Απoψεις

[Απόψεις][bleft]

Ελλαδα

[Ελλάδα][threecolumns]

Ευρωπη

[Ευρώπη][bsummary]

Κοσμος

[Κόσμος][grids]

Η κρυπτο-φασιστική μέθοδος του Συστήματος που μεταλλάσσει την ανθρωπότητα


Υπάρχει ένα θέμα που είναι τόσο σοβαρό, ώστε αρκετοί επιστήμονες, κοινωνιολόγοι, ψυχολόγοι κ.α., που το έχουν πλήρως κατανοήσει, χτυπούν τις σειρήνες μεγίστου κινδύνου για το σύνολο της ανθρωπότητας. Από τα παρακάτω θα φανεί ποιο είναι αυτό.

Ο πρώτος που ασχολήθηκε συστηματικά με το συγκεκριμένο θέμα είναι ο Αμερικανός κοινωνιολόγος Joseph Overton (1960-2003 -σκοτώθηκε σε αεροπορικό δυστύχημα!). Ο J.O. ανέπτυξε μία μέθοδο (στην ουσία αντι-μέθοδο) εντόπισης και ανάλυσης των ενεργειών στις οποίες προβαίνει η Ν.Τ.Π. ώστε “κρυστάλλινες” στάσεις και πεποιθήσεις, παγιωμένες από αιώνες μέσα στο κοινωνικό σώμα, να τις μεταλλάξει σύμφωνα με τα δικά της “ρυπαρά” πρότυπα. Με άλλα λόγια, να μεταλλάξει τον ίδιο τον ψυχισμό της ανθρωπότητας.

Ο J.O. ανακάλυψε ότι το Σύστημα (η ΝΤΠ) αναπτύσσει με συγκεκριμένα βήματα τη χειραγώγηση για να αλλάξει τη συνείδηση, την ψυχή (τα συναισθήματα) ακόμα και το σώμα των ανθρώπων, καταφέρνοντας να τους επιβάλλει (χωρίς να διακρίνεται η επιβολή) να υιοθετήσουν μια ιδέα/κατάσταση που ως τότε ήταν γι αυτούς αδιανόητη και μίασμα και ανέγγιχτη, αυτό που σήμερα λέμε ταμπού -που ως ξενόφερτη χάνει το πραγματικό της βάθος που είναι μίασμα, ανέγγιχτο και τα παρόμοια.

Το εντυπωσιακό είναι ότι όλο αυτό το καταφέρνει το Σύστημα σχεδόν χωρίς κοινωνική αντίδραση, εφ' όσον αυτή η ως τότε απαράδεκτη ιδέα/κατάσταση γίνεται, διά της εφαρμογής των σταδίων χειραγώγησης, ενεργά αποδεκτή από ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας και σιωπηλά αποδεκτή από το υπόλοιπο, επειδή αυτό το υπόλοιπο έχει επιστημονικά χειραγωγηθεί προς μία στάση “ανοχής” προς όλα τα δαιμονικά πρότυπα της Ν.Τ.Π. Και χωρίς να ανοίξει μύτη η τέως μιασματική ιδέα/κατάσταση κατοχυρώνεται δια Νόμου!

Τα στάδια αυτά είναι:
1ο. Αδιανόητο.
2ο. Προοδευτικό.
3ο. Επιστημονικά τεκμηριωμένο.
4ο. Πολιτικά ορθό.
5ο. Γνωστό στο ευρύ κοινό.
6ο. Αποδεκτό από το ευρύ κοινό.
7ο. Νομοθετείται.

Εδώ θα αναπτύξουμε τη διαδοχή των σταδίων μέσα από ένα πραγματικά ανατριχιαστικό, αλλά φανταστικό παράδειγμα, αυτό της παιδοφιλίας. Κάθε ψυχονοητικά υγιής άνθρωπος απανταχού της γης απορρίπτει και καταδικάζει μετά βδελυγμίας κάθε πράξη παιδοφιλίας. Ας υποθέσουμε ότι η Ν.Τ.Π. (και η υπόθεση αυτή δεν είναι πολύ μακριά από την πραγματικότητα!) θέλει να αλλάξει την “καθαρή” -ηθικά και ψυχικά- αυτή επιλογή της ανθρωπότητας με μιαν άλλη, κατά τα δικά της πρότυπα: “ναι στην παιδοφιλία”.

Όταν αρχίζει η “επιχείρηση” χειραγώγησης είναι προφανές ότι η ιδέα της παιδοφιλίας βρίσκεται στο 1ο στάδιο: του αδιανόητου. Στη συνέχεια το Σύστημα τη μεταφέρει στο 2ο στάδιο, αυτό της προοδευτικής ιδέας. Και ιδού κάποια επιχειρήματα που μπορεί να προβάλλει, κατάλληλα για το στάδιο αυτό. “Εμείς έχουμε ελευθερία λόγου, έτσι δεν είναι; Και η επιστήμη δεν έχει ταμπού. Οι “επιστήμονες” (δηλαδή τα κατάλληλα δουλάκια του Συστήματος) πρέπει να συζητούν για όλα”.

Ταυτόχρονα εμφανίζεται μια “κοινωνική ομάδα”, η οποία υιοθετεί τις “επιστημονικές”, “ανοιχτές σε όλα” θέσεις, ας την ονομάσουμε ομάδα αντιφασιστών παιδόφιλων και αρχίζει να συζητάει την ιδέα στο διαδίκτυο, επειδή όλοι αυτοί είναι φίλοι των ελεύθερων επιλογών και εχθροί του κάθε φασίστα, που τολμάει να απαγορεύει επιλογές από τη σημερινή “προοδευτική” κοινωνία.

Πολλές φορές εμφανίζεται και μια άλλη ομάδα για να παίξει “βαλτά” το συνήγορο της άλλης άποψης. Και σε κάθε επίθεση της πρώτης, η δεύτερη εμφανίζεται να υποχωρεί και να μην μπορεί να αντιδράσει λόγω της υπεροχής των επιχειρημάτων της πρώτης. Έτσι το Σύστημα έχει το λόγο και τον αντίλογο δικό του, μια τεχνική που θα μπορούσε να ονομαστεί “το σύστημα της ψεύτικης εναντίωσης” (μαλλιοτραβιούνται οι βουλευτές μας σαν τα κοκόρια, ενώ είναι όλοι πιστά σκυλιά του Συστήματος). Τεχνική, που το Σύστημα τη χρησιμοποιεί έως θανάτου της λογικής στο ελληνικό “Κοινοβούλιο”, αλλά και στα Κοινοβούλια χωρών που ελέγχει.

Με αυτήν την τεχνική επιτυγχάνει να μην ακούγονται ποτέ οι άνθρωποι που προβάλλουν αληθινά, και ίσως πανίσχυρα επιχειρήματα, εναντίον των επιλογών του Συστήματος. Τι μου θυμίζει, τι μου θυμίζει αυτό... α, ναι: τους 13 ομογνωμούντες στους 13 καλεσμένους μιας γνωστής “κυρίας” δημοσιογράφου για τις έμφυλες/έκφυλες ταυτότητες, ενώ το θέμα αυτό βρίσκεται ήδη στο 5ο στάδιο: ευρέως γνωστό στο πλατύ κοινό!

