Πέμπτη, Μαρτίου 25, 2010

Οι Σουλιώτες: Ιστορία και αγώνες Μεγάλο αφιέρωμα

 • Οι Σουλιώτες είχαν μια δική τους μορφή κοινωνικής οργάνωσης που βασιζόταν στην οικογενειοκρατία, τη λεγόμενη φάρα (= πατριά), που έφθαναν σε αριθμό περίπου τις 47, που αντιπροσώπευαν 150 οικογένειες
Οι Σουλιώτες είναι οι κάτοικοι της περιοχής του Σουλίου, (στη πραγματικότητα μιας ομοσπονδίας χωριών, καλούμενα και Σουλιωτοχώρια), που βρίσκεται στη νότια Ήπειρο στη βορειοδυτική Ελλάδα. Από το 1550 έως το 1803 έντεκα χωριά αποτελούσαν τη Σουλιώτικη Συμπολιτεία. Οι Σουλιώτες διακρίθηκαν κυρίως ως πολεμικός λαός κατά το 19ο αιώνα, αρχικά ως ανένταχτοι κατά του Αλή Πασά και στη συνέχεια για την σθεναρή αντίστασή τους εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
Καταγωγή
Οι Σουλιώτες ήταν δίγλωσσοι Έλληνες που μιλούσαν ελληνικά και αλβανικά, ενώ έγραφαν μόνο στα ελληνικά, δεδομένου ότι η γραφή της αλβανικής είναι πολύ μεταγενέστερη. Πολλοί δυτικοί μελετητές, καθώς και ορισμένοι Έλληνες (ιστορικοί μελετητές), μεταξύ των οποίων και ο Κ. Παπαρρηγόπουλος θεωρούν ότι το Σούλι οικίστηκε περί τον 16ο αιώνα από ένα κράμα εξελληνισμένων αλβανικών και ελληνικών πληθυσμών που κινήθηκαν στις ορεινές περιοχές από την παράκτια περιοχή Θεσπρωτία, συμπληρώνοντας: «... η αλβανική φυλή εκράτυνε το μάχιμον της ελληνικής πνεύμα, η δε ελληνική ενεφύσησεν εις την αλβανική τα ευγενέστερα αισθήματα της φιλοπατρίας, της φιλομάθειας και της ευνομίας».
Ο Λάμπρος Κουτσονίκας, όμως, θεωρεί τους Σουλιώτες γηγενείς απογόνους Ηπειρωτών Ελλήνων που μετανάστευσαν στα βουνά κατά τα αρχαία χρόνια, προκειμένου να διαφύγουν τις ρωμαϊκές δυνάμεις.
Ο Αθανάσιος Ψαλίδας, γραμματέας του Αλή πασά, μαρτυρεί πως το Σούλι (ή Κακοσούλι) είχε Γραίκους πολεμιστές που πάλευαν τους Αλβανούς για πολλά χρόνια. Ένας άγνωστος συγγραφέας δήλωσε πως, Η διαυθέντευσις των Σουλιωτών κατα του της Ηπείρου τυρράνου αρκετώς θέλει αποδείξει, ότι η Ελλάς γεννά ακόμη Λεωνίδας και Θεμιστοκλείς.
Εκτός από τις σύγχρονες μαρτυρίες, οι Σουλιώτες ήταν γνωστοί ως Έλληνες ακόμη και από τους εχθρούς τους. Ο Μελί πασάς, γιος του Αλή πασά, έστειλε επιστολές στον πατέρα του από τον Απρίλιο μέχρι τον Δεκέμβριο του 1803, στις οποίες αποκαλεί τους Σουλιώτες Ρωμαίους, ή Ρωμιούς αλλά και Ρωμέγους. Όλοι αυτοί οι όροι δηλώνουν ότι η σουλιωτική συνομοσπονδία αποτελούταν από Έλληνες. Ο Αχμέτ Μουφίτ, μεγάλος-εγγονός του Αλή πασά, προσπάθησε να μετατρέψει τους Σουλιώτες σε ορθόδοξους Αλβανούς, σε δικούς του, αναφέρει κατά γράμμα. Αναφερόταν οργισμένος στο πώς οι Σουλιώτες προκάλεσαν την επίθεση του Αλή πασά 1789, επειδή θεωρούσαν τους εαυτούς τους Χριστιανούς Έλληνες, ενώ έγιναν και πολιτικά εργαλεία της Ρωσίας.
Διοίκηση
Οι Σουλιώτες είχαν μια δική τους μορφή κοινωνικής οργάνωσης που βασιζόταν στην οικογενειοκρατία, τη λεγόμενη φάρα (= πατριά), που έφθαναν σε αριθμό περίπου τις 47, που αντιπροσώπευαν 150 οικογένειες. Σπουδαιότερες εξ αυτών ήταν η φάρα του Δημοδράκου, του Ζέρβα, του Μπότσαρη, του Τζαβέλλα, του Δαγκλή, του Καραμπίνη, του Κουτσονίκα κ.ά.
Κάθε φάρα είχε τον δικό της αρχηγό του οποίου το αξίωμα ήταν κληρονομικό κατ΄ αρρενογονία. Οι αρχηγοί των "φαρών" συγκροτούσαν μια μορφή κυβέρνησης που λεγόταν «Κριτήριο της Πατρίδας» με κύριο καθήκον να κρίνει επί παντός και να αποφασίζει σχετικά, με αναμφίβολα και δικαστική εξουσία που βασιζόταν στο έθιμο.
Ανώτατη εξουσία ασκούσε το «Γενικό Συνέδριο» στο οποίο λάμβαναν μέρος εκτός από τους αρχηγούς των οικογενειών και κάθε Σουλιώτης που είχε διακριθεί σε ανδραγαθία. Αυτό αποφάσιζε θέματα πολέμου, ειρήνης, συμμαχίας και οτιδήποτε αφορούσε τις εξωτερικές σχέσεις της «συμπολιτείας», της οποίας πρωτεύουσα ήταν το Σούλι όπου και γίνονταν οι συνελεύσεις των δύο παραπάνω οργάνων.
Πόλεμοι
Οι Οθωμανοί Τούρκοι προσπάθησαν επί πολλά χρόνια να κατακτήσουν τα εδάφη της συνομοσπονδίας των Σουλιωτών, όχι βέβαια για να επιβάλλουν φόρους σε μια τελείως άγονη περιοχή, όσο για να εξουδετερώσουν τους ανυπότακτους Σουλιώτες για τις συνεχείς παράνομες δραστηριότητες. Οι πρώτες συγκρούσεις μεταξύ Σουλιωτών και Οθωμανών (συμπεριλαμβανομένων Αλβανών μουσουλμάνων) άρχισαν, κατά την τοπική παράδοση, περίπου στα 1635, αν όχι νωρίτερα. Οι πρώτες όμως ιστορικές αναφορές για αντιτουρκική δράση των Σουλιωτών ανάγονται στη περίοδο του Ενετοτουρκικού πολέμου (1684-1699), όπου οι επιτυχίες των Ενετών δημιούργησαν, φυσικό επόμενο, μια αναστάτωση και έναν αναβρασμό σ΄ όλες τις ΝΑ. περιοχές της Δαλματίας μέχρι της Ηπείρου, χωρίς όμως ιδιαίτερες λεπτομέρειες.
Πόλεμοι προ Αλή Πασά
Γενικά οι πόλεμοι των Σουλιωτών προ του Αλή Πασά χαρακτηρίζονται περισσότερο ως αμυντικοί.
To 1721 ο Ζατζή Αχμέτ (ή Χατζή Αχμέτ), Πασάς των Ιωαννίνων μετά την απόρρηψη της πρότασής του για υποταγή των Σουλιωτών πολιόρκησε το Σούλι με ισχυρή δύναμη (8.000 ανδρών) πλην όμως αναγκάσθηκε να υποχωρήσει μετά από αιφνιδιαστική νυκτερινή αντεπίθεση των Σουλιωτών όπου και είχε πολύ μεγάλες απώλειες.
Το 1731, κατ΄ άλλους το 1732, με υποκίνηση των Ενετών ξεσηκώθηκαν οι Σουλιώτες καθώς και οι κάτοικοι του χωριού Μαργαρίτι. Kατά διαταγή τότε του Σουλτάνου ακολούθησαν διάφορες εκστρατείες, τόσο από τον Χατζή Αχμέτ, όσο και από άλλους Μπέηδες και Αγάδες της περιοχής χωρίς όμως ουσιαστικό αποτέλεσμα.
Το 1754, ο Μουσταφά Πασάς, o νέος Πασάς των Ιωαννίνων, επιχειρεί και αυτός εκστρατεία που είχε την ίδια τύχη των προηγουμένων.
Στα επόμενα χρόνια ο Τουρκαλβανός Μουσταφά Κόκκα επιτέθηκε με 4.000 στρατιώτες και ο Μπεκίρ Πασάς με 5.000 στρατιώτες. Και οι δύο, ωστόσο, απέτυχαν να νικήσουν τους Σουλιώτες.
Το 1759 ο Ντόστ μπέης, του Γαρδικίου, της Παραμυθιάς που ήταν και διοικητής του Δέλβινου, νικήθηκε από τους Σουλιώτες.
To 1762, ο Μαξούντ Αγάς (ή Μαζούντ Αγάς) του Μαργαριτίου, που ήταν Βοεβόδας, (= κυβερνήτης) της Αρτας, είχε την ίδια μοίρα, μετά από ήττα που υπέστει στη περιοχή Λάκκα των Λελόβων, καταφέρνοντας όμως ν΄ αποσπάσει τα γύρω χωριά Λέλοβας και Λακοπούλας.
Το 1772, ο Αγάς του Μαργαριτίου, Σουλεϊμάν Τσαπάρη ή Τζαπάρκα, επιτέθηκε στους Σουλιώτες με στρατό 8.000 - 9.000 ατόμων, που είχαν ξεσηκωθεί, όταν τον προηγούμενο Φθινόπωρο (1971), κατά τη διάρκεια των Ορλωφικών, τους είχε επισκεφεί κάποιος απεσταλμένος των Ρώσων με γράμματα του Αλέξιου Ορλώφ (Αλεξέι Ορλώφ) καθώς και με αρκετά πολεμοφόδια. Η εκστρατεία αυτή όχι μόνο απέτυχε, όπως όλες οι προηγούμενες, αλλά και ο ίδιος ο Αγάς αχμαλωτίσθηκε, ενώ οι απώλειες σε νεκρούς και αιχμαλώτους τούρκους υπήρξε πολύ μεγάλος. Τελικά ο Αγάς και κάποιοι εκ των αιχμαλώτων απελευθερώθηκαν με λύτρα που στάλθηκαν από Ιωάννινα, και Κωνσταντινούπολη, ενώ κάποιοι άλλοι ανταλλάχθηκαν με υποσχέσεις ανεξαρτησίας.
Το 1775 ακολούθησε επιχείρηση του Κούρτ Πασά που έφτασε μέχρι την περιοχή της Ρουσιάτσας πλην όμως αναγκάσθηκε να υποχωρήσει.
Εκτός των παραπάνω που είναι οι σημαντικότεροι, οι διάφοροι συγγραφείς ανεφέρουν κι άλλους μικρότερης έκτασης - αψιμαχίες, από διάφους Αγάδες που δεν σταμάτησαν να συμβαίνουν σ΄ όλη αυτή την περίοδο, όπου αναγκάζονταν έτσι οι Σουλιώτες "με τα όπλα να τρώνε, μ΄ αυτά να κοιμούνται και μ΄ αυτά να ξυπνούν", (κατά Χ. Περραιβό)Πόλεμοι του Αλή Πασά
Το 1788 ήδη Πασάς Ιωαννίνων είναι ο Αλή Πασάς. Οι δε πολεμικές συγκρούσεις που ακολούθησαν έγιναν εντονότερες και σφοδρότερες. Αιτία αυτών στάθηκε ο Ρωσοτουρκικός πόλεμος (1787-1792), στην αρχή του οποίου, τον Σεπτέμβριο του 1788, φθάνει στο Σούλι, ο Λουίζης Σωτήρης, απεσταλμένος της Αυτοκράτειρας της Ρωσίας Μεγάλης Αικατερίνης, προκειμένου να ξεσηκώσει για επανάσταση τους Σουλιώτες. Έτσι τον Μάρτιο του 1789 ονομαστοί οπλαρχηγοί μεταξύ των οποίων οι Γιώργης Μπότσαρης, Λάμπρος Τζαβέλλας, Νικολός Ζέρβας, Δήμος Δράκος κ.ά. δηλώνουν εγγράφως προς την Αυτοκράτειρα, δια των απεσταλμένων της ότι είναι έτοιμοι να πολεμήσουν εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
Μαθαίνοντας ο Αλή Πασάς τα γεγονότα αυτά, αμέσως και οργάνωσε την πρώτη εναντίον των] 1η εκστρατεία - 1789.
Έτσι τον ίδιο χρόνο την Άνοιξη του 1789, ο Αλή Πασάς εκστρατεύει κατά των Σουλιωτών με 10.000 Τουρκαλβανούς. Η εκστρατεία αυτή κράτησε τέσσερις μήνες, οι δε Σουλιώτες επέδειξαν μοναδική δύναμη αντίστασης και εξαιρετική πολεμική ικανότητα με συνέπεια αφενός μεν η εκστρατεία αυτή να λήξει άδοξα αφετέρου με νεότερα στοιχεία (έγγραφα της περιόδου εκείνης) που ήλθαν στο φως φαίνεται ότι ο Αλή Πασάς τον Ιούλιο, μετά την υποχώρησή του, συνομολόγησε συνθήκη με τους Σουλιώτες όπου και ανέλαβε να καταβάλει μισθούς στους οπλαρχηγούς προκειμένου αυτοί ν΄ αναλάβουν την ασφάλεια της περιοχής, παίρνοντας όμως εχέγγυα πέντε παιδιά, (ομήρους), από τις οικογένειες των οπλαρχηγών.
2η εκστρατεία - 1792
Το 1792 με τη λήξη του Ρωσοτουρκικού πολέμου, όπου και συνομολογήθηκε η Συνθήκη Ιασίου, μεταξύ της Ρωσίας και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ο Αλή Πασάς προκειμένου να παγιώσει μια πλήρη ευνομούμενη κατάσταση στο Πασαλήκι του επιχειρεί δεύτερη εκστρατεία κατά των Σουλιωτών με δύναμη 10.000 Τουλκαλβανών, που και αυτή υπήρξε ατυχής. Αν και είχε ομήρους (όπως τον Φώτο Τζαβέλλα που ήταν ο γιος του Λάμπρου Τζαβέλλα), οι Σουλιώτες κάτω από τη διοίκηση του Γεωργίου Μπότσαρη, του Λάμπρου Τζαβέλλα και του Δήμου Δράκου αγωνίστηκαν θαρραλέα. Ακόμη και οι γυναίκες, κάτω από την εντολή της Μόσχως (σύζυγος του Λάμπρου Τζαβέλλα), συμμετείχαν στη μάχη. Τελικά, 2.000 Τουρκαλβανοί και 74 Σουλιώτες σκοτώθηκαν. Στη νικηφόρα μάχη εκείνη των Σουλιωτών αναφέρεται και το παρακάτω δημοτικό τραγούδι:

