια προδότες; Εάν είσαι τοπικιστής και περήφανος, επιτρέπεται να έρθει το πνεύμα της πλάνης και να σκοτιστεί η κρίση σου σε τέτοιο βαθμό, που όταν καθαρίσεις δε θα πιστεύεις τι έκανες και τι έλεγες.

   Διαγραφή
 13. Πολύ ενδιαφέρον, αλλά, οταν γράφεις για ιστορικά θέματα επιβάλεται να τεκμηριώνεις αυτά που λές με τις πηγές που χρησιμοποίησες, βιβλιογραφία κτλ κτλ... διαφορετικά οτι λές μπορεί να θεωρηθεί ιστορία επιστημονικής φαντασίας και ο καθένας να λέει οτι του κατέβει. Ωραία λοιπόν η ιστορία που μας διηγήθηκες αλλά άκυρη! (παράδειγμα σωστής γραφής ιστορικών θεμάτων http://pampalaia.blogspot.gr/ )
  Παναγιώτης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Το ότι χρησιμοποιούνται πρακτικά της Βουλής, μπορεί για εσένα να μην είναι τεκμηρίωση. Για πάρα πολλούς άλλους είναι

   Διαγραφή
  2. Δηλαδή ο αρθρογράφος χρησιμοποίησε πρακτικά της Βουλής αρχές του 20 αιων. ? Έχει πρόσβαση ο ίδιος στα πρακτικά? έχουν δημοσιευθεί κάπου και που? έχουν ψηφιοποιηθεί και που? Μπορεί να αποδείξει τα γραφόμενά του? εγώ δεν λέω οτι λέει ψέμμάτα αλλά θα ήθελα να δω (ίσως και άλλοι) την πήγη.
   Παναγιώτης

   Διαγραφή
  3. Η πρόσβαση στα πρακτικά της Βουλής, Παναγιώτη, είναι από την ίδια τη Βουλή... Μπες και ψάξε

   Διαγραφή
  4. Τα σχόλια που αναφέρονται σε γεγνότα, τα διάβασες ρε μεγάλε;

   Διαγραφή
 14. Εγω θα μπω και θα ψάξω? μα δεν δημοσίευσα εγώ κατι! Ο αρθργράφος πρέπει να με παραπέμψει στην πηγή του αν θέλει να τεκμηριώσει αυτά που λέει. Π.χ μπορώ εγώ να γράψω κάτι διαφορετικό απο το παραπάνω άρθρο για τον Βενιζέλο και να πω οτι το λένε τα πρακτικά της Βουλής? Αυτό αυτόματα το κάνει και αλήθεια? Anyway, καλό σας βράδυ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Επειδή προφανώς δεν είσαι μαθημένος να ψάχνεις κι επειδή αρκείσαι σε ό,τι σου λένε, αλλά κι επειδή ζητάς αποδείξεις εδώ ενώ από αλλού δεν ζήτησες καμία για ό,τι και αν σου είπαν, πάρε τις αποδείξεις, διάβασε (που αμφιβάλλω πολύ ότι θα το κάνεις) και μάθε... Διάβασε με προσοχή την σελ. 52 (έντυπη σελίδα 100) στην αρχή μιλάει ο βουλευτής Λακωνίας και στην συνέχεια ο Βενιζέλος που φυσικά παραδέχεται τα πάντα "εξ ανάγκης θα περιέλθωσιν υπό την κυριαρχίαν των συμμάχων πληθυσμοί ελληνικοί και μάλιστα πυκνοί". Αλλά και η σελίδα 53 έχει ενδιαφέρον "δεν εδίστασα ...ότι κάνω θυσία του μεγάλου τμήματος του εν Θράκη ελληνισμού... αλλά ενόμισα ότι είναι αναγκαία σήμερα..." http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/f3c70a23-7696-49db-9148-f24dce6a27c8/%CE%A0%CE%A1%CE%92_%CE%A0%CE%95%CE%A1.%CE%99%CE%98_%CE%A3%CE%A5%CE%9D.%CE%91_1912-1913.pdf

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τα πρακτικά της Βουλής, τα τηλεγραφήματα που παρουσιάζουν τον Βενιζέλο αγανακτισμένο με τον διάδοχο Κωνσταντίνο, που κωλυσιεργούσε (με εντολή Γερμανών) για να μπουν πρώτοι οι Βούλγαροι στη Θεσσαλονίκη, ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ;
   ΨΕΜΜΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙΣ ΤΗ ΜΙΣΗ ΑΛΗΘΕΙΑ...

   Διαγραφή
  2. Διάβασες καθόλου το άρθρο; Μάλλον όχι. Διάβασέ το και θα δεις τι ήθελε ο Βενιζέλος, γιατί τον ενοχλούσε μία Ελλάδα με μεγάλα θαλάσσια σύνορα. Μετά άλλαξε γνώμη, όταν τα γεγονότα τον προσπέρασαν. Συγνώμη για την παρέμβαση, αλλά άλλο η αλήθεια κι άλλο η προσπάθεια να αναδείξουμε μία ανύπαρκτη αλήθεια, τονίζοντας τη λέξη ψέμα. Και καλά σας λέει το ιστολόγιο. Ψάξτε, διαβάστε, μάθετε.

