Απoψεις

[Απόψεις][bleft]

Ελλαδα

[Ελλάδα][threecolumns]

Ευρωπη

[Ευρώπη][bsummary]

Κοσμος

[Κόσμος][grids]

Μιά ανέκδοτη προφητεία του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού!

 • Ο Καλλικράτης, οι δύο χώρες και ο πόλεμος...!
(Μιά ανέκδοτη προφητεία του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού που τελευταίως κυκλοφόρησε από την Ι. Μ. Αιτωλοακαρνανίας)
Η προφητεία αυτή, φωτογραφίζει επιτυχώς την εποχή μας, τα τελευταία συμβάντα στήν χώρα μας, καί την φορολογική επέμβαση τών ξένων πού πιέζουν καί υποκύπτει έναν φοβισμένο πρωθυπουργό εντελώς ακατάλληλο για τίς συγκυρίες πού διερχόμαστε...
Τά προτεινόμενα μέτρα "μιάς ακόμη νέας λιτότητας", στοχεύουν προφανώς στήν εξαγρίωση καί στήν Επανάσταση τού λαού ώστε να πέσει η Ελλάδα σε ακυβερνησία, σέ χάος, καί σέ νέο Εμφύλιο...
Μιά ικανή δικαιολογία δηλαδή, γιά να μπούνε ξένες στρατιωτικές δυνάμεις καί να καταλάβουν την χώρα...
Αμυδρή ελπίδα δίνει η παρακάτω προφητεία τού Αγίου Κοσμά: "Θά ξεκινήσουν νάρθουν γιά νά εισπράξουν τους φόρους. Δέν θά προφθάσουν όμως, γιατί θά γίνει πόλεμος...», ( εννοώντας προφανώς τόν Γ΄ Παγκόσμιο πόλεμο στά στενά τού Βοσπόρου καί στην Κωνσταντινούπολη...).
Είναι όμως αυτό, ή "έτερον προσδοκώμεν;"
Οι προφητείες τού Αγίου Κοσμά, ήταν αυτό που έκανε τόν σκλαβωμένο Έλληνα τού ΙΗ΄ αιώνα νά αναθεώρηση τη μοιρολατρική κατάσταση στην οποία τόν είχε ρίξει ή σκλαβιά των τριών αιώνων.
Ό Άγιος Κοσμάς καλλιέργησε τό δυνατόν της απελευθερώσεως. Μάλιστα γιά την απελευθέρωση τους, τους φύτευε διάφορες μελλοντικές καταστάσεις. Τους προφήτευε γιά τό ποθούμενον. Καί τί άλλο γλυκύτερον μπορούσαν νά επιθυμούν από τό να φάνε τό γλυκό ψωμί της ελευθερίας;
Έτσι άρχισε νά κινείται τό ενδιαφέρον καί ή επιθυμία γιά «τό ποθούμενον» γράφει ή Οσιολογιωτάτη μοναχή Ευθυμία, Καθηγουμένη της Ί. Μονής τού Αγίου Κοσμά τού Αιτωλού, στό βιβλίο της «Προφητείες τού Αγίου Κοσμά τού Αίτωλού, μέσα στην Ιστορία».
Έδώ, δεν θά σημειώσομε κάποια από τίς γνωστές προφητείες τού Αγίου Κοσμά τού Αιτωλού, τού Εθναποστόλου καί Ιεραποστόλου, αλλά θά φέρομε στό φώς, μιά ανέκδοτη προφητεία πού αφορά και μέλλοντα και παρόντα...
Από χρόνια είχα ακούσει από γέροντες, ότι ό Άγιος Κοσμάς καί γιά τόν τόπο μας είχε ειπεί προφητείες. Πολλές φορές άκουσα νά λένε παππούδες καί γιαγιάδες, ότι ό Άγιος Κοσμάς είπε: " Οί Τούρκοι θά ξανάρθουν μέχρι τό Ντουγρί!... "Επειδή όμως τοποθεσίες μέ τό όνομα «Ντουγρί» υπάρχουν καί σέ άλλα μέρη της Πατρίδος μας, δέν έδωσα καί τόση σημασία...
Τελευταίως όμως, όταν ό π. Κωνσταντίνος Γιολδάσης ύπηρετούσε ώς διάκονος εις τόν Ιερόν Ναόν της Ζωοδόχου Πηγής, Αγρινίου, σέ μιά συζήτηση, μού απεκάλυψε, ότι πρόκειται γιά τό Ντουγρί Τριχωνίδος, άρχισα νά ερωτώ...
Επισκέφθηκα γέροντας της περιοχής μας καί δή τής ορεινής Τριχωνίδος, καί άκουσα, σχεδόν τά ίδια, μέ αυτά πού μού διηγήθηκε ό κ. Μιχαήλ Γιολδάσης, κάτοικος Αγίας Βαρβάρας.
Ό κ. Μιχαήλ Γιολδάσης επί λέξει είπε:
"Όταν ήμουν στό δημοτικό Σχολείο ή γιαγιά μου και ό πάππους μου, μού μιλούσαν γιά τόν «Άγιο Παπουλάκη» πού πέρασε καί άπό τό χωριό μας. Ό Παντελής Καρόπουλος, ή Ζάρας, μας διηγείτο γεγονότα καί λόγια τού «Αγίου Παπουλάκη» που κι εκείνος τά ήκουσε από τόν παππού του, που ήταν αυτήκοος μάρτυς τών λόγων τού Αγίου Κοσμά, νέος τότε.
Έλεγε λοιπόν ότι:
Κάποτε κατεβαίνοντας από τό χωριό του, Μέγα Δένδρο, ό Άγιος Κοσμάς έφθασε στην Παραβόλα. Διψασμένος, ζήτησε από τους κατοίκους της Παραβόλας λίγο νερό νά ξεδιψάσει...
Οι Παραβολιώτες όμως δέν τού έδωσαν νερό από εκείνο που έπιναν, αλλά νερό από μία στέρνα... Ό Άγιος δέν τό γεύτηκε καί είπε:-- Νερό νά μήν έχετε. Στά πόδια σας είναι τό νερό. Στά πόδια σας είναι το νερό, κι΄ εσείς δέν θάχετε δικό σας νερό. Κοίταξε κατά τη λίμνη καί τά βουνά ό Παπουλάκης καί είπε : " Νερό, Νερό..."Έφυγε διψασμένος καί προχώρησε καί έφθασε στην Ντέμη, τό σημερινό χωριό Καινούριο.
Κάθισε κάτω από ένα Πλάτανο μεγάλο. Οι κάτοικοι τού προσέφεραν νερό. Κάλεσε τότε τους Έλληνας τού χωριού νά έλθουν νά τους μιλήσει... Όμως, ήλθαν λίγοι...
Απορημένος τους ρώτησε:
- Γιατί δέν έρχονται καί οι άλλοι; καί τού απάντησαν:
- Άγιε Παπουλάκη φοβούνται μήπως ό Ντέμ, ή Άντέμ αγάς, που είναι εδώ, όταν μας δεί μαζεμένους θά μας κόψει ( τα κεφάλια )...
Τότε ό Άγιος Κοσμάς τους βεβαίωσε, ότι ό Ντέμ αγάς έφυγε απ' εδώ καί βρίσκεται στό Ζαπάντι. Καί πρόσθεσε ο Άγιος:
- Θά ξανάρθουν οι Τούρκοι...

ΟΙ ΔΥΟ ΧΩΡΕΣ...
Έν τω μεταξύ συγκεντρώθηκαν οι κάτοικοι καί ό Άγιος Κοσμάς τούς μίλησε καί τούς δίδαξε... Όταν τελείωσε τό Θείο λόγο του, οι κάτοικοι τόν ερώτησαν.
- Πότε, άγιε Παπουλάκη, θάρθουν οι Τούρκοι εδώ;
Κι΄ εκείνος απάντησε, βάζοντας μία εικόνα της Παναγίας μέσα στην κουφάλα τού Πλατάνου.
- «Όταν θά ξεραθεί αυτός ό Πλάτανος καί θά σμίξουν οι δυό χώρες, τότε οι Τούρκοι θάρθουν ατουφέκιστοι καί θά πιουν καφέ στό Ντουγρί».
-Καί πότε, Άγιε τού Θεού, θά σμίξουν οι δυό χώρες, καί ποιές είναι αυτές;
- «Σας είπα ότι, όταν ξεραθεί καί κοπεί ό πλάτανος καί σμίξουν οι δυο χώρες. Οι δυο χώρες είναι τό Βραχώρι καί ό τόπος πού πατάμε τώρα (ή Ντέμη). Τότε θά σάς βάλουν μεγάλους φόρους οι Ευρωπαίοι. Θά βάλουν φόρους καί στά παράθυρα καί στά χωράφια. Θά ξεκινήσουν νάρθουν γιά νά εισπράξουν τους φόρους. Δέν θά προφθάσουν όμως, γιατί θά γίνει πόλεμος...».
Έδώ καί αρκετά χρόνια τό 1974, ό πλάτανος ξεράθηκε... Οι κάτοικοι τού Καινούριου (Ντέμη), καλύπτοντας τό ρέμα, στην όχθη τού οποίου ήταν ό πλάτανος, έκοψαν τίς ρίζες τού δένδρου καί έριξαν τσιμέντα. Φυσικό ήταν, ό πλάτανος νά ξεραθεί, όποτε τόν έκοψαν...
Δίπλα ακριβώς από τόν πλάτανο καί τό ρέμα, κάποιος κάτοικος τού χωριού επονομαζόμενος Τασούλης, ανήγειρε τό σπίτι του καί στό ισόγειο άνοιξε καφενείο. Όταν έκλεινε αργά τό βράδυ τό καφενείο, γιά νά ανέβει στό σπίτι του, έβλεπε μία σκιά νά περιφέρεται, στον τόπο εκείνο. Κατ' αρχάς φοβήθηκε...
Όταν τού είπαν, ότι έδώ ό Άγιος Κοσμάς στάθηκε καί ομίλησε, συγκινημένος καί εκδηλώνοντας την ευλάβεια του προς τόν Άγιο, έκτισε ένα εικόνισμα, ή Προσκυνητάρι καί έβαλε μέσα τήν εικόνα τού Αγίου Κοσμά. Άπό τότε δέν είδε ξανά τήν σκιά!!! Σήμερα τό καφενείο τό έχουν τά παιδιά του.
Τό δεύτερο «σημείο» τό όποιο έδωσε ό Άγιος Κοσμάς είναι
«Όταν θά ενωθούν οι δυό χώρες, Βραχώρι καί Ντέμη...».
Ήδη μέ τό σχέδιο «Καλλικράτης» τό Αγρίνιο καί τό Καινούριο (Ντέμη) γίνονται ένας δήμος.
«Οι δύο χώρες, ενώνονται»!!!
Άλλοι γέροντες προσθέτουν στην ανωτέρω προφητεία τού Αγίου Κοσμά καί τούτα τά λόγια του:
«Αυτά θά γίνουν όταν θά είναι τά τέσσαρα 7, τά 3 Κ, καί ένα Π».
Τήν πλήρη ερμηνεία τών λόγων τού Μεγάλου Αγίου μας, μόνο ό Κύριος γνωρίζει καί ό χρόνος θά επιβεβαιώσει.
Προσθέτουν ακόμη οι Γέροντες, ότι ό Άγιος Κοσμάς είχε μαζί του τρία πράγματα: Ένα σκαμνάκι, στό όποιο ανέβαινε νά ομιλήσει, ένα σακούλι (που είχε μέσα βιβλία), καί ένα Σταυρό, τόν όποιο έστηνε καί κάτω άπό τή σκιά του ομιλούσε... Τά προφητικά λόγια τού Αγίου είναι φοβερά καί συγκλονιστικά! Τό δικό μας χρέος είναι νά ετοιμαζόμαστε, διότι «ό καιρός συνεσταλμένος έστι» καί «αί ήμερα πονηρά είσί...».