Τρία μπαϊράκια φαίνονται ΄πο κάτω από το Σούλι
το ΄να ΄ναι του Μουχτάρ πασά*, τ΄ άλλο του Σελιχτάρη*
το τρίτο το καλλίτερο είναι του Μιστομπόνου*
Μια παπαδιά τ΄ αγνάντεψε από ψιλή ραχούλα,
-Που ΄στε του Λάμπρου τα παιδιά, που ΄στε οι Μποτσαραίοι
Αρβανιτιά μας πλάκωσε, θέλει να μας σκλαβώσει,
ας έρτουν οι παλιότουρκοι, τίποτε δεν μας κάνουν,
ας έρτουν πόλεμο να ιδούν και Σουλιωτών τουφέκια,
να μάθουν Λάμπρου το σπαθί, Μπότσαρη το τουφέκι,
τ΄ άρματα των Σουλιώτισσων, της ξακουσμένης Χάιδως*"
Κι ο Κουτσονίκας φώναξε από το μετερίζι*:
-"Παιδιά σταθήτε στέρεα, σταθήτε αντρειωμένα
γιατί έρχεται ο Μουχτάρ πασάς με δώδεκα χιλιάδες".

Ο πόλεμος αρχίνησε κι ανάψαν τα τουφέκια*
τον Ζέρβα και τον Μπότσαρη εφώναξε ο Τζαβέλας,
-Παιδιά μ΄ ηρθ΄ ώρα του σπαθιού, κι ας πάψη το τουφέκι
Κι ολ΄ έπιασαν και σπάσανε τις θήκες των σπαθιών τους
τους Τούρκους βάνουνε μπροστά, τους βάνουν σαν κριάρια.
Αλλ΄ έφευγαν κι αλλ΄ έλεγαν "Πασά μου ανάθεμάσε!
μέγα κακό μας έφερες τούτο το Καλοκαίρι,
εχάλασε τόση Τουρκιά, Σπαΐδες* κι Αρβανίτες,
δεν είν΄ εδώ το Χόρμοβο*, δεν είν΄ η Λαμποβίτσα*
εδώ ειν΄ το Σούλι το κακό, εδώ ειν΄ το Κακοσούλι,
που πολεμούν μικρά παιδιά, γυναίκες σαν τους άντρες
που πολεμάει η Τζαβέλαινα* σαν άξιο παλικάρι".

Κι ο Μπότσαρης εφώναξε με το σπαθί στο χέρι:
-Έλα Πασά τι σκιάχτηκες και φεύγεις με μενζίλι*
Γύρισε εδώ στο τόπο μας, στην έρημη τη Κιάφα*
εδώ να στήσεις το θρονί, να γένης και Σουλτάνος.

