Απoψεις

[Απόψεις][bleft]

Ελλαδα

[Ελλάδα][threecolumns]

Ευρωπη

[Ευρώπη][bsummary]

Κοσμος

[Κόσμος][grids]

Τα 6 σενάρια για την επόμενη μέρα της Ελλάδας

Πόσο πιθανή είναι η έξοδός της από το ευρώ;
Επώδυνος και μακρύς ο δρόμος της Ευρωζώνης


Τα έξι σενάρια για το μέλλον της Ελλάδας και του ευρώ αναλύει η Citigroup στη νέα ανάλυση της, επισημαίνοντας ότι η κατάσταση έχει φτάσει σε ένα τέτοιο σημείο που η επίλυση των προβλημάτων φαίνεται πιο μακρινή από ποτέ.

Σενάριο 1: Διαχειρίσιμη η ελληνική έξοδος. Δεν θα μεταδοθεί η κρίση και δεν θα υπάρξει αναταραχή στην αγορά
Αυτό είναι από τα πιο ήπια σενάρια σχετικά με την έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ, ενώ ο κίνδυνος μετάδοσης είναι πολύ περιορισμένος. Είναι πιθανό να υπάρξει βραχυπρόθεσμη αδυναμία του ευρώ, αλλά δεν θα υπάρξει απότομο sell-off. Η υποχώρηση του ευρώ θα είναι σχετικά σύντομη.
Από την άλλη μεριά, ορισμένοι υποστηρίζουν ότι το ευρώ θα ενισχυθεί μετά την έξοδο της Ελλάδας από τη Ζώνη, καθώς θεωρούν ότι θα είναι ισχυρότερη χωρίς τη χώρα. Μόλις η GREXIT συνέβη χωρίς ζημία, είτε λόγω της σωστής αντίδρασης των αγορών είτε λόγω των πολιτικών δεσμεύσεων, τα spreads θα μειωθούν και το ευρώ θα σημειώσει ράλι, κοντά στο 1,45 δολ. ή και παραπάνω.
Ωστόσο, αυτή η οπτική είναι μια πολύ αισιόδοξη ανάγνωση του για την ανακοπή της εξάπλωσης της κρίσης σε άλλες χώρες της ευρωζώνης. Οι ανησυχίες αντανακλούν τον κίνδυνο που συνδέεται με το εθνικό χρέος σε άλλες περιφερειακές χώρες, και όχι τόσο οι ελληνική φόβοι μετάδοσης. Έτσι, αυτό το σενάριο δεν φαίνεται να είναι και το πιθανό, αφού απαιτείται άμεση προσαρμογή στα δημοσιονομικά και των υπολοίπων χωρών της ευρωζώνης, ιδιαίτερα εκείνων που είναι και οι πιο αδύναμες.

Σενάριο 2: Η Ελλάδα βγαίνει από το ευρώ και η κρίση εξαπλώνεται σε όλη την περιφέρεια
Σε αυτό το σενάριο η Ελλάδα αποκηρύσσει τη λιτότητα της διάσωσης και επιλέγει την έξοδο. Μετά από αυτήν την κίνηση θα επακολουθήσει οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση κατά την οποία το ευρώ θα είναι υπό συνεχή πίεση. Το πως θα εξελιχθεί εξαρτάται από τον τρόπο χάραξης της πολιτικής από τις χώρες που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο μόλυνσης.
Επιπλέον πτώση του ευρώ θα μπορούσε να προκύψει από τους φόβους των επενδυτών ότι οι άλλες περιφερειακές χώρες της ευρωζώνης θα ακολουθήσουν στην έξοδο την Ελλάδα, αυξάνοντας τα ασφάλιστρα έναντι κινδύνου χώρας. Μία ελληνική έξοδος θα μπορούσε να θεωρηθεί ατυχής, αλλά διαχειρίσιμη, αν η αποσύνθεση της ζώνης του ευρώ θεωρηθεί ότι θα σταματήσει στην Ελλάδα, παρόλο του ότι θα υπάρχει κίνδυνος ότι κι άλλες χώρες θα ακολουθήσουν. Οι χώρες αυτές θα βιώσουν σκληρή λιτότητα, ενώ κινδύνους θα αντιμετωπίσει και το ευρώ, σε περίπτωση που δεν στηριχθεί από την νομισματική πολιτική ή την ανάπτυξη. Οι επενδυτές σε αυτή την περίπτωση θα υποθέσουν ότι το κόστος παραμονής στη ζώνη του ευρώ ήταν πολύ υψηλό για τις άλλες χώρες.
Ο τρόπος για να αποφευχθεί αυτή η μόλυνση και η πίεση για το ευρώ θα είναι οι πολιτικοί να παράσχουν μια απόλυτη, χωρίς όρους εγγύηση, ότι καμία άλλη χώρα δεν θα βγει από τη ζώνη.