   Διαγραφή
 16. Μπράβο σου αγαπητέ και σε τιμά, δεν μου άρεσει το ύφος της απαντησής σου αλλά χαλαλι. Αν και γνώμη μου ειναι οτι έτσι πρέπει να γράφεις πάντα όταν μιλάς για ιστορικά θέματα, αναφέροντας τις πηγές σου. Τώρα επι του θέματος διάβασα αρκετές σελίδες (αν και νοιώθω μια επιθετικότητα στο σχολιό σου). Τώρα ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματα του.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Όπου υπήρχε ελληνισμός, τον κατέστρεψε ο Βενιζέλος.
  Κατέ­στρεψε έναν λαό με αιώνια και δυναμική παρουσία σε όλο τον χώρο της πάλαι ποτέ βυζαντινής αυτοκρατορίας. Παρουσία αιώνων στην Ασία τερματίστηκε με τον πιο βίαιο και άδοξο τρόπο.
  Όλα αυτά τα έκανε, γιατί απλούστατα αυτά συνέφεραν τη Βρετανία.
  Όπου υπήρχε Ελληνισμός, τον κατέστρεψε.
  Με μέσον την εξουσία στο ελληνικό εθνικό κράτος κατέστρεψε τα πάντα.
  Με αυτήν την εξουσία κατέστρεψε τον ελληνισμό.
  Έβαλε την Ψωροκώσταινα να επιτεθεί στη Μικρά Ασία, για να προκαλέσει το μίσος των γηγενών αλλόθρησκων εναντίον των Ελλήνων.
  Το αποτέλεσμα ήταν η μικρασιατική καταστροφή.
  Το "ξερίζωμα" του ελληνισμού από εκείνον τον χώρο.
  Όμως, αυτό το τεράστιο έγκλημά του δεν ήταν και το μοναδικό.
  Δεν αρκούσε στους Βρετανούς να καταστρέψουν τον ελληνισμό της Μικράς Ασίας.
  Τους ενοχλούσε και ο ελληνισμός του Πόντου. Τους ενοχλούσε η ακμή του ελληνισμού των παραλίων της Σοβιε­τικής Ένωσης.
  Τι έκαναν;
  Χρησιμοποίησαν και πάλι τον δούλο τους.
  Ο Βενιζέλος έστειλε στράτευμα στη Ρωσία, για να ενισχύσει την αντεπανάσταση.
  Πιο μεγάλο στράτευμα ακόμα και από εκείνα των μεγάλων δυνάμεων.
  Το αποτέλεσμα; Ο ελληνι­σμός προκά­λεσε τους μπολσεβίκους και έπεσε στη δυσμένεια του καθεστώτος του Στάλιν.
  Έτσι σε μια νύχτα τον έβαλαν στα τρένα και βρέθηκε μια "ανάσα" σε απόσταση από την Κίνα.
  Αυτός ο καταστροφέας του παγκόσμιου ελληνισμού ήταν επιπλέον και "δημοκράτης".
  Τις περισσότερες φορές που κυβέρ­νησε τον τόπο, το έκανε πραξικοπηματικά. Η μέθοδός του ήταν πάντα η ίδια.
  Αφού δρομολογούσε την κατάσταση με τον τρόπο που συνέφερε τη Βρετανία, εγκατέλειπε τη χώρα, για να μην χρεωθεί τις ευθύνες.
  Πάντα εκ του ασφαλούς.
  Ακόμα και το σπίτι όπου κατοικούσε ήταν "μεσοτοιχία" με τη βρετανική πρεσβεία.
  Πάντα μία "πόρτα" τον χώριζε από τους προστάτες του από τον κίνδυνο να πληρώσει τις προδοσίες του.
  Αυτός μεθόδευε τις καταστροφές και άλλοι τις "πλήρωναν" ακόμα και με τις ζωές τους.
  Ένα "παιχνίδι" δημιουργίας προβλημάτων και αποποίησης των ευθυνών του, που συνεχίστηκε και από τους επιγόνους του..... ....

  fnous-ΕΑΜ Β'- Βενιζέλος.. το ΑΠΟΛΥΤΟ κάθαρμα.
  http://www.youtube.com/watch?v=pkDQdwoxa08&feature=youtu.be


  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. Telika oi Ellhnes eimaste poly Hlithioi. Exoume ftasei sto shmeio na thewroume oletires toys ethnarxes kai ethnartxes tous olethres...Otan milate gia ton Ethnarxh Venizelo amorfwta paidakia,na plenete prwta to stoma sas...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εαν δεν συμφωνούσε με τους ανθελληνες Κκεδες να παει σε εκλογές έν καιρώ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ , ίσως να σε άκουγα να μας πεις πως θα δικαιολογούσες ενα ενα τα πολιτικα του ¨λάθη ¨ .
   Εγω πιστεύω οτι δεν ήταν λάθη .
   Μετά τον Ελληνοψυχο Καποδίστρια , μόνο ο Μεταξας και ο Παπαδόπουλος , έκτισαν στην Πατριδα υποδομές και προσπάθησαν Πάσα δύναμη να μας λευτερωσουν απο τους τοκογλυφους .