Όλα τα στάδια υποστηρίζονται από κάποιες άλλες δήθεν “ηθικές” αρχές όπως η προστασία των “μειονοτήτων”, η ελευθερία της “άποψης”, η ελευθερία της “επιλογής”, η ελευθερία σεξουαλικού προσανατολισμού και άλλα τέτοια ωραία και “αγγελικά”! Αλλά και από δήθεν επιστημονικά και λογικοφανή επιχειρήματα, που δεν γίνονται εύκολα αντιληπτά από τα ήδη αλλοτριωμένα (μεταλλαγμένα είναι ένας πιο κατανοητός όρος), μέσω άλλων μεθόδων, υποψήφια θύματα.

Το θέμα “παιδοφιλία” έχει τώρα περάσει το 2ο στάδιο, του προοδευτικού, και τρέχει ολοταχώς προς το 3ο και 4ο στάδιο του: επιστημονικά τεκμηριωμένο και πολιτικά ορθό. Τώρα επιστρατεύονται “επιστήμονες” όχι για να το εισάγουν όπως στο 2ο στάδιο, αλλά για να μιλήσουν επί της ουσίας του θέματος.

Στο σημείο αυτό το Σύστημα θα χρειαστεί να του αλλάξει την ονομασία με μιαν άλλη που δε θυμίζει τη μιασματική του ποιότητα ( του ταμπού) και θα γίνεται έτσι πιο εύκολα αποδεκτό από το ευρύ κοινό. Αυτή η απόκρυψη μιας αρνητικής κατάστασης κάτω από μια θετική λέξη είναι ο λεγόμενος ευφημισμός: Εύ-ξεινος Πόντος=φιλόξενη θάλασσα αντικατέστησε το αρχαιότερο Ά-ξεινος Πόντος=αφιλόξενη θάλασσα ή λέμε γλυκάδι αντί ξύδι.

Ωστόσο, στο όνομα της παιδοφιλίας αυτή η αλλαγή περιττεύει. Είναι ήδη ευφημισμένη η λέξη από το Σύστημα, που τη βάφτισε έτσι από εμφανίσεώς της. Παιδοθηριωδία, παιδοκατασπάραξη, παιδοφονικό ψυχής και σώματος του παιδιού θα ήταν ακριβέστερες λέξεις, αν και δεν υπάρχουν κατάλληλες λέξεις γι' αυτήν την κατάσταση. Σκεφθείτε, μόνο, το παιδί σας στα χέρια ενός παιδο-κατασπαραχτή και θα δείτε ότι δεν υπάρχουν λέξεις γι' αυτή τη φρίκη.

Αρχίζει , λοιπόν, η κοινωνία στα στάδια αυτά (3ο και 4ο) να βομβαρδίζεται από διάφορες “επιστημονικές” θέσεις υπέρ της “παιδοφονίας”. Ας πούμε: η “σχέση” παιδιού-ενήλικα, μπορεί να είναι επωφελής για το παιδί, αρκεί να τηρηθούν ορισμένες προϋποθέσεις. Μπορεί να υποκαταστήσει τον πατρικό δεσμό αν λείπει ο πατέρας ή τον μητρικό δεσμό, αν λείπει η μητέρα. Ο ενήλικας που θα “σχετιστεί” με ένα παιδί/έφηβο, θα του μεταδώσει την πείρα ζωής που έχει, θα του διευρύνει τους πνευματικούς του ορίζοντες. Μπορεί να ισχυριστούν ότι όλα αυτά είναι αποτελέσματα μακροχρόνιων μελετών και σχετικών πειραμάτων! Και άλλα παρόμοια φρικώδη ψέματα και επιχειρήματα της διεστραμμένης λογικής, την οποία χρησιμοποιεί για κάθε θέμα το Σύστημα και όχι μόνον για το συγκεκριμένο.

Ισχυρίζονται ότι υπάρχει και ένα ηλικιακό όριο για τη σχέση αυτή (που, αφού υιοθετηθεί από την κοινωνία, συνεχώς θα κατεβαίνει). Ανεκτό όριο είναι αυτό των 12-13 ετών(!) Α, όλα κι' όλα (και όλα νομότυπα!) θα πρέπει να θεσπιστεί και μία “αστυνομία ορίου”, που θα επιβλέπει να τηρείται το όριο.

Ήδη, η “παιδοφονία” έχει ολοκληρώσει τα στάδια 3ο και 4ο: επιστημονικά τεκμηριωμένο και πολιτικά ορθό (το δεύτερο είναι συνέπεια του πρώτου, εφ' όσον η πολιτική δεν ακολουθεί θρησκευτικές “δοξασίες” ή αστήριχτες “ηθικολογίες”!) και εισέρχεται πανηγυρικά στο 5ο: ευρέως γνωστό.

Πλέον η “παιδοφονία” σώματος και ψυχής του παιδιού συζητείται στις τηλεοράσεις, εισάγεται ως θεματική εβδομάδα στα σχολεία, γράφονται επιστημονικά άρθρα στον τύπο. Οι παιδοφονείς χρηματοδοτούνται αφειδώς για να οργανώσουν παρελάσεις στις οποίες συμμετέχουν εξέχουσες πολιτικές προσωπικότητες, αλλά και ένα τσούρμο προοδευτικών νεολαιών που φωνάζουν ρυθμικά: “σκοτώστε τους φασίστες σε κάθε γειτονιά”. Μερικοί απ' αυτούς επειδή είναι νοητικά χαϊβάνια και άλλοι επειδή είναι πληρωμένοι μπράβοι του Συστήματος.

Στους αντιτιθέμενους επικολλάται η ταμπέλα του φασίστα, του αναχρονιστή, του οπισθοδρομικού, του ψευδο-ευλαβούς, του υποκριτού, αυτού που δε σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ώστε, μετά από κάποια στάδια κοινωνικού “μασάζ”, η απεχθής ιδέα μπαίνει στο 6ο στάδιο του: κοινωνικά αποδεκτό και παίρνει την έγκριση του μαζανθρώπου (αντιπαθής ο όρος “μάζες”, ο Αριστοτελικός “μεγάλοι αριθμοί” είναι ασύγκριτα καλύτερος, αλλά εδώ ταιριάζει πάρα πολύ ο όρος μαζάνθρωπος- η Παιδεία που του στερούν και τα κάθε είδους σκουπίδια με τα οποία τον μπουκώνουν τον κατάντησαν έτσι).

Και το σύστημα φέρνει εξάρες, επειδή η ανθρωπομάζα δεν το αντέχει να διαφοροποιηθεί από την υπόλοιπη ανθρωπομάζα. Φοβάται μήπως τυχόν απομονωθεί, μήπως δεν πάρει την επιδοκιμασία των άλλων, μήπως θεωρηθεί καθυστερημένη ή “θεούσα”.

Έτσι, η ιδέα/κατάσταση που αρχικά εθεωρείτο κάτι το ανατριχιαστικά μιασματικό, έγινε πλέον ευρέως αποδεκτό και εισέρχεται θριαμβευτικά στο 7ο στάδιο. Το Χ Κοινοβούλιο (και ακολουθούν όλα!) κατοχυρώνει διά νόμου το δικαίωμα στην παιδο- “φιλία”.

Για να επαληθεύσετε ότι τα στάδια που ανακάλυψε ο J.O. είναι αληθή δεν έχετε παρά να αναλογιστείτε πώς “χτίστηκε” πετραδάκι-πετραδάκι η αποδοχή της ομοφυλοφιλίας και των λοιπών αμπνόρμαλ καταστάσεων. Παρένθεση: θυμάμαι την τοποθέτηση από αυτό το τέρας της ΝΤΠ, τον Τζέφρυ Παπανδρέου, ενός πολύ γνωστού gay ως γενικού γραμματέα στο υπ. “παιδείας”, που δεν μπορούσα τότε να διακρίνω πού πραγματικά αποσκοπούσε. Κι έμενα με την απορία. Τώρα, χάρη στην τεχνογνωσία τού πώς επιτυγχάνεται η αλλοίωσις της ανθρωπίνης συνειδήσεως, μπορώ πολύ καλά να το διακρίνω.