Σημειώσεις
Πράγματι η Παραβόλα, μέχρι πρότινος δέν είχε νερό...
Ό νυν Δήμαρχος κ. Βασίλειος Καπέρδας, ύστερα από κάποιο τρανταχτό γεγονός(;), προέβη εις γεώτρηση εις τήν Παραβόλα, καί βρήκε ολόκληρο «Ποτάμι» νερό. Όχι μόνο εις ποσότητα άλλα καί εις άρίστη κατάσταση καί ποιότητα.
Άπό ευγνωμοσύνη προς τόν Άγιο Κοσμά, έκτισε εκκλησάκι εις τό "Ονομα τον Αγίου. Πόσον φωτισμένη και όντως αληθινή υπήρξε ή προφητεία τον Αγίου μας: «Κάτω άπό τά πόδια σας είναι ποτάμι νερό»!
(Από τό περιοδικό "Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός" πού εκδίδει η Ιερά Μητρόπολη Αιτωλοακαρνανίας. Τεύχ. 14 τού 2010)

Post A Comment
 • Blogger Comment using Blogger
 • Facebook Comment using Facebook
 • Disqus Comment using Disqus

61 σχόλια :

 1. Πολύ ενδιαφέρον, μπράβο σας! Σας προσθέτω στην λίστα των αγαπημένων μου συνδέσμων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΤΕΣΣΕΡΑ 7 (ΔΕΞΙΑ ΚΟΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ , ΝΔ + ΑΝΕΞ.ΕΛ. + ΧΡ.ΑΥΓΗ +ΛΑΟΣ)
   ΤΡΙΑ Κ (ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΚΟΜΑΤΑ ΚΚΕ , ΣΥΡΙΖΑ , ΔΗΜΑΡ)
   ΕΝΑ Π (ΠΑΣΟΚ)

   Διαγραφή
  2. πιστευο οτι τα τρια κ ειναι τα 3 κοματα που ειναι τορα και ενα π με εναν προθυπουργο

   Διαγραφή
  3. Μήπως, βρε παιδιά τα τέσσερα επτάρια είναι τέσσερις σεισμοί των 7ριχτερ, σε τρία μέρη από Κ (Βλ.Κεφαλονιά, Κρήτη, Κω;) και ένα από Π (Πάτρα;).

   Διαγραφή
 2. Φοβερό!
  Επειδή βλέπω έχετε πρόσβαση σε κείμενα του ΑΓΊΟΥ ΚΟΣΜΆ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΎ θα ήθελα να βρείτε το συγκεκριμένο, όπου αναφέρεται στο ότι οι Τούρκοι θα φτάσουν ως τα Εξαμίλια και ο πάτερ Παίσιος διευκρίνισε ότι εννοούσε τα έξι ναυτικά μίλια

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΤΑ ΕΒΡΑΙΟΣΙΩΝΙΣΤΙΚΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ Κ@ΘΙΚΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ,ΠΑΛΙ, ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΙΣΤΙ@ΝΟΦ@ΣΙΣΜΟ ΝΑ ΞΑΝΑ ΑΙΜΑΤΟΚΥΛΙΣΟΥΝ ΤΟ ΕΘΝΟΣ. ΟΙ ΘΕΟΙ ΤΩΝ ΕΒΡ@ΙΩΝ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΘΕΣΗ ΣΤΗ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ. ΟΤΑΝ ΘΑ ΦΥΓΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΤΟΤΕ ΜΟΝΟΝ ΘΑ ΟΡΘΟΠΟΔΗΣΕΙ Η ΧΩΡΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. προς απο πανω ανωνυμο:
  Σιγά ρε Ελληναρα εσύ....Ποσσα λεφτα ρε σας δινουν για να γραφεται αυτες τις σαχλαμαρες;;;Ειναι περισσοτερα απ την περιουσια της Εκκλησιας....ουστ απο δω

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Ο «άγιος» ανθέλληνας και φιλότουρκος σκοταδιστής
  «Τριακόσιους χρόνους μετά την Ανάστασιν του Χριστού μας έστειλεν ο Θεός τον άγιον Κωνσταντίνον και εστερέωσε βασίλειον χριστιανικόν· και το είχαν χριστιανοί το βασίλειον 1150 χρόνους. Ύστερον το εσήκωσεν ο Θεός από τούς χριστιανούς και έφερε τον Τούρκον και του το έδωσε (το Βυζάντιο) δια ιδικόν μας καλόν, και το έχει ο Τούρκος 320 χρόνους. Και διατί έφερεν ο Θεός τον Τούρκον και δεν έφερεν άλλο γένος; Δια ιδικόν μας συμφέρον· διότι τα άλλα έθνη θα μας έβλαπτον εις την πίστιν, ο δε Τούρκος άσπρα (χρήματα) άμα του δώσης κάμνεις ο,τι θέλεις. Και δια να μη κολασθώμεν, το έδωσε του Τούρκου, και τον έχει ο Θεός τον Τούρκον ωσάν σκύλον να μας φυλάει».

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Κι εσύ ανώνυμε 3.13 μ.μ. από αυτά που έγραψες κατάλαβες πως ο Κοσμάς ο Αιτωλός ήταν φιλότουρκος; Τι να πω! Άβυσσος το μυαλό του ανθρώπου...!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Δεν τα έγραψα εγώ, το ιουδαιόδουλο ρεμάλι τα είπε. Όπως είπε και τα ακόλουθα:
  «Και εγώ αδελφοί μου, όπου αξιώθηκα και εστάθηκα εις αυτόν τον άγιον τόπον τον αποστολικόν, δια την ευσπλαχνίαν του Χριστού μας, εξέταξα πρώτον δια λόγου σας και έμαθα πώς με την χάριν του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και Θεού, δεν είσθενε Έλληνες, δεν είσθενε ασεβείς, αιρετικοί, άθεοι, αλλ’ είσθενε ευσεβείς ορθόδοξοι χριστιανοί…».

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Να και μερικές ακόμη "προφητείες" και διδαχές του μεγάλου αυτού ανθέλληνα, θαυμάστε!
  • «Ή τρεις μέρες, ή τρεις μήνες, ή τρία χρόνια θα βαστάξει.»
  • «Θα δείτε σαράντα άλογα να τα δένουν σε ένα παλούκι».
  • «Θα βάλουν φόρο στις κότες και στα παράθυρα».
  • «Θα ‘ρθει ξαφνικά ή το βόιδι στο χωράφι, ή το άλογο στ’ αλώνι».
  • «Θα ‘ρθει καιρός, που θα φέρει γύρες ο διάβολος με το κολοκύθι του».
  • «Ένα ψωμί θα χαθεί το μισό κι ένα ολόκληρο».
  • «Να έχετε τρεις θύρες· αν σας πιάσουν τη μια, να φύγετε από την άλλη».
  • «Και από τον καιρό οπού έκαμεν ο πανάγαθος Θεός τον κόσμον είναι επτά χιλιάδες και διακόσιοι ογδοήντα οκτώ χρόνοι» (Διδαχή Α2 , 19, Ι. Μενούνου).
  • «Ο ήλιος και το φεγγάρι και τ’ άστρα είναι κολλημένα εις τον ουρανόν και ο ουρανός γυρίζει μαζί με τον ήλιον… Όπου πηγαίνει ο ήλιος εκεί γίνεται ημέρα» (Χειρόγραφο 12 Λευκοπηγής, σελ. 31).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Δηλαδή, να υποθέσουμε πως εσύ είσαι ένα δωδεκαθεόδουλο ρεμάλι; Προφανέστατα είσαι κακόβουλος. Και επειδή θέλεις να μας πεις ότι ο Κοσμάς ο Αιτωλός "έπαψε" τους Έλληνες ή είπε ότι εμείς (οι πρόγονοί μας) δεν είμαστε Έλληνες, μήπως θα ήταν καλό να αναφερθείς και στο ότι ως "έλληνες" αποκαλούνταν οι "εθνικοί", δηλαδή οι δωδεκαθεϊστές; Εμένα δεν μου φταίνε οι δωδεκαθεϊστές. Εσένα όμως σου φταίει οτιδήποτε χριστιανικό ή ελληνορθόδοξο χριστιανικό. Αυτός ο άγιος της Ορθόδοξης Εκκλησίας έδωσε ελπίδα, κουράγιο, δύναμη και με τις διδαχές του στήριξε τους Ελληνες, ενδυνάμωσε τη φλόγα της ελευθερίας και μέχρι σήμερα μέσω της προφορικής παράδοσης είναι πλείστα όσα τα περιστατικά που αναφέρονται σε αυτόν, που με τη στάση του τίμησε, δόξασε και ύμνησε την πίστη του. Εσύ, κοπρολογώντας προφανώς τιμάς, δοξάζεις και υμνείς την δική σου πίστη. Τόσο πιστός είσαι σε αυτήν