   Όλοι οι άλλοι , κρίνοντας απο τα έργα τους , ειναι πορδοεθναρχες .

   Διαγραφή
  2. Δε θα σχολιάσω την αμορφωσιά και την άγνοια όχι ιστορίας αλλά διπλωματίας ορισμένων... αλλά αυτό το σχόλιο με έκανε να γελάσω!! Να δεχθώ ότι ο Βενιζέλος τελικά ήταν αδύναμις ηγέτης!! Αλλά όταν βγάζουμε εθνάρχες τονΜεταξά και τον Παπαδόπουλο που και οι δϋο είχαν τον Βασιλιά και τα ΑγγλοΑμερικανικά συμφέροντα απο πίσω εεεε οκ!!! Νομίζω πως μας αξίζει ο τιτλος του πιο χαζού και αχάριστου λαού στον κόσμο!!!

   Alex_Kladis@hot mail.com

   Διαγραφή
 19. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από έναν διαχειριστή ιστολογίου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. Να υποθέσουμε ότι κάποιος Βενιζελικός έκανε επίδειξη της γνώσης του σε βρισιές, αλλά χωρίς κανένα επιχείρημα; Μάλλον ναι. Δεν είναι ο μοναδικός, άλλωστε, που δεν έχει διαβάσει ιστορία...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κύριε Διαβασμένε,
   υπάρχουν κι αυτοί που την ΕΖΗΣΑΝ αυτή την Ιστορία και τη μετέφεραν στα παιδιά τους και τα εγγόνια τους, από πρώτο χέρι κι όχι από την καταγραφή υποκειμενικών "ιστορικών".

   Διαγραφή
 21. Τρεις προσωπικότητες! Αναφέρεται ως πηγές σας τις δηλώσεις τριών ανδρών όχι απλά αντιβενιζελικών αλλά των αρχηγών των αντιβενιζελικών κομμάτων!! Συγγνώμη αλλά αυτό δεν είναι ιστορία!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δηλαδή, εσύ μας λες ότι όποιος είναι στην κυβέρνηση λέει την αλήθεια και όποιοι είναι στην αντιπολίτευση λένε ψέματα. Για ψάξε τι λες και ξανάρχεσαι να κάνουμε κουβέντα

   Διαγραφή
 22. Από άρθρο του Χέμινγουέη στην Toronto Star, όταν ήταν πολεμικός ανταποκριτής:

  «Η υποχώρηση του ελληνικού στρατού ήταν μια θλιβερή υπόθεση, αλλά δε χρειάζεται να κατηγορούμε γι’ αυτό τον απλό Έλληνα φαντάρο. Ακόμα και όταν γίνονταν εκκενώσεις περιοχών, οι Έλληνες δρούσαν ως πραγματικοί στρατιώτες. Ο Κεμάλ θα είχε μεγάλο πρόβλημα αν ήταν να τους αντιμετωπίσει στη Θράκη. Ο λοχαγός Wittal του Ινδικού Ιππικού, που βρισκόταν στην Ανατόλια ως παρατηρητής κατά τη διάρκεια του πολέμου των Ελλήνων με τον Κεμάλ, μου είπε: «Οι Έλληνες στρατιώτες ήταν μαχητές πρώτης κατηγορίας. Οι αξιωματικοί τους ήταν άριστοι…. Θα μπορούσαν να έχουν καταλάβει την Άγκυρα και να τελειώσουν τον πόλεμο αν δεν είχαν προδοθεί». Κατά τον Χέμινγουέι, η προδοσία αυτή πήγασε και από τους συμμάχους, αλλά και από τον βασιλιά Κωνσταντίνο, που αντικατέστησε τους έμπειρους -αλλά βενιζελικούς- αξιωματικούς με δικούς του «που ποτέ δεν είχαν ακούσει τον κρότο της μάχης».
  Toronto Star, 14 Νοέμβρη 1922

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 23. http://www.youtube.com/watch?v=xjrC9jA5m0M

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 24. Οσο Ελληνας και να ειναι ενας πολιτικος, τα ανθρωπινα παθη κυριαρχουν. Σε δυσκολες στιγμες θα ερθει αντιμετωπο το προσωπικο πολιτικο συμφερον απο το πατριωτικο αισθημα.....Ποιο επικρατει συνηθως ειναι δυσκολο να ανακαλυφθει γιατι οι εξυπνοι πολιτικοι πλασαρουν ομορφα τις συνηγοριες του διαβολου, ιδιως αμα συμπιπτουν με τα συμφεροντα τους. Ολα ομως δυστυχως κρινονται εκ του αποτελεσματος μετα απο αρκετα χρονια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 25. Αν ακομα τσακωνομαστε για τον Βενιζελο ειμαστε αξιοι της τυχης μας για οσα παθαινουμε.......Το μονο που μας επιτρεπεται ειναι να παραδειγματιζομαστε απο την Ιστορια -κυριως οι πολιτικοι- για να μην επαναλαμβανουμε τα λαθη μας. Ειναι πολυ ευκολο ακομα και σημερα να χασουμε εδαφη.Η νεολαια μας ειναι ΑΣΧΕΤΗ μ αυτα και οσο το κρατος την κρατα χαμηλα στην παιδεια τοσο εξαφανιζομαστε ως εθνος......