Σενάριο 3: Πολλαπλές περιφερειακές χώρες θα βγουν από το ευρώ αλλά ο πυρήνας θα παραμείνει
Η Citigroup δεν βλέπει αυτό το σενάριο να συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες, αλλά σίγουρα θα απασχολήσει τις αγορές. Σʼ αυτήν την περίπτωση, το ευρώ του πυρήνα θα είναι ισχυρότερο από ότι πριν, καθώς οι χώρες που θα απομείνουν δεν θα έχουν ελλείμματα, χρέη και το εξωτερικό τους ισοζύγιο θα είναι βελτιωμένο.
Ωστόσο, βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα μπορεί να υπάρξει μια περίοδος αναταραχών, όχι μόνο για την περιφέρεια, αλλά και για τον ίδιο τον πυρήνα που θα παραμείνει. Οι επιπτώσεις θα είναι αισθητές και στις οικονομίες του πυρήνα και τις τράπεζες τους, μέχρι να υπάρξουν οι κατάλληλες πολιτικές που θα ανακόψουν το κύμα.

Σενάριο 4: Νέα ελληνική κυβέρνηση στηρίζει το πρόγραμμα λιτότητας
Δεν είμαστε τόσο αφελείς ώστε να πιστεύουμε ότι η ελληνική κυβέρνηση θα εφαρμόσει πραγματικά το πρόγραμμα λιτότητας, αλλά με την αποδοχή του σχεδίου, θα απαλλάξει τους επενδυτές από ανησυχίες για πιθανή χρεοκοπία. Δεν θα υπάρξει με βεβαιότητα ένα καλό αποτέλεσμα αντικειμενικά, αλλά θα είναι μια καλύτερη και πολύ φθηνότερη λύση από την αθέτηση πληρωμής χρέους και την έξοδο από το ευρώ. Ουσιαστικά το βασικό ερώτημα που θα υπάρχει είναι το κατά πόσο θα συνεχιστεί η περίοδος ηρεμίας και η διατήρηση του status quo.

Σενάριο 5: Η ΕΚΤ συνεχίσει να αγοράζει ομόλογα ή εισαχθούν τελικά τα ευρωομόλογα
Και τα δύο αυτά βήματα είναι μία καλή κίνηση για την επίλυση των προβλημάτων της ευρωζώνης. Σε ότι απέτυχε η νομισματική πολιτική της ζώνης του ευρώ, θα μπορεί να επιλυθεί με τα ευρωομόλογα.
Εάν η ΕΚΤ αγοράσει ομόλογα επιθετικά είναι απίθανο ότι οι επενδυτές θα πολεμήσουν την ΕΚΤ. Αν οι φορολογικές αρχές εκδώσουν από κοινού ευρωομόλογα, είναι πιθανό οι αποδόσεις των κρατών του πυρήνα της Ζώνης να ανεβουν και αυτές της περιφέρειας να υποχωρήσουν. Αυτή η εξέλιξη είναι πιθανό να μειώσει τον κίνδυνο στην ευρωζώνη και να υποστηρίξει το ευρώ.
Σύμφωνα με τη Citigroup, φαίνεται πολύ πιο πιθανό ότι η αγορά κρατικών ομολόγων θα σταματήσει, ενώ η έκδοση ευρωομολόγων στο εγγύς μέλλον θα κερδίσει έδαφος σταδιακά.

Σενάριο 6: LTROs ή μειώσεις των επιτοκίων
Φαίνεται απίθανο να λύσει το βασικό πρόβλημα της ευρωζώνης η διαμόρφωση του επιτοκίου στο 1%, ή στο 0,5%. Μια μείωση των επιτοκίων θα μπορούσε να εκληφθεί από την αγορά ως ένα σήμα ότι έρχεται περαιτέρω χαλάρωση της νομισματικής χαλάρωσης. Παρ 'όλα αυτά, είναι πιθανό ότι η μείωση θα μπορούσε να οδηγήσει το ευρώ ακόμη χαμηλότερα.