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Είσαι πολύ μπερδεμένος. Οι 12 Θεοί (ό,τι κι αν ήταν) ήταν πρώτα και πάνω από όλα Έλληνες, η θρησκεία σου από την άλλη μεριά είναι ιουδαϊκή. Δεν θέλω ΕΓΩ να σου πω πως ο Κοσμάς είπε ετούτο και είπε εκείνο, ΑΥΤΟΣ τα λέει! (Σου έχει κάνει μεγάλη ζημιά η ιερά πεοκρουσία). Εμένα το μόνο που μου φταίει είναι ό,τι έκανε και κάνει ωσημέραι το μεγαλύτερο κακό στην φυλή μου, η ιουδαϊκή λαίλαπα της νυκταλωπίας και της εκδικητικότητος που εσύ το άβουλο και αφελές γιδοπρόβατο το έκανες ...θρησκεία σου! Ωραία τα φληναφήματα περί "φλογός της ελευθερίας" αλλά διάβασε και κατατοπίσου για τους 3 αφορισμούς του Γρηγορίου ΣΤ' κατά της Ελληνικής Επαναστάσεως να ανοίξουν τα γκαβά σου. Κοπρολαγνεία, και μάλιστα άφθονη, θα εύρεις μόνον στο ιερό πορνογράφημά σου (Ισαϊας 36:12 - Έξοδος 29:14 - Ιεζεκιήλ 4:11-15 - Ιερεμίας 16:4 - Μαλαχίας 2:3 - Ψαλμοί 83:10 - 2ον Βασιλέων 18:27 και 6:25 και 9:37. Είμαι πιστός στους προγόνους μου, τους τιμώ και τους ευλαβούμαι, εσύ που τιμάς και ευλαβείσαι τον κάθε ιουδαίο προαγωγό (βλ. Αβραάμ), αιμομίκτη (βλ. Λωτ) ομοφυλόφιλο (βλ. Δαυίδ) όχι μόνον ιουδαίος είσαι, αλλά και συνένοχος. Είμαι Έλλην και όχι Ισραέλλην!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δεν κρίνουμε κανέναν καθώς θα κριθούμε και εμείς... παρόλα αυτά αν δεν μπορούμε να αποφύγουμε τον πειρασμό να κρίνουμε κάποιον ας φροντίσουμε να τον κρίνουμε με βάση την ποιότητα του χαρακτήρα του, όχι με βάση την καταγωγή του, την φυλή του, το χρώμα του δέρματος του, την θρησκεία του, τις πολιτικές του πεποιθήσεις, τον σεξουαλικό του κτλ...

   Ο Χριστός στη Δευτέρα Παρουσία δεν ξέρουμε με ποιον τρόπο θα μας κρίνει αλλά γνωρίζουμε ότι θα μας πει :

   Ελάτε οι ευλογημένοι από τον πατέρα μου να κληρονομήσετε τη βασιλεία που είναι ετοιμασμένη για σας από τον καιρό που χτίστηκε ο κόσμος

   . Γιατί πείνασα και μου δώκατε να φάγω

   • δίψασα και με ποτίσατε

   • ξένος ήμουν και με ντύσατε

   • αρρώστησα και με επισκεφτήκατε

   • ήμουν στη φυλακή και ήρθατε να με δείτε.

   Διαγραφή
 11. Τι είναι αυτά; Πόσο ξερατό μπορει να χωρέσει το μυαλό ενός ανθρώπου; Μάλλον κακώς ο διαχειριστής αφήνει να κυκλοφορούν βοθρολύματα ελευθέρως. Αν έτσι μπορεί (βριζοντας) να προσελκύσει το ενδιαφέρον, μη του κάνετε τη χάρη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Ααα, τώρα που σού τελείωσαν τα επιχειρήματα επικαλείσαι τον Διαχειριστή να σε διασώσει; Ρε μπας κι είσαι εβραιοχριστιανός; Έλα ρε γουεβμάστορα, έλα ρε αδμινιστράτορα σπεύσατε να σώσετε έναν πτωχό τω πνεύματι!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Αφήνω την συζήτηση να εξελιχθεί προκειμένου να επιβεβαιωθεί πως οι "γραμματιζούμενοι" έχουν καταστρέψει τη χώρα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Πολύ καλά κάνεις Κωνσταντίνε. Άφησέ τον να εκτίθεται και να εκθέτει το μίσος του. Ίσως μετά να καταλαγιάσει η ψυχή του και να βρει ήρεμος τον δρόμο του. Αλλά οι ύβρεις του είναι πολύ μεγάλες. Ο Θεός ας τον συγχωρήσει

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. "Γραμματιζούμενοι" όπως ο Κοραής, ο Φερραίος, ο Λασκαράτος, ο Καϊρης; Δίκιο έχεις, κύττα τι ζημιά έκαναν στην χώρα!
  Αυτό που με κάνει να απορώ είναι ότι κανείς σας δεν τολμά να αναπτύξει ή να αντιπαραταθεί στα αποδεικτικά στοιχεία που παραθέτω, αλλά όλοι σας, πιστοί στο δόγμα του "πίστευε και μη ερεύνα", χώνετε τις παρωπίδες του σκοταδισμού πιό βαθειά στην μούρη σας ώσπου την γεμίσατε ουλές! Ουλές παράκρουσης, δεισιδαιμονίας και εκδικητικότητος...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Μούγγα στη Στρούγκα!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Δεν χρειαζεται κανεις να διαταρασσει την ηρεμια του. Απαιτειται να αντιμετωπιζουμε τις προκλησεις (ωσπου να αρχισει να κινειται το γραναζι προς την απελευθερωση) με χιουμορ. Ολα τα πραγματα μπορουν να λεχθουν με δισεκκατο μυρια τροπους. Απο το καθε κακο, εχουμε να μαθουμε παντοτε και ενα καλο (και ταναπαλιν. Δεν καναμε εμεις τους φυσικους νομους) . Ετσι οπως αυτοι εκμεταλευονται με τον χειριστο τροπο την πνευματικοτητα του ανθρωπου, με πλαγιο τροπο καταστρεφουν και διαστρεβλωνουν την ΑΛΗΘΕΙΑ, δεν θα πρεπει να χρεισημοποιησουμε και εμεις τροπους τοιουτους που να αποτρεψουν τα χειροτερα επερχομενα ?
  Ας μην ξεχναμε, οτι Παραδεισος και Κολαση ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΝ ΕΔΩ. Ας επιλεξουμε για τις ψυχες μας τον Παραδεισο και δεν πειραζει ας αφησουμε τους αλλους να μην καταννοουν οτι επιλεγουν την Κολαση.
  Παντως τον εχθρο τον αντιμετωπιζεις με τα ιδια του τα οπλα. ΒΙΑ δεν χρειαζεται, απλα εξυπηρετει την διχονοια, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΕΜΑΣ. ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. Δεν χρειαζεται κανεις να διαταρασσει την ηρεμια του. Απαιτειται να αντιμετωπιζουμε τις προκλησεις (ωσπου να αρχισει να κινειται το γραναζι προς την απελευθερωση) με χιουμορ. Ολα τα πραγματα μπορουν να λεχθουν με δισεκκατο μυρια τροπους. Απο το καθε κακο, εχουμε να μαθουμε παντοτε και ενα καλο (και ταναπαλιν. Δεν καναμε εμεις τους φυσικους νομους) . Ετσι οπως αυτοι εκμεταλευονται με τον χειριστο τροπο την πνευματικοτητα του ανθρωπου, με πλαγιο τροπο καταστρεφουν και διαστρεβλωνουν την ΑΛΗΘΕΙΑ, δεν θα πρεπει να χρεισημοποιησουμε και εμεις τροπους τοιουτους που να αποτρεψουν τα χειροτερα επερχομενα ?
  Ας μην ξεχναμε, οτι Παραδεισος και Κολαση ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΝ ΕΔΩ. Ας επιλεξουμε για τις ψυχες μας τον Παραδεισο και δεν πειραζει ας αφησουμε τους αλλους να μην καταννοουν οτι επιλεγουν την Κολαση.
  Παντως τον εχθρο τον αντιμετωπιζεις με τα ιδια του τα οπλα. ΒΙΑ δεν χρειαζεται, απλα εξυπηρετει την διχονοια, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΕΜΑΣ. ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. Παττακός Αντώνιος4 Ιανουαρίου 2011 - 7:40 μ.μ.

  Απορώ και εξίσταμαι. Πως, ακόμα υπάρχουν Έλληνες, βαπτισμένοι, που ανέχονται, τους υβριστές της θρησκείας μας, να κελαιδούν , κρυπτόμενοι, και να ομιλούν περί δωδεκαθέου, και λοιπών παραμυθιών.Ας τους λυπηθεί ο Θεός μας ο Αληθινός, κι ας τους φωτίσει ο αστήρ της Γεννήσεως του Θεανθρώπου, κάποτε να δουν την αλήθεια...
  Ημείς πάντως, δεν θα τους διώξωμεν όπως κάνουν οι μουσουλμάνοι για τους υβριστές του Θεού τους..

  Κάποτε κι αυτοί θα αναφωνήσουν...Παναγία μου βοήθησέ μας...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. Έπεσα τυχαία και ...γέλασα!
  Ρε χριστιανόπουλα, γιατί δεν αντιπαρατίθεστε με επιχειρήματα? Αυτά που ανέφερε ο ανώνυμος (βάλε ένα όνομα απροσκύνητε συνέλληνα) είναι ντοκουμέντα! Τα αρνείστε? Αυτά είπε ο ανθέλληνας κοσμάς.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. βρε βρε σαν τα χιονια . Απο τυχη σιγουρα δεν ηλθες να αμολυσεις το φαρμακι σου φιλε μου . Τελικα ειστε δαιμονισμενοι , η , Ελληνοφωνες . Παρτε το αποφαση οτι οι Ελληνες φιλοσοφοι ετοιμασαν τον κοσμο για να δεχθει την Αποκαλυψη του Θεου . Αυτο ειναι η η ορθη δοξασια των Ελληνων που εσεις σαν σκοταδιστες προσπαθειτε να λασπωσετε .
   Εχετε αραγε διαβασει τα Ελληνικα κειμενα που μας λεγουν για τον ερχομο του Ιησου Χριστου ;
   Σιγουρα τα εχετε , ομως το αφεντικο σας λεει να το κανετε γαργαρες ....
   Αντε στο καλο φιλε μου και αφησε τον κοσμο υσυχο .

   Εσυ που εισαι οπως λες γνησιος Ελληνας με τους αλλους δωδεκαθειστες γιατι δεν ελευθερωνετε την Πατριδα και περιμενετε εμας μαθες να ξυπνησουμε ;

   Δηλαδη , εαν ελθει η ωρα και διπλα σου σταθει ενας Ορθοδοξος , θα του πεις να φυγει ; και θα τον προσβαλεις ;
   σοβαροτης .....

   ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ
   ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ .

   Διαγραφή
 21. πιστευα και εγω στον αρχαιο ελληνικο πολιτισμο...αλλα μετα απο τα "επιχειρηματα" του ανωνυμου λιγο πιο πανω και κυριως απο τον τροπο γραφης και σκεψης του και μια που αυτος ειναι ο γνησιος ελληνας και ολοι οι αλλοι εβρεοελληνες ("Είμαι Έλλην και όχι Ισραέλλην..")αποφασησα να μην πιστευω πλεον στον ελληνικο πολιτισμο....γιατι αν αυτος ειναι πραγματικος απογονος των αρχαιων ελληνων τοτε ουτε που θελω να τους ξερω...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. Eσύ zanglos είσαι άθεος, τι είσαι δεν εχω καταλάβει.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 23. Ανώνυμε άσε τα παραμυθια της χαλιμάς, πίστευες στον αρχαίο πολιτισμό! και τώρα που πιστεύεις στον μοντέρνο πολιτισμό? Μα τόσο ρηχοί και φτηνοί είσαστε!