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 26. Απλά ανόητοι ραγιάδες βασιλικοι....Αυτά

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 27. Άντε ρε μασόνε που δεν σε νοιάζουν τα κλικ.ΤΕΙΛΩΜΕΝΕ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μην πάρεις ποτέ βλακόμετρο. Θα το σπάσεις στην πρώτη χρήση

   Διαγραφή
  2. Το πήρε και το έσπασε. Γι αυτό τώρα δεν έχει καμία αίσθηση της βλακείας του

   Διαγραφή
 28. Κρίνετε εκ του αποτελέσματος χωρίς να διαβάζετε ιστορία. Ακούστε λοιπόν.

  Δική μου άποψη διαβάζοντας αρκετά, είναι ότι ο Βενιζέλος ήταν πατριώτης αλλά και πλεονέκτης. Υποτίμησε πιθανή ανασύνταξη και αντίδραση των τούρκων και τις αντιδράσεις στο εσωτερικό από την αντιπολίτευση και το ΚΚΕ που ΣΑΦΕΣΤΑΤΑ εξυπηρετούσε συμφέροντα της ΕΣΣΔ που δεν έβλεπε με καθόλου καλο μάτι την Ελλάδα μετά την ελληνική επίθεση στην Ουκρανία.
  Προσπάθησε να κάνει de facto τη κατοχή της Σμύρνης από την Ελλάδα με την απόβαση γιατί τότε λόγω της συμμετοχής της Ελλάδος στην Αντάντ οι τούρκοι επιδίδονταν σε διωγμούς των ελλήνων και μάλιστα εκατοντάδες χιλιάδες είχαν φύγει πρόσφυγες ΠΡΙΝ η Ελλάδα κάνει απόβαση στη Σμύρνη.
  Οι τούρκοι δεν υπήρχε περίπτωση να δεχτούν πίσω τους έλληνες στη Μ.Ασία είτε έκαναν απόβαση οι έλληνες είτε όχι παρά ΜΟΝΟ σε πλήρη διάλυση της Τουρκίας. Οι έλληνες της μικρασίας είχαν τελειώσει όταν η Ελλάδα κατέλαβε και τη Θεσσαλονίκη και πήρε το μέρος της Αντάντ με προφανή σκοπό εδαφικά οφέλη.

  Οπότε η απόβαση στη Σμύρνη εκείνη τη στιγμή ήταν σωστή. Ομως το κακό ήταν οτι υπήρχε το φιλογερμανικό παλάτι το οποίο ήταν για τους συμμάχους persona non Grata και από τη στιγμή που ξαναπήραν την εξουσία τα πράγματα πια είχαν πάρει το δρόμο τους. Χωρίς συμμάχους και μάλιστα οι γάλλοι και οι ιταλοί που δεν ήθελαν να μεγαλώσει κι άλλο η Ελλάδα άρχισαν να βοηθάνε το Κεμάλ παράλληλα με την ΕΣΣΔ για τους λόγους που ειπαμε.
  Η ήττα των φιλογερμανών Γούναρη, παλατιού ήταν βέβαιη γιατί η Γερμανία ήταν ιδιαίτερα αδύναμη για να τους βοηθήσει και απέναντι σε ποιούς στους τούρκους συμμάχους της στον ΑΠΠ?

  Δηλαδή διαβάστε και λίγο ιστορία ψάξτε σε βάθος πριν αρχίσετε να το παίζετε Θουκιδίδηδες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 29. Χρειαζεται μεγαλη προσοχη οταν αναφερομαστε σε ιστορικα γεγονοτα ,διοτι οφειλουμε να

  λαμβανουμε υποψιν ολες τις γεωπολιτικες και ιστορικες συνθηκες της εκαστοτε εποχης.

  Ολα ξεκινουν απο την αποστολη Ελληνων στρατιωτων στην Κριμαια προς υποστηριξη των "Μεγαλων

  Δυναμεων" αλλα και 2 χρονια πιο πριν και εξηγω:


  Οι Γαλλοι ειχαν αναγκη απο στρατιωτες στην Ουκρανια.

  Υπηρχε επιπλεον και το Μακεδονικο μετωπο.

  Οι Γαλλοι σκεφτονταν να παρουν ενα μερος των δυναμεων του γαλλικου στρατου απο το

  Μακεδονικο μετωπο.Εν τουτοις θεωρουσαν τον βουλγαρικο στρατο τον ισχυροτερο των Βαλκανιων

  και το ερωτημα ηταν πως θα συνεργαζονταν μεταξυ τους,δηλ.να στειλουν οι Βουλγαροι στρατο στην

  Ουκρανια και να ικανοποιηθουν οι βουλγαρικες ορεξεις που δεν ηθελαν να ικανοποιησουν οι

  Δυναμεις του Αξονα. Αυτες ηταν:

  1.Εγκατασταση της Βουλγαριας στην Κων/πολη
  2.Παραχωρηση εγγυησεων γα την περιοχη Δοβρουτζας
  3. Παραχωρηση χρηματος

  Δηλαδη οι Αγγλο/Γαλλοι ηθελαν μια μεγαλη Βουλγαρια εχθρικη προς τη Γερμανια που θα

  αντικαταστουσε σε ορισμενο μετρο την Ρωσια.