Ομοίως, ένα τρίτο πρόγραμμα LTROs, μπορεί να μειώσουν ελαφρώς το κόστος δανεισμού, αλλά αυτό θα κρατήσει για λίγο. Ένα νέο πρόγραμμα LTROs με σημαντικά μεγαλύτερης διάρκειας δάνεια θα μπορούσε να ενθαρρύνει τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της ευωζώνης να αγοράσουν κρατικά ομόλογα μακροπρόθεσμης λήξης και να μειωθούν τα επιτόκια.

Σύμφωνα με τη Citigroup, και οι δύο αυτές κινήσεις δεν θα δώσουν το έναυσμα για μείωση του κόστους χρηματοδότησης της περιφέρειας. Ίσως ένα πακέτο εγγυήσεων των καταθέσεων της ζώνης, που να χρηματοδοτείται από το EFSF ή το ESM, θα μπορούσε να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα αυτών των μέτρων, αλλά μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να υπάρχει διάθεση για ένα πανευρωπαϊκό δίχτυ ασφαλείας με τις χώρες του πυρήνα διστάζουν να χρηματοδοτούν τραπεζικές υποχρεώσεις στην περιφέρεια.
Συμπέρασμα

Πλησιάζει ο δεύτερος γύρος των ελληνικών εκλογών με το πιο πιθανό σενάρια να δείχνει προς ένα πιο αδύναμο ευρώ. Σε μακροπρόθεσμη βάση, ενώ μπορεί να υπάρξουν ευνοϊκότερες πολιτικές, ο δρόμος που έχει μπροστά της η ευρωζώνη θα είναι πολύ επώδυνος. Σε αυτό το στάδιο ένα μίγμα μεταξύ των σεναρίων 2 και 6 φαίνεται πιο πιθανό, εκτός κι εάν οι πολιτικοί της Ζώνης φερθούν με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα.

Post A Comment
 • Blogger Comment using Blogger
 • Facebook Comment using Facebook
 • Disqus Comment using Disqus

1 σχόλιο :

 1. Γερμανικός Τύπος: Η Ελλάδα ο τάφος της πολιτικής της Α.Μέρκελ

  Σάββατο, 19 Μάιος 2012 19:19
  Yiannis Aeras

  Εκτός από αλαζονεία το χθεσινό απίστευτο αίτημα της Γερμανίδας καγκελάριου Α.Μέρκελ προς τον Έλληνα Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κάρολο Παπούλια, έδειξε και κάτι άλλο: Την απόλυτη αδυναμία της Γερμανίας να εκβιάσει ελληνική έξοδο από το ευρώ.


  Μια αδυναμία που την οδηγεί σε «ψυχολογικές επιχειρήσεις» του τύπου «κάντε δημοψήφισμα για το αν θέλετε να μείνετε στο ευρώ», τις οποίες μάλιστα τις διαψεύδει εν συνεχεία με περίσσιο θράσος, αλλά και αυτό στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών είναι: Δημιουργείται σύγχυση η οποία είναι υπέρ των δυνάμεων του Μνημονίου, θεωρούν στο Βερολίνο.  Και όλα αυτά εν όψει της έλευσης στην εξουσία αντιμνημονιακών δυνάμεων, οπότε και θα συμβεί για πρώτη φορά το αδιανόητο για τους Γερμανούς: Κάποιος θα τους βάλει στη θέση τους και δεν θα μπορούν να κάνουν τίποτα για να το αποτρέψουν, αφού οι ανοησίες περί «αποβολής της εξόδου από το ευρώ» είναι καλές να χρησιμοποιούνται από τους εγχώριους κεκράχτες των «μεγάλων» ΜΜΕ που βιώνουν λάθρα εντός του pay-roll της τρόϊκας και των «μαύρων ταμείων» του ΔΝΤ στην Αθήνα, (κάποια στιγμή θα ανοίξουμε αυτό τον φάκελο), αλλά απλά δεν ισχύουν.

