Απoψεις

[Απόψεις][bleft]

Ελλαδα

[Ελλάδα][threecolumns]

Ευρωπη

[Ευρώπη][bsummary]

Κοσμος

[Κόσμος][grids]

Το τυρί και η φάκα

Το πολίτευμα δεν καταρρέει, αλλά αλλάζει επιτηδευμένα σε κάτι πρωτόγνωρο, χειρότερο και από χούντα...

Θα ασχοληθούμε τώρα με την σύγχρονη πολιτική σκηνή και με μια έννοια η οποία φοριέται πολύ στις  ημέρες μας. Μια έννοια και μια κατάσταση η οποία φαντάζει αθώα, είναι εύηχη, χρησιμοποιείται κατά κόρον, ασύστολα, είναι άκρως διαστρεβλωμένη, εκτρωματική και τελείως  ξένη προς την βάση της Δημοκρατίας. Όχι της Δημοκρατίας του σημερινού κοινοβουλίου. Αυτήν την κατάσταση, ο Θεός να την κάνει Δημοκρατία καθώς είναι ξένη προς την Δημοκρατία των προγόνων μας, αυτής της αληθινής Δημοκρατίας, αυτής που δημιουργεί το σωστό περιβάλλον μέσα στο οποίο ζούνε οι πολίτες της, το περιβάλλον αυτό που μοιάζει με το αίμα μέσα στο οποίο ζει το κύτταρο, το περιβάλλον που η σχέση κυττάρου και αίματος είναι άρρηκτη και αλληλένδετη.

Στην σημερινή Δημοκρατία σας κύριοι που κυβερνάτε, ομοιάζετε με κροκόδειλους. Ναι κύριοι, έτσι θα σας έλεγαν σήμερα οι πρόγονοί μας, καθώς από αυτούς πηγάζει η ρήση. Θα υπερθεμάτιζαν ότι ακολουθείτε αυτήν την τακτική του κροκόδειλου. Ο κροκόδειλος για να παρασύρει το θύμα του βγάζει παράξενους ήχους, που μοιάζουν με το κλάμα παιδιού και καθώς το κάνει, τρέχουν από τα μάτια του χοντρά δάκρυα. Εάν το θύμα ξεγελαστεί, το κατασπαράζουν. Ο Φερεκύδης από την Σύρο (6ος αιώνας Π.Χ) είχε αναφέρει ότι "Εάν η γη ήθελε να συλλάβει εκ των δακρύων της γυναικός, εκάστη ρανίς των θα εγέννα κροκόδειλο".

Τα δάκρυα σας, καθώς και τα δάκρυα αυτού του μηχανισμού που υποστηρίζει την καταλήστευση της χώρας μας, είναι οι οιμωγές και οι αναστεναγμοί για την κατάστασή μας και για την πορεία της χώρας, αλλά και του Ελληνικού Έθνους. Ώ τι ευγενικές ψυχές. Θα παρουσιάσω εδώ μία από τις τακτικές που ακολουθείται και θα την συνδέσω με κάποιο κείμενο που υπάρχει από πολύ παλιά. Ας αποδείξει κάποιος ότι δεν υπάρχει σχέση.

Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου.
Ο νομοθέτης, έθεσε μια βαλβίδα ασφαλείας του συστήματος, και προνόησε για την καθιέρωση αυτής της νομοθετικής παραμέτρου (που έγινε τερτίπι στα χέρια σας) όταν και σε περίπτωση που υπάρξει η πολύ σπάνια περίπτωση ανωτέρας βίας και κινδύνου του πολιτεύματος ή εν γένει της χώρας κλπ, ούτος ώστε να μπορεί η πολιτική σκηνή να ελιχθεί και να αποφύγει τον κίνδυνο, θεσμοθετώντας άμεσα και ακαριαία. Δηλαδή ίσως και μία φορά στον αιώνα και αν.

Ελλάδα 2013. Ένας πολιτικός συφερτός, ένα σύννεφο διαφθοράς και ομίχλης αρπακτικών έχει εγκαταστήσει έναν μηχανισμό και κάνοντας κατάχρηση αυτής της πολιτικής και δικονομικής λύσης, θεσμοθετεί και επιβάλει νομοθεσίες, αλλαγές στην ζωή των Ελλήνων, πώληση Ελληνικής Γής και αγαθών, με την ευκολία που κάποιος ανάβει ένα τσιγάρο και για να ξορκίσουν αυτά τα εγκλήματα, κλαίνε όπως οι κροκόδειλοι.