  Οποτε ολη η πιεση ασκειτο στην Ελλαδα.Γι’αυτο ο Βενιζελος εστειλε στρατευματα.Δεν ηταν ομως η

  πρωτη φορα που υπηρξε αυτος ο εκβιασμος εις βαρος της Ελλαδας!!

  Η προσπαθεια/πιεση αυτη εις βαρος της Ελλαδας υπηρξε και το 1914-15,αλλα τα μετωπα ησαν

  διαφορετικα:

  οι Αγγλοι και οι Γαλλοι πιεζαν τον Βενιζελο να κανει παραχωρησεις στη Βουλγαρια προκειμενου να

  μεινει ουδετερη ή να συμπραξει με τις δυναμεις τη Τριπλης Συνεννοησης.

  Σε αντισταθμισμα εκαναν δελεαστικες προτασεις για παραχωρησεις πανω σε εδαφη που δεν ηταν

  δικα τους στην περιοχη της Δ.Μικρας Ασιας.Οι «Μεγαλες Δυναμεις» επεδιωκαν μια πανβαλκανικη

  συνεννοηση με στοχο τη συμπραξη των χωρων της χερσονησου με την Τριπλη Συνεννοηση.

  Για να επιτευχθει αυτο θα επρεπε να ξεπεραστει η εμμονη της Βουλγαριας ν’αποκτησει απο την

  Ρουμανια την περιοχη της Δοβρουτζας,απο την Ελλαδα και την Σερβια τις περιοχες που προεβλεπε

  η Συνθηκη του Αγιου Στεφανου το 1878.Οι Αγγογαλλοι πιστευαν οτι οι Ρουμανοι θα δέχονταν,αν

  τους υποσχόνταν την περιοχη της Τρανσυλβανιας,την οποια κατειχε η Αυστροουγγαρια.

  Οι Ρουμανοι ομως δεν ηθελαν να εμπλακουν στον πολεμο λογω δεσμων συγγενειας του Ρουμανου

  Βασιλια Καρολου με τον γερμανικο αυτοκρατορικο οικο. Οι Σερβοι ειχαν την υποστηριξη των

  Ρωσων,οποτε δεν ετιθετο θεμα σερβικων παραχωρησεων στους Βουλγαρους.

  Πρεπει να συνειδητοποιησουμε οτι η Ελλαδα επρεπε να αποφυγει τις παγιδες των ισχυρων.

  Απο το 1917 οι Αγγλογαλλοι με την Συνθηκη της Μωριεννης παραχωρουσαν το βιλαετι του Αϊδινιου

  στους Ιταλους,παρολο που υπηρχε συμφωνια με την Ελλαδα πρωτυτερα, στο οποιο

  περιλαμβανοταν και η Σμυρνη.Αλλα και αυτοι οι Αγγλογαλλοι ησαν υπερ του Βενιζελου οταν

  εξοριζε το βασιλια Κων/νο για να αναλαβει πρωθυπουργος!

  Οι Ιταλοι ειχαν αντιθετα συμφεροντα απο τους Αγγλογαλλους,αλλα οι Γαλλοι δεν ηθελαν στην

  πραγματικοτητα την αποβαση μας στην Κων/πολη.

  Οι πιεσεις ησαν ασφυκτικες!

  Μεχρι και την 29η Μαΐου του 1920 πολεμουσαμε στην Δυτικη Θρακη για να την απελευθερωσουμε!!

  Τα μετωπα ησαν πολλα,αλλα οι παγιδες ακομα περισσοτερες!!

  Απο το 1919 ο Βενιζελος προσπαθουσε να βρει τις «χρυσες τομες».