Και πώς, ακριβώς παρόμοια, χτίστηκε η Νομοθέτηση γάμου ομοφιλοφίλων και το τραγικότερο η υιοθέτηση παιδιών από αυτούς. Και πώς χτίζεται τώρα από τους ανθρωποδαίμονες της ΝΤΠ, που την υπηρετούν στο υπ. “παιδείας” της ΕΛΛΑΔΟΣ μας, η απόλυτη καταστροφή της ψυχικής και σεξουαλικής ισορροπίας των παιδιών και εφήβων διά της εισαγωγής των έμφυλων ταυτοτήτων -η αληθής λέξη είναι έκφυλες, το έμφυλες είναι η “ωραιοποιημένη” λέξη, δηλαδή ο ευφημισμός, ώστε να γίνει ευρέως αποδεκτή με ένα ισχυρό λεκτικό καμουφλάζ.

Κλείνω με αυτά τα λίγα λόγια: Έλληνα, έχασες την πατρίδα σου, την ξεπούλησαν και την υποθήκευσαν ολόκληρη και δεν “έβγαλες άχνα”. Σου πήραν την περιουσία, το σπίτι σου και κάθε ρευστό χρήμα από την τσέπη σου και πάλι δεν “έβγαλες άχνα”. Έφεραν στη γη σου μιλιούνια “ξένους”, που αύριο θα την κατέχουν κι εσύ, για όσο ακόμα υπάρχεις, θα είσαι ο “ξένος” μέσα στην ίδια σου την πατρίδα κι επίσης δεν “έβγαλες άχνα”. Ετοιμάζονται να σου πάρουν και τα παιδιά σου, τα μικρότερα παιδιά σου, σε “χώρα” από όπου δεν υπάρχει γυρισμός. Αν και τώρα δεν “βγάλεις άχνα” είσαι άξιος της ολέθριας μοίρας σου. Τα παιδιά σου όμως τι σου φταίνε;


Υ.Γ. Επειδή τα θέματα (πολλά) που θίχτηκαν σε αυτό το άρθρο είναι εξόχως σημαντικά, και αλληλένδετα με ένα πλήθος άλλων, το ιστολόγιο θα επανέρχεται. Κάποιο επόμενο άρθρο (και σύντομα) θα αφορά στο ποιοι μπορεί να είναι τρόποι αντίστασης και προφύλαξης από την μετωπική επίθεση της ΝΤΠ εναντίον των ανθρώπων και των κοινωνιών τους.

Πηγή "Δες το Όλον"


Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου
Post A Comment
 • Blogger Comment using Blogger
 • Facebook Comment using Facebook
 • Disqus Comment using Disqus

17 σχόλια :

 1. Συγχαρητήρια στόν αρθρογράφο καί σέ εσάς.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Συγχαρητηρια, και σας ευχαριστω, εχετε τοσο μα τοσο δικιο! Τον εχω ζησει τον μηχανισμο χρονια τωρα στην Αμερικη, οπου διδασκω Ανθρωπιστικες Σπουδες --αλλα "με την Ελλαδα ξυπναω και κοιμαμαι"... Χρειαζεται δυναμη και Πιστη, κι ας εργαστουμε ο καθενας οπως μπορει για την αφυπνιση των μικρων μας κυκλων, ιδιαιτερα οσοι απο μας ειναι δασκαλοι στην ψυχη. Δεν ειναι μονο η εθνικη παρακμη, αλλα και η παρακμη της προσωπικης και κοινωνικης μας ζωης. Το ηθικο υφαδι του Ελληνισμου, για το οποιο μιλησαν οι ποιητες μας, ξηλωνεται σιγα σιγα καθε μερα. Φοβαμαι πως θ᾽αργησουμε ν᾽αντιδρασουμε συλλογικα, γιατι ζουμε την εμπειρια μιας συλλογικης ῾ακηδιας᾽. Η καθημερινη μεριμνα, ο μοχθος και η καταθλιψη μας εχουν εξαντλησει. Εχουμε δε ξεχασει πως ν᾽αντλουμε δυναμη απο την προσευχη, και δυστυχως, τη σχεση μας με το Θεο την αντιμετωπιζουμε σαν ξενη γλωσσα. Γι᾽αυτο ειναι σημαντικες οι ῾μικρο-κοινοτητες᾽ για αλληλοστηριξη και επαγρυπνιση, να μπορεσουμε ν᾽αντισταθουμε στο ῾αδιανοητο,᾽ωστε να μην φτασουμε στην αποδοχη και την νομιμοποιηση της τερατωδιας. Κι ας προσευχηθουμε για την ωρα του συλλογικου ξεσηκωμου, οπου "θα σηκωθει η ψυχη να δωσει ρευμα... να τιναχτεί σαν μαύρο πνεύμα η τρομερή μας η λαλιά..." Δεν μπορει, κατι μας εχει ακομα απομεινει!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Έλληνα που ζεις μακριά μας, το σύντομο σχόλιό σου είναι πολύ ουσιαστικό και από τα καλύτερα δυνατά. Και μόνο από αυτά τα λίγα λόγια μπορώ να σου πω ότι σε αισθάνομαι όχι απλώς συμπατριώτη, αλλά αδελφό.
   Είναι κρίμα που ενώ τόσοι Έλληνες βρισκόμαστε σε ένα σχεδόν αδελφικό επίπεδο (τόσο μεγάλη είναι η ταύτιση απόψεων), δεν μπορούμε να αυτο-συντονιστούμε και να δράσουμε αποτελεσματικά για το καλό της πατρίδος μας.
   Το σχόλιό σου θα το αναρτήσω και στο "Δες το Όλον", κάτω από το σχετικό άρθρο, βέβαια με αναφορά στην παρούσα ανάρτηση ως πηγή. Αλλά και θα το αναγνώσω σε μία μικρή ομάδα που έχουμε φτιάξει στην πόλη που μένω, μήπως και μπορέσουμε να ξεφύγουμε από την αδράνεια που έχει κατακυριεύσει όλους μας.
   Αν έχεις κι άλλες σκέψεις, οποιεσδήποτε, μπορείς να τις στείλεις στο άνω ιστολόγιο και θα τις αναρτήσω ως κύριο άρθρο. Αλλά και άλλα ιστολόγια, για να μη μιλήσω συγκεκριμένα, νομίζω ότι μετά χαράς θα αναρτούσαν ένα (ή πολλά) άρθρο δικό σου, με τις όποιες -σίγουρα δημιουργικές- σκέψεις σου. Να είσαι καλά και με το καλό να γυρίσεις στην ΠΑΤΡΙΔΑ. Κατερίνα Χατζηθεοδώρου.

