Απoψεις

[Απόψεις][bleft]

Ελλαδα

[Ελλάδα][threecolumns]

Ευρωπη

[Ευρώπη][bsummary]

Κοσμος

[Κόσμος][grids]

Για μια φωτογραφία γίναμε όλοι... ρατσιστές!


Νῦν ὑπὲρ πάντων …ἡ μίζα !!!

O Ἀμὶρ πήγαινε σχολεῖο στὸ 6ο Δημοτικὸ τῆς Δάφνης! Προφανῶς λοιπὸν προεπελέγγη ἀπὸ τὴν μονταζιέρα καὶ τοὺς κονομησαρίους τῶν ΜΚΟ γιὰ νὰ δημιουργηθῇ καὶ πάλι θέμα ἀπὸ τὸ πουθενά!
Ἡ παράγραφος 5 τοῦ ἄρθρου 3 τοῦ νέου Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109Α) προβλέπει ὅτι ὁρίζονται μὲ κλήρωση δύο σημαιοφόροι ἀπὸ τὴν Ἕκτη (Στ) Δημοτικοῦ. Ἄρα, ὁ Ἀμὶρ ποὺ πάει στὴν 5η (Ε) Δημοτικοῦ καλῶς ὁρίσθηκε ὡς παραστάτης!


Οὐδεὶς τοῦ ἀφῄρεσε τὸ δικαίωμα νὰ κρατήσῃ τὴν Ἑλληνικὴ σημαία καὶ ἁπλὰ ἐτηρήθη κατὰ γράμμα ὁ νέος νόμος Τσίπρα! Ἂν καί, κατὰ τὴν γνώμη μου, πρόκειται γιὰ ἔναν ἐντελῶς ἀπαράδεκτο νόμο, στὴν περίπτωση τοῦ Ἀμὶρ ἐτηρήθη ἀπαρέγκλιτα καὶ ὁ λόγος ποὺ ἐκράτησε τὴν πινακίδα καὶ ὄχι τὴν σημαία, στὴν παρέλαση τῆς 28ης Ὀκτωβρίου, εἶναι γιατὶ πάει στὴν Ε’ δημοτικοῦ. Ἁπλᾶ, εἶναι προφανές, ὅτι κάποιοι …«γνωστοί-ἄγνωστοι», σκηνοθέτησαν τὸ ζήτημα καὶ μὲ τὴν ἐπηροὴ ποὺ ἀσκοῦν στὰ ΜΜΕ, δημιούργησαν ἀνύπαρκτες καταστάσεις.

Ἡ μοναδικὴ περίπτωσις ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ τοποθετηθῇ σημαιοφόρος ἀπὸ τὴν Ε’ Δημοτικοῦ εἶναι σὲ μικρὰ (ὀλιγοθέσια) σχολεῖα, ὅπου ὁ νόμος ἐπιτρέπει νὰ συμμετέχουν στὴν κλήρωση καὶ μαθητὲς ἀπὸ τὴν Ε’ Δημοτικοῦ! Ἠταν τό 6ο Δημοτικὸ τῆς Δάφνης ἔνα ὀλιγομελές σχολεῖο;;;
Πάντως, σύμφωνα μὲ τὸν κ. Σταῦρο Πετράκη, ὅπως βλέπετε στὴν ἐπομένη φωτογραφία, τὸ παιδὶ εἶχε ἔλθη τὴν Ἀνοίξη στὸ σχολεῖο καὶ ὑπῆρξε συνεννόησις, μὲ τὴν οἰκογένειά του, γιὰ τὸ θέμα τῆς συμμετοχῆς του στὴν κλήρωση.


Παράλληλα, τὸ πόσο ψεῦτες εἶναι οἱ ἄθλιοι τῆς μονταζιέρας, ποὺ διασύρουν τὴν Ἑλλάδα, φαίνεται ἀπὸ τὸ γεγονός, ὅτι ὅταν ἐπανελήφθη ἡ κλήρωσις, ὁ ἑπόμενος μαθητῆς ποὺ ἐπελέγη γιὰ νὰ κρατήσῃ τὴν σημαία, δὲν ἦταν κἂν Ἕλλην, ἀλλὰ Ἀλβανός!
Ἕνας γεγονὸς ποὺ καταῤῥίπτει τοὺς ἰσχυρισμοὺς γιὰ «ῥατσιστικὲς διαθέσεις» κι ἄλλα τέτοια φαιδρά! Αὐτὸ τὸ τελευταῖο, τὸ ποιὸς δῆλαδὴ ἀντικατέστησε τὸν Ἀμίρ, τὸ ἀπέκρυψαν ἀριστοτεχνικὰ ὅλα τὰ ΜΜΕ!