  ΓΜ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 30. Προ μερικών εβδομάδων ολοκλήρωσα το βιβλίο του Θ. Γιαννόπουλου «Η εις Άδου Κάθοδος – Από τον Σαγγάριο στη Λωζάννη». Στο πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου γίνεται μία εκτενής αναφορά στην δυσχερή οικονομική κατάσταση στην οποία επήλθε το Ελληνικό Κράτος λόγω της συνεχιζόμενης εκστρατείας, των χειρισμών της απελθούσης και της νέας Κυβέρνησης αλλά κυρίως της στάσης των Μ. Δυνάμεων. Είναι διαφωτιστικό γιατί όσα συνέβησαν τότε, έχουν άμεση συνάρτηση με τα γεγονότα του σήμερα.
  - Η Αγγλία η οποία ήταν η μόνη χώρα που θα μπορούσε να δανειοδοτήσει ένα πόλεμο που επί της ουσίας προώθησε και αρχικώς υποστήριξε, προτίμησε να κρατήσει μετά τον Σαγγάριο «ουδέτερη» στάση μέσω υπεκφυγών και αοριστιών.
  - Η Γαλλία, δώρησε πολεμικό υλικό και τεχνογνωσία στον Κεμάλ με αντιστάθμισμα την επί 99 έτη διαχείριση των μεταλλείων της Κιλικίας. Ως δωράκι δεν επέτρεπε στο ελληνικό Π.Ν. να ενεργεί ελέγχους στα γαλλικά πλοία τα οποία διερχόταν τα Στενά και μετέφεραν την «βοήθεια» στον Κεμάλ (τα Στενά ελεγχόταν πλήρως από τον ελληνικό στρατό.)
  - Η Ιταλία, ομοίως στάθηκε απέναντι μας με αντάλλαγμα την επίσης επί 99 έτη διαχείριση των μεταλλείων της Αττάλειας. Και οι δύο παραπάνω συμφωνίες κλείστηκαν στα μέσα του 1921.
  - Η Ρωσία των μπολσεβίκων, βλέποντας στο πρόσωπο του Κεμάλ των γνήσιο εκφραστή της εργατικής τάξης που αντιμαχόταν τον καπιταλισμό (????) δανειοδότησε με ρούβλια τον αντίπαλο μας, παίρνοντας έτσι και εκδίκηση για την αποστολή του εκστρατευτικού σώματος (από τον Βενιζέλο) στην Ουκρανία.
  Επίσης το Κ.Κ.Ε., μέσω του Ριζοσπάστη και των μελών του που στρατολογήθηκαν και εστάλησαν στο μέτωπο, πραγματοποίησε μία ιδιαίτερα επιτυχημένη προπαγάνδα κατά των πολεμικών επιχειρήσεων, την οποία πληρώσαμε ακριβά κατά την υποχώρηση του 1922.
  Στο τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου όμως, αποκαλύπτεται το γιατί συνέβησαν τα παραπάνω. Δεν θα σταθώ στις κινήσεις της κυβέρνησης Βενιζέλου, γιατί απλά δεν έχω γνώση των συνθηκών υπό τις οποίες διαπραγματεύονταν. Σαφώς όμως και δεν έχω πλέον την εικόνα από την Ιστορία που μου διδάξανε στα θρανία, αλλά μία διαφορετική και πιο ρεαλιστική. Αξιοσημείωτο είναι το πώς στήθηκε το σκηνικό το οποίο περιλάμβανε αρχικά την διάλυση μίας αυτοκρατορίας (Οθωμανικής) και την δημιουργία ενός νέου κράτους, στα πρότυπα της εποχής το οποίο θα βρισκόταν υπό τον πλήρη έλεγχο και εξουσίαση των Μ. Δυνάμεων. Στο κείμενο της Συμφωνίας δεν αναφέρθηκαν σημαντικά πράγματα όπως λ.χ. ότι οι πετρελαιοπηγές που βρίσκονται στο νοτιοανατολικό άκρο της Τουρκίας (σημερινή περιοχή βορείου Συρίας – Ιράκ) θα τελούν υπό αγγλικού ελέγχου. Για τους γνωρίζοντες, σήμερα εκεί υφίσταται το θέμα του ISIS. Πριν λοιπόν κάποιοι λοιδορήσουν τον συγγραφέα και τα όσα επικαλείται ας ανατρέξουν στα επίσημα αρχεία του ΓΕΣ, της Βουλής, των εφημερίδων και των αποχαρακτηρισμένων διεθνών συζητήσεων. Η συζήτηση δημιουργεί εντάσεις όταν δεν είναι στοιχειοθετημένη. Δεν είμαι ιστορικός ούτε και τον παριστάνω. Όμως από το 2010, παρατηρώ μία συνεχή αλλαγή στην λεκάνη της Μεσογείου με την αλλαγή των καθεστώτων της τελευταίας 40ετίας και την αντικατάστασή τους από νέα καθώς και την πλήρη οικονομική αποσάρθρωση των νοτίων κρατών της Ε.Ε.
  Τα συμπεράσματα δικά σας.
  Υ.Γ. Στο φύλλο της Καθημερινής της 28/12/2014 υπήρξε άρθρο με τίτλο «Οι μικροί πόλεμοι του 2014 και ο μεγάλος κίνδυνος». Ως υπότιτλος φερόταν «Αναλυτές αναρωτιούνται εάν επαναλαμβάνεται η Ιστορία έπειτα από 100 χρόνια». Αναφέρει λοιπόν, «…Οι μικροί βρώμικοι πόλεμοι του 2014 είχαν πάντως μία σοβαρή ομοιότητα με τον Α’ Π.Π., 100 χρόνια νωρίτερα. Πολλοί από αυτούς αφορούν αγώνες για τον ορισμό και τον έλεγχο ενός παζλ εδαφών, που άφησαν πίσω τους οι πολυεθνικές αυτοκρατορίες πριν από έναν αιώνα.» επεσήμανε ο αρθρογράφος αναφερόμενος στη μάχη της Ανατολικής Ουκρανίας, που αποτελούσε έδαφος της Ρωσικής Αυτοκρατορίας. Το άρθρο μεταφέρθηκε από την Ξένια Καναλάκη και είχε αρχικώς δημοσιευτεί στον Guardian από τον Τίμοθυ Γκόρντον Ας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 31. Ντροπή και αισχος για αυτά που γράφονται. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος είναι αυτός που μεγάλωσε την Ελλάδα, αυτός που έβαλε τις βάσεις για την ανάπτυξη εκείνη την εποχή, αυτός που έκανε την Ελλάδα από εκεί που έφτανε μέχρι την Λάρισα να φτάνει σήμερα μέχρι τον Έβρο. Αυτός που αν δεν ήταν της πουτανας τα παιδιά οι βασιλικοί θα είχαμε σήμερα τα παραλία της μικράς Ασίας, την Κύπρο,την βόρειο ήπειρο και την ανατολική Θράκη. Αυτό που γράφει ο δήθεν Κωνσταντίνος στο μπλοκ αυτό είναι παραλληριμα φασισμού και βασιλιοκρατιας ντροπή και αισχος βεβηλε!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Η ιστορία επαναλαμβάνεται (δες το σήμερα) όταν δεν μαθαίνουμε από αυτήν. Και ο φασισμός γεννιέται τοποθετώντας ταμπέλες σε όσους διαφωνούν μαζί του