  Και γιατί να καταλάβεις τι είμαι ανώνυμε? Mήπως κατάλαβες εσύ τι είσαι? Αναρωτήθηκες ποτες σου, πώς έφτασε η ελληνική σκέψη να ευτελιστεί σε τέτοιο σημείο, ώστε ο Έλληνας να καταντήσει ρωμιός και χριστιανός λατρεύοντας εβραϊκά εγχειρίδια?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 24. Εσύ Zanglos έχεις αναρωτηθεί ποτέ πως θα έφτανε Έλληνας να γίνεται όπως εσύ και να αρνιέται ακόμη και να φανερωθεί πως μένει εκτός της Ελλάδας και βρίζει, επιτίθεται και όζει κατά όλων όσων έχουν μείνει να φυλάττουν θερμοπύλες; Άσε ρε Zanglos και πολύ μεγάλη χάρη σου κάνουν από το ιστολόγιο και σε αφήνουν να μιλάς. Τελικά, η δημοκρατία είναι αγαθό αλλά σε κάποιες περιπτώσεις γίνεται νόσημα και μάλιστα μεταδοτικό από κάποιους. Και πού είσαι, άσε τους ρηχούς στην ρηχότητά τους, άσε τους ηλίθιους στην ηλιθιότητά τους και παίξε εσύ με τα κουβαδάκια σου εκεί στις πολύ βόρειες χώρες. Γνωστός χλευαστής του Ιησού είσαι κι έτσι θα μείνεις

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 25. "... και πολύ μεγάλη χάρη σου κάνουν από το ιστολόγιο και σε αφήνουν να μιλάς.."!!!
  Ευχαριστώ που με αφήνετε να μιλώ! Σε άλλες εποχές βέβαια θα περνούσα από την ιερά εξέταση με βασανιστήρια για να αποτάξω τον σατανά!
  Στη πρώτη σου ερώτηση απαντώ: Μέσω μελέτης, τα πάντα υπάρχουν γραμμένα, αυτό που χρειάζεται είναι πάθος για την αλήθεια, αγάπη για την πατρίδα, και ένα ειδικό βάρος σε ανδρικές ορμόνες!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 26. Μην καταδεχεστε να κα κανετε διάλογο με αδιάβαστους μουσουλμάνους που ξέρουν να μιλούν Ελληνικά. Δεν αντιλαμβάνεστε την φανατισμένη και σκοταδιστική μαρτυρία των λόγων τους; Αν είχαν Θεό αληθινό, θα είχαν φωτεινή και απαθή σκέψη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 27. Ειρηνη Υμιν.
  Αποκαλυψις Ιησου Χριστου ην εδωκεν αυτω ο Θεος, δειξαι τοις δουλοις αυτου α δει γενεσθαι εν ταχει...

  Υπενθυμιζω οτι ο Σωστος Χριστιανισμος ειναι ΤΑΥΤΟΣΗΜΟΣ με τον Σωστο Ελληνισμο. Αλλωστε και ο Κυριος Ιησους Χριστος ειναι και ο ΕΜΜΑΝΟΥ-ΕΛ. Γιατι ο Κυριος διαλεξε δωδεκα αποστολους...ενδεκα Ελληνες ενας ο υιος της απωλειας. Ξυπνηστε..Το μυστηριο του Ελληνισμου και Χριστιανισμου θα λυθη λιαν συντομως με την αναλαμπη της ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ. Ο Διας επεσε και ηρθε ως Ξερξης παρακεινουμενος εκ του κακου (Ηροδοτος). Θα επανελθη αλλα δεν θα περασει (Μυθοδια της ΝΑΣΑ 'ελα Δια' . Εμεις οι σωστοι ΕΛ-ΛΗΝΕΣ λεμε ΕΡΧΟΥ ΚΥΡΙΕ. Υπομονη λοιπον και ΠΙΣΤΙ ΑΓΑΠΗ ΕΠΛΙΔΑ. Οπως ανεφερα σε προηγουμενη αναρτηση.

  1. Πολεμος ερχεται λιαν συντομως ας προετιμαζεται ο Ελλην και ο Χριστιανος και ο καθε ανθρωπος και καθε αλλη κτισις επιλεγοντας το σωστο. Ας γυρισουν ολοι ακομη και τωρα στο αρμα του Χριστου...
  2. Πολεμος επ' ουρανων
  3. Πολεμος Παγκοσμιος επιγειος- Ναι πολεμος και στην Ελλαδα, τα κανονια του ναυτικου θα ηχυσουν και παλι
  4. η Αθηνα ειναι πλεον κοντα στον Αρη με τον 'πλατηνισκο' της διαστημπλοια ναι ειναι με τον Κυριο μας.(Πραυδα)Ειναι αρκετα μεγαλα διασαλευονται οι τροχιες των πλανητων.
  5. Ο πλανητης Χ ειναι σχεδον εδω- οχι ΔΕΝ ειναι οι 'κακοι' αννουνακοι...
  6. Αψιμαχιες ηδη εν τω ουρανω ( φαινονται και με κυαλια απο ερημο Αριζονα, και περιοχη 51)
  7. Οι δυνατοι της γης νομιζουν πως θα ανεβουν στον τριτο ουρανο, εχουν τα δικα τους διστημπλοια ασημι δισκοι μαυροι δισκοι, σφαιροειδι, κυλινδρικα κτλ, αλλα αυτο ΔΕΝ θα επιτραπει. Ο Θεος παραχωρησε τα νεφελωματα αλλα ως εκει..
  8. Η γη θα ταρακουνηθη, ερχονται μεγαλυτεροι σεισμοι (εφοσον η τεχνολογια υπαρχει εχουν και εχουν γινει οπλα μαζικης καταστροφης). Το ιδιο ισχυει και για τις καιρικες συνθηκες, ελενχονται με τεχνολογια.
  9. Οι αστρικες πυλες απο πλανητη σε πλανητη και εξω του συστηματος σιγα σιγα σφραγιζονται, οσοι ελπιζουν να φυγουν σε αλλα συστηματα και πλανητες ας το ξεχασουν ολα ΕΔΩ θα γινουν.
  10. Οι 'δυνατοι' οι εντος της γης, επι της γης και επι των νεφελωματων εχουν τα σχεδια τους με τον αντιχριστο, τον κλωνο, τον ψευδοπροφητη, κτλ, αλλα ο Τριαδικος Θεος με τον Ιησου τον ΕμμανουΕΛ θα υπερυσχισει οπως παντοτε. Εχετε ΠΙΣΤΗ
  11. Προετοιμαστητε για εκτεταμενο πολεμο ψυχικο και σωματικο, μην δεχθειτε το χαραγμα εν σωματι η εκτος σωματος στον 'υπερβατικο' κοσμο.
  12. Το ψευδος του σαμαελ,του λεγομενου 'αρχιτεκτονα' με τον εικονικο κοσμο, καταρεει ημερα με την ημερα, σε λιγα χρονια ολοι πλεον θα βλεπουν την αληθεια οχι μονον οι ακολουθουντες το συστημα και το ψευδος. Ναι ειναι ο εωςφορος, το χρωμα του φωτος του ειναι οπως οι λαμπες φθορειου η 'neon lights' οπως τα φαναρια των αμαξιων ναι εχει φτερα, δυνατοτητα να χτυπαει στον ενκεφαλο με μυνηματα εξουσια που διδει και στα 'παιδια' του. Δια τουτο ο Κυριος κρουει με Αγαπη την καρδια, ενω ο ψευτης χτυπαει στο μυαλο. Το τραγουδι 'the sound of silence' του Paul Simon and Art Garfunkel ειναι ξεκαθαρο για πιον εχει γραφτει.
  13. Τα δυο ακρα, μαυρο και ασπρο τα 'βρηκαν' 72 βασιλεις με παρωτρυνση του σαμαελ, βελιαλ, κτλ, φοβουμενοι την ελευση του Κυριου, το ιδιο και με την λιλιθ και την αδελφοτητα της αληθειας του πτερομορφους γενους των μπαχομεχ.
  14. Τα 'παιδια' εμεθυσαν εξ αιματος, σαρκος, και δυναμεως, παρασυροντας την ανθρωποτητα, καιτα ιδια τα παιδια τους, αντι και εκεινοι να γυρισουν ακομη και τωρα στον ισιο δρομο.
  15. Ο Σωστος Ελληνισμος ειναι ταυτοσημος με το Σωστο Χριστιανισμο. Ελλυληθεν η ωρα ειπε ο Κυριος.
  16. Ιδου ερχεται μετα των νεφελων, και οψεται αυτον πας οφθαλμος και οιτινες τον εκεντησαν, και κοψονται επ' αυτον πασαι αι φυλαι της γης- ναι αμην.
  (συνεχιζω)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 28. (συνεχιζω)

  17. Επειδη λοιπον παντα ταυτα διαλυονται οποιοι πρεπει εσεις να ειστε εις πολιτευμα αγιον και ευσεβειαν, προσμενοιτες και σπευδοντες εις την παρουσιαν της ημερας του Θεου καθ'ην οι ουρανοι πυρουμενοι θελουσοι διαλυθη και τα στοιχεια πυρακτουμενα θελουσι χωνευθει κατα δε τη υποσχεσιν Αυτου νεους ουρανους και νεαν γην προσμενομεν εν οις δικαιοσυνη κατοικει.

  Αδελφοι, πολλοι ειναι οι ψευδομενοι αναμασωντες προφητειες, τις οποιες λιγοι και εκλεκτοι εδωσαν. Προσοχη λοιπον. Διοτι ναι και τα δαιμονια φροιτουν και
  διαβαζουν και χρεισιμοποιουν μισες αληθειες για να πλανησουν ακομη και τους εκλεκτους. ΕΧΕΤΕ ομως ΠΙΣΤΗ, εχουμε τον ΔΥΝΑΤΟ τον ΑΡΧΙΕΡΕΑ ΟΛΩΝ, τον ΧΡΙΣΤΟ, του οποιου μια σταγονιτσα αιματος αρκει να καθαρισει ΟΛΟ το συμπαν. Αδελφοι ΕΣΤΕ ΧΑΡΟΥΜΕΝΟΙ! Διοτι εαν οι 'δυνατοι' αποφασισουν ακομη και τωρα να τα αφησουν ολα και να γυρισουν στον Τριαδικο Θεο, τοτε μα τοτε χαρας ευαγγελια, αλλωστε αυτο ειναι και το νοημα το ασωτου υιου. Εαν ομως αποφασισουν πολεμο, τοτε μα τοτε η οργη Θεου ειναι επι των κεφαλων αυτων, και θα πληρωθουν ολες οι γραφες. Ετσι και αλλιως η ελευσις του Κυριου για τους Ελληνες, του Χριστιανους, την ανθρωποτητα, τους νεφελιμ που θελουν να γυρισουν στον Κυριο Ιησου, ειναι ΧΑΡΜΟΣΥΝΟ γεγονος. Θαρσειτε λοιπον, χαιρεστε λοιπον, αγαπατε πιο βαθια και πιο πλατια ολους, εξηγηστε το χαρμοσυνο μηνυμα διοτι...ημερα με την ημερα ολες οι προφητειες επαληθευονται.