Καὶ εἶναι τοὐλάχιστον …περίεργο, ὅτι ὅλα τὰ παραπάνω δὲν …ὑπέπεσαν στὴν ἀντίληψη κάποιου ἀπὸ τὰ …λαγωνικὰ τῶν ΜΜΕ, ποὺ ἐνῶ ξέρουν ἀπ’ ἔξω κι ἀνακατωτὰ νόμους γιὰ ὑπερεξειδικευμένα θέματα, δὲν μπῆκαν διόλου στὸν κόπο νὰ διαβάσουν τὶ λέει ὁ νόμος ιγὰ τὴν περίπτωση τοῦ Ἀμίρ.
Καί, τελικῶς, τὸ ἐσέρβιραν στὸν κόσμο …ἀμάσσητο!!!
Γιατί; Γιατί;

…Νῦν ὑπὲρ πάντων ἡ  …μίζα ἀδέρφια!!!
ΥΓ 1. Πάντως τέτοια σκηνοθεσία κατὰ τῆς χώρας, θὰ τὴν ζήλευαν καὶ τὰ White Helmets!!! Ἀαα, καὶ ὁ Γκέμπελς!
Γιὰ τὴν ντεμὲκ ἐπίθεση στὸ σπίτι του, σᾶς ἔγραψα:
«Φύγε ἀπὸ ἐδῶ στὸ χωριό σου φύγε»,

γράφει τὸ χαρτόνι ποῦ ἄφησαν στὸν μικρὸ Ἀμὶρ οἱ «κακοί» Ἕλληνες, ποῦ δὲν τὸν θέλουν στὴν χώρα τους!
Σημείωσις:
Ἀλήθεια ῥέ… Ἐσεῖς, στὰ ὑπόγεια τῆς μονταζιέρας, ἔχετε δῆ κάποιον Ἕλληνα νά γράφῃ τό Ἑλληνικό «Γάμα» ὅπως ἀκριβῶς γράφεται τό λατινικό «Υ»;;;
Δὲν εἶναι ὅλοι πρόβατα ῥὲ κονομησάριοι!
Ἐγὼ μπορῶ νὰ φαντασθῶ καὶ ποιὸ λαμόγιο ἐσκέφθη ὅλην αὐτὴν τὴν ἀθλία προπαγάνδα κατὰ τῶν Ἑλλήνων!!!
Εἶμαι σίγουρος πὼς τὸ χαρτόνι τὸ ἔγραψε ἀλλοδαπὸς καί, μάλιστα, μικρὸς σὲ ἡλικία καὶ εἶμαι 100% βέβαιος ὅτι τὴν ἰδέα τὴν εἶχε ἔνα ἀρχιλαμόγιο, ποὺ πλουτίζει ἀπὸ τὸ δρᾶμα τῶν προσφύγων, τσεπώνοντας 25,000 εὐρῶ «τὸ κεφάλι»!
Σημείωσις:
Τὴν λέξη «κεφάλι» τὴν χρησιμοποιεῖ αὐτὸς ὅταν κλείνῃ τοὺς λογαριασμούς του καὶ δὲν εἶναι δική μου ἔκφρασις!

Y.Γ. 2. Περαστικὰ στὴν μονταζιέρα.

Γι’ αὐτὴν τὴν φωτογραφία ἔγιναν ὅλα! Ἡ μονταζιέρα δούλεψε στὸ φοῦλ, γιὰ νὰ προβληθῇ ὁ Κατσαπλιὰς μὲ τὸν Ὑποκατσαπλιά! Ἐξευτέλισαν πάλι τὴν χώρα γιὰ μίαν φωτογραφία, ποὺ προβάλλει τὴν δῆθεν ἀριστεροσύνη τους!
Υ.Γ.3. Κι ἐδῶ ἡ μάννα τοῦ Ἀμίρ, ποὺ ἔχει κυριολεκτικῶς ξεραθῇ στὰ γέλια καὶ ἡ μονταζιέρα παρεμβαίνει στὸ τέλος καὶ λέει στὸν μεταφραστή: «πές της νὰ μὴν γελᾷ»!!! Οὔστ ῥὲ ἀλῆτες. Παίζετε μὲ τὴν χώρα!!!Ἔρευνα Γεώργιος Ἀδαλῆς