* Μουχτάρ πασάς: ο Μουχτάρ, γιος του Αλή Πασά. Σελιχτάρη: ο Σιλιχτάρ Πότας, αλβανός οπλαρχηγός. Μπιτσομπόνος: Αλβανός οπλαρχηγός. "Χάιδω": Θρυλική Σουλιωτοπούλα που τροφοδοτούσε τους πολεμιστές με νερό και τους εμψύχωνε τον αγώνα τους. "Μετερίζι: πρόχειρη οχύρωση, χαράκωμα. "ανάψαν τα τουφέκια": αδυναμία συνέχισης βολών μετά 4ωρο αδειάλειπτο πυρ, λόγω υπερθέρμανσης των τουφεκίων, καθιστάμενα έτσι άχρηστα. "Σπαΐδες ή Σπαχίδες": οι Τουρκαλβανοί ιππείς τιμαριούχοι στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, υπόχρεοι στράτευσης σε ανάγκες της κρατικής διοίκησης, αντίστοιχοι με τους φεουδάρχες της Δύσης. "Χόρμοβο και Λαμποβίτσα": πόλεις που είχε καταστρεψει ο Αλή πασάς το 1788. "Τζαβέλαινα": η σύζυγος του Τζαβέλα η θρυλική Μόσκω. "Μενζίλι": ταχυκίνητο ή ταχυδρομικό απόσπασμα, (παρομοίωση άτακτης φυγής). "Κιάφα": πόλη Σουλιώτικης συμπολιτείας.
Έτσι ανεπιτυχής υπήρξε και αυτή η εκστρατεία για την οποία σημείωνε ο Ενετός προνοητής (= αρμοστής) της Αγίας Μαύρας (Λευκάδας): "στα ορεινά καταφύγια που αποτελούν την άμυνα των Σουλιωτών, κατέρρευσεν η φιλαυτία του υπερηφάνου (Αλή) Πασά". Ο δε Αριστοτέλης Βαλαωρίτης στο ποίημά του "Φυγή" περιγράφει ποιητικά ακριβώς αυτή την εκστρατεία μετά την οποία ο Αλή Πασάς αναγκάσθηκε να δεχθεί κάποιες προτάσεις των Σουλιωτών σχετικά με τη διοίκηση (μοίρασμα) της περιοχής.
Οι Σουλιώτες έπαιρναν όλες τις προμήθειές τους από την Πάργα, ενώ απέκτησαν υποστήριξη από την Ευρώπη με τη Ρωσία και τη Γαλλία να τους παρέχουν τα απαραίτητα όπλα και πυρομαχικά. Για τις ευρωπαϊκές δυνάμεις οι Σουλιώτες ήταν ένα όργανο για να αποδυναμώσουν την οθωμανική αυτοκρατορία. Όταν οι Βρετανοί πολιτικοί άλλαξαν διαθέσεις απέναντι στην οθωμανική αυτοκρατορία, προκειμένου να ενισχύσουν τις δυνάμεις εναντίον του Ναπολέοντα, οι προμήθειες όπλων και πυρομαχικών διακόπηκαν. Χωρίς υποστήριξη από το εξωτερικό και με τους Σουλιώτες καταπονημένους από τη χρόνια πολιορκία, η ενότητα των γενών τους άρχισε πλέον να διασπάται.
3η εκστρατεία - 1803
Η 3η εκστρατεία του Αλή Πασά κατά των Σουλιωτών ξεκίνησε στη πραγματικότητα το 1800. Στο μεταξύ είχαν διαμορφωθεί οι ακόλουθες συνθήκες: οι Ενετοί είχαν ήδη απομακρυνθεί από την Επτάνησο και τη θέση τους είχαν πάρει οι Γάλλοι, από το 1797. Μετά όμως από την καταστροφή που υπέστησαν στη ναυμαχία του Αμπουκίρ το 1798 (στην Αίγυπτο), ο Αλή Πασάς άρχισε να γίνεται ο κυρίαρχος της περιοχής. Έτσι προκειμένου να προλάβει διείσδυση των Άγγλων στη προσβλέπουσα περιοχή του, εκστράτευσε στη Ήπειρο αφού προηγουμένως είχε συμμετάσχει στην εκστρατεία κατά του Πασά του Βιδινίου Πασβάνογλου, (1798), με διπλάσιο στρατό απ΄ ότι είχε ζητήσει ο Σουλτάνος, γεγονός που του είχε προσδώσει νέο κύρος στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.
Έτσι ο Αλή Πασάς εκστρατεύοντας το 1800 στη Ήπειρο και καταλαμβάνοντας το Βουθρωτό, την Ηγουμενίτσα, τη Βόνιτσα και την Πρέβεζα ενίσχυσε τη θέση του στη περιοχή ενώ ταυτόχρονα εξασφάλισε τον έλεγχο των Σουλιωτών κάνοντας στενότερο τον αποκλεισμό τους. Παρόλα αυτά οι Σουλιώτες συγκεντρώθηκαν στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου και αποφάσισαν ή να νικήσουν ή να πεθάνουν. Ήταν λιγότεροι από 2.000 οπλισμένοι. Οι κύριοι ηγέτες τους ήταν ο Φώτος Τζαβέλλας, ο Δήμος Δράκος, ο Τάσος Ζέρβας, ο Κουτσονίκας, ο Γώγος Δαγλής, ο Γιαννάκης Σέχος, ο Φωτομάρας, ο Βέικος, ο Τζαβάρας, ο Πάνου, ο Ζυγούρης Διαμάδης και ο Γιώργος Μπούζγος. Τέσσερα ολόκληρα χρόνια κράτησε ο αγώνας τους. Οι Σουλιώτες κέρδιζαν όλες τις αποφασιστικές μάχες, όμως ο Αλή Πασάς έχτιζε κάστρα στα γειτονικά χωριά για μακροχρόνια πολιορκία. Οι Σουλιώτες έκαναν τότε εκκλήσεις για βοήθεια στη Γαλλία και τη Ρωσία, που όμως δεν τελεσφόρησαν. Επακολούθησαν και νέες μάχες πολύ ποιο σκληρές, με τελευταία στις 7 Δεκεμβρίου γύρω από το Κούγκι και την Κιάφα που είχαν αποσυρθεί. Μένοντας όμως χωρίς τρόφιμα και πυρομαχικά αναγκάσθηκαν τελικά να συνθηκολογήσουν.
Στις 12 Δεκεμβρίου του 1803 οι Σουλιώτες συνθηκολόγησαν και ο Αλή Πασάς υποσχέθηκε να τους αφήσει ελεύθερους με όλη την κινητή ιδιοκτησία τους, ακόμη και τα όπλα τους, φτάνει να εγκατέλειπαν μαζί με τις οικογένειές τους, το ταχύτερο τα πατρώα εδάφη τους. Έτσι τέσσερις μέρες μετά, στις 16 Δεκεμβρίου οι Σουλιώτες χωρίζονται σε τρεις φάλαγγες όπου και αναχώρησαν για τις ακτές της Ηπείρου.
Η πρώτη φάλαγγα με αρχηγό τον Φώτη Τζαβέλλα έφθασε χωρίς καμία απώλεια στη Πάργα, που βρισκόταν υπό ρωσικό έλεγχο, και από εκεί πέρασε στη Κέρκυρα.
Η δεύτερη φάλαγγα υπό τον Κουτσονίκα χτυπήθηκε στο Ζάλογγο, 16 Δεκεμβρίου του 1803, όπου και ακολούθησε μια απέλπιδα μάχη ( στην οποία σκοτώθηκαν πολλοί Σουλιώτες ενώ περίπου 60 Σουλιώτισσες προτίμησαν, αντί την αιχμαλωσία, να καταγκρεμιστούν με τα παιδιά τους σ΄ ένα "χορό θανάτου" που έμεινε στην ιστορία ως χορός του Ζαλόγγου. Σήμερα ένα μνημείο έχει στηθεί στους βράχους του Zαλόγγου ως φόρος τιμής στο ακαταδάμαστο πνεύμα των γυναικών αυτών.
Η τρίτη φάλαγγα υπό τους Κίτσο και Νότη Μπότσαρη έφθασε στο Βουργαρέλι όπου ήταν το άντρο των Μποτσαραίων. Από εκεί αναχώρησαν τον Ιανουάριο, προς τα Άγραφα, φοβούμενοι παρασπονδία του Αλή Πασά, όπου και εγκαταστάθηκαν γύρω από τη Μονή Σέλτσου. Τελικά στις 20 Απριλίου (1804) οι Τούρκοι περικυκλώνουν την περιοχή και ακολουθεί η περίφημη μάχη του Σέλτσου κατά την οποία πολλοί Σουλιώτες σφαγιάστηκαν και περισσότερες από 200 Σουλιώτισσες ακολούθησαν το παράδειγμα εκείνων του Ζαλόγγου.
Έτσι έληξε η 3η εκστρατεία η οποία και κατέστη τελικά νικηφόρα για τον Αλή Πασά μετά από τόσους αγώνες επιχειρήσεων. Σημειώνεται ότι όταν εγκαταλείπονταν το Κούγκι ένας μοναχός, με το όνομα Σαμουήλ, παρέμεινε εκεί βάζοντας φωτιά στην πυριτιδαποθήκη, με αποτέλεσμα μια ογκώδη έκρηξη που κόστισε τη ζωή στον ίδιον και κάποιων Τούρκων που είχαν πλησιάσει. Επίσης λέγεται ότι το μονοπάτι από το οποίο πέρασαν οι Τούρκοι στις κορυφές του Σουλίου τους το υπέδειξε ένας Σουλιώτης με το όνομα Πήλιος Γούσης ή Γούσας που υπηρετούσε ως έμπιστος τον τουρκαλβανό διοικητή Ζελιχτάρ Μπόττα.
Πολλοί Σουλιώτες της 1ης κυρίως φάλαγγας εισήλθαν στην υπηρεσία των Ρώσων στην Κέρκυρα, όπου αποτέλεσαν ένα σημαντικό κομμάτι της λεγεώνας των ελαφρών τυφεκιοφόρων. Αυτό ήταν ένα σύνταγμα ατάκτων στρατιωτών, που οργανώθηκε από τους Ρώσους και συστάθηκε από πρόσφυγες των ηπειρωτικών χωρών. Δεν περιέλαβε μόνο Σουλιώτες, αλλά και Χειμαριώτες, Μανιάτες, κλέφτες και αρματωλούς. Οι Σουλιώτες συμμετείχαν στις εκστρατείες στη Νάπολη το 1805, την Τένεδο το 1806, τη Δαλματία το 1806 και κατά τη διάρκεια της υπεράσπισης της Λευκάδας το 1807.
Με τη Συνθήκη του Τίλσιτ το 1807 και την ύφεση μεταξύ της Ρωσίας και της Γαλλίας, οι ρωσικές δυνάμεις αποσύρθηκαν από τα Επτάνησα και τα κατέλαβαν οι Γάλλοι. Οι Σουλιώτες και άλλα τμήματα των ρωσικών μονάδων εισήλθαν στην υπηρεσία των Γάλλων, σε μια μονάδα γνωστή ως σύνταγμα Σουλιωτών (Régiment Souliot). Κατά τη διάρκεια της αγγλο-γαλλικής διένεξης, μεταξύ 1810 και 1814, οι Σουλιώτες, ευρισκόμενοι στη γαλλική υπηρεσία, αντιμετώπισαν άλλους Έλληνες πρόσφυγες, που είχαν οργανωθεί από τους Βρετανούς σε ελαφρύ σύνταγμα πεζικού. Με δεδομένο ότι οι Σουλιώτες εγκαταστάθηκαν ως φρουρά στην Κέρκυρα, η οποία παρέμεινε υπό γαλλικό έλεγχο μέχρι το 1814, πολύ λίγοι εντάχθηκαν στην υπηρεσία των Βρετανών.Επιστροφή στα πάτρια
Όταν υπήρξαν σαφή σημάδια επικείμενης ελληνικής εξέγερσης εναντίων των Τούρκων, ο Αλή Πασάς θεώρησε κατάλληλη τη στιγμή για να καταστήσει την Ήπειρο ανεξάρτητο κράτος. Το 1820, ζήτησε από τους Σουλιώτες βοήθεια και αυτοί επέστρεψαν στην ηπειρωτική χώρα, για να υποστηρίξουν τον προηγούμενο εχθρό τους ενάντια στο σουλτάνο. Εντούτοις, τα σχέδια του Αλή απέτυχαν και αυτός σκοτώθηκε, ενώ οι Τούρκοι κατέλαβαν τα Ιωάννινα. Οι Σουλιώτες στήριξαν τελικά την ελληνική επανάσταση, που άρχισε το Μάρτιο του 1821. Οι ηγέτες των Σουλιωτών, Μάρκος Μπότσαρης και Κίτσος Τζαβέλλας, έγιναν γνωστοί στρατηγοί κατά ελληνική επανάσταση και πολλοί Σουλιώτες έχασαν τις ζωές τους υπερασπιζόμενοι το Μεσολόγγι. Ο Λόρδος Βύρωνας, ένας από τους πιο γνωστούς Ευρωπαίους εθελοντές φιλέλληνες, και διοικητής του ελληνικού στρατού στη δυτική Ελλάδα, προσπάθησε να οργανώσει τους Σουλιώτες σε τακτικό στρατό.
Έως το 1909 οι Τούρκοι διατήρησαν μια στρατιωτική βάση στο φρούριο της Κιάφας. Τελικά, το 1913, κατά τη διάρκεια των βαλκανικών πολέμων, ο ελληνικός στρατός απελευθέρωσε ολόκληρη τη νότια Ήπειρο.
Οικογένειες
Η κοινωνική δομή των Σουλιωτών ήταν πατριαρχική και βασίζονταν στις οικογένειες (φάρες). Οι πιο σημαντικές σουλιότικες οικογένειες ήταν:

