Απoψεις

[Απόψεις][bleft]

Ελλαδα

[Ελλάδα][threecolumns]

Ευρωπη

[Ευρώπη][bsummary]

Κοσμος

[Κόσμος][grids]

Ελλάς όπως «Ναούρου»


Γράφει ο Τάσσος Συμεωνίδης
Ακαδημαϊκός Σύμβουλος


Προσφάτως ἡ συμπατριώτης μᾶς Τάνια Καρρά δημοσίευσε ἕνα ἄρθρο στό γνωστό καί εὐρύτατης ἀποδοχῆς περιοδικό Foreign Affairs μέ τίτλο «Χαμένη στήν μετανάστευση: Πῶς ἡ Ἑλλάδα μεταβάλλεται σέ Ναούρου τῆς Εὐρώπης».

Τό Ναούρου εἶναι ἀνεξάρτητο «κράτος» ἐπιφανείας 21 τέτ. χιλιομέτρων στήν Μικρονησία, τό σύμπλεγμα χιλιάδων νησίδων πού εἶναι τμῆμα τῆς Ὠκεανίας στόν δυτικό Εἰρηνικό. Ἀρχῆς γενομένης τό 2001, τό Ναούρου μεταβλήθηκε σέ σημεῖο «ἀποθήκευσης» παρανόμων μεταναστῶν πού ἀποπειρῶνται νά φθάσουν στήν Αὐστραλία. Ἡ αὐστραλιανή κυβέρνηση, ἀνεξαρτήτως κόμματος στήν ἐξουσία, ἔχει υἱοθετήσει ἐξαιρετικά σκληρή γραμμή στό θέμα τῆς παράνομης μετανάστευσης: ἀπαγορεύει τήν ἀποδοχή καί μόνιμη ἐγκατάσταση στό ἔδαφος τῆς οἱουδήποτε προσπαθεῖ νά ἀποβιβαστεῖ στά παράλια της -- καί ἡ ἀπαγόρευση αὐτή ἰσχύει στό διηνεκές γιά τούς συλλαμβανομένους ἀνεξαρτήτως τοῦ διεθνοῦς δικαίου καί τῶν «ὑποχρεώσεών» της πού ἀπορρέουν ἀπ’ αὐτό.

Ὡς ἀνεμένετο, ἡ σκληρή στάση τῆς Αὐστραλίας ἔχει προκαλέσει τήν γνωστή θύελλα διαμαρτυριῶν ἀπό ἀνθρωπιστές, «μή κυβερνητικές ὀργανώσεις», εὐρωπαϊκές κυβερνήσεις κ.λπ. Τό Ναούρου εἶναι σήμερα συνώνυμο μέ τόν «ἀπάνθρωπο» τρόπο «διαχείρισης» τῆς παράνομης μετανάστευσης καί ἀντικείμενο δριμύτατης κριτικῆς ἀπό τούς θιασῶτες τῶν ἀνοιχτῶν συνόρων, τῶν φιλάνθρωπων ὑποκινητῶν τῆς παράνομης μετανάστευσης, καί τοῦ ἀμόρφου πλήθους τῶν «ἀλληλέγγυων». Ἀλλά τό ποσοστό ἐπιτυχίας τοῦ πειράματος εἶναι ἑκατό τοῖς ἑκατό.

Τηρουμένων τῶν ἀναλογιῶν, ἡ σημερινή Ἑλλάδα ἀποτελεῖ ἀντίτυπο τοῦ Ναούρου παρά τήν θέλησή της. Συγκριτικά μέ τήν νησίδα τῆς Ὠκεανίας, ἡ Ἑλλάδα εἶναι βεβαίως ὑπερδύναμις. Ἀλλά λόγω τῶν ὀνομαζόμενων εὐρωπαϊκῶν συσχετισμῶν, ἡ Ἑλλάς βρίσκεται σέ παρόμοια, ἄν μή χειρότερη, θέση μέ τήν ἐξωτική νησίδα τῆς Ὠκεανίας. Εἰς τό περιβάλλον τῆς «ἑνωμένης» (ἀλλά διαλυόμενης) Εὐρώπης ἡ κοιτίς τῆς δημοκρατίας ἀποτελεῖ χώρα-παρία κατηγορίας μύγας, ὑπόδουλό των «μεγάλων» εὐρωπαϊκῶν δυνάμεων καί τῶν δανειστῶν της.