  Και το Πνευμα και η νυμφη λεγουσιν' ερχου και ο ακουων ειπατω ερχου και ο διψων ερχεσθω και ο θελων λαβετω υδωρ ζωης ΔΩΡΕΑΝ

  Διαβαζετε την ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ προσευχεσθε Αδιαληπτως

  Μαρτυρω εγω παντι τω ακουοντι τους λογους της προφητειας του βιβλιου τουτου
  Λεγει ο μαρτυρων ταυτα ναι ερχομαι ταχυ αμην ναι ερχου
  Κυριε Ιησου


  Εν Αρχη Ην ο Λογος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 29. Επειδή κάποιοι έχουν παρεκτραπεί και προχωρούν σε ευθεία προσβολή της πίστης άλλων, ο σχολιασμός στην παρούσα δημοσίευση παύεται προκειμένου να σταματήσουν οι ύβρεις, αλλά και για να προστατευθεί το ιστολόγιο από πονηρούς που θα θελήσουν να αιτηθούν παύση λειτουργίας του λόγω ύβρεων και προσβολής προσωπικοτήτων...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 30. "Επειδή κάποιοι έχουν παρεκτραπεί και προχωρούν σε ευθεία προσβολή της πίστης άλλων". Κωστάκη, μάλλον θα εννοείς "της γνώμης των άλλων". "Δόξα" στην ελληνική μου γλώσσα σημαίνει "Γνώμη", δεν ξέρω τι σημαίνει στην δική σου παπαδοκωδικοποιημένη διάλεκτο; Ορθή Δόξα ίσον Ορθή Γνώμη και από ότι ξέρεις η γνώμη χωράει αμφισβήτηση και κριτική τα οποία οδηγούν στην εξέλιξη και στην 'Πίστη" του αποδεδειγμένου. Άνοιξε και κάνα βιβλίο καϋμένε να μάθεις 5 πράματα. Δεν έχει σημασία εάν δεν δημοσιεύεις τα σχόλιά μου, σημασία έχει πως τα διαβάζεις και γνωρίζεις πως σε ένα ανοικτό Forum (και όχι απολυταρχικό σαν το δικό σου) δεν έχεις καμμία τύχη άμα έρθεις όπως τώρα κούτσουρο κι αδιάβαστος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 31. Προς τους αρχαιολάτρες.
  Θέλετε επιχειρήματα αλλά επιχιρήματα δεν έχετε, πέρα πό απομονωμένα χωρία. Αντιεπιστημονικό και απορριπτπεο αν δεν εξετάσεις συνολικά κάτι. Ημιμαθείς είστε, σας είπαν το ποιηματάκι και το παπαγαλίζετε.
  Οι παππούδες σας όταν πολέμησαν να διώξουν τους τούρκους για να μπορείτε εσείς τώρα να το παίζετε ελληναράδες και να λέτε εμάς εβραίους πίστευαν στο Χριστό που εσείς τώρα βρίζετε. Να πάτε λοιπόν να τα βρείτε μέσα σας με τους προγόνους σας που πολέμησαν για ένα Θεό που εσείς τώρα βλασφημείτε. Κι αφού εξηγήσετε πώς οι πρόγονοί σου πολεμούσαν για το Χριστό και επί σειρά γενεών και εσύ ξαφνικά μετά πό τόσες γενεές κατάλαβες το παραμύθι και ξύπνησες, άρα οι παππούδες σου ήταν μ... και εσύ ο γνώστης , τότε μίλα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 32. Ο ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ ΙΔΡΥΣΕ 200 ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΠΟΙΗΣΗ.ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΝΑ ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ.ΠΩΣ ΛΟΙΠΟΝ ΗΤΑΝ ΑΝΘΕΛΛΗΝ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 33. ΠΑΤΕ ΚΑΛΑ ΡΕ???? ΤΣΑΚΩΝΕΣΤΕ ΓΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ? ΠΩΣ ΝΑ ΟΡΘΟΠΟΔΗΣΕΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΜΦΥΛΙΟΣ.....ΠΑΡΤΕ ΤΟ ΧΑΜΠΑΡΙ ΠΑΙΔΕΣ...ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ...ΔΕ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΑΛΛΙΩΣ....ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ ΚΡΙΚΟΣ......ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΑΤΑΡΑΧΗ ΚΑΙ ΕΚΕΙ, ΤΟΤΕ ΔΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΩΣΤΑ ΤΙΠΟΤΑ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ...ΑΝΤΕ ΓΕΙΑ ΡΕ....ΒΑΛΤΕ ΜΥΑΛΟ... ΘΡΗΣΚΕΙΑ , ΓΛΩΣΣΑ, ΟΛΑ ΠΑΝΕ ΜΑΖΙ....ΜΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΗΤΕ ΝΑ ΔΙΑΜΕΛΙΣΕΤΕ ΤΙΠΟΤΑ ΑΠΟ ΟΛΑ ΑΥΤΑ....ΚΑΙ ΜΗ ΜΙΛΑΤΕ ΓΙΑ 12ΘΕΟ....ΑΥΤΟΙ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΘΕΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ....ΗΤΑΝ ΘΕΟΙ ΤΗΣ ΠΟΡΝΕΙΑΣ, ΤΗΣ ΚΟΡΟΙΔΕΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΛΑΖΟΝΕΙΑΣ....ΚΑΛΑ ΚΑΝΑΝΕ Ο ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ, Ο ΠΛΑΤΩΝ , Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΟΙ ΑΛΛΟΙ ΠΟΥ ΠΙΣΤΕΥΑΝ ΣΤΟΝ ΕΝΑ ΘΕΟ......ΜΗΝ ΕΙΣΤΕ ΒΑΡΒΑΡΟΙ ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΛΟΓΟ ΣΤΟ 12ΘΕΟ....Ε Λ Ε Ο Σ.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 34. Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΥΛΟΓΗΣΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ!!!!!! ΝΑΙ , ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΒΡΑΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ...ΑΛΛΑ ΟΙ ΕΒΡΑΟΙ ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΨΑΝ ΣΤΟ ΧΡΙΣΤΟ!!!!!! ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΤΟ ΜΕΣΣΙΑ....2000 ΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΑΣΑΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ....ΕΜΕΙΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΑΜΕ ΤΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ....ΟΠΟΙΟΣ ΑΓΑΠΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΝΑΙ ΡΑΤΣΙΣΤΗΣ...ΕΚΕΙ ΜΑΣ ΦΤΑΣΑΜΕ , ΝΑ ΛΕΜΕ ΡΑΤΣΙΣΤΗ ΑΥΤΟΝ ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.....ΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΟΛΟ ΑΠΟ ΚΕΙ ΛΑΜΟΓΙΑ... ΕΛΛΗΝΑΣ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑ ΚΑΙ ΕΙΜΑΙ ΠΕΡΗΦΑΝΟΣ, ΔΕ ΘΑ ΜΟΥ ΚΛΕΨΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ Ο ΑΛΒΑΝΟΣ, Ο ΠΑΚΙΣΤΑΝΟΣ, Ο ΤΟΥΡΚΟΣ, Ο ΣΚΟΠΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΣ......ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΒΑΡΒΑΡΟΙ ΠΑΡΤΕ ΤΟ ΧΑΜΠΑΡΙ....ΒΡΙΣΤΕ ΜΕ ΜΑΓΚΕΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΑ...... Ο ΔΙΚΟΣ ΜΟΥ ΛΑΟΣ ΟΜΩΣ ΤΟΥΣ ΕΔΩΣΕ ΤΑ ΦΩΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΣΚΕΨΗΣ!!!!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 35. Χριστιανοί και 12θεϊστές έχουν κάτι κοινό. Πίστη. Και η πίστη, μόνο σε λάθος δρόμο οδηγεί. Ο σωστός πάντως δεν είναι κάπου στη μέση. Είναι μακριά από αιμοσταγείς θεούς. Επομένως, μακρυά από το χριστιανισμό. Και σίγουρα μακρυά από θεούς που υπάρχουν και ενσαρκώθηκαν. Επομένως μακρυά και από 12θεϊστές. Πιστά αδύναμα ανθρωπάκια χέρι χέρι, αφελληνίζουν καθημερινά ότι έμεινε όρθιο από την αρχέτυπη ελληνική σκέψη και τη φυσιολατρεία του πρώην πολυθεϊσμού που οι χριστιανοί βάπτισαν 12θεϊσμό και παγαν-ισμό (από το pagan=χωρικός). Όλες οι δομημένες θρησκείες, δομήθηκαν από την εξουσία για την εξουσία. Σε όλες τις περιπτώσεις, η εξουσία που τις δημιούργησε ήθελε να άγει κρύβοντας την αλήθεια. Αναζητητές τής αλήθειας υπερασπίζονται τα ψέματα των θρησκειών επειδή γαλουχήθηκαν με πίστη. Κι άντε να βρεις την αλήθεια όταν πιστεύεις οπουδήποτε.

  Αντίστοιχη πίστη, άλλης μορφής έχουν και οι "προοδευτικές δυνάμεις". Έτσι, χωρίς σκέψη αποδέχονται τους μετανάστες. Και τώρα που πλακώνουν στη Γη μας μουσουλμάνοι (3η σημαντική αίρεση του Γιαχφεδισμού) τους υπερασπίζονται. Οι προοδευτικοί αντιφασίστες, δέχονται χωρίς δεύτερη σκέψη τους φασιστότερους όλων. Τους μισογήνηδες μισαλλόδοξους και πιο αμνοποιημένους μετανάστες. Τα μεγαλύτερα φασισταριά τής αποκρουστικής ανατολής, έχουν στην Ελλάδα ως υπερασπιστές τους, το κομμάτι των ιθαγενών που είναι υποστηριχτές τής χωρίς όρους ελευθερίας. Έτσι ακριβώς, οι υποτίθεται νοιαζόμενοι για την πραγματική απελευθέρωση τής Ελλάδας, υπερασπίζονται αυτό ακριβώς που τη σκλάβωσε. Το χριστιανισμό. Μια μελλοντική βαθύτερη σκλαβιά είναι η σίγουρη κατάληξη τού αγώνα τους.