* Μποτσαραίοι
* Τζαβελαίοι
* Ζερβαίοι
* Τζαβαραίοι
* Αντωνοπουλαίοι
* Καπραλαίοι
* Σεταίοι
* Δουσκαίοι
* Μαλαμαίοι
* Δρακαίοι
* Μπασδεκαίοι
* Παναίοι

Σουλιώτες
Οι κάτοικοι μιάς ορεινής περιοχής της Θεσπρωτίας με την ονομασία Σούλι. Έζησαν εκεί από τον 16ου αιώνα έως το 1822, με ένα διάλειμμα 17 ετών (1803 - 1820). Υπήρξαν σκληροτράχηλοι πολεμιστές και είναι γνωστοί για τη μακροχρόνια αντιπαράθεσή τους με την Οθωμανική εξουσία και τη συμμετοχή τους στην Επανάσταση του 1821. Οι Σουλιώτες κατοικούσαν σε 11 χωριά, σε μια περιοχή με απόκρημνους «υψηλούς και διαβόητους βράχους» (Κάλβος), που ορίζονται από δύο πασίγνωστες βουνοκορυφές, το Κούγκι και την Κιάφα. Σύμφωνα με τον Κωνσταντίνο Παπαρρηγόπουλο, ήταν «κράμα Ελλήνων και εξελληνισθέντων Αλβανών». Μιλούσαν Αλβανικά και δευτερευόντως Ελληνικά. Ήταν χωρισμένοι σε 47 μεγάλες οικογένειες (φάρες), με σπουδαιότερες αυτές των Ζέρβα, Τζαβέλα, Δράκου, Δαγκλή, Κουτσονίκα, Μπότσαρη, Καραμπίνη και Νίκα.
Οι Σουλιώτες θύμιζαν λίγο - πολύ τους αρχαίους Σπαρτιάτες. Από μικροί γυμνάζονταν στα όπλα και δεν γνώριζαν τίποτε άλλο, παρά την τέχνη του πολέμου. Άλλωστε, η φτωχή γη του Σουλίου μόνο λίγα ζωντανά μπορούσε να θρέψει. Έτσι, πουλούσαν προστασία στα γύρω χωριά και συχνά επιδίδονταν σε λαφυραγωγία για να εξασφαλίσουν τα προς το ζην. Τιμωρούσαν με θάνατο όσους παρέβαιναν τις συμφωνίες και τις ηθικές αρχές, γι' αυτό στην κλειστή κοινωνία τους ήταν κανόνας απαράβατος η αντεκδίκηση (βεντέτα). Ένα μέρος ων εσόδων τους το κατέβαλαν στο Σουλτάνο για να εξασφαλίσουν την αυτονομία τους.
Με την πάροδο του χρόνου εξελίχθηκαν σε μια ενοχλητική παρωνυχίδα για την Υψηλή Πύλη και μεγάλος πονοκέφαλος για τους ντόπιους αγάδες και μπέηδες, που έβλεπαν τους ανυπότακτους Σουλιώτες να οικειοποιούνται τις δραστηριότητές τους και να χάνουν μεγάλα εισοδήματα. Έτσι, από τις αρχές του 18ου αιώνα βρέθηκαν στο στόχαστρο του Σουλτάνου και της τοπικής οθωμανικής αριστοκρατίας.
Ο Αλή Πασάς των Ιωαννίνων ήταν αυτός που τελικά τους υπέταξε. Η πρώτη εναντίον τους εκστρατεία πραγματοποιήθηκε την άνοιξη του 1789 και κατέληξε σε φιάσκο. Τον Ιούλιο του ίδιου χρόνου αναγκάσθηκε να υπογράψει συνθήκη ειρήνης με τους Σουλιώτες και να καταβάλει τους μισθούς των αρχηγών τους για την ασφάλεια της περιοχής. Αποτυχημένη ήταν και η νέα εκστρατεία του Αλή τον Ιούλιο του 1792. Τα κατάφερε με την τρίτη προσπάθεια, το 1800, όταν είχε φθάσει στην ακμή της δύναμής του, αλλά και πάλι χρειάστηκε τρία χρόνια για τους υποτάξει. Ο κλοιός έγινε ασφυκτικός για τους Σουλιώτες και στις 12 Δεκεμβρίου 1803, αναγκάσθηκαν να συνθηκολογήσουν. Ο βασικός όρος της συμφωνίας ήταν να εκκενώσουν τα χωριά τους συν γυναιξί και τέκνοις και με τον οπλισμό τους. Στις 16 Δεκεμβρίου χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες και άφησαν πίσω τους την πατρογονική γη.
Μόνο ο καλόγερος Σαμουήλ παρέμεινε στο Κούγκι με πέντε Σουλιώτες και μόλις πλησίασαν οι Τουρκοκαλβανοί έβαλε φωτιά στην πυριτιδαποθήκη της Μονής του Αγίου Αθανασίου, με αποτέλεσμα να συμπαρασύρει πολλούς στο θάνατο. Ο Αλή Πασάς θεώρησε το γεγονός παρασπονδία και ζήτησε εκδίκηση.
Η πρώτη φάλαγγα με επικεφαλής τον Φώτο Τζαβέλα έφθασε στην Πάργα ασφαλής και από εκεί διεκπεραιώθηκε στην Κέρκυρα. Η δεύτερη υπό τους Μποτσαραίους με κατεύθυνση τα Άγραφα, χτυπήθηκε από τον Αλή στη Μονή του Σέλτσου (20 Απριλίου 1804), με αποτέλεσμα να υπάρξουν πολλά θύματα. Η τρίτη φάλαγγα δέχθηκε επίθεση στο Ζάλογγο (16 Δεκεμβρίου 1803). Πολλοί φονεύθηκαν, ενώ 60 γυναίκες με τα παιδιά τους χόρεψαν το «Χορό του Ζαλόγγου» και γκρεμίστηκαν στα βράχια για μην πιαστούν αιχμάλωτες. Το Μάιο του 1820 επήλθε οριστική ρήξη μεταξύ του Αλή και Σουλτάνου Μαχμούτ Β' και οι Σουλιώτες βρήκαν την ευκαιρία να επανέλθουν στα χωριά τους στις 12 Δεκεμβρίου 1820, αφού συμμάχησαν με τον πρώην εχθρό τους. Όσο ζούσε ο Αλής, οι Σουλιώτες παρέμειναν πιστοί του σύμμαχοι, αποκρούοντας τις δελεαστικές προτάσεις του Χουρσίτ Πασά, που είχε διαταχθεί από τον Σουλτάνο να εξολοθρεύσει τον ομόλογό του των Ιωαννίνων.
Όταν ο Αλής φονεύθηκε (17 Ιανουαρίου 1822), οι Σουλιώτες συνέχισαν να μάχονται τους Τούρκους υπό τον Μάρκο Μπότσαρη. Μόνο μετά τη συντριβή των επαναστατημένων Ελλήνων στη Μάχη του Πέτα (4 Ιουλίου 1822), αναγκάσθηκαν να συνθηκολογήσουν (28 Ιουλίου) και να εγκαταλείψουν και πάλι το Σούλι στις 2 Σεπτεμβρίου 1822. Διασκορπίστηκαν στον ελληνικό χώρο και προσέφεραν πολύτιμες υπηρεσίες στον Αγώνα. Στο τέλος της Επανάστασης μόλις 200 Σουλιώτες είχαν επιζήσει.
Από τα 11 χωριά του Σουλίου, μόνο η Σαμονίβα κατοικείται σήμερα, από ανθρώπους, που δεν έχουν καμία σχέση με τους Σουλιώτες, ενώ σώζονται τα ερείπια του Κουγκίου και του φρουρίου της Κιάφας.