   Διαγραφή
 32. Δεν πρέπει να έχει γραφεί αναληθέστερο άρθρο τα τελευταία 656 χρόνια. Το να προσπαθήσουν κάποιοι να αποκαθηλώσουν τη μεγαλοφυϊα που λεγόταν Ελευθέριος Βενιζέλος με οποιονδήποτε άλλο πολιτικό ή βασιλιά είναι σαν να συγκρίνει τον Γκάλη με κάποιον παικτάκο της Δ' Εθνικής.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Το αρθρο ενδεικνυται για σχολιασμο, οχι για δημιουργια

   διχονοιας!

   Ανεξαρτητως του τι γνωμη εχει ο καθενας μας -την δικη μου την

   εχω παραθεσει παραπανω- ειναι πολυ αδικο για το ιστολογιο να

   κακοχαρακτηριζεται!

   Απο την ανταλλαγη επιχειρηματων μονο κερδισμενοι βγαινουμε!

   Και σε καμια περιπτωση το ιστολογιο δεν δημοσιευει αρθρα

   κακοπροαιρετα,κι αυτο αποδεικνυεται συνεχως!

   Μην τα ισοπεδωνουμε ολα.


   ΓΜ

   Διαγραφή
 33. ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΑΛΛΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ28 Μαρτίου 2016 στις 7:06 μ.μ.

  ρουφιανομπασταρδε που επιασες στο στομα σου το ΒΕΝΙΖΕΛΟ ,ειμαι σιγουρος οτι πουστρογλειφτοβασιληκος καργιολης .Γραφε τα ανωνυμα και κρυφα γιατι μουτρα δεν εχεις.Αντε να γλειψεις καμια πουτσα ρουφιανοτσατσε μπασταρδε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλά που σαι, άμα διαβάσεις και λίγο ιστορία θα δεις και πολύ χειρότερα από τον Μεσσία σου. Αλλά οι οπαδοί του βενιζελισμού έτσι είναι, χυδαίοι και ημιμαθείς.

   Διαγραφή
  2. Νομιζεις τωρα οτι κατι ειπες και συ ...
   Ολα κρινονται εκ του αποτελεσματος και ο Βενιζελος εδωσε το χαριστικο κτυπημα και εβαλε τελος ( προσωρινως βεβαιως ) στην προαιωνια Ελληνικη Ασια .
   Ολα τα αλλα ειναι μπουρδες .
   Μετα την δολοφονια του Μ.Αλεξανδρου , η καταστροφη της Ιωνιας ειναι το μεγαλυτερο κακο που υπεστη ο Ελληνισμος .

   Διαγραφή
 34. Φιλιππος:Απογονος Μακεδονομαχου12 Μαΐου 2016 στις 11:13 π.μ.

  Ήταν δυστυχώς και ο Βενιζέλος άλλο ένα όργανο των δυτικών δήθεν "φίλων - συμμάχων" που από την δολοφονία του Καποδίστρια και μετά ανεβοκατεβάζουν "κυβερνήσεις" στο προτεκτοράτο τους Ελληνιστάν για να υπηρετούν τα ξένα συμφέροντα αλλά όχι τα Ελληνικά, με πιόνια όσους θέλησαν και θέλουν ακόμη την ματαιόδοξη πρόσκαιρη καρέκλα της εξουσίας και χοντρά οικονομικά ωφέλη για την τσέπη τους και τον στενό κύκλο συνενόχων - συνεργατών τους, χωρίς ίχνος Εθνικής Ελληνικής συνείδησης. Γι' αυτό άλλωστε δολοφόνησαν τον Καποδίστρια, ήθελαν ένα συνεχώς ελεγχόμενο προτεκτοράτο με πουλημένες μαριονέτες πολιτικούς που θα τους υπηρετούν πιστά και δουλικά, όχι μια ανεξάρτητη δυναμική Ελλάδα ως εταίρο με αξιοπρέπεια και ισοτιμία.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αυτη είναι όλη η αλήθεια....Πολιτικά εργαλεία στα έμπειρα χέρια των Δυτικών Κέντρων Ελέγχου που λειτουργούν σύμφωνα με τα συμφέροντα τους....Η ίδια η ιστορία συνεχίζεται και στις μέρες μας και τα πρόβατα προσπαθούν να εξηγήσουν τα αυτονόητα...θολώνοντας έτσι τον ΝΟΥ των πολιτών... Το συμπέρασμα είναι ένα για όσα αφορούν την χώρα μας ''ΝΑ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΟΠΩΣ ΤΟ ΣΤΗΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΑ ΠΡΟΒΛΈΠΕΙ ΕΛΑΣΣΟΝΟΣ ΒΑΘΜΙΔΟΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ μέχρι ότου ικανοποιηθούν τα ενεργειακα και περιφερειακά συμφέροντα του...