   Διαγραφή
  2. ΕΛΛΗΝΑ και αδελφέ, που ζεις και διδάσκεις Ανθρωπιστικές Σπουδές στις ΗΠΑ, επανέρχομαι για να σου πω αυτά τα λίγα λόγια.
   Πολλοί που πονάμε αυτήν την πατρίδα, ψαχνόμαστε αυτόν τον καιρό γιατί δεν αντιδρούν οι Έλληνες σε όλα όσα συμβαίνουν. Έδωσες στο σχόλιο σου κάποιες, εκ των ενόντων, απαντήσεις που σίγουρα είναι σωστές:η καθημερινή μέριμνα, ο μόχθος, η κατάθλιψη...θα μπορούσαμε ασφαλώς να προσθέσουμε και τις αλλοιώσεις που έχει επιφέρει στην ψυχή του το Σύστημα δια των πανίσχυρων μεθόδων χειραγώγησης, που έχει ασκήσει επάνω του με εξαιρετική επιτυχία. Όμως, ίσως υπάρχουν ακόμα πιο βαθιές αιτίες. Σαν μελετητής του Ανθρώπου που είσαι βοήθησε, όσο μπορείς και με όποιον τρόπο εσύ κρίνεις, να κατανοήσουμε γιατί ο Έλληνας μοιάζει να έχει "παραδοθεί στη μοίρα του".
   Όχι για να αρκεστούμε στο ερώτημα και την απάντησή του, αλλά επειδή η ολοκληρωμένη απάντηση είναι το κλειδί που ίσως ανοίξει μια πόρτα, ή έστω ένα παράθυρο, για να φυσήξει σε τούτη την ιερή γη, ο δροσερός αέρας της Λευτεριάς και σιγά σιγά να καθαρίσει την πολιτική "μπόχα" που μας έχει πνίξει.
   Αν όλοι μαζί στοχαστούμε και προσευχηθούμε, είμαι σίγουρη ότι οι απάντηση, αλλά και η αναγκαία εκ βάθρων αλλαγή, θα έρθουν.Είθε.
   "Δες το Όλον".

   Διαγραφή
 3. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Η μέθοδος του σαλαμιού!

  Σάββατο, 17 Αυγούστου 2013
  Η "τακτική του σαλαμιού"

  Ο τρόπος με τον οποιο, η Σοβιετική Ένωση εγκατέστησε κομμουνιστική κυβέρνηση στην Ουγγαρία είναι χαρακτηριστικός και γνωστός στην διεθνή πολιτική σαν «μέθοδος του σαλαμιού» (szalámitaktika στα ουγγρικά). Αυτή η μέθοδος είναι πραγματικά σημαντική για έρευνα της τακτικής και των μεθόδων, που χρησιμοποιουν οι κομμουνιστές για την άνοδό τους στην εξουσία.

  http://redskywarning.blogspot.gr/2013/08/blog-post_17.html  ΚΡΥΠΤΟ ΦΑΣΙΣΜΟΣ
  η
  ΚΡΥΠΤΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ;

  Τα σύκα σύκα και η σκάφη σκάφη
  η
  ΤΑ σύκα σύκα και η σκάρφη σκάρφη

  Ποίο από τα δύο πιστεύεται πως είναι το σωστό;

  Η πλειονότητα των Ελλήνων ποιο από τα δύο λέει πως είναι το σωστό;
  Εάν η πλειονότητα ψηφίζει ως σωστή την λάθος πρόταση , δεν ευθύνονται όσοι την αναπαραγάγουν λανθασμένα;
  Εάν το κάνουν συνειδητά (“οι αναπαραγωγείς”) που αποσκοπούν;
  Εάν το κάνουν συνειδητά (“οι αναπαραγωγείς”) γιατί φταίει η πλειονότητα και όχι “οι αναπαρωγείς”;
  Εάν ο καθείς ερμηνεύει ως σκάφη την σκάρφη δεν θα καταλήξουμε σε …βαβελ;

  Ακόμα και εάν πολλοί νέοι Έλληνες γνωρίζουν τι σημαίνει σκάφη , πόσοι μεγάλοι γνωρίζουν τι σημαίνει σκάρφη;

  Ακόμα και εάν κάποιος δεν γνωρίζει το νόημα της παροιμίας , εάν γνώριζε την ετυμολογία των λέξεων σκάφη και σκάρφη θα καταλάβαινε το νόημα της παραπάνω φράσης, ναι η όχι;

  Η ερώτηση είναι και πάλι εντελώς καλοπροαίρετη. Εάν θέλετε απαντάτε επί της ουσίας , άνευ προσωπικών χαρακτηρισμών που οδηγούν σε ανούσιες αψιμαχίες.
  “Ένας” (1)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. “Και το σύστημα φέρνει εξάρες, επειδή η ανθρωπομάζα δεν το αντέχει να διαφοροποιηθεί από την υπόλοιπη ανθρωπομάζα. Φοβάται μήπως τυχόν απομονωθεί, μήπως δεν πάρει την επιδοκιμασία των άλλων, μήπως θεωρηθεί καθυστερημένη ή “θεούσα”.”


  Ακριβώς έτσι είναι !
  Εάν δεν σπάσει αυτός ο φόβος που έχουν καλλιεργήσει σε όλους μας , ο φόβος του να μην μας χαρακτηρίσουν φασίστα , ναζιστή , εχθρό του λαού (ποίου λαού;) , όσοι με πάθος ΜΙΣΟΥΝ τους Έλληνες και τον Ελληνοχριστιανικό πολιτισμό μας , θα αναγκαζόμαστε συνεχώς να αμυνόμαστε.
  Αυτό κάνουμε τουλάχιστον εδώ και σαράντα χρόνια* και μην απορείτε καθόλου που “τρώμε δεκάρες” από τον προελαύνοντα “ παιδικό μας φίλο ” και εμείς ακόμα παίζουμε άμυνα μην τυχόν και χάσουμε …στις καθυστερήσεις !
  *(ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΟΛΕΞΙΑ μετά τον Β.Π.Π., όσο εάν ακούγεται KAI αυτό παράξενο στην πλειονότητα των Ελλήνων ,όπως εξάλλου και η σκάρφη).
  Και μην νομίζετε πως θα σας φοβηθούν η λυπηθούν , όταν θα έρθει η πολυπόθητη και προωθούμενη δικτατορία του προλεταριάτου επειδή θα τους ονομάζετε φασίστες. Φασίστα ονόμαζε ο Τρότσκι τον Στάλιν , φασίστα και ο Στάλιν τον Τρότσκι! Φαντάζομαι να το γνωρίζετε…

  Εάν θέλετε κάντε ένα πείραμα. Δημοσιεύστε το ίδιο άρθρο με τους δυο διαφορετικούς τίτλους, έστω και ως σχόλιο σε αριστερούς “δημοκρατικούς” ιστοτόπους, τότε θα καταλάβεται πολλά! Εάν φυσικά θέλετε …
  Τέλος γατί πιστεύεται πως οι Έλληνες δεν αντιδρούν;
  Δοκιμάστε να δώσετε μια απάντηση πέρα από τα συνηθισμένα περί ραγιάδων βολεμένων ανθελλήνων κλπ. κλπ.
  Γιατί δεν αντιδρούσε ο δύστυχος λαός στις πρώην κομμουνιστικές …δημοκρατίες;
  Γιατί δεν αντιδρούσε ο δύστυχος λαός στον “παράδεισο” της Κούβας του Φιντελ ;
  Διαβιούσε πιο δημοκρατικά , είχε περισσότερη ελευθερία και υλικά αγαθά από ότι επί Παπαδόπουλου , όπου “οι Ελληνες οικοδόμοι” ξήλωναν τα πεζοδρόμια της Αθήνας …διεκδικώντας ψωμί παιδεία ελευθερία , στην ουσία ανατροπή της Ελληνοχριστιανικής (περισσότερο τουλάχιστον από ότι είναι τώρα , η μήπως όχι;;) κυβέρνησης.
  (Να γράφουμε αλήθειες είπαμε! Διαφορετικά , τι έχουν τα έρμα και ψοφάνε… ανθρωπομάζα , μαζάνθρωποι , ραγιάδες , ανθέλληνες σανοφάγοι κλπ.κλπ…)