Πάμε τώρα να τραβήξουμε την κουρτίνα
Όποιος πιστεύει ότι η προσθήκη και η εν γένει τοποθέτηση αυτής της πρόβλεψης (η δημιουργία δηλαδή των πράξεων νομοθετικού περιεχομένου) είναι τόσο αθώα όπως δείχνει, απλά πλανάται.
Όποιος επίσης πιστεύει ότι οι πολιτικοί μας ταγοί που το υιοθετούν, το εφαρμόζουν και με μανία το υπερασπίζονται, απλά είναι ανεγκέφαλοι, απλά πλανώνται.
Αλλά για να το κατανοήσουμε αυτό, ας δούμε το παρακάτω:
"Εκ του Προέδρου θα εξαρτάται ο διορισμός των Προέδρων και αντιπροέδρων της Βουλής και της Γερουσίας. Αντί των διαρκών κοινοβουλευτικών συνεδριάσεων, θα περιορίσωμεν τας συνεδρίας των Κοινοβουλίων εις τινας μήνας. Προς τούτοις δε, ο Πρόεδρος, ως αρχηγός της εκτελεστικής εξουσίας, θα έχη το δικαίωμα να συγκαλή ή να διαλύη το Κοινοβούλιον, και, εν περιπτώσει διαλύσεως, να αναβάλη τον χρόνον νέας συγκλήσεως. Αλλ’ ίνα αι συνέπειαι όλων αυτών των πράξεων, πραγματικώς παρανόμων, μη επιπέσωσιν επί της παρ’ ημών δοθείσης εις τον Πρόεδρον ευθύνης, πράγμα όπερ θα παρέβλαπτε τα σχέδια μας, θα υποβάλωμεν εις τους Υπουργούς και εις τους περί τον Πρόεδρον την ιδέαν να προβαίνωσιν εις ταύτα παρά τας διαθέσεις του δια των ίδιων αυτών μέσων· τοιουτοτρόπως θα είναι αυτοί υπεύθυνοι αντ’ αυτού… Συμβουλεύομεν να εμπιστευώμεθα αυτόν τον ρόλον προ πάντων εις την Γερουσίαν, εις το Συμβούλιον της Επικρατείας, εις το Υπουργικόν Συμβούλιον μάλλον παρά εις εν άτομον.
Ο Πρόεδρος θα ερμηνεύη εκάστοτε κατά τας υποδείξεις και επιθυμίας μας τους υφισταμένους νόμους, θα τους επικυρώνη, όταν ημείς θα του υποδεικνύωμεν την τοιαύτην ανάγκην· θα έχη το δικαίωμα να προτείνη προσωρινούς νόμους (Νομοθετικά Διατάγματα) και ακόμη μεταβολήν του πολιτεύματος, υπό το πρόσχημα του υπέρτατου καλού του Κράτους.
Τα μέτρα ταύτα θα μας δώσωσι το μέσον να καταστρέψωμεν ολίγον κατ’ ολίγον, βήμα προς βήμα, παν ό,τι κατ’ αρχάς, κατά την υφ’ ημών ανάληψιν της εξουσίας, θα έχωμεν αναγκασθή να εισαγάγωμεν εις τα πολιτεύματα των Κρατών θα μεταβώμεν τοιουτοτρόπως ανεπαισθήτως εις την κατάργησιν πάσης συνταγματικότητας, όταν θα έχη έλθει ο χρόνος να συγκεντρώσωμεν όλας τας Κυβερνήσεις υπό την Μοναρχίαν μας"
Η κουρτίνα φεύγει
Αντώνη, Βαγγέλη, Γιάννη, Γιώργο, Κάρολε, τι είναι αυτά τα απαίσια που μόλις διαβάσαμε;
Μήπως τα έγραψε κάποιος νοσηρός εγκέφαλος εν έτη 2013 για να χτυπήσει το θεσπέσιο έργο σας, να σαμποτάρει την πατριωτική σας δράση, να συνομωσιολογήσει ενάντια στους φίλους και εταίρους σας;

Ή μήπως γραβατωμένα αφεντικά της χώρας μας, εσείς απλά ακολουθείται αυτά που σας υποδεικνύουν από τα παρασκήνια;