Ἐκτεθειμένη καί ἀνυπεράσπιστη στήν χρήση τοῦ τουρκικοῦ ὅπλου μαζικῆς καταστροφῆς πού λέγεται «παράνομη μετανάστευση»• ἱκέτις τῶν «δόσεων» καί δέσμια της γενοκτονικῆς λιτότητας πού ἔχει μεταβάλει ἕνα μεγάλο τμῆμα τοῦ πληθυσμοῦ της σέ ζητιάνους• ἀπαθής καί ἀνίκανη νά γίνει «Αὐστραλία» στήν φύλαξη τῶν συνόρων της• καί ἐγκλωβισμένη μέ τήν θέλησή της σέ «πανανθρώπινες» ἀξίες πού τελικῶς θά τήν διαλύσουν, ἡ Ἑλλάς-Ναούρου δέρνεται καί σέρνεται ἐλπίζοντας στό ἀνύπαρκτο θαῦμα πού θά ἐκπηδήσει ἐκ τῆς «εὐρωπαϊκῆς οἰκογένειας».


Μέ τά μεγάλα νησιά της πού ἀντικρίζουν τήν νέο-Ἰσλαμική Τουρκία σέ κατάσταση ἔκτακτης ἀνάγκης λόγω τοῦ πλήθους τῶν «παράτυπων», πού πλέον δείχνουν ἐχθρικές καί ἐγκληματικές διαθέσεις, καί δεμένη χειροπόδαρα ἀπό τά δάνεια, ἡ Ἑλλάς καί ἡ κυβέρνηση τῆς ἔχουν βυθισθεῖ στίς παραισθήσεις• τήν ἴδια στιγμή οἱ εὐρωπαῖοι «ἑταῖροι» τούς ἑτοιμάζονται ν’ ἀρχίσουν τήν «ἐπαναπροώθηση» παράνομων στό Ναούρου τῶν Βαλκανίων μέ βάση τήν διαβόητη καί ὁλοκληρωτική συμφωνία τοῦ Δουβλίνου.

Μέ τά δικά τους κράτη σέ ἀναβρασμό ἐξ αἰτίας τοῦ μουσουλμανικοῦ ἀγρίου πλήθους, οἱ «ἑταῖροι» στρέφονται στήν εὔκολη λύση -- καί ὁ Ἕλλην καθ’ ὕλην ὑπουργός μετανάστευσης ἀνακαλύπτει ἀσμένως καί καταπληκτικῶς ὅτι τό σχέδιο «ἐπαναπροώθησης», τό ὁποῖο οὐσιαστικά ἀποτελεῖ θανάσιμο μαχαιριά στήν πλάτη τῆς χώρας, εἶναι λύση «καλή καί ἰσορροπημένη». Ἡ διαπίστωση τοῦ εἶναι τό ὀλιγοτερο ἀντιπροσωπευτικό δεῖγμα τῆς χαώδους «πολιτικῆς» πού υἱοθετεῖ ἡ κυβέρνησις τῆς παρούσης ἐπί θεμάτων ἐθνικῆς ἐπιβίωσης.

Στόν ἴδιο ρυθμό ἐξεύρεσης δικαιολογιῶν γιά τήν ἀπαράδεκτη στάση τῆς «ἑνωμένης» Εὐρώπης πρός τήν Ἑλλάδα-Ναούρου, ὁ κύριος Ἕλλην ἐπίτροπος μετανάστευσης τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς διαπίστωσε κι αὐτός μυστηριωδῶς ὅτι, μέχρι τόν Σεπτέμβριο 2017, θά ἔχει ἐπιτευχθεῖ ἡ μετεγκατάσταση 160.000 «παράτυπων» ἀπό Ἑλλάδα καί Ἰταλία σέ ἄλλες χῶρες τῆς Εὐρώπης. Ὁ ἰσχυρισμός τοῦ κυρίου ἐπιτρόπου βεβαίως προσκρούει στήν μέχρι σήμερα ἐμπειρία τῆς γενικευμένης καί ἠθελημένης νωθρότητος τῶν «εὐρωπαϊκῶν θεσμῶν» καί τῶν κυβερνήσεων τῶν ὑπολοίπων μελῶν τῆς «ἕνωσης» σχετικῶς μέ τήν κρίση τῶν «παράτυπων».