  Γιατί την δεκαετία του 80 και του 90 , κατέβαζαν οι ταξικοί αγωνιστές μαρξιστές τους διακόπτες της Δ.Ε.Η. για να κερδίσουν επίδομα πλυσίματος χεριών ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΤΟ ΕΔΙΝΑΝ ;

  “Ενας”(2)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Έχω πασχίσει ήδη από το προηγούμενο άρθρο: Το αποτρόπαιο πρόσωπο του φασισμού όπως το είδα στην gay-"pride", να σε κάνω να κατανοήσεις ότι φασισμός δεν είναι μόνον ένας, αυτός που εσύ κατανοείς και, όπως φαίνεται από αυτά που γράφεις,τον τιμάς και τον αγαπάς!
   Zεις ακόμα, (δεν το λέω για να σε κατακρίνω, αλλά για να βγεις από αυτόν) στον κόσμο του μαύρου-άσπρου. Μαύρος και φριχτός ο κομμουνισμός, άσπρος και άκακος ο φασισμός. Αλλά τα πράγματα δεν είναι πλέον έτσι. Ο κόσμος έχει γίνει πολύ πιο περίπλοκος για να κατανοηθεί και αντιμετωπιστεί με το σχήμα: μαύρο-άσπρο. Βλέπεις σήμερα κανένα γνήσιο κομμουνισμό στον πλανήτη γη; Κι' από την άλλη ο φασισμός είναι ντυμένος με το ένδυμα της δημοκρατίας και τα μειράκια που παριστάνουν τους αντιφασίστες είναι στην πραγματικότητα οι μεγαλύτεροι φασίστες.
   Τώρα σε μπέρδεψα για τα καλά, αλλά σε παρακαλώ ειλικρινά, προχώρα λίγο προς την εποχή που τώρα ζούμε και μην αρχίσεις τα κατεβατά, αν πάλι δεν με κατάλαβες. Κ.Χ.

   Διαγραφή
 7. Περιγράφοντας αυτά που ζούμε , το πέρασμα από την νεωτερική στην μετανεωτερική εποχή , δεν θα αποφύγουμε αυτά που μας ετοιμάζουν.

  Διαβάστε τις ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ που γράφει ένας αριστερός που ξέρει τι σημαίνει αριστερά.
  Στόχος της αριστεράς ηταν και είναι η προετοιμασία του εδάφους για την έλευση του αντιχρίστου. Οποιος ακόμα δεν εχει κατανοήσει ποίος είναι ο βαθύτερος ρόλος της ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ θα ξυπνήσει απότομα…
  Το δυστύχημα είναι πως παίρνουν στο λαιμό τους και πολλούς άλλους ευκολόπιστους ...
  Μόνο να μην ισχυριστεί κανείς , πως δεν ήξερε όπως ισχυρίζονται σήμερα οι κοψοχέρηδες συριζαίοι που ψήφισαν τους κομμουνιστές του συριζα για να διώξουν…. την δεξιά! Η ικανότητα πρόβλεψης είναι αυτή που μας σώζει όλα τα άλλα είναι για να περνά η ώρα!

  2100 Μ.Χ.
  Γράφει ο Ιωάννης Αυξεντίου
  Δίας και Ευρώπη
  Όσοι από εμάς είναι κάποιας ηλικίας, αντιλήφθηκαν και με έντονο τρόπο το πέρασμα από τη νεωτερική στη μετανεωτερική εποχή. Βλέπουμε, ακούμε και βιώνουμε πράγματα και καταστάσεις που στην εποχή της νεότητάς μας θα φαίνονταν αδιανόητα, σχεδόν τρελά. Ας φέρουμε μερικά παραδείγματα: εάν κάποιος, τη δεκατία του 1970, έλεγε ότι σε λίγα χρόνια, δύο άνδρες (ή δύο γυναίκες) όχι μόνο θα μπορούν να παντρεύονται μεταξύ τους αλλά και να υιοθετούν παιδιά· εάν έλεγε στους συγχωριανούς του ότι κάτοικοι της Κίνας σε λίγο καιρό θα έχουν ανοίξει μαγαζί στην πλατεία του χωριού· πως στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου την ελληνική σημαία θα την κρατάει μια μουσουλμάνα ή αν ισχυριζόταν ότι γκέι αστυνομικοί θα παρελαύνουν στους δρόμους της Αθήνας, ο άνθρωπος αυτός ή θα γινόταν ο “τρελός του χωριού” ή θα τον πέρναγαν για χρήστη ισχυρότατων ψυχοτρόπων ουσιών…

  Με ποιο τρόπο λοιπόν, θα μπορούσαμε σήμερα να φανταστούμε πως θα είναι και πως θα εξελιχθεί η βαθειά μετανεωτερικότητα; Μόνο με ένα τρόπο, με το να γίνουμε οι “τρελοί του χωριού” και να αρχίσουμε να αφηγούμαστε τις εξωφρενικές φαντασίες μας.

  Σε αυτή λοιπόν την -όχι και τόσο μακρινή μελλοντικά- εποχή, η αρχαία παγανιστική μυθολογία θα αποκτήσει ρεαλιστικές εφαρμογές· θα θεσμοθετηθεί και θα γίνει “πολιτικά ορθή” η ζωοεραστία και, γιατί όχι, η σύναψη γάμου μεταξύ ανθρώπων και ζώων ή και μεταξύ ανθρώπων και αντικειμένων. Η Ευρώπη θα θυμηθεί, με…νοσταλγία, ότι κάποτε συνευρέθηκε με το Δία-Ταύρο, οπότε ο κάθε βαθειά μετανεωτερικός Ευρωπαίος θα αναφωνήσει: «Γιατί να μη νυμφευόμαστε με όλα τα πλάσματά της φύσης;». Από τον πανθεϊσμό των ανατρεπτικών-εξωτικών κινημάτων της δεκαετίας του ’60, θα βρεθούμε στον… παν-συνουσιασμό. Βέβαια, αυτό δεν θα γίνεται πλέον ανεπίσημα και με το φόβο της κοινωνικής κατακραυγής αλλά επίσημα, “με παπά και με κουμπάρο”· θα θεωρείται δε πολύ προοδευτικό και δημοκρατικό.

  Όμως, καλύτερη ικανότητα πρόβλεψης από τη δική μας έχει σίγουρα ένας οραματιστής αυτής της ερχόμενης εποχής, ο Jacques Attali, ο γνωστός μέντορας του σημερινού προέδρου της Γαλλίας. Στο βιβλίο του με τίτλο Dictionnaire du XXIe Siècle (ελ. Το λεξικό του 21ου αιώνα) γράφει: «Κάθε άνθρωπος θα γίνει ένα ον χωρίς πατέρα και μητέρα, χωρίς προγόνους, χωρίς ρίζες, θα είναι ο απόλυτος νομάδας. Ο καθένας θα έχει το δικαίωμα να σχηματίζει ταυτόχρονα περισσότερα ζευγάρια. Η πολυγαμία και η πολυανδρία θα γίνουν ο κανόνας. Θα γίνει επιτρεπτό να έχουν, μέσω μιας “κλωνοεικόνας” (δηλ. ολογράμματος) όλες εκείνες τις σεξουαλικές σχέσεις που απαγορεύονται στο ανθρώπινο ον…»

  http://theodotus.blogspot.gr/2017/06/2100.html

  Δεν προωθούνται τυχαία οι …ομάδες των αντίχριστων αριστερών και ΤΟΥ …”ΣΩΡΟΥ”…

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. “Βλέπεις σήμερα κανένα γνήσιο κομμουνισμό στον πλανήτη γη; Κι' από την άλλη ο φασισμός είναι ντυμένος με το ένδυμα της δημοκρατίας και τα μειράκια που παριστάνουν τους αντιφασίστες είναι στην πραγματικότητα οι μεγαλύτεροι φασίστες.”