Το πιο χτυπητό παράδειγμα της διαφοράς ανάμεσα στον Έλληνα Αρβανίτη και στον Τουρκαλβανό, το συνειδητοποιεί κανείς με τους Σουλιώτες. Δίγλωσσοι κι εκείνοι, έδειξαν πόσο ψεύτικο είναι το επιχείρημα της αναγωγής σε μια άλλη εθνότητα με στοιχείο τη γλώσσα. Με ελληνικά ή με αρβανίτικα, τραγούδησαν και τραγουδήθηκαν τα κατορθώματά τους που τα ενέπνεε ένα και μόνο: Ή αγάπη για την ελευθερία, η ελληνική συνείδηση, το αδιαίρετο δύο με τη μία έννοια Ελλάδα. Αγεφύρωτο το χάσμα ανάμεσα σε αυτούς και τους Τουρκαλβανούς κι όχι μόνο. Και τους Λατίνους, τους Παπιστανούς, που τραγική επιβεβαίωση και το ίδιο το βόλι που σκότωσε τον πιο αγαπητό ίσως ήρωα του 1821, τον Σουλιώτη Μάρκο Μπότσαρη.
Το Δημοτικό Τραγούδι, είχε θέμα πολύ νωρίς, με τους Σουλιώτες, για ν’ ανθίσει. Από τα 1760, το κατόρθωμα του Γιώργου Κυριάκου Μπότσαρη που αργότερα θα αναδειχθεί σε πολέμαρχο, να ελευθερώσει τον Λάππα, σκοτώνοντας τη συνοδεία που τον οδήγησε στην εκτέλεση δεν πέρασε απαρατήρητο. Το συμβάν ήταν και η αρχή του πολέμου με τον Καλιό Πασά και σε επέκταση με τον Σουλτάνο. Έχουν προηγηθεί βέβαια αρκετά. Ο Χοντρομάρας, είχε στο Λάμαρη και το Λούρο δράσει, μα έχει και κατανικηθεί στα Κούρεντα, την Βαενίτην. Οι κάτοικοι έχουν καταφύγει τελικά στην περιοχή την Κωνσταντινούπολης και έχουν χτίσει το Αρναούτ-Κιοι. Από το 1758 όμως, έχει ήδη φανεί ο Αλής ο Τεπελενλής, για να συμπληρώσει συστηματικά και εν καιρώ την καταστροφή και το θανατικό Ηπειρώτικα εδάφη, που είχαν απί πριν φέρει οι λήσταρχοι της οικογένειας του, οι Μετσοϊσαίοι ή Μουσουχουσαίοι.
Πέρα από τη ληστρική του διάθεση ο Αλής είχε και ξεχωριστά ισχυρό μίσος εναντίον των Ηπειρωτών και ιδιαίτερα των χριστιανών του Χορμόβου και της Λέκλης. Αιτία η κακή μεταχείριση της μητέρας του, της Χάμκως, όταν με αρχηγό τον Τσαούς Πρίφτη (τον Παπαθύμιο Βλαχάβα) στον πόλεμο κατά των Γαρδικιωτών, που την παρέδωσε σε αυτούς, στα 1746, ο Κούρτ Πασάς του Βερατίου, αναλαμβάνει και την ασφάλεια των ληστών σε όλη την Ήπειρο, τη Θεσσαλία και την Ανατολική και Δυτική Ελλάδα, και ο ιδιαίτερα επικίνδυνος Αλής με τη συμμορία του συλλαμβάνεται και οδηγείται εμπρός του. Η νεότητα όμως του Αλή από τη μία αλλά και κυρίως το ότι η Χάμκω ήταν συγγενής με τον Κούρτ, τον έσωσαν, αντί της υποσχέσεώς του πως θα πάψει τις ληστρικές του δραστηριότητες. Αυτή η διευθέτηση, επέτρεψε στον Αλή, με τη βοήθεια πάντοτε της πανέξυπνης κι εξαιρετικά προικισμένης Χάμκως, να συνεχίσει την πορεία του προς το πασαλίκι.
Χολωμένος διότι η Μάριεμ, η ωραιοτάτη κόρη του Κούρτ πασά, προτίμησε για σύζυγό της τον Ιμπραήμ Μπέη Αυλωνίτη, έσπασε τη συμφωνία με τον Κούρτ κι εξακολούθησε την απάνθρωπη ληστρική του δράση.
Στα 1764, ο Αλή καταφέρνει να νυμφευθεί την Εμινέ, κόρη του τοπάρχη του Δελβίνου Καπλάν Πασσά, ο οποίος έδρευε στο Αργυρόκαστρο. Αυτό είναι και το γεγονός που έδωσε την ευκαιρία στον Αλή να αποκτήσει βαρύτητα σαν προσωπικότητα στον χώρο της Ηπείρου.
Στην διάρκεια μιας πορείας γεμάτης φόνους, ληστείες και κάθε είδους κακοτυχίας για την Ήπειρο και Θεσσαλία, παράλληλη με εκείνην των ληστοσυμμοριών των Αλβανών που καταβασανίζουν την Πελοπόννησο από άλλους αντάξιος του Αλή Τουρκαλβανούς, ο Αλής Τεπελενλής, γίνεται τοπάρχης των Ιωαννίνων, και ενώ ήταν ήδη σατράπης της Θεσσαλίας, στα 1788. Η μεγάλη περιπέτεια, με τις ένδοξες σελίδες των Σουλιωτών έχουν ήδη αρχίσει. Στο διάστημα αυτό, Θεσσαλία και Ήπειρος έχουν γράψει και εκείνες γενικότερα τις δικές τους λαμπρές σελίδες με τα μεγάλα ονόματα των ηρώων Μπουκουβαλαίων, Ανδρίτσων κτλ που θα αναφερθούν μετά το Σούι, και κάποτε παράλληλα με αυτό με τη παρουσία του Λειβαδιώτη Λάμπροι Κατσώνη κλπ.
Η παρουσία του Αλή στον χώρο των Ιωαννίνων, που δεν έπαψε να είναι ποτέ να είναι εξαιρετικά επικίνδυνη για το Ελληνικό στοιχείο, κινητοποίησε τους Σουλιώτες. Από την άλλη μεριά, η ανάμιξη της Ρωσσίας στον χώρο της Ελλάδος και οι ελπίδες, όσο και η διάψευση τους, αναστάτωναν περισσότερο τα πράγματα.
Στα 1792, ο Αλής αποφάσισε να απαλλαγεί από τον κίνδυνο που λεγόταν Σούλι. Εξεστράτευσε ο ίδιος επί κεφαλής εναντίον τους, εντελώς απροσδόκητα, αλλά οι Σουλιώτες αν και ανέτοιμοι, τον κατατρόπωσαν.
Η μεγάλη σύγκρουση έχει αρχίσει με νικητές των δέκα χιλιάδων Αλβανών και άλλων μισθοφόρων του Αλή, τους Σουλιώτες και το Δημοτικό Τραγούδι θα ανοίξει τα φτερά του να σκεπάσει και να διαφυλάξει στους επερχόμενους αιώνες τη δόξα αυτής της απρόσμενης και ηρωικότατης νίκης. Άντρες και γυναίκες έχουν πραγματοποιήσει το Σουλιώτικο θαύμα, το θαύμα της Ελληνικής Αρβανιτιάς. Δρακαίοι, Τζαβελαίοι, Κουτσονικαίοι, Μποτσαραίοι κλπ, όλοι “παιδιά Σουλιώτικα παιδιά Σουλιωτοπαίδια”, ενθουσιάζουν με τις νίκες τους εναντίον των Μουχτάρη, Σελιχτάρη, του περίφημου “αρνησίχριστου” Ιταλού της υπηρεσίας του Αλή, Μέτσο Μπόνου. Και τραγουδιούνται με ότι ωραιότερο από την ποιητική, τη μελωδική φλέβα του ελληνικοί και ιδιαίτερα του Ηπειρώτικου.
Τρία πουλάκια κάθονταν στον Άη Λιά στη ράχη
το ‘να τηρεί τα Γιάννινα, τ’ άλλο το Κακοσούλι
το τρίτο το καλύτερο μυρολογά και λέει:
“Αρβανιτιά μαζώχτηκε, πάγει στο κακοσούλι.
Τρία μπαϊράκια κίνησαν τα τρία αράδα αράδα.
Το να ‘ναι του Μουχτάρ Πασά, τ’ άλλο του Μετσομπόνου
το τρίτο το καλύτερο είναι του Σελιχτάρη.
Μια παπαδιά τ’ αγνάντεψε από ψηλή ραχούλα.
“Πού είστε παιδιά του Μπότσαρη, παιδιά του Κουτσονίκα
Αρβανιτια μας πλάκωσε, θέλει να μας σκλαβώσει
στο Τεπελένι να μας πάει ν’ αλλάξουμε την πίστη.
Ο Κουτσονίκας χούγιαξε από τον Αβαρίκο.
“Μην το φοβάσαι παπαδιά, στο νου σου μη το βάνεις
τώρα να δεις τον πόλεμο, τα κλέφτικα ντουφέκια
πως πολεμούν η κλεφτουριά κι αυτοί οι Κακοσουλιώτες”.
Το λόγο δεν απόσωσε τη συντυχιά δεν είπε
να δεις τους Τούρκους κι έφευγαν πεζούρα και καβάλα.
Άλλοι έφευγαν κι άλλοι έλεγαν “Πασά μ’ ανάθεμά σε.
Μέγα κακό μας ήφερες τούτο το καλοκαίρι
εχάλασες τόση Τουρκιά, σπαήδες κι Αρβανίτες”.
κι ο Μπότσαρης εφώναξε με το σπαθί στο χέρι¨
¨Έλα πασά τι κάκιωσες και φεύγεις με μεντζίλι!
Γύρνα εδώ στον τόπο μας στην έρημη τη Κιάφα
εδώ να στήσεις το θρονί σου να γίνεις και σουλτάνος”.
Στο τραγούδι ετούτο, η ειρωνεία είναι όσο το δυνατόν πιο σαφής, απλή και καυστική. Έτσι αισθάνονταν οι Σουλιώτες και γι’ αυτό στις παραλλαγές, τα λόγια της πρόσκλησης δεν τα λέει μόνον η Μόσχω Τζαβέλα αλλά και η γλυκύτατη Χάϊδω που “πολεμάει μοναχή της”, “και το σπαθί της ντιμισκί το βγάζει και ξορμάει”. Η Χάϊδω, που ο Φώτος Τζαβέλας, ατρόμητος όμηρος στα χέρια του Αλή, γράφει γι’ αυτήν στη Μόσχω
που της φιλά το χέρι. “Μάνα πολλά σε προσκυνώ και σου φιλώ τα χέρια / στη Χάϊδω χαιρετίσματα και τη φιλώ στα μάτια / τον πόλεμο μην πάψετε τη μέρα και τη νύχτα”. Και η αρχοντοπούλα η Χάϊδω, κόρη του Γιαννάκη Σέχου, γνώριζε πολύ καλά μέσα στο υπέροχο κλίμα του σεβασμού και της τρυφερότητας να πολεμά ακόμη και μονάχη της άφοβα με τ’ ασημένια άρματά της. Σπάνια τόσο συνοπτικοί στίχοι δίνουν το κλίμα της ζωής που κυλά ανάμεσα στον σεβασμό για τη μάνα, την αγάπη και τη περιφρόνηση στο θάνατο. Μια ευγένεια αισθημάτων κι εκφράσεων μοναδική, ήλιος μέσα στο αιματοκύλισμα.


ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΖΑΒΕΛΑΣ (1897)
Εφώναξε μια παπαδιά μές απ’ τον Αβαρίκο.
Πού ‘στε του Λάμπρου τα παιδιά; πού ‘στε οι Μποτσαραίοι;
Πολλή μαυρίλλα πλάκωσε, πεζούρα και καβάλα.
Δεν είναι μιά, δεν είναι δυό, δεν είναι τρείς και πέντε.
Είναι χιλιάδες δεκαοχτώ, χιλιάδες δεκαννέα.
Ας έρτουν πόλεμο να διούν και Σουλιωτών τουφέκια,
Να μάθουν Λάμπρου το σπαθί, Μπότσαρη το τουφέκι,
Τ’ άρματα των Σουλιώτισσών, της ξακουσμένης Χάϊδως.
Ο πόλεμος αρχίνησε κι’ άναψαν τα τουφέκια,
Τον Ζέρβα και τον Μπότσαρη εφώναξ’ ο Τζαβέλας.
“Παιδιά σταθήτε στο κουντρί, βαστάτε το λιθάρι.
Γιατ’ είν’ οι Τούρκ’ αμέτρητοι και λίγ’ είν’ οι Σουλιώτες”.
“Μωρές τι σκιάζεστε παιδιά, Τζαβέλας ματαλέγει.
Ακόμα τους φυλάγομε του σκλύλους τσ’ Αρβανίτες;”.
Πιάνουν και σπάνουν όλοι τους ταίς θήκαις των σπαθιών τους.
Τους Τούρκους βάνουνε μπροστά, τους βάνουν σαν κριάρια,
Βελή πασάς τους φώναζε να μη γυρνούν ταίς πλάταις,
Κ’ εκείνοι τ’ αποκρίνονταν, πετώντας τα τουφέκια.
“Δεν είν’ εδώ Δέλβινο, δεν είναι το Βιδίνι.
Είναι το Σούλι τ’ ακουστό, στον κόσμο ξακουσμένο,
Είναι του Λάμπρου το σπαθί, τουρκοματωμένο,
πούκαμε την Αρβανιτιά κι όλη φορεί τα μαύρα
κλαίγουν μονάδες για παιδιά γυναίκες για τους άντρες.
ΣΟΥΛΙΩΤΙΣΣΕΣ
Τρία μπαϊράκια στήσανε στους Αϊ Λιά τη ράχη
τόνα είναι του Μουχτάρ Πασά, τ’ άλλο του Σελιχτάρη
το τρίτο το καλύτερο ήταν του Μήτσο Μπόνου.
Κατά το Σούλι πήγαιναν, κατά το Βουλγαρέλι
στα δόντια σέρνουν τα σπαθιά, στα χέρια τα ντουφέκια.
Μια παπαδιά τους χούγιαξε μια παπαδιά τους λέει:
Πού πάς μωρέ Μουχτάρ Πασά και σύ μπρέ Σελιχτάρη,
Εδώ δεν είν’ το Χόρμοβο να κάψεις να σκοτώσεις.
Εδώ ‘ν το Σούλι το κακό κι αντρεία παλληκάρια.
Σέρνουν φυσέκια στην ποδιά και πέτρες στο μαντήλι
που πολεμούν μωρά παιδιά, γυναίκες σαν τους άντρες.
Πίσω μωρέ Μουχτάρ Πασά, και σύ μπρέ Σελιχτάρη
μή χάσετε τα κεφάλια σας κι όλο το στρατεμά σας.
Κι ο πόλεμος αρχίνησε…
ΤΗΣ ΤΖΑΒΕΛΑΙΝΑΣ

Στα μέσα στην Τσερίτσανη, στην άκρ’ από το Σούλι
Μπουλουκπασάδες κάθονται ψηλά στο Παλαιοκλήσι
κι εκκύταζαν τον πόλεμο που κάμναν οι Σουλιώτες.
Πως πολεμούν μικρά παιδιά, γυναίκες σάν τούς άντρες.
Κι ο Κουτσονίκας φώναξεν από το μετερίζι:
“Παιδιά σταθήτε στέρεα. Σταθήτε αντρειωμένα.
Ότ’ έρχεται Μουχτάρ Πασάς με δώδεκα χιλιάδες.
Και ύστερα εγύριζε το λόγο προς τους Τούρκους.
Πού πας Μουχτάρ τ’ Αλή Πασά, Πού πάεις παλιολίαπη.
Δεν είν’ εδώ το Χόρμοβο, δεν είν’ ο Αϊ Βασίλης
να πάρεις σκλάβους τα παιδιά, να πάρεις τις γυναίκες.
Είναι το Σούλι το κακό, στον κόσμο ξακουσμένο
που πολεμά Τζαβέλαινα με το παιδί στο κόρφο.
Βαστά φυσέκια στην ποδιά και το σπαθί στο χέρι
και με ντουφέκι σινανέ εμπρός απ’ όλους πάει.

Ένα πουλάκι κάθονταν απάνω στο γεφύρι
μοιρολογούσε κι έλεγε, τ’ Αλή Πασά του λέει:
Δεν είναι εδώ τα Γιάννινα να φτιάσεις συντριβάνια
δεν είναι μήτε η Πρέβεζα πόκαμες παλιομέρι
μόν’ είν’ το Σούλι ξακουστό, το Σούλι ξακουσμένο
που πολεμούν μικρά παιδιά, γυναίκες και κορίτσα
που πολεμάει Τζαβέλαινα με το παιδί στον κόρφο.
Στο ‘να της χέρι το σπαθί και στ’ άλλο το ντουφέκι
και τα φυσέκια στην ποδιά, τα βόλια μέσ’ της ζάβες.