  Έχουν πλάκα οι πιστοί. Τόσο δε μπορούν να δουν πέρα από τα μάτια τους που σε κάνουν να πιστεύεις πως σήκωσαν τα χέρια τους και τα εξέβαλαν επειδή αυτά που κόντεψαν να δουν τούς σκανδάλιζαν. Οι πληροφορίες των "αντιπάλων" βαπτίζονται "αποσπασματικές". Και συχνά, οι δικές τους έρχονται κατευθείαν από την αυτολοβοτομή.

  Περαστικά μας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 36. re ZANGLO ellinara epeidh o kosmas de xrysonei to xapi einai anthelinnas re geloio neopaganisth ths nea epoxhs soyrgelo..xaxaxa ELEOS...BLHMA

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 37. Παρατήρησα οτι το επίπεδο της συζήτησης ανέβηκε αρκετά.
  Θ' αφήσω λοιπόν κι' εγώ το σχόλιό μου, για να σας αποδείξω με στοιχεία πόσο σοβαροί είμαστε εμείς οι ΑΡΧΑΙΟΛΑΤΡΕΣ.
  Ανοίχτε τα μάτια σας επιτέλους και δείτε την αλήθεια.
  ΕΡΡΩΣΘΕ !!!
  δείτε εδώ...http://apololonios.pblogs.gr/2011/02/o-aynanisths-dwdekatheisths.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 38. ΚΑΤΑΡΧΗΝ Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΒΡΑΙΟ-ΙΟΥΔΑΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ..ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΣΕ ΟΤΙ ΠΙΣΤΕΥΕΤΑΙ..ΤΟΝ ΕΡΧΟΜΟ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΟΝ ΠΕΡΙΜΕΝΑΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΛΑΟΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΛΕΩ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΛΑΒΩ ΜΕΡΙΚΟΥΣ ΔΗΘΕΝ "ΔΩΔΕΚΑΘΕΙΣΤΕΣ-ΑΡΧΑΙΟΛΑΤΡΕΣ" ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΘΑΡΜΕΝΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΟΡΟΥ..-ΓΙΑΤΙ ΕΧΩ ΦΙΛΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΑ ΨΑΓΜΕΝΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΛΑΤΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕ ΡΩΤΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΙΑΣ,Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ-ΚΑΙ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΒΡΙΘΟΥΝ ΑΠΟ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΜΗΝΜΟΥ ΠΕΙΤΕ ΟΤΙ ΤΑ ΑΛΛΑΞΑΝ ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΓΕΛΑΣΩ ΠΟΛΥ...ΣΙΒΥΛΛΕΣ ΓΙΑ ΠΕΙΤΕ ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΡΙΒΕΙΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΤΟΥΣ...ΑΝ ΞΕΡΕΤΕ ΜΑΛΛΟΝ ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ..ΤΙ ΕΛΕΓΕ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΜΟ ΤΟΥ Ο ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ..ΚΑΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΣΕΙΡΙΟ ΟΠΩΣ ΟΛΟΙ ΟΙ ΛΑΟΙ ΛΕΝΕ ΓΙΑΤΙ ΠΗΓΕ ΕΚΕΙ...ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ..ΥΠΗΡΧΑΝ ΜΟΝΟ 12 ΘΕΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ-ΥΠΗΡΧΑΝ Ο ΠΑΝΑΣ..ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ...ΓΙΑΤΙ ΕΝΝΟΕΙΤΑΙ ΠΩΣ ΑΝ ΗΤΑΝΕΔΩ ΘΑ ΤΟΥΣ ΒΛΕΠΑΜΕ..ΛΟΙΠΟΝ ΕΛΕΓΕ Ο ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ "ΕΜΟΥ ΘΕΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΣΤΙ" ΚΑΙ ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΓΡΑΜΜΕΝΑ ΣΕ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΦΥΛΑΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΑΠΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΑΝ ΗΤΑΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΘΑ ΤΑ ΕΙΧΑ ΔΩΣΕΙ ΠΡΟ ΠΟΛΛΟΥ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ..
  ΕΡΜΗΣ ΤΡΙΣΜΕΓΙΣΤΟΣ..ΑΦΟΥ ΕΙΣΤΕ ΕΝΗΜΕΡΟΙ ΜΙΛΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΙΑΔΙΚΟ ΘΕΟ ΝΑΙ Η ΟΧΙ ΚΑΙ ΠΑΡΟΤΕΙΝΕΙ ΝΑ ΒΑΠΤΙΣΤΕΙ Ο ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΙΛΑ ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑ ΔΙΑ..ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΛΛΑΔΕΝ ΦΤΑΝΕΙ ΝΑ ΓΡΑΨΩ ΟΛΑ
  ΣΩΚΡΑΤΗΣ..ΝΑ ΠΩ ΤΙ ΕΙΠΕ...
  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ...ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΩ
  ΠΛΑΤΩΝΑΣ...ΜΙΛΑΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΟ ΑΦΘΑΡΤΟ ΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΤΕΣ ΤΟΥ,ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΙΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΘΕΟΥΣ..
  Η ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ ΕΙΝΑΙ ΤΩΝ ΛΑΜΟΓΙΩΝ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΒΑΛΑΝ ΤΑ ΔΙΚΑ ΤΟΥΣ ΚΕΙΜΕΝΑ..ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΙΣΤΕΨΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΟΤΙ Ο ΘΕΟΣ ΗΘΕΛΕ ΤΣΙΚΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΦΑΧΤΑ ΝΑ ΜΥΡΙΣΕΙ...ΚΑΙ ΝΑ ΦΑΕΙ ΚΑΙ ΒΟΤΑΝΑ ΧΟΡΤΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΦΑΝΕΡΩΝΟΤΑΝ ΣΤΗΝ Π.Δ ΕΝΩ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΕΝ ΤΟΝ ΕΧΟΥΝ ΔΕΙ ΑΓΙΟΙ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 39. Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΗΤΑΝ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΑΛΛΙΛΑΙΑ-ΕΛΛΗΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ..ΤΟ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΡΗΤΑ Η ΣΙΒΥΛΑ ΤΙΜΠΟΥΡΤΙΝΑ ΘΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΕΞ ΕΛΛΗΝΙΔΟΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΑΥΤΗΣ ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΘΑ ΚΑΤΑΡΙΨΕΙ ΤΗΝ ΙΟΥΔΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΗΝ ΔΙΕΛΥΣΕ ΚΑΙ ΣΥΝ ΤΟΙΣ ΑΛΛΟΙΣ ΔΕΝ ΚΥΡΗΞΕ ΣΤΗΝ ΙΟΥΔΑΙΑ ΑΛΛΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ..
  ΠΑΜΕ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΠΟΥ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΜΑΣ ΑΡΧΑΙΟ-ΕΛΛΗΝΟΣΚΟΤΑΔΙΣΤΕΣ ΕΤΣΙ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ....ΚΑΙ ΣΙΩΠΟΥΝ ΕΠΙΤΗΔΕΣ,ΟΠΟΥ ΟΙ ΟΝΟΜΑΣΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΕΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΙΕΡΑΡΧΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΑΝ ΕΛΗΝΙΚΟΥΣ ΝΑΟΥΣ,ΒΛΕΠΕΤΕ ΚΑΝΕΝΑ ΤΕΠΟΙΟ ΣΗΜΕΡΑ,ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ,ΒΛΕΠΕ ΒΙΒΛΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ,ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ ΕΤΣΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΛΕΝΕ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΜΑΣ ΟΤΙ Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΔΕΝ ΑΦΗΝΕΙ..ΕΙΝΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΑΥΤΟΙ...ΠΟΙΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΗΤΑΝ ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΡΑ ΟΙ ΣΗΜΕΡΙΝΟΙ ΜΕ ΑΛΛΑΓΜΕΝΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ...ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΧΑΖΑΡΟΙ ΑΛΛΑ ΕΣΕΙΣ ΚΟΛΛΗΜΕΝΟΙ,ΤΟ ΞΕΡΕΙ ΟΛΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΠΙΑ...ΧΑΖΑΡΟΙ...ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΙΟΥΔΑΟΙ,ΤΡΩΤΕ ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ..ΟΛΑ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΘΑ ΞΑΝΑΓΙΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩ-ΚΑΤΩ ΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΤΙ ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΧΕΤΕ ΕΔΩ,ΠΕΙΤΕ ΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ..
  ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΦΙΛΟΙ ΜΟΥ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΜΕΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙ ΛΕΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΕΟ Ο ΜΕΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ...
  ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΞΑΝΑΓΥΡΙΣΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ ΟΤΑΝ ΡΩΤΗΣΑΝ ΤΟΝ ΒΟΥΔΑ ΑΝ ΕΙΣΑΙ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΕΙΠΕ ΟΧΙ Θ ΑΚΑΟΛΟΥΘΗΣΕΙ Ο ΣΩΤΗΡΑΣ...ΚΙ ΑΥΤΑ ΟΜΩΣ ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΤΑ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΑΝ
  ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ ΜΟΥ ΣΕ ΚΑΤΙ ΑΚΟΜΑ ΣΕ ΠΟΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΛΕΕΙ Ο ΔΙΑΣ ΟΤΙ ΑΥΤΟΣ ΕΦΤΙΑΞΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ-ΤΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΑΝ ΤΟ ΒΡΕΙΤΕ ΠΕΙΤΕ ΤΟ ΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΙΤΕ ΜΟΥ ΑΦΟΥ Ο ΔΙΑΣ ΚΥΒΕΡΝΟΥΣΕ ΕΔΩ ΣΤΗΝ ΑΣΙΑ ΠΟΙΟΝ ΕΙΧΑΝ? ΑΣΕ ΘΑ ΣΑΣ ΠΩ ΕΓΩ ΤΟΝ ΙΝΤΡΑ=ΔΙΑΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΡΙΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΣΟΥΡΑΣ-ΔΑΙΜΟΝΕΣ/ΝΕΦΕΛΙΜ/ΤΙΤΑΝΕΣ-ΕΚΑΤΟΧΕΙΡΕΣ-ΓΟΡΓΟΝΙΑ ΝΑ ΣΑΣ ΠΩ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΝ ΔΕΝ ΤΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑΤΙ ΒΛΕΠΕΤΕ ΟΤΙ ΚΑΙ ΟΙ ΙΝΔΟΙ ΞΕΡΟΥΝ ΤΟΝ ΔΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΚΑΙΛ ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΟ ΒΟΥΝΟ ΚΑΙΛ-ΛΑΣ Η Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙΛ-ΛΑ..ΜΗΝ ΜΟΥ ΠΕΙΤΕ ΤΙΠΟΤΑ ΕΧΩ ΞΕΔΕΡΦΟ ΙΝΔΟΥΙΣΤΗ ΚΑΙ ΜΟΥ ΤΑ ΕΧΕΙ ΠΕΙ ΟΛΑ..ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΡΩΤΑ ΤΟΥΣ ΙΝΔΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο ΙΝΤΡΑ ΤΩΡΑ-ΕΦΥΓΕ ΕΙΝΑΙΣ ΣΤΗΝ ΦΥΛΑΚΗ ΣΕ ΘΡΥΣΑΛΙΔΕΣ ΣΤΟ ΒΟΥΝΟ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ ΟΠΟΥ ΕΚΕΙ ΔΕΝ ΠΑΣ ΔΕΝ ΣΕ ΠΑΕΙ ΚΑΝΕΙΣ...
  ΘΑ ΓΡΑΨΩ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΑΡΓΟΤΕΡΑ...ΓΙΑΤΙ ΣΑΣ ΕΔΩΣΑ ΠΟΛΥ ΔΟΥΛΕΙΑ..ΤΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΟΣ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΑ ΥΠΗΡΧΕ ΚΑΙΤΟ ΚΑΤΑΜΑΡΤΥΡΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΛΑΟΙ ΑΛΛΑ ΚΑΤΑΜΑΡΤΥΡΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΛΗΘΙΝΟ ΘΕΟ...ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΔΕΝΤΟΝ ΓΝΩΡΙΣΑΝ ΟΠΩΣ ΕΜΕΙΣ ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΛΑΜΟΓΙΑ ΞΕΡΟΥΝ ΚΑΛ ΤΟΠΑΙΧΝΙΔΙ
  ΤΩΡΑ ΟΣΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΙΣΤΟΙ ΚΑΙ ΑΘΕΟΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 40. Ιησούς του Ναυή, κατεχων το copyright της γενοκτονια ς24 Φεβρουαρίου 2011 - 1:27 μ.μ.