  Κανείς δεν μπορεί να βγάλει την Ελλάδα από την ευρωζώνη, αν η Ελλάδα δεν θέλει να βγει από την ευρωζώνη και αυτό το ξέρουν καλά. Ακόμα και στην περίπτωση που χρησιμοποιηθεί το «υπέρτατο όπλο», η ΕΚΤ και παύσει να εγγυάται τα ελληνικά δάνεια, ακόμα και τότε οι πρώτοι που θα πληγούν ως αποτέλεσμα της έλλειψης ρευστότητας είναι η ίδια η … ΕΚΤ που έχει εγγυηθεί δάνεια δεκάδων δισεκατομμυρίων ευρώ και εν συνεχεία οι τράπεζες των χωρών της ευρωζώνης οι οποίες δεν θα εισπράξουν τα λεφτά τους.

  Κατά τα λοιπά η Ελλάδα θα είναι μία χώρα ΕΝΤΟΣ ευρώ που θα έχει κηρύξει πτώχευση (ΗΔΗ έχει κηρύξει πτώχευση και τεχνικά από τις 12 Μαρτίου 2012 που ίσχυσε το PSI) και θα κινείται αυστηρά με τα ευρώ που της αναλογούν, χωρίς δυνατότητα δανείων από τις χώρες της ευρωζώνης.

  Αυτά σε πολύ γενικές γραμμές, αλλά εν πάση περιπτώσει η Γερμανία δεν μπορεί να κάνει ΤΙΠΟΤΑ για να βγει η Ελλάδα από την ευρωζώνη. Ούτε να την αποβάλει, ούτε νε την εκδιώξει, ούτε να την αναγκάσει να φύγει. Αλλά και σε αυτή την περίπτωση θα μιλούσαμε σα … να πυροβολούσε τα πόδια της: Ελληνική ευρωέξοδος ίσον καταστροφή της ευρωζώνης.

  Η Α.Μέρκελ όλα αυτά τα ξέρει. Και αναλώνεται σε ανόητες και αλαζονικές «ψυχολογικές επιχειρήσεις» μπας και βοηθήσει τους εγχώριους συνεργάτες της, τη ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ, την ΔΗΣΥ κλπ να κερδίσουν τις εκλογές.
  Μάταιος κόπος: Ήδη η αμερικανική πρεσβεία στην Ελλάδα στοιχηματίζει υπέρ της νίκης του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές της 17ης Ιουνίου και συνολικής ενίσχυσης των αντιμνημονιακών…

  Συν το γεγονός ότι η «ελληνική ήττα» της Ε.Μέρκελ θα έχει για την Γερμανία τα ίδια αποτελέσματα που είχε η, σχεδόν, επί δύο μήνες αντίσταση των Ελλήνων σε ηπειρωτική Ελλάδα και Κρήτη στον Β’Π.Π.: Αυτοί οι δύο μήνες έλειψαν τραγικά στον Χίτλερ στην εκστρατεία στην Ρωσία. Όταν έφτασε στις πύλες της Μόσχας, είχε φτάσει ο βαρύς χειμώνας που θέρισε τις γερμανικές στρατιές με την λινές στολές…

  Η Berliner Zeitung, με αφορμή την «ελληνική περίπτωση» γράφει σήμερα άρθρο με τίτλο «Η Μέρκελ μπαίνει στο περιθώριο διεθνώς. Η Ελλάδα αποδεικνύεται ο τάφος της πολιτικής της»…
  Πηγη , http://alithinapsemata.gr/world/world-categories/world-politics/3291-2012-05-19-19-22-14.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Θα σας παρακαλούσα να είστε κόσμιοι στους χαρακτηρισμούς σας, επειδή είναι δυνατόν επισκέπτες του ιστολογίου να είναι και ανήλικοι.
Τα σχόλια στα blogs υπάρχουν για να συνεισφέρουν οι αναγνώστες στο διάλογο. Η ευθύνη των σχολίων (αστική και ποινική) βαρύνει τους σχολιαστές.
Τα σχόλια θα εγκρίνονται μόνο όταν είναι σχετικά με το θέμα, δεν αναφέρουν προσωπικούς, προσβλητικούς χαρακτηρισμούς, καθώς επίσης και τα σχόλια που δεν περιέχουν συνδέσμους.
Επίσης, όταν μας αποστέλλονται κείμενα (μέσω σχολίων ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), παρακαλείσθε να αναγράφετε τυχούσα πηγή τους σε περίπτωση που δεν είναι δικά σας. Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας...Ελληνοτουρκικα

[Ελληνοτουρκικά][bleft]

ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ

[Γεωπολιτική][grids]

διαφορα

[διάφορα][bsummary]

ΜΥΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

[μυστικές υπηρεσίες][bleft]