  Για όλους τους Ελληνες , ακριβώς αυτό που ζούμε είναι ο κομμουνισμός.
  Με εξαίρεση όσους είναι ΚΟΜΟΥΝΙΣΤΕΣ και ΔΕΝ ΚΥΒΕΡΝΟΥΝ!!!

  Διεθνισμός ανθελληνισμός αντιχριστιανισμός φοροληστρικό σύστημα εξαιτίας του οποίου αφενός θα χάσουμε τις ατομικές μας ιδιοκτησίες και αφετέρου θα δουλεύουμε όλοι για το κράτος! Ήδη δουλεύουμε με φορολογίες τις τάξης του 80%. Γνωρίζουν άριστα πως οι πολίτες θα αντιδράσουν απέναντι στην ολοένα και αυξανόμενη τυραννική φοροληστρική λαίλαπα και για αυτόν και για λόγους ελευθερίας γενικότερα εννοείται, προωθούν το ηλεκτρονικό χρήμα. Οι κρυπτοκομμουνιστές του συνταγματικού τόξου αργά αλλά σταθερά
  και το ΓΝΗΣΙΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ,
  ΤΟ Κ.Κ.Ε. ολοφάνερα στο συνέδριο του μιλά για πλήρη κατάργηση των μετρητών και όλες οι συναλλαγές να πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά!

  Θέλεις ένα ακόμα στοιχείο γνήσιου κομμουνιστικού “προθάλαμου”;
  Ο στόχος του γνήσιου κομμουνισμού είναι από τον κάθε έναν σύμφωνα με τις δυνατότητες του στον κάθε έναν σύμφωνα με τις ανάγκες του η κάπως έτσι.
  Εσείς θα τα ξέρετε καλύτερα , τα περί γνησίου…
  Παραγνωρίζω πως είναι ότι πιο αστείο ως εφεύρεση για την πρόοδο μιας κοινωνίας , και ΠΑΜΕ στην ουσία.
  Σήμερα όλοι οι μετανάστες εξαιτίας των ιμπεριαλιστικών πολέμων δικαιούνται όλα αυτά που γνωρίζουμε στην χώρα μας αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη σύμφωνα με τις ανάγκες τους.


  Από ποίους; Από όλους εμάς ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΜΑΣ!

  . Λείπουν ορισμένα στοιχεία που θα τα φέρει το επόμενο στάδιο , του γνησίου κομμουνισμού , αυτό της δικτατορίας του προλεταριάτου.
  Όταν θα έρθουν αυτά τα στοιχειά και κατορθώσετε να τα… αντιληφθείτε , τότε που θα έχουμε και κοινοκτημοσύνη και καθόλου ελεύθερα επαγγέλματα , όλα όσα δεν θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν άνευ των ληστρικών φόρων που παίρνουν οι “φασίστες”* τότε μην ανησυχείτε θα τρώμε όλοι με χρυσά κουτάλια…όπως και στις πρωην κομουνιστικές “δημοκρατίες” . Τώρα είμαστε στο αρχικό στάδιο του κομμουνισμού …ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΦΤΑΣΕΙ ΑΚΟΜΑ ΣΤΟΝ ΓΝΗΣΙΟ!!!


  Το ότι το κράτος είναι οι τραπεζίτες στον γνήσιο παγκόσμιο κομμουνισμό αδυνατείτε έστω και να το φανατιστείτε. Ίσως διότι δεν γνωρίζετε ποιοι και γιατί χρηματοδότησαν τον κομμουνισμό. Αρνείστε ακόμα και να διαβάσετε χαρακτηρίζοντας ως κατεβατά ΤΙΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ των ισχυρισμών μου.
  Σε αντίθεση με εσάς που δεν έχετε καμία απόδειξη για αυτά που λέτε και αυτά που αποδίδετε στον φασισμό, παρά μόνο …ότι εσεις ΝΟΜΙΖΕΤΕ πως είναι ο φασισμός!
  Είναι επινοήσεις δικές σας και θα πρέπει να τις δεχτούμε άνευ καμιάς αντίδρασης.
  Το ίδιο θέλει και το παγκόσμιο σύστημα.
  Δεν θέλει διάλογο με αποδείξεις - τεκμηριωμένες απαντήσεις!
  Θέλει χαρακτηρισμούς που να εκτοξεύονται εκατέρωθεν για να ζουν και να βασιλεύουν οι αφεντάδες.

  "Ενας" 1

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Υ.Γ.
  Επιμένετε στους χαρακτηρισμούς στις ταμπέλες, ΤΟ ΊΔΙΟ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΙ ΣΤΑ “ΕΓΚΥΡΑ” ΜΜΕ σε όποιον έχει αντίθετη με αυτούς άποψη!
  Φασίστα τον ανεβάζουν φασίστα τον κατεβάζουν λες και βρήκαν το φάρμακο για πάσα νόσο και πάσα @@@@ που ξεστομίζουν νυχθημερόν για να αποστομώσουν όσους δεν μπορούν να αντικρούσουν ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ!

  Για εσάς βεβαίως και για αυτούς ο κάθε ένας που
  δεν είναι κομμουνιστής,
  είναι φασίστας! ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΕ ΚΑΛΟ ΔΡΟΜΟ…ΑΥΤΟ ΘΕΛΟΥΝ!

  Πείτε το ότι είστε κομμουνίστρια, γατί ντρέπεστε για αυτό που αγαπάτε και προστατεύεται σφόδρα; Δεν θα σας επιπλήξει κανείς. Κανείς δεν θα σας κατηγορήσει για τίποτα σε μια …”ΦΑΣΙΣΤΙΚΗ” κοινωνία! Απεναντίας όποιον στοχοποιήσουν για φασίστα αναλαμβάνουν δράση οι κομμουνιστές εντός και εκτός β(ο)λης να τον συνετίσουν! Τελικά φαίνεται πως οι φασίστες υπερασπίζονται τους ασπόνδους εχθρούς τους τους κομμουνιστές. Βγαίνει άλλο συμπέρασμα από όλα αυτά που γράφεται;

  Κυβερνούν οι σύντροφοι σας θα έπρεπε να χαίρεστε.

  Εάν κατόπιν εορτής ανακαλύπτεται πως είναι “φασίστες” αυτό δεν …αφορά τον φασισμό αλλά την φύση του κομουνισμού …έως που να γίνει γνήσιος!!!

  • Παρεμπιπτόντως αυτός ο κακός φασισμός που έχετε υπόψη σας …
  • ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Ο ΓΝΗΣΙΟΣ …

  “Ενας” 2

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Από άσχετο θέμα αλλα από ότι φαίνεται δεν είμαστε οι μόνοι…


  Ο "ένοπλος κομμουνισμός", είναι αυτό που περιγράφει η λέξη "παιδί" μου. Από εκεί και μετά προτιμώ και ζητώ να χρησιμοποιήται η Ελληνική γλώσσα σε όλον τον πλούτο των λέξεών της και νοημάτων της.
  Ο "φασισμός" από το fascio κι ο "κομμουνισμός" από το commune δεν είναι Ελληνικές λέξεις αλλά έχουν περάσει στην ζωή μας και χαρακτηρίζουν ή κάθε μία έναν συγκεκριμένο πολιτικό χώρο.