Αυτά που μόλις διαβάσαμε, είναι η οδηγία που δίνετε στου απανταχού πράκτορες – στο δέκατο πρωτόκολλο των Σοφών της Σιών (σσΟ: Το οποίο αποτελεί έργο των γερμανικών μυστικών υπηρεσιών για να ψάχνουν οι Ρώσοι τον Εβραίο ενώ τους έσφαζαν οι Γερμανοί) – και όχί δεν είμαι συνωμοσιολόγος. Πώς είναι δυνατόν να είναι τυχαίο το γεγονός ότι ακολουθείται πιστά τις οδηγίες που εδόθησαν πριν από 130 χρόνια;

Και  να είμαστε ξεκάθαροι, δεν έχουμε τίποτα με κανέναν. Απλά εδώ  έχουμε πόλεμο. Έχουμε έναν ξενόφερτο μηχανισμό που έχει μπλοκάρει εν κρυπτώ κάθε γρανάζι του μηχανισμού της πατρίδας μας και δουλεύει ενάντια στο συμφέρον μας. Και δυστυχώς έχει μερικούς Έλληνες να του κάνουν διευκολύνσεις.

Και γιατί το κάνουν αυτό; Μα μας το λένε οι ίδιοι: "Όταν θα έχη έλθει ο χρόνος να συγκεντρώσωμεν όλας τας Κυβερνήσεις υπό την Μοναρχίαν μας".

Έλληνα ξύπνα, σου πέταξαν μπροστά στα μάτια μερικούς κομπάρσους τους οποίους θα κάψουν στον κατάλληλο χρόνο μόνο και μόνο για να σε κάνουν να πιστεύεις ότι αποδόθηκε δικαιοσύνη και ότι όλα θα αλλάξουν, ενώ ετοιμάζουν με άλλα ανδρείκελα την δικτατορία. Την χειρότερη που έχει ποτέ γνωρίσει η ανθρωπότητα.

Κλείνοντας ελπίζω να μην κούρασα. Και ένα μήνυμα σε όλους του αναγνώστες που γνωρίζουν ή έχουν το μυαλό να το εξετάσουν και να οδηγηθούν σε ορθά συμπεράσματα τους ευχαριστώ. Σε όσους απλά σχολιάσουν με τον ιδιαίτερο τρόπο τους αρνητικά, απλά με αφήνουν αδιάφορο.

Το φωτομοντάζ είναι από το "Γρέκι"

Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου
-->
Post A Comment
 • Blogger Comment using Blogger
 • Facebook Comment using Facebook
 • Disqus Comment using Disqus

2 σχόλια :

 1. Οποίος σχολιάσει αρνητικά , θάναι ηλιθιος .
  Οπότε.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. AYTH EINAI H "ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ" ΣΤΗΝ ΕΒΡΟΠΑΙΚΗ "ΕΝΩΣΗ" ΤΩΝ ΜΑΥΡΩΝ ΒΑΡΩΝΩΝ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ
  LORD JACOB ROTHSCHILD
  https://en.wikipedia.org/wiki/Jacob_Rothschild,_4th_Baron_Rothschild
  BENJAMIN DE ROTHSCHILD
  https://en.wikipedia.org/wiki/Benjamin_de_Rothschild
  SIR EVELYN DE ROTHSCHILD .
  https://en.wikipedia.org/wiki/Evelyn_Robert_de_Rothschild

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Θα σας παρακαλούσα να είστε κόσμιοι στους χαρακτηρισμούς σας, επειδή είναι δυνατόν επισκέπτες του ιστολογίου να είναι και ανήλικοι.
Τα σχόλια στα blogs υπάρχουν για να συνεισφέρουν οι αναγνώστες στο διάλογο. Η ευθύνη των σχολίων (αστική και ποινική) βαρύνει τους σχολιαστές.
Τα σχόλια θα εγκρίνονται μόνο όταν είναι σχετικά με το θέμα, δεν αναφέρουν προσωπικούς, προσβλητικούς χαρακτηρισμούς, καθώς επίσης και τα σχόλια που δεν περιέχουν συνδέσμους.
Επίσης, όταν μας αποστέλλονται κείμενα (μέσω σχολίων ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), παρακαλείσθε να αναγράφετε τυχούσα πηγή τους σε περίπτωση που δεν είναι δικά σας. Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας...Ελληνοτουρκικα

[Ελληνοτουρκικά][bleft]

ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ

[Γεωπολιτική][grids]

διαφορα

[διάφορα][bsummary]

ΜΥΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

[μυστικές υπηρεσίες][bleft]