Σημείωσις τοῦ ἱστολογίου Φιλονόη καὶ Φίλοι
Ἡ συνεντευξιάζουσα μητέρα τοῦ …«θυματοποιημένου», ἀλλὰ ἀρίστως χρησιμοποιημένου γιὰ τὴν προπαγάνδα Ἀμίρ, ἀδυνατοῦσε νὰ …σοβαρευθῇ ἀπὸ τὸν …«φόβο» της γιὰ τὰ …δεινὰ πού, τάχα μου, ἀπείλησαν τὸ βλαστάρι της.

Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρουPost A Comment
 • Blogger Comment using Blogger
 • Facebook Comment using Facebook
 • Disqus Comment using Disqus

2 σχόλια :

 1. Δυστυχως, ολα αυτα γινονται για να απαξιωθουν οι παρελασεις των εθνικων μας

  επετειων, που αργα ή γρηγορα θα πεσει η "προταση" της καταργησης τους στο

  τραπεζι, ετσι ωστε να μην δημιουργουνται "προστριβες" και να μην εκτιθεμεθα

  στην υφηλιο ως "ρατσιστικος" και "ξενοφοβικος" λαος!


  ΓΜ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Το γάμα το είχα παρατηρήσει από την πρώτη ματιά στην φωτογραφία την άλλη μέρα το πρωί και όταν το έγραψα σε κάποιο ιστολόγιο με κατηγόρησαν για φασιστόμουτρο.
  Επίσης παρατήρησα το κρεβάτι του μικρού χωρίς κλινοσκεπάσματα να έχει πάνω του σπασμένα τζάμια (μεγάλα κομμάτια, τα μικρά που ήταν;) και αναρωτήθηκα που κοιμήθηκε στις 3.30 τα ξημερώματα; παρατήρησα την χαρωπή μαμά και σκέφτηκα αν εμάς τους Έλληνες πολίτες μας επιτεθούν μέσα στην μαύρη νύχτα θα είμαστε τρομοκρατημένοι, αυτή η αλλοδαπή γιατί είναι τόσο χαρωπή μετά την επίθεση που δήθεν δέχθηκε σε ξένο για αυτή κράτος;
  Η άποψη μου είναι ότι αυτοί που σκηνοθέτησαν το γελοίο γεγονός είχαν κάποιο σκοπό, μήπως είναι η συνένωση της οικογένειας και έπαιξαν αυτό κακοστημένο το παιχνίδι; το ήξεραν οι πολιτικοί της φωτογραφίας; αν ναί, τότε είμαστε χαμένοι, τέλος η Ελλάς.
  Μας περνούν για ηλίθιους; προκαλούν επίτηδες μίσος μεταξύ λαθρομεταναστών και Ελλήνων πολιτών αφού δεν τους βγήκε ο εμφύλιος της δήθεν αριστεράς με την δήθεν δεξιά;

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Θα σας παρακαλούσα να είστε κόσμιοι στους χαρακτηρισμούς σας, επειδή είναι δυνατόν επισκέπτες του ιστολογίου να είναι και ανήλικοι.
Τα σχόλια στα blogs υπάρχουν για να συνεισφέρουν οι αναγνώστες στο διάλογο. Η ευθύνη των σχολίων (αστική και ποινική) βαρύνει τους σχολιαστές.
Τα σχόλια θα εγκρίνονται μόνο όταν είναι σχετικά με το θέμα, δεν αναφέρουν προσωπικούς, προσβλητικούς χαρακτηρισμούς, καθώς επίσης και τα σχόλια που δεν περιέχουν συνδέσμους.
Επίσης, όταν μας αποστέλλονται κείμενα (μέσω σχολίων ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), παρακαλείσθε να αναγράφετε τυχούσα πηγή τους σε περίπτωση που δεν είναι δικά σας. Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας...Ελληνοτουρκικα

[Ελληνοτουρκικά][bleft]

ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ

[Γεωπολιτική][grids]

διαφορα

[διάφορα][bsummary]

ΜΥΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

[μυστικές υπηρεσίες][bleft]