Κοπέλες ‘πο τα Γιάννινα, νυφάδες ‘πο το Σούλι
τα μαύρα να φορέσετε στα μαύρα να ντυθήτε.
Το Σούλι θα χαρατσωθή, χαράτσι θα πληρώσει.
Τζαβέλαινα σαν τ’ άκουσε βαριά της κακοφάνη.
Παίρνει και ζώνει το σπαθί και βάνει το τουφέκι.
Παίρνει μολύβια στην ποδιά, στερνάρια στο ζωνάρι
και κάνει δίπλα τα βουνά δίπλα τα κορφοβούνια.
Άστε παιδιά Σουλιώτικα, παιδιά Σουλιωτοπαίδια.
Από το 1800-1803, γίνεται ο δεύτερος μεγάλος και πικρός κύκλος του Σουλιώτικου ηρωϊσμού. Ο Αλής συνάζει 12.000 Τουρκαλβανούς και επικεφαλής τους, εκστρατεύει και πάλι εναντίον των Σουλιωτών και για μιά ακόμη φορά δεν καταφέρνε τίποτε περισσότερο από το να βασανίσει τους Σουλιώτες και να φύγει άπρακτος, πολλές φορές έως την εκπόρθηση.
Στο διάστημα αυτό των τεσσάρων χρόνων, γράφονται και οι πιο λαμπρές αλλά και πιο αιματοβαμμένες σελίδες με τον Σαμουήλ στο στο Κούγκι, τον χορό του θανάτου στο Ζάλογγο, τη Δέσπω του Μπότση, τη Χάϊδω εκείνη την κοπέλα με το απαράμιλλο συνταίριασμα της γλυκύτητας και του ατρόμητου θάρρους, η Λένη του Μπότσαρη η αδερφή του Μάρκου και η Λένη του Μπότση η αδερφή του Νότη όπως λέγονται σε σύγχυση στα τραγούδια για την κόρη του Κίτσου και την κόρη του Νότη που σκοτώθηκαν κι αυτές όπως τα αδέρφια τους Γιάννης και Γιάννης.
Το μεγάλο αυτό έπος το πολεμικό δεν μπορούσε να μην είναι και τραγούδι που βγήκε από τη ψυχή του Λαού
Σηκώνεται ο Αλή Πασάς και λέει στους πασάδες:
“Θέλω το Σούλι να χαθή μαζί με τα χωριά του.
Θέλω και τα κορίτσια τους σε τούρκικα χαρέμια.
Θέλω και τα παιδάκια τους όλα να τα τουρκέψουν.
Θέλω το Νότη Μπότσαρη ραγιάς μου να μου γένη”.
Ο Γέρο Νότης τόμαθε και κάνει το σταυρό του
και τα χωριά μαζεύτηκαν πατέρα τον φωνάζουν.
Σαν άναψε ο πόλεμος κι άρχισε το ντουφέκι
τους Τούρκους βάλανε μπροστά σαν γίδια σαν κριάρια.
Αν οι άντρες του Σουλίου δοξάστηκαν και δόξασαν μαζί την ανδρεία και τον ηρωϊσμό, οι γυναίκες διάψευσαν αυτό που λέγεται γυναικεία αδυναμία και δειλία.
Η Μόσχω Τζαβέλα η γυναίκα του Λάμπρου, εκείνη η συνετή και ηρωϊκή γυναίκα έχει δείξει κιόλας ποιά είναι η Σουλιώτισσα στη αντίσταση του 1792. Μα και όλες όσες ακολουθούν τις καπτενάνισσες, δείχνουν και αυτές με το δικό τους τρόπο τι είναι ο ηρωϊσμός. Αν δεν φτάνουν στην πολεμική δεινότητα τις καπετάνισσες, τις φτάνουν στο θάρρος απέναντι στους εχθρούς, στο ψυχικό σθένος της επιλογής “Θάνατος και όχι σκλαβιά”. Και θα διαλέξουν το θάνατο άλλοτε κλεισμένες σ’ ένα πύργο, άλλοτε κυνηγημένες, κι άλλοτε θα τον προτιμήσουν τραγουδώντας και χορεύοντας στον γκρεμό του Ζαλόγγου. Τα τραγούδια που ακολουθούν είναι η ιστορία τους. Υπάρχουν όμως και μερικά που δεν τραγουδήθηκαν.
Ο ηρωϊκός θάνατος της Λένης του Μπότσαρη της κόρης του Νότη. Περιγράφεται σαν ξανθή, λυγερή και είναι μόλις είκοσι ετών. Πρώτη στο σημάδι και στο σπαθί, πολεμάει κάτω από την αρχηγία της Χριστίνας Μπότσαρη, με τετρακόσιες άλλες γυναίκες. Όταν οι Τουρκαλβανοί πλησιάζουν οι διακόσιες ορμούν και χάνονται μέσα στα νερά του Αχελώου. Η Λένη τρέχει και πολεμάει αδιάκοπα. Βρίσκεται εμπρός στον πληγωμένο πατέρα της που ξεψυχά. Τον ρωτά τι να κάνει, κι εκείνος της απαντά ήρεμα: “Ή ώρα σου ήλθε κόρη μου να σκοτωθής”. Πάντα πολεμώντας, φτάνει στη ν υψηλή όχθη του ποταμού, στο “πήδημα της Ελένης” όπως λέγεται από τότε. Ένας Τουρκαλβανός, θαμπωμένος από την ομορφιά της, προσπαθεί να την αιχμαλωτίσει. Ορμάει επάνω του και πέφτει μαζί του στα ορμητικά νερά, τελειώνοντας έτσι τη ζωή της. Όσοι περνούν από εκεί, πετούν μια πέτρα μέσα στο ποτάμι λέγοντας: Θεός σχωρές την καπετάν Ελένη. Ο χορός του Ζαλόγγου έχει προηγηθή. Τόσα έγιναν και δεν τραγουδήθηκαν. Όσα όμως τραγουδήθηκαν είναι απλώς αντιπροσωπευτικά. Ίσως και άλλα να υπήρχαν μα δεν σώθηκαν. Αυτά που έφτασαν έως εμάς είναι αρκετά για να δείξουν το κλίμα που επικρατούσε στο Σούλι, ποίες ήσαν οι Ελληνοαρβανίτισσες Σουλιώτισσες και ποιοί οι Τουρκαλβανοί.
ΤΗΣ ΔΕΣΠΩΣ ΜΠΟΤΣΗ
Αχός βαρύς ακούγεται πολλά ντουφέκια πέφτουν.
Η Δέσπω κάνει πόλεμο με νύφες και μ’ αγγόνια.
Μήνα σε γάμο ρίχνονται, ουδέ σε χαροκόπο.
Αρβανιτιά σε πλάκωσε στου Δημουλά τον πύργο.
Γιώργαινα ρίξε τ’ άρματα, δεν είν’ εδώ το Σούλι
εδώ είσαι σκλάβα του πασά, σκλάβα των Αρβανιτών.
Το Σούλι κι αν προσκύνησε κι αν τούρκεψεν η Κιάφα
η Δέσπω αφέντες Λιάπηδες δεν έκανε δεν κάνει.
Δαυλί στο χέρι άρπαξε, κόρες και νύφες κράζει:
Σκάβες Τούρκων μη ζήσουμε, παιδιά μ’ μαζί μου ελάτε.
Και τα φουσέκια ανάψανε κι όλοι φωτιά γενήκαν.
ΤΗΣ ΛΕΝΗΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗ
Όλες οι καπετάνισσες από το Κακοσούλι
σκλαβώθηκαν οι ορφανές σκλαβώθηκαν οι μαύρες
κ’ η Λένη δεν σκλαβώθηκε η αδερφή του Νότη
μόν πήρε διπλά τα βουνά , διπλά τα κορφοβούνια
κι εφτά Τούρκοι την κυνηγάν όλο τσοχανταραίοι.
Τούρκοι για να μην παιδεύεστε μην έρχεστε σιμά μου
τι εγώ είμ’ η Λέν του Μπότσαρη, η αδελφή του Νότη
σέρνω φουσέκια στην ποδιά και βόλια στις μπαλάσκες.
Κόρη, για ρίξε τ’ άρματα, γλίτωσε τη ζωή σου.
Τι λέτε βρέ παλιότουρκοι και σείς παλιαρβανίτες.
Σαν άντρας εξεσπάθωσε και τρέχει προς τους Τούρκους,
τους τρείς τους επελέκησε τους άλλους κυνηγάει.
Το 1803, είναι η χρονιά της συντέλειας. Το Σούλι με τις τόσες θυσίες και τους ακόμη περισσότερους ηρωϊσμούς πέφτει. Το τραγούδι τώρα πια ένας θρήνος. Ένας Ηπειρώτικος θρήνος ένα μοιρολόι που μέσα στη λιτότητά του τα λέει όλα. Τον πόνο της καταστροφής. Την ανυποχώρητη κραυγή “Θάνατος ή λευτεριά”. Οι γυναίκες προτιμούν το Ζάλογγο, ο Σαμουήλ την ολοκαυτωματική ανατίναξη:

Έχει γεια καημένε κόσμε
έχει γεια γλυκιά ζωή
και συ δύστυχη πατρίδα
έχει γεια παντοτινή.
Στη στεριά δε ζει ψάρι
ούτε ανθός στην αμμουδιά
κι οι Σουλιώτισσες δε ζούνε
δίχως την ελευθεριά.
Σά να παν σε πανηγύρι
μ’ ανθισμένη πασχαλιά
μέσ’ τον Άδη κατεβαίνουν
με τραγούδια με χαρά.
Έχετε γεια βρυσούλες
λόγγοι, βουνά, ραχούλες.