   Διαγραφή
 35. Πονάει αλλα ο ψεύτοεθναρχης εκανε λαθη που μεχρι και σημερα , επισκιάζουν την εξωτερική πολιτική μας και παραμένουν μελανό σημείο για την περιοχή της ανατολικής Θράκης ( ο νοών νοείτο )

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 36. Όσοι μετέχουν στη συζήτηση αυτή θα είχαν την καλοσύνη να αναφέρουν τις πηγές από τις οποίες προσπορίζονται υλικό που τους βοήθησε να διαμορφώσουν τη γνώμη τους; Καλό θα είναι μάλλον να αντιδιαστέλλουμε αυτά τα δύο• εννοώ πηγές της ιστορίας και προσωπικές γνώμες για το τάδε ή δείνα γεγονός ή πρόσωπο. Ξέρουμε δα ότι όλα τα κράτη από πάντοτε συνήθιζαν να παρουσιάζουν την διήγηση της ιστορία του κράτους η οποία δικαιολογεί την ύπαρξη και τη συνέχεια του κάθε κράτους. Αυτά τα ξέρουμε γιατί αυτόν το σκοπό εξυπηρετεί η μελέτη της ιστορίας μέσω των σχολικών εγχειριδίων απανταχού! Όσοι από τους προλαλλήσαντες πάντως φιλοτιμηθούν, θα ήταν μάλλον επικοδομοιτικό και για τους υπόλοιπους αναγνώστες του ιστολογίου να αναρτήσουν εδώ τη δική τους λίστα πηγών για την περίοδο 1880–1925.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 37. Θέλω να κάνω ένα σχόλιο, όχι για τον Βενιζέλο αλλά γενικότερο. Κατά την περίοδο 1900-1930 εγιναν ραγδαίες αλλαγές. Μετά από αιώνες οι άνθρωποι πέρασαν από κοσμοπολίτικο και αυτοκρατορικό περιβάλλον σε καθαρά έθνη κρατη. Προφανώς αυτή η μετάβαση δε μπορουσε να γίνει οργανωμένα και πολιτισμένα. Επίσης τα γεωγραφικά και δημογραφικά δεδομένα του Ελληνισμού της εποχής ήταν αντικρουόμενα. Ζούσαν πάρα πολλοί Έλληνες στη μικρά Ασία, σε ένα χώρο ασύνδετο με το ελληνικό κράτος και ζούσαν λιγότεροι Έλληνες στην "γεωγραφική" Μακεδονία και θρακη. Η Μακεδονία τότε είχε μικτο πληθυσμό για αυτό ήταν και αντικείμενο διαμάχης μεταξύ Ελλάδος και βουλγαριας.Κι επίσης πάντα υπάρχει και ο παράγοντας αβεβαιότητα άσχετα του πόσο καλή στρατηγική έχεις... Τι θα γινόταν αν αργουσαμε να μπούμε στη Θεσσαλονίκη στον πρώτο βαλκανικό ; Τι θα γινόταν αν οι Γερμανοί κέρδιζαν τον πρώτο παγκόσμιο ; Τι θα γινόταν αν ήταν πετυχημένη η επίθεση των Βρετανών στην Καλλίπολη ; Τι θα γινόταν εάν δε γινόταν η επανάσταση στη Ρωσία ; Τι θα γινόταν αν δε πέθαινε ο γιος του βασιλιά Κωνσταντίνου που συνεργαζόταν άριστα με το Βενιζέλο ;! Αυτό που θέλω να πω είναι ότι σε μια τόσο περίπλοκη εξίσωση ήταν σχεδόν βέβαιο ότι συμβούν και καταστροφές...

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Θα σας παρακαλούσα να είστε κόσμιοι στους χαρακτηρισμούς σας, επειδή είναι δυνατόν επισκέπτες του ιστολογίου να είναι και ανήλικοι.
Τα σχόλια στα blogs υπάρχουν για να συνεισφέρουν οι αναγνώστες στο διάλογο. Η ευθύνη των σχολίων (αστική και ποινική) βαρύνει τους σχολιαστές.
Τα σχόλια θα εγκρίνονται μόνο όταν είναι σχετικά με το θέμα, δεν αναφέρουν προσωπικούς, προσβλητικούς χαρακτηρισμούς, καθώς επίσης και τα σχόλια που δεν περιέχουν συνδέσμους.
Επίσης, όταν μας αποστέλλονται κείμενα (μέσω σχολίων ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), παρακαλείσθε να αναγράφετε τυχούσα πηγή τους σε περίπτωση που δεν είναι δικά σας. Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας...Ελληνοτουρκικα

[Ελληνοτουρκικά][bleft]

ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ

[Γεωπολιτική][grids]

διαφορα

[διάφορα][bsummary]

ΜΥΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

[μυστικές υπηρεσίες][bleft]