Καμιά τέτοια μετεγκατάσταση δέν θά ἐπιτευχθεῖ, κάτι πού διογκώνει αὐτομάτως τούς κινδύνους ἀπό τήν διόλου «ξαφνική» ἄφιξη αὐξημένου καί πάλι ἀριθμοῦ «παράτυπων» στά ἤδη δοκιμαζόμενα νησιά μας--μέ τήν Τουρκία νά ἐγκαταλείπει τήν φύλαξη τῶν «κλειστῶν καταυλισμῶν» στά παράλια της σέ ἐφαρμογή τοῦ σχεδίου ἐκβιασμοῦ τῆς Εὐρώπης πού ἤδη ἔχει ἀνακοινώσει ὁ Ἐρντογᾶν.

Ἡ δραστική αὐτή χειροτέρευση τῶν τελευταίων ἡμερῶν ἐπιτείνεται περαιτέρω ἀπό τήν καθαρά προεκλογική ἀπόφαση τῆς κυβέρνησης νά ἐξαγγείλει παροχές πρός τίς δοκιμαζόμενες κατώτερες τάξεις τήν στιγμή πού οἱ «ἑταῖροι», καί ἰδίως ὁ λυμεών κύριος Σόϊμπλε μέ τίς αἰωνίως μοχθηρές καί ἀπαράδεκτες ἀπειλές του, ἀπαιτοῦν νέες θυσίες αἵματος γιά νά προφυλαχτεῖ ἡ λοιμώδης «προσαρμογή» στά μνημόνια.


Θά ἦταν φυσικά ὑπέρ τό δέον αἰσιόδοξη μία ἀπαίτησή μας γιά σοφότερη ἀντιμετώπιση τοῦ σημερινοῦ ἀδιεξόδου ἐν ὄψει τῆς ποιότητος τῶν «ἐλίτ» μας. Καί θά ἦταν ἐξ ἴσου ἄδικη μία ἐπιλεκτική καταδίκη των σημερινῶν «ἡγετῶν» γιά τήν καθαρά κόμματο-κεντρική «ταβλαδόρικη» τακτική τους τῆς μετατροπῆς ἀπειλῶν καταστροφῆς σέ κοινοβουλευτικές κορῶνες ὅταν ὅλες ἀνεξαιρέτως οἱ πολιτικές μᾶς δυνάμεις ἐκμεταλλεύονται τά ἴδια «ἀδιέξοδα», καί παίζουν τά ἴδια παίγνια τῶν βουλευτικῶν ἑδράνων, χωρίς τήν παραμικρή αἰδῶ ἤ διάθεση εἰλικρινοῦς προσπάθειας νά ἀντιμετωπισθοῦν ἔκτακτες καί ἐξαιρετικά ἐπικίνδυνες καταστάσεις.

Καμιά ἀντίδραση, π.χ., δέν ὑπῆρξε στήν μέ τό γάντι εἰρωνική δήλωση τῆς κυρίας Μπράινταχαρντ, ἐκπροσώπου τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς, πού μᾶς διαβεβαίωσε ὅτι ἡ ἐπιτροπή δουλεύει ἀενάως γιά «νά ἐλαφρύνει» τά βάρη μας (ὅπως τό διαπιστώνουμε ἐξ ἄλλου καθημερινά) ἀλλά ὑπάρχουν δυστυχῶς καί «οἱ δεσμεύσεις» τῶν μνημονίων πού φυσικά προηγοῦνται τῆς σωτηρίας τῆς χώρας, τῆς διασφάλισης ἐλάχιστου εἰσοδήματος ἐπιβίωσης γιά τούς πολλούς, καί τῆς προστασίας τῶν νησιῶν της.