  Ρε θα κολυμπησει το βοδι στο αιμα λεμε .... lol
  Εχουν δε βεβαιωσει οτι ο 4ος ιπποτης της Αποκαλυψης κυκλοφορουσε στην πλατεια Ταχριρ ...χαχαχα EPIC !!!

  Οσο για τις δρασεις του Ιερατιου (και καθε Ιερατιου) ξεστραβωθειτε ορισμενοι και πεταξτε τις παρωπιδες επιτελους.
  Διαβαστε ετσι γι' αλλαγη Λιλη Ζωγραφου.Αντεχετε ?

  ΥΓ:Εν αρχη δεν ην ουτε ο Λογος ουτε τιποτα υπερφυσικο.Ειναι η Λογικη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 41. Καλοί φίλοι,
  στην ωραία αυτή κουβέντα που ανοίχθηκε, μάλλον γίνεται μία σύγχυση ταυτότητας:
  1. Στην καταγωγή είμαστε/νοιώθουμε Έλληνες, Γραικοί ή Ρωμιοί; Διερωτηθήκαμε τί σημαίνουν αυτά;
  2. Στην (κατά Σύνταγμα) επίσημη θρησκεία είμαστε (εβραιο)Χριστιανοί ή (Παυλικο)Χριστιανοί; Γιατί εκτός επίσημης θρησκείας μπορεί να είσαι ό,τι θέλεις.
  Και για να θέσω εαυτόν:
  Είμαι σίγουρος ότι δεν είμαι "ελληνο-χριστιανός".
  Τέτοια έννοια για μένα δεν υπάρχει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 42. Διάβασα με προσοχή τα σχόλια των αντιχρίστων. Έτσι για να μη φρικάρουν, να ανοίξουν και κανένα βιβλίο ιστορίας, να μάθουν ότι ο Πατρο-Κοσμάς μας επικυρήχθηκε και εκτελέσθηκε με δωροδοκία των εβραίων. Αλλά φαίνεται ότι η περί ιστορίας και θρησκείας γνώση των "αρχαιο-μια-απ'όλα" περιορίζεται σε ό,τι ξεστομίζουν μασόνοι και παλιοί αριστεροί, που χάσαν το έδαφος κατω απ'τα πόδια και δεν έχουν άλλον τρόπο να θυμούνται παρισινές κομμούνες. Αν μπορούσε, πρώτος ο Πλάτωνας θα σηκωνόταν από τον τάφο του να ρίξει από μιά ροχάλα κι ένα χαστούκι στους λύκους με τις ελληνοειδείς προβιές. Αυτός προσπάθησε έντιμα να ανακαλύψει την αλήθεια, αυτοί οι νεόκοποι με αποκαλυμμένη την αλήθεια γυρνάτε την πλάτη. Ντροπή σας ρεμάλια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 43. Έχουμε τρελαθεί τελείως τελικά; Πότε θα σοβαρευτούμε λίγο στην χώρα που γέννησε την λογική; Ντροπή δεν υπάρχει για της απίθανες κουταμάρες περί προφητειών των διαφόρων βλαμμένων; Πότε τέλος πάντων θα έρθει η ηλικία της λογικής; Ποτέ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 44. γιατι ρε παιδια μαλωνετε?ολοι αυτοι που πιστευουν εαυτους ελληνες πρεπει να εχουν κοινο σκοπο.κ οι ορθοδοξοι κ οι δωδεκαθειστες κ οι καθολικοι κ ολοι τελος παντων.αληθεια ειναι οτι η ορθοδοξια ρημαξε τα αρχαια ιδεωδη κ κτισματα,αλλα οχι η ορθοδοξια σαν ιδεα,αλλα οι ανεγκεφαλοι που νομιζαν οτι αν καταστρεψουν μεχρι κ τις πετρες,θα εδραιωθουν καλυτερα.για ηλιθιους ανθρωπους να ψαχνετε.οχι για αντιπαλοτητες μεταξυ των πιστευω εκαστου,υπο την προυποθεση,οτι ολοι μας λειτουργουμε υπερ της ελλαδας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 45. Αντι να ασχοληστε με τους προδοτες της εξουσιας που ευθυνονται για τα δεινα της πατριδας μας, ασχοληστε με το πατηρ κοσμα, με την θρησκεια που εχει ιουδαικες ριζες ( χριστιανισμο ) και με τους 12 θεους....! ! !
  Τοσο καταλαβαινετε ..τοσα λετε...ασχοληστε με ενα δεντρο, και το δασος δεν σας ενοχλει καθολου, ωστε να εννωσετε τις δυναμεις σας, πνευματικες και σωματικες και να αναντιωθουμε ολοι κατα του ''δασους'' των προδοτων της εξουσιας....αντιθετος κανετε πολυ σκληρη κριτικη ο ενας στον αλλον, με αφορμη την πιστη και τις θρησκευτικες πεποιθησεις...ΤΕΛΙΚΑ ΞΕΡΕΤΕ ΤΙ ΚΑΛΑΛΑΒΑ..! ΟΤΙ Η ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ- ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ - ΚΑΙ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ....ΑΥΤΑ ΤΑ 3 ΩΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΕΣ...αποτελουν δογματα και ευθυνιονται για ολα τα δεινα του κοσμου, διοτι εχουν ως σκοπο τους τον αποπροσανατολισμο, τον σκοταδισμο και τον φανατισμο των ανθρωπων....Προφανως ειναι δημιουργηματα καποιων ''πονηρων'' και οχι του παναγαθου θεου/δημιουργου.... Ξανασκευτητε λοιπον σε ποιο δογμα εχετε εναποθεσει την πιστη της ψυχης σας, κι αν το εχετε κανει με την ψυχη σας ή με δολο συμφεροντων καθε λογης και ιδεολογιας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 46. Ειναι φανερο απο τα σχολια , γιατι πρεπει να χωρισει η ηρα απο το σιταρι , πριν ελεηθουμε Λευτερια .
  Οπου δουν Χριστιανικο Ορθοδοξο αρθρο οι σαταναδες ορμουν και βγαζουν αφρους προσπαθοντας (οι ερμοι) να παρουν κι αλλους μαζι τους στα σκοτεινα τους .
  Αφου μας θεωρουν εβραιους και σκοταδιστες τι μας διαβαζουν ;
  Ηξερα πολλους Ελληνες πλανεμενους σαν και μενα που τους εδωσαν σημασια και χαθηκαμε για πολλα χρονια .
  Αλλα επειδη ειχαμε καλη διαθεση , με διαφορετικους τροπους και δρομους , μας βοηθησε ο Αληθινος Θεος ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ και ξαναγυρισαμε στο σπιτι του . Την ορθοδοξια ΜΑΣ .
  Ολα αυτα δε που γραφουν ειναι αερας κοπανιστος .
  Ειδικα αυτος ο ζαγλος , οπου βρη αρθρο Χριστιανικο , βριζει , ειρωνευεται και γενικα περνιεται για θεος ! η μαλλον για παπας .
  Απο πολλα χρονια πριν 5-6 , του ειχα πει οταν εγραφε στην σελιδα του ΣΤΟΧΟΥ , να διαβαση τους Ελληνες ΣΟΦΟΥΣ που μιλουσαν για ΕΝΑ ΘΕΟ και για τους Ελληνες προφητες που περιμεναν τον ΣΩΤΗΡΑ .
  Αλλα στου κουφου την πορτα....
  Και νατος παλι! με το φαρμακι του .
  Μην του δινεται σημασια .Μαλλον δεν ειναι Ελληνας .Και αν παιρνει μερος και σε τελετες , μαλλον ειναι και δαιμονισμενος .
  Δεν εχει αλλη εξηγηση το φαινομενο του , αλλα των αλλων "Ελληνων" που κλεινουν τα ματια στην Αληθεια .
  Και η ΑΛΗΘΕΙΑ ειναι οτι ο Ελληνισμος , ειναι αυτος που ετοιμασε την ανθρωποτητα για τον Σωτηριο Λογο του Θεου Χριστου .

  Λυκουργος .