  Τους κατηγορείς λοιπόν ως τρομοκράτες, εφόσον είναι, αναφέροντας τον πολιτικό τους χώρο.

  Δεν είναι όλοι όσοι αφαιρούν ζωές πολιτών "φασίστες" διότι έτσι κι ο ιός της Γρίπης θα αποκαλείτο φασιστικός.

  Μπορεί ορισμένοι να αρέσκονται στην δημιουργία συνειρμών χρησιμοποιώντας ως passe-partout την λέξη φασισμός, παρόλα αυτά ο κομμουνισμός υπάρχει και είναι το ίδιο αν όχι περισσότερο δολοφονικός. Τα άκρα υπάρχουν κι ονοματίζονται.

  Ο Συνταγματάρχης Γ. Πούλος ήταν φασίστας δολοφόνος κι ο Νίκος Μπελογιάννης ήταν κομμουνιστής δολοφόνος. Είναι προφανής η διαφορά πιστεύω, σ' αυτό το παράδειγμα.
  Εν κατακλείδι λοιπόν, δεν έχω πρόβλημα να αποκαλεστεί ο "δολοφόνος" ως τέτοιος, το ζητούμενο είναι να αποκαλύπτεται κι η Ιδεολογία του. Κομμουνιστική ή άλλη!

  http://www.antinews.gr/action.read/antitheseis/katigoroun-ti-nd-autoi-pou-eksethrepsan-to-augo-tou-fidiou/10.116811


  “Ενας” 3

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τείνω να πιστέψω ότι υπάρχει και τρολάρισμα πρόκλησης σύγχυσης. Πού θα πάει, θα το υπερβούμε και αυτό, αφού μελετήσουμε πώς είναι δομημένο. Ευχαριστούμε για την ευκαιρία που μας δίνετε.

   Διαγραφή
 11. Κυρία Χατζηθεωδόρου Αικατερίνη , υπέρμαχος του ΥΓΙΟΥΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΥ και Ελληνίδα και Χριστιανή ορθόδοξη;
  Συμβαδίζουν όλα αυτά ;
  Σήμερα δεν υπάρχει λέτε υγιής κομμουνισμός. Σωστά ! Δεν πρέπει να δούμε ΚΑΙ ποίος είναι αυτός ο υγιής κομμουνισμός τον οποίο θαυμάζετε και υπερασπίζεστε; Μήπως υπήρχε για εσάς κάπου κάποτε;

  Για να φτάσουμε στο στάδιο που απλώς περιγράφεται, τι προηγήθηκε και από πότε ξεκίνησε αυτή η πλύση εγκεφάλου;
  Γιατί δεν αναφέρεστε στην σχολή που ανέλαβε αυτό το έργο και πότε ξεκίνησε την δράση της;
  Είναι η δεν είναι η ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΗ σχολή της Φρανκφούρτης ,
  Με έδρα τις καπιταλιστικές χώρες και δη την Γερμανία και την Αμερική όπου ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΑΓΑΛΜΑ ΤΟΥ ΛΕΝΙΝ έξωθεν αυτής; Τιμούν οι καπιταλιστές τον Λένιν; Παράξενα πράγματα δεν είναι;


  Μην βλέπετε παντού γύρω σας εχθρούς του λαού , φασίστες. ΤΟ ΜΙΣΟΣ ΒΛΑΠΤΕΙ πρώτα από όλους εσάς έπειτα τον κόσμο όλον! Μην προτρέπετε μόνον εμάς να το κάνουμε. Κάντε και εσείς.
  …δες το όλον!
  Η διαφωνία μας δεν είναι προσωπική. Μάλλον το έχετε παρεξηγήσει. Ούτε ομάδες ούτε οργανωμένα …ούτε συνωμοσίες. Απλή αντιπαράθεση απόψεων. Ο δικός μου σκοπός είναι μεταξύ των άλλων και

  "(Απόδοτε ουν) τα Καίσαρος Καίσαρι και τα του Θεού τω Θεώ." Λόγοι του Ιησού προς τους Φαρισαίους

  Και αυτό όχι για κανέναν άλλον λόγο, αλλά γιατί πιστεύω πως φτάσαμε στον πάτο και δυστυχώς στα πρόθυρα ενός νέου διχασμού.
  Ο οποίος διατηρείται έντεχνα από το σύστημα.

  Εκατό χρόνια ακούμε για κομμουνιστές και κομμουνισμό στην Ελλάδα και εάν ρωτήσεις όσους – μη μυημένους – να σου πουν , τι είναι και που αποσκοπεί αυτός ο ΥΓΙΗΣ κομμουνισμός , δεν θα ξέρουν τίποτε άλλο πέρα από το ότι …αγωνίζεται για τα δίκια του εργάτη …

  Γιατί ΔΕΝ έχει προκαλέσει ΠΟΤΕ η “δεξιά” Ν.Δ. έναν διάλογο για το τι είναι και που αποσκοπεί ο ΥΓΙΗΣ ΚΟΜΟΥΝΙΣΜΟΣ ;
  Γιατί συνεχώς αμύνεται και δεν επιτίθεται ιδεολογικά , εφόσον είναι ηλίου φαεινότερο πως εάν μάθαιναν οι Έλληνες Χριστιανοί που αποσκοπεί η αριστερά ΠΟΤΕ δεν θα συμπορεύονταν μαζί της και θα κυβερνούσαν αιώνια!
  Δεν το θέλουν; Τόσο καλοί είναι αυτή η Ν.Δ., που θέλει να μοιράζεται την εξουσία με τους αντιπάλους της;

  Όποιος περιγράφει τους στόχους του ΥΓΙΟΥΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΥ με σκοπό την αφύπνιση των Ελλήνων είναι φασίστας για εσάς; Δεν πρέπει να μάθει ο Έλληνας που αποσκοπεί ο ΥΓΙΗΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ και εάν συμφωνεί μαζί του έχει καλώς!
  Εάν όχι τι;
  Να συμφωνήσει δια της βίας , με την δικτατορία του προλεταριάτου την οποία επικαλούνται ΧΩΡΙΣ να ενημερώνουν τον Ελληνικό λαό για τον τελικό ΥΓΙΗ στόχο του κομμουνισμού;
  Αυτό θέλετε να μην μάθει ο Έλληνας τι είναι ο ΥΓΙΗΣ ΚΟΜΟΥΝΙΣΜΟΣ ;
  Όταν θα τον μαθαίνει χωρίς δυνατότητα επιστροφής θα είναι καλλίτερα για εσάς;

  Ας ΔΟΥΜΕ ΤΟ ΟΛΟΝ και ας αποφασίσει ο κάθε ένας που μας διαβάζει εάν αυτά τα θέματα πρέπει να τα αναλύουμε η να τα κρύβουμε κάτω από το χαλί. Έτσι που να συμμετέχουν π.χ. αγρότες σε κινητοποιήσεις του Κ.Κ.Ε. , Απεργίες ΑΓΡΟΤΩΝ …ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΞΕΡΟΥΝ ΟΤΙ ΣΚΑΒΟΥΜΕ ΤΟΝ ΛΑΚΟ ΤΟΥΣ!!!
  “Ένας” (1)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Μαρξισμός ονομάζεται το ενιαίο σύστημα των φιλοσοφικών, οικονομικών και κοινωνικών ιδεών που θεμελιώνεται στα έργα του Καρλ Μαρξ και του Φρίντριχ Ένγκελς. Η πολιτική θεωρία και πρακτική που απορρέει από τα έργα αυτά στηρίζει μία σοσιαλιστική αντίληψη για την κοινωνία

  και αποσκοπεί στον κομμουνισμό.