Οὔτε ἡ «ἀριστερά», οὔτε ἡ «δεξιά» ἔβγαλαν κίχ, κατά τό λαϊκῶς λεγόμενον, ἐπί τῶν διαβεβαιώσεων τῆς εὐειδοῦς κυρίας.

Ποῦ βαδίζει λοιπόν ἡ Ἑλλάς-Ναούρου;

Δυστυχῶς, ἡ ἀπάντηση γίνεται ὅλο καί εὐκολότερη: μέ τέτοια γενικευμένη πολιτική «σύμπνοια»• μέ παρόμοια παλλαϊκή συστράτευση πού κοχλάζει ὡς προοίμιο ἐθνικῆς ἐπανάστασης• μέ συμπαγῆ ἀποφασιστικότητα στήν μάχη τῶν πρόσω των μνημονίων• μέ τήν ἐκ τοῦ πονηροῦ ἀδιαφορία μέ τήν ὁποία ἀντιμετωπίζονται οἱ ποινικῶς ὑπεύθυνοί της κατάρρευσης, οἱ ὁποῖοι ἀνενόχλητοι περιφέρονται ἐντός καί ἐκτός προσφέροντας ξεδιάντροπα τήν «σοφία» τους σέ ἡμεδαπούς καί ἀλλοδαπούς• καί μέ τήν παροῦσα σιδηρᾶ θέληση ἀπέναντι στήν παράνομη μετανάστευση, ἡ Ἑλλάς-Νουάρου κερδίζει θέση λαμπρή στόν προθάλαμο τῶν ἀποτυχημένων χωρῶν.

Ἡ ἀκριβής πάντως ὥρα ἀφίξεως τοῦ ἑλληνικοῦ αὐτοῦ τραίνου τῆς μοίρας εἰς τό Κενόν θά ἀνακοινωθεῖ σέ ἑπόμενη ἐνημέρωση τύπου, πάντοτε φυσικά μέ τήν συνδρομή τῶν εὐρωπαϊκῶν «θεσμῶν», τῆς κυρίας Μπράινταχαρντ, καί τήν σύμφωνο γνώμη Γερμανίας καί λοιπῶν.


Πηγή RIEASΟι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου
 


Post A Comment
  • Blogger Comment using Blogger
  • Facebook Comment using Facebook
  • Disqus Comment using Disqus

1 σχόλιο :

  1. Τη λύση να δώσουν οι διαμορφωτές της κοινής γνώμης , δημοσιογράφοι, πανεπιστημιακοί,"προοδευτικοί" καλλιτέχνες, συνδικαλιστές και πολιτικοί του ευρύτερου χώρου της αριστεράς που έθεταν το ερώτημα " τι θέλετε να τους πνίξουμε;Κοντά σε αυτούς κάθε λογής φορέας ,συλλογικότητα ,πρωτοβουλία αλληλέγγυων ας βρουν τη λύση.Για μας τους άλλους η Λέσβος και τα άλλα νησια κείνται μακράν

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Θα σας παρακαλούσα να είστε κόσμιοι στους χαρακτηρισμούς σας, επειδή είναι δυνατόν επισκέπτες του ιστολογίου να είναι και ανήλικοι.
Τα σχόλια στα blogs υπάρχουν για να συνεισφέρουν οι αναγνώστες στο διάλογο. Η ευθύνη των σχολίων (αστική και ποινική) βαρύνει τους σχολιαστές.
Τα σχόλια θα εγκρίνονται μόνο όταν είναι σχετικά με το θέμα, δεν αναφέρουν προσωπικούς, προσβλητικούς χαρακτηρισμούς, καθώς επίσης και τα σχόλια που δεν περιέχουν συνδέσμους.
Επίσης, όταν μας αποστέλλονται κείμενα (μέσω σχολίων ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), παρακαλείσθε να αναγράφετε τυχούσα πηγή τους σε περίπτωση που δεν είναι δικά σας. Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας...Ελληνοτουρκικα

[Ελληνοτουρκικά][bleft]

ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ

[Γεωπολιτική][grids]

διαφορα

[διάφορα][bsummary]

ΜΥΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

[μυστικές υπηρεσίες][bleft]