  Υ.Γ θα με θυμαται ΣΙΓΟΥΡΑ γιατι ΠΑΝΤΑ του απαντουσα στις βρωμολογιες του . Με λογια ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ , ελπιζοντας οτι ηταν Ελληνας πλανεμενος .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 47. Ακριβώς όπως τα λες (από επάνω), έτσι είναι...
  Καλή διάθεση και ο Χριστός σε φέρνει στο Σπίτι Του. Και όλα τα υπόλοιπα που γράφεις ολόσωστα!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. γιατι κανεις δεν μιλαει για τους αλληλοσπαραγμους των πχ Ελληνων;μονοι τους καταστραφηκαν.ελιωσαν αγαλματα και αφιερωματα για να κανουν τους εμφυλιους πολεμους τους.η Σπαρτη εφτασε σε αθλια ηθικη καταπτωση σκια του εαυτου της.οι Αθηναιοι Αγονταν και φερονταν απο τους δημαγωγουν και δεν κοιτουσαν το συμφερων της Αθηνας.Ξερετε ποσες σφαγες Ελληνων αμαχων εκαναν οι Ελληνες; θα θυμησω τη Μηλο που τους κατεσφαξαν οι Αθηναιοι.και την Τροια.μονο ο Μεγας ειναι ο ηλιος του Ελληνισμου.μετα απο αυτον παλι το χαος.μεχρι και το γιο του εσφαξαν οι διαδοχοι του Αλεξανδρου.ο διαβολος μας χορευε στο χορο του και τον λατρευαμε σαν Θεο.μας εδινε ενα και μας επαιρνε δεκα.του αρεσε να μας βλεπει να σφαζομαστε μεταξυ μας.ο παγανισμος ειναι η λατρεια στη φυση και στις δυναμεις του ανθρωπου.φατε το μηλο και θα γινετε Θεοι οπως μου αρεσει και εμενα να με λατρευετε ως Θεο.ξυπνατε επιτελους.μονο ο σταυρωμενος και ανεστημενος τριαδικος Θεος σωζει.τον ειδαμε τον πολιτισμο των ανθρωπων.η αποκαλυψη επαναλαμβανεται συνεχως σε ολες τις περιοδους της ανθρωποτητος.διαβαστε τους αγιους ερμηνευτες να ανοιξουν τα ματια σας.

   Διαγραφή
 48. Τυφλοί όσοι βλέπουν τη δική τους μόνο αλήθεια. Όλοι δεμένοι στη σπηλιά, έτοιμοι να σταυρώσουν όποιον διαταράξει την πλάνη τους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 49. TA 3K ΛΟΓΙΚΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Η ΤΡΟΪΚΑ.
  ΤΟ Π ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΟΥΤΙΝ
  ΣΤΑ 4 ΕΦΤΑΡΙΑ ΚΟΛΛΑΩ. ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΚΑΜΜΙΑ ΙΔΕΑ....
  ΑΡΑ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΛΑ ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ Η ΤΡΟΙΚΑ, Ο ΠΟΥΤΙΝ ΚΑΙ ΤΑ 4 ΕΦΤΑΡΙΑ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 50. KOΣMOΣ AITΩΛΟΣ
  '''''Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΑΣ'''
  ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΕΘΝΟΜΗΔΕΝΙΣΤΗ ΒΕΡΕΜΗ ''ΕΛΛΑΣ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ'''.. ΤΟΣΟ ΑΝΘΕΛΛΗΝΑΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ....
  ΕΠΙΣΗΣ ΤΟ ΑΛΛΟ ΠΟΥ ΠΙΠΙΛΑΝΕ ΟΙ ΕΔΩ ΕΘΝΟΜΗΔΕΝΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ ΕΘΝΙΚΙΣΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ '''ΜΙΛΑΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΒΛΑΧΙΚΑ Η ΑΡΒΑΝΙΤΙΚΑ''' ....ΟΜΩΣ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΙΠΕ ΣΕ ΧΩΡΙΑ ΑΜΙΓΩΣ ΔΙΓΛΩΣΣΑ , ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ....ΚΑΤΑΡΧΗΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΣ ΜΙΛΑΓΕ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΤΟ ΕΛΕΓΕ ΑΥΤΟ [ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ...ΑΡΑ ΑΝΑΦΕΡΟΤΑΝΕ ΤΟ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΣΕ ΔΙΓΛΩΣΣΟΥΣ ...ΚΑΙ ΑΡΑ ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΑΠΟΤΑ ΟΠΟΙΑΠΕΡΑΣΕ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΑΝΕ ΜΙΑ ΧΑΡΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ...ΟΧΙ ΣΕ '''ΑΛΛΟΕΘΝΕΙΣ'' ΑΛΒΑΝΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΕΞΕΛΛΗΝΙΖΕ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΙΔΡΥΕ ΟΠΩΣ ΛΕΝΕ ΟΙ ΕΘΝΙΚΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ...ΔΕΝ ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΘΕΛΕΙ ΜΥΑΛΟ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΜΕ...ΟΤΙ ΤΟ ΕΛΕΓΕ ΣΕ ΔΙΓΛΩΣΣΑ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΑ ΧΩΡΙΑ ΤΟ ΔΕΙΧΝΕΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ...ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΕΓΕ ΑΚΡΙΒΩΣ ΓΙΑΤΙ ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΕ ΠΑΡΑΠΑΝΩ '''ΓΙΑΤΙ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΑΣ''''.....ΓΙΑΤΙ ΠΟΛΛΑ ΧΩΡΙΑ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΑΛΒΑΝΙΚΗΣΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΝΑΓΑΝΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΓΛΩΣΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΟΦΩΝΙΑ ΣΚΕΤΗ...ΚΑΙΕΤΣΙ ΟΠΩΣ ΛΕΕΙ ΔΕΝ ΘΑ ΞΕΡΑΝΕ ΤΗ ΓΛΩΣΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ...ΑΡΑ ΕΤΣΙ ΠΑΝΕΥΚΟΛΑ ΘΑ ΧΑΝΑΝΕ ΚΑΙΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΤΟΥΣ .....ΑΡΑ ΤΟ ΕΛΕΓΕ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ,ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ...ΗΛΙΟΥ ΦΑΕΙΝΟΤΕΡΟΝ.. ΣΤΗ ΔΙΓΛΩΣΣΗ ΦΡΑΣΤΑΝΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΟ ΕΙΠΕ ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΚΑΙ ΤΑ ΑΚΡΙΒΗ ΜΕΡΗ....ΑΝΤΕ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ Η ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 51. Οι Έλληνες διακατεχονται από μεγάλο εγωισμό και αυτό τους κάνει να προτάσσουν τη δική τους γνώμη έναντι όλων των άλλων. Η Ορθοδοξη Θεολογία και οι Άγιοι Πατέρες έχουν αποσαφηνίσει εδώ και 2000 χρόνια τον ορισμό της Αγιότητας και το λόγο της ύπαρξης των προφητειών. Είναι μοχλοί σωτηρίας του ανθρώπου μέχρι τη Δευτέρα παρουσία του Χριστού που θα έρθει πλέον ως κριτής και όχι ως Σωτήρ όπως κατά την ενανθρώπιση Του. Καλό είναι να μελετάμε και να εμβαθύνουμε στα Πατερικά και αν δεν έχουμε τη κατάλληλη παιδεία ας πλησιάσουμε άξιους και διαβασμένους κληρικούς που δόξα τω Θεω έχουμε πολλούς στη πατρίδα μας.
  Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλος υπήρξε μεγάλος Άγιος που βοήθησε το πνεύμα της ανάστασης του γένους που παραπαιε μετά από 400 χρόνια δουλείας και βοήθησε να σωθούν ψυχές γιατί αυτό είναι τελικά το ζητούμενο από το Θεο. Ακόμα και τον Αλή Πάσα προσπάθησε να αφυπνισει προειδοποιωντας τον για πολλά, απλά το έλεος του Θεού άλλος το κατανοεί και άλλος το προσπερνάει, όπως ακριβώς γίνεται και σήμερα. Ο Θεός παραμένει αναλλοίωτος εμείς αλλάζουμε και μάλιστα επί τα χειρω. Οι προφητειες έχουν ρόλο να μας προειδοποιησουν να σώσουμε τις ψυχές μας και όχι να μαζεύουμε υλικά αγαθά. ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 52. Μήπως τα 4 επτά σημαίνει τα τέσσερα ψηφία του έτους θα έχουν άθροισμα 7; (πχ 2023 - 2+0+2+3=7). Μήπως τα τρία Κ και το ένα Π θα υπάρχουν μέσα στην ημερομηνία; πχ ΚυριαΚή δέΚα ΣεΠτεμβρίου 2023;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 53. Τα 4 καπα ειναι ο αγκυλωτός σταυρός και τα 3 καπα και 1 π ειναι η παλαιά σοβιετική ένωση CCCP.Προσδιοριζει την εποχή που η οθωμανοί ξαναγίνονται μεγάλη δύναμη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 54. Ο αριθμός 7 παραπέμπει στην Σοφία του Θεού. Τα μόνα ίσως πράγματα που αντιπροσωπεύουν την Σοφία του Θεού στην Οικουμένη είναι οι Ναοί που φέρουν το όνομα Αγία Σοφία. Πολύ πιθανόν να εννοεί ο Άγιος ότι θα γίνει κάποιο γεγονός με αυτά (ίσως να έχει να κάνει με το γεγονός ότι γίνανε τζαμιά). Βέβαια όλο αυτό είναι μια υπόθεση.

  Προσφάτως ο Ερντογάν έκανε τζαμιά τους τέσσερις (4) παρακάτω Ορθόδοξους Ναούς:
  1) Αγία Σοφία Τραπεζούντας
  2) Αγία Σοφία Βιθυνίας
  3) Αγία Σοφία Βιζύης
  4) Αγία Σοφία Κωνσταντινουπόλεως

  Βασισμένοι λοιπόν πάνω στο γεγονός ότι ο αριθμός 7 αντιπροσωπεύει την Σοφία του Θεού και 4 Ορθόδοξοι Ναοί φέρουν αυτό το όνομα, μια πιθανή ερμηνεία θα μπορούσε να είναι και αυτή.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Θα σας παρακαλούσα να είστε κόσμιοι στους χαρακτηρισμούς σας, επειδή είναι δυνατόν επισκέπτες του ιστολογίου να είναι και ανήλικοι.
Τα σχόλια στα blogs υπάρχουν για να συνεισφέρουν οι αναγνώστες στο διάλογο. Η ευθύνη των σχολίων (αστική και ποινική) βαρύνει τους σχολιαστές.
Τα σχόλια θα εγκρίνονται μόνο όταν είναι σχετικά με το θέμα, δεν αναφέρουν προσωπικούς, προσβλητικούς χαρακτηρισμούς, καθώς επίσης και τα σχόλια που δεν περιέχουν συνδέσμους.
Επίσης, όταν μας αποστέλλονται κείμενα (μέσω σχολίων ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), παρακαλείσθε να αναγράφετε τυχούσα πηγή τους σε περίπτωση που δεν είναι δικά σας. Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας...Ελληνοτουρκικα

[Ελληνοτουρκικά][bleft]

ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ

[Γεωπολιτική][grids]

διαφορα

[διάφορα][bsummary]

ΜΥΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

[μυστικές υπηρεσίες][bleft]