  Παρακάτω περιγράφεται επιγραμματικά ο
  ΓΝΗΣΙΟΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ (μήπως έχετε κάτι άλλο υπόψη σας;) προς τον οποίο παλεύει με κάθε μέσο – αυτό ΔΕΝ θα έπρεπε να το προσπερνάτε– να φτάσει ο σοσιαλισμός!

  ΓΝΗΣΙΟΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ!!!
  Το 1874 με τον Ένγκελς μετέβησαν στο Λονδίνο και στην μητρόπολη του καπιταλισμού και ο Μάρξ έγραψε το Κομμουνιστικό Μανιφέστο.

  Ο Μαρξισμός:
  -Καταστροφή του αστικού κράτους και των προνομιούχων τάξεων μέσω της λαϊκής βίας.
  -Κατάργηση ατομικής ιδιοκτησίας γιατί παράγει την εκμετάλευση ανθρώπου από άνθρωπο και αντικατάστασή της με την κοινοκτημοσύνη
  -Να καταργήσει την μισθωτή εργασία η οποία είναι σκλαβιά.
  -Κατάργηση της οικογενείας σαν θεσμό του αστικού κράτους και επικράτηση της ελευθέρας συμβιώσεως των δύο φύλων.
  -Κατάργηση της εννοίας του έθνους.
  -Κατάργηση της θρησκείας η οποία χρησιμοποιείται σαν το όπιο των λαών.
  Δημιουργία Μαρξισμοῦ καὶ σύνδεσίς του μὲ τὸν καπιταλισμὸ
  5 Μαρτίου 2017
  0
  ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ-ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ. ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ;
  (ZOO) 02-08-10
  Η δημιουργία του Μαρξισμού και οι συνδετικοί του κρίκοι με το κεφάλαιο.
  http://filonoi.gr/2017/03/05/dhmioyrgia-marksismoy-kai-syndesis-toy-me-ton-kapitalismo/

  Όλο και όλο 5 σελίδες κείμενο. Αξίζει τον κόπο να το διαβάσει ο οποιοσδήποτε που υποστηρίζει η έστω εντοπίζει κάποια θετικά στον κομμουνισμό που μάχεται …ενάντια στο κεφάλαιο και τους τραπεζίτες. Ίσως να εκπλαγεί!

  “Ενας” (2)


  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Η ΥΓΙΗΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ κοινωνία στο τελικό της ΣΤΑΔΙΟ!

  ΑΝΕΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
  ΑΘΕΗ και
  ΑΕΘΝΗ
  ΑΝΕΥ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

  (Η λαϊκή βία ανήκει στο παρελθόν , αντικαταστάθηκε με την μαρξιστική σχολή Φρανκφούρτης αυτά δηλαδή που εν ολίγοις περιγράφεται και ζούμε. Τσόρτσιλ Στάλιν είχαν συμφωνήσει για αυτήν την ειρηνική μετάβαση στον κομμουνισμό!!!)

  Προς όλα αυτά τα παραπάνω δεν βαδίζει και η νέα παγκόσμια τάξη , αργά αλλά σταθερά και ύπουλα όπως γράφετε και στο άρθρο σας και επιθυμείται δι’ αυτού (του άρθρου) να μας αφυπνίσετε ούτως ώστε να αποτρέψουμε την καταστροφή μας; Τους θεωρείται ΝΑΙ η ΟΧΙ καταστροφή αυτούς τους στόχους του ΥΓΙΟΥΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΥ;

  Ο Υγιής κομμουνισμός δεν είναι το πρότυπο σας και εσάς και αρκετών άλλων που μάχεται …ενάντια στον ΦΑΣΙΣΜΟ της νέας τάξης;  Εχθρός σας είμαι εγώ – ο για εσάς φασίστας – που είμαι ΕΝΑΝΤΙΑ σε όλα αυτά;

  Φασίστας λοιπόν όποιος μάχεται να διατηρήσει την οικογένεια του το έθνος του ,την θρησκεία του , την ατομική ιδιοκτησία του, τα ήθη έθιμα του τις αξίες του την και ελευθερία του;
  Φασίστας όποιος μάχεται κατά της αχρήματης κοινωνίας που θα μας σκλαβώσει oόλους μας ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ;
  Φασίστας όποιος μάχεται για όλα αυτά που εν συντομία σας περιέγραψα;

  Κλείνοντας,
  Οι στόχοι του ΥΓΙΟΥΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΥ δεν είναι ΙΔΙΟΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΤΑΞΗΣ;

  Ειλικρινά απαντήστε , στον βαθμό που επιθυμείται να αποτελέσετε μέρος της λύσης για την έξοδο ημών των Ελλήνων από τα δεινά μας.
  Λογικό δεν είναι το ερώτημα μου , το οποίο θα έπρεπε να είναι το ΠΡΩΤΟ που θα έπρεπε να ρωτούν όλοι οι Έλληνες πριν συστρατευθούν σε “κάποιο κόμμα” η συμμετέχουν σε κάποια ομάδα με πολιτικό περιεχόμενο και στόχο την απελευθέρωση της Ελληνοχριστιανικής Ελλάδος μας ;
  Δεν πρέπει να γνωρίζω το ιδεολογικό του υπόβαθρο, σύμφωνα με τα γενικώς αποδεκτά για τις ιδεολογίες η τουλάχιστον να του ζητώ να μου τα ξεκαθαρίζει εφόσον έκανε την εμφάνιση της …η νέα ομιλία της εποχής της Ωκεανίας του Οργουελ ;
  Εφόσον δυστυχώς δεν θέλουμε αυτην τη θεϊκή γλώσσα να συνεχίσουμε να την χρησιμοποιούμε όπως μας την παρέδωσαν με κύριο και μοναδικό σε σχέση με όλες τις άλλες γλώσσες χαρακτηριστικό στοιχείο αυτής,
  Το …σημαίνον και το σημαινόμενο …
  (Αρχη σοφίας η των ονομάτων επίσκεψης …)

  Δεν πρέπει να ξέρω τον σκοπό , ΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΣΤΟΧΟ κάποιου για να συμπορευθώ μαζί του;

  “Ενας” (3)
  Ευχής έργον θα ηταν να απαντούσατε σε αυτά που ρωτώ .
  Δύσκολο!
  Καταονοητόν!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Θα σας παρακαλούσα να είστε κόσμιοι στους χαρακτηρισμούς σας, επειδή είναι δυνατόν επισκέπτες του ιστολογίου να είναι και ανήλικοι.
Τα σχόλια στα blogs υπάρχουν για να συνεισφέρουν οι αναγνώστες στο διάλογο. Η ευθύνη των σχολίων (αστική και ποινική) βαρύνει τους σχολιαστές.
Τα σχόλια θα εγκρίνονται μόνο όταν είναι σχετικά με το θέμα, δεν αναφέρουν προσωπικούς, προσβλητικούς χαρακτηρισμούς, καθώς επίσης και τα σχόλια που δεν περιέχουν συνδέσμους.
Επίσης, όταν μας αποστέλλονται κείμενα (μέσω σχολίων ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), παρακαλείσθε να αναγράφετε τυχούσα πηγή τους σε περίπτωση που δεν είναι δικά σας. Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας...Ελληνοτουρκικα

[Ελληνοτουρκικά][bleft]

ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ

[Γεωπολιτική][grids]

διαφορα

[διάφορα][bsummary]

ΜΥΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

[μυστικές υπηρεσίες][bleft]