Ένα πουλάκι ξέβγαινε ψηλά από το Σούλι
Παργιώτες το ρωτήσανε, Παργιώτες το ρωτάνε:
“Πουλάκι πούθεν έρχεσαι, πουλί μου που πηγαίνεις;”.
“Από το Σούλι έρχομαι και στη Φραγκιά πηγαίνω”.
“Πουλάκι πές μας τίποτε, κανά καλό μαντάτο”.
“Αχ τί μαντάτο να σας πω, τί να σας μολογήσω;
Πήραν το Σούλι πήρανε, πήραν τον Αβαρίκον
πήραν την Κιάφα την κακή, επήραν και το Κούγκι
κι έκαψαν τον Καλόγερο με τέσσερις νομάτους.
Άλλος ένας “λόγος στη Φραγκιά”, κι άλλη μια κώφευση στο μαρτύριο των Χριστιανών. Όχι όμως και σταματημό του αγώνα. Η υπόλοιπη Ελλάδα, η πατρίδα, είναι σκλαβωμένη, και πάντα μάχεται. Το Μεσολόγγι περιμένει κι οι Σουλιώτες, όσοι απέμειναν δεν μπορούν να επαναπαυθούν στο θρήνο. Σ’ ένα τραγούδι αρβανίτικο διαμαρτύρονται για απραξία: Αχ βρε Κίτσο Τζαβέλα / πως μας έκανες με καπέλα (Χάϊ βρέ Κίτσο Τζαβέλα / σέτσ νά μπέρε με καπέλα), όταν βρίσκονται στην Κέρκυρα. Σκορπίζονται στη νησιά στη στεριανή Ελλάδα και πολεμούν μέχρι το θάνατο. Συχνά τους βρίσκουμε στο πλάι, ή αρχηγούς άλλων αγωνιστών. Μα πιο πολύ και πιο συγκινητικά ίσως, στο Μεσολόγγι με το Μάρκο, να σκοτώνεται, το Νότη να θρηνεί.
Πηγή


24 σχόλια:

 1. Σε περιοδους κρίσεως,ο Πνευματικός κόσμος προσανατόλιζε το΄Εθνος στον Πολιτισμό της Θυσίας και Αυτοθυσίας των Σουλιωτών.Ο Σουλιωτισμός είναι δημιούργημα όλης της περιοχής Τσαρκοβίστας( Δωδώνης).Είναι πάντα επίκαιρος και απαλλαγμένος από τον λήθαργο του Ευδαιμονισμού αναδεικνύοντας το μεγαλείο της Ρωμηωσύνης.Μελετήσατε βαθύτερα το φαινόμενο. Παλλήνη 25.03.2010.Βησσαρίων Μπακόλας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Μπράβο σου αγαπητέ! Φαίνεται ότι έκανες πολύ κόπο για να μαζέψεις όλα αυτά τα στοιχεία, τα οποία στην πλεοψηφία τους είναι εξαιρετικά ακριβή. Το μόνο σφάλμα είναι αυτό που αφορά στον Πήλιο Γούση, ο οποίος καμία σχχέση δεν είχε με προδοσία. Εν πάσει περιπτώσει, το Σούλι υπήρξε ένα ανυπότακτο προπύργιο ελληνικής περηφάνειας και η συνεισφορά των Σουλιωτών στους ελληνικούς αγώνες, απαράμιλλη.
  Και πάλι συγχαρητήρια και ευχαριστίες.
  Φιλικά,
  Χ. Ζέρβας (ναι, από αυτούς της Κιάφας)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Οντως δεν ηταν προδοτης ο Πηλιος

   Διαγραφή
  2. Και γιατί κατηγορήθηκε για προδοσία ;

   Διαγραφή
  3. Αυτο εγινε εκ των υστερων για να καθαριστει το ονομα των μποτσαρεων μετα απο τον θανατο του Μαρκου μποτδαρη ο οποιος με τον ηρωισμο του ξεπλυνε την ντροπη απο την προδοσια την οποια ειχε κανει ο πατερας του.Οι μποτσαρεοι μετα απο αυτο ηταν εκτοπισμενοι πισω απο το βουνο μονοι τους σε μια περιοχη που ακομη και σημερα την ονομαζουν η γουβα των μποτσαρεων.Αν μπορεις να πας στο σουλι που σου το συνιστω θα σου μεινει αλησμονητο και το μερος αλλα και το πως μπορει νσ διαστρεβλοθει ενα γεγονος.Να εισαι καλα

   Διαγραφή
  4. Για περισσοτερες πληροφοριες στον απογονο του Συγγραφεα Σουλιωτη αγωνιστη Λαμπρου Κουτσονικα, εχει και προφιλ στο fb Νικολαος Νεστωρ Κουτσονικας.

   Διαγραφή
 3. Η Κούλια ΖΕΡΒΑ με τη μαρμάρνη πλάκα στην Κιάφα,που είδα προ μηνών, θέλει (όπως και τα άλλα κτήρια)συντήρηση και αναστήλωση.--Το κείμενο του αφιερώματος δεν είναι δικό μου.Τα αβασάνιστα περί προδοσίας εκείνης της εποχής εξυπηρέτησαν τότε και αργότερα και πολλές σκοπιμότητες.
  Παλλήνη 28.03.2010.ΒΗΣΣΑΡΪΩΝ ΜΠΑΚΟΛΑΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Συγχαρητήρια για τη παρουσίαση και εύχομαι να μην είναι η μοναδική για το Σούλι και τους Σουλιώτες. Ας μου επιτραπούν όμως κάποιες μικρές, αλλά σημαντικές διορθώσεις.
  Οι Σουλιώτες διακρίθηκαν για τους αγώνες τους αρχικά ενάντια στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και κατόπιν ήρθε η σειρά του Αλή πασά.
  Ο άγνωστος συγγραφέας που δήλωσε πως, Η διαυθέντευσις των Σουλιωτών κατα του της Ηπείρου τυρράνου αρκετώς θέλει αποδείξει, ότι η Ελλάς γεννά ακόμη Λεωνίδας και Θεμιστοκλείς, δεν είναι άγνωστος. Είναι ο Αθανάσιος Π. Ψαλίδας, λόγιος και γραμματέας του Αλή πασά και συγγραφέας της "Ελληνικής Νομαρχίας".
  Ο Αλή πασάς δεν υπέταξε τους Σουλιώτες. Παρότι αυτοί περιήλθαν σε άθλια κατάσταση, λόγω της τετράχρονης πολιορκίας που έφερε αρρώστιες, πείνα, κακουχίες, έλλειψη πολεμοφοδίων, αλλά και από τις διχόνοιες που έντεχνα έσπειρε ο παμπόνηρος Αλή, εν τούτοις δεν τόλμησε τη τελευταία στιγμή να τα βάλει μαζί τους. Ήξερε το πιθανότερο και βαρύ γι'αυτόν τίμημα. Ήξερε ότι μπορεί να χρειαζόταν τώρα 3 ή 4 ταχυδρομικά άλογα (μεντζίλια), για να το σκάσει πάλι στα Γιάννενα ντροπιασμένος όπως και το 1792. Οι Σουλιώτες συνθηκολόγησαν και έφυγαν από το Σούλι με όλο τον οπλισμό τους και τη κινητή τους περιουσία, αφού τους παραχωρήθηκαν μουλάρια για τη μεταφορά των πραγμάτων τους και όμηροι για εγγύηση ασφαλούς μετακίνησης στον κάμπο.
  Οι Σουλιώτες ουδέποτε υπήρξαν Αλβανοί, είτε εκ καταγωγής, είτε εκχριστιανισμένοι. Ακόμη κι' αν κάπιοι προήλθαν προ αιώνων από τη πόλη του Άρβανου(εξ ού και Αρβανίτες), η ελληνικότητά τους είναι ιστορικά τεκμηριωμένη και δεν αμφισβητείται, όπως και του Γεώργιου Καστριώτη.
  Τέλος ο Σουλιωτισμός είναι η φυσική συνέχεια της Ιστορίας του Ελληνισμού από αρχαιοτάτων χρόνων.

  Για όλα τα παραπάνω και πολλά άλλα, επιτρέψτε μου να ξέρω κάτι λίγο παραπάνω...από μέσα.

  Με τιμή,

  ένας Μπότσαρης


  Διαβάστε περισσότερα: http://kostasxan.blogspot.com/2010/03/blog-post_9114.html#ixzz0l6eoqdO2

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ίσως να είσαι ο πιο κατάλληλος λοιπόν ν᾽ απαντήσεις στο ερώτημα αν τελικά ο Γούσης αξίζει να μείνει στην ιστορία σαν προδότης των Σουλιωτών, η αν πράγματι ήταν ήρωας πολεμιστής και μέλος της Φιλικής Εταιρείας και ότι συκοφντήθη άδικα απο τον Χριστόφορο Περραιβό, ο οποίος κατηγορεί επίσης τον συμπέθερο του Γεώργιο Μπότσαρη ώς προδότη. Παρακαλώ απέστειλε μου και email earmatasl@yahoo.com.au με σχετικό τίτλο θέματος στα κεφαλαία γιατί δεν γνωρίζω αν θα μου έρθει ενημέρωση απο εδώ. Ίσως για πολλούς να μην έχει σημασία, είναι άδικο όμως αν είναι αθώος, όσοι γνωρίζουν να μην το αναφέρουν. Δεν είμαστε βέβαια εμείς σε θέση να κρίνουμε κανέναν απ᾽αυτούς, το ωφείλουμε όμως στην ιστορία μας να μαθαίνουμε γεγονότα

   Με εκτίμηση,

   μια Αρματά

   Διαγραφή
  2. Ίσως λοιπόν είσαι ο πιο κατάλληλος να απαντήσεις στο ερώτημα που αιωρείται για το αν ο Γούσης υπήρξε προδότης του Σουλίου, η ήρωας που κατηγορήθηκε άδικα απο τον Χριστόφορο Περραιβό, αφού ο τελευταίος κατηγορεί επίσης και τον συμπέθερο του Γεώργιο Μπότσαρη. Δεν είμαστε ικανοί, κανείς απ᾽τους νεότερους, να κρίνουμε αυτούς των οποίων τους καρπούς εποφελούμαστε τώρα ελεύθεροι, καθούμενοι αναπαυτικά στις πολυθρόνες μας. Όμως ωφείλουμε την αλήθεια στην ιστορία. Ελπίζω αν καταφέρεις να διαβάσεις αυτό μου το μήνυμα, παρακαλώ να μου απαντήσεις στο email earmatasl@yahoo.com.au μιας και δεν είμαι σύγουρη αν θα πάρω ειδοποίηση απο´δώ.

   Με εκτίμηση,

   μια Αρματά

   Διαγραφή
 5. Χαιρομαι που υπαρχουν ακομα απογγονοι αυτων των ηρωον και φιλοπατριδες συγραφεις

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. ΕΙΜΑΙ ΠΟΛΥ ΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΤΙ ΕΙΜΑΙ ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. παραμυθι περι αλβανικης φουστανελας...καταρχήν για να χαρακτηριστεί κατι ως αλβανικο πρεπει ειτε να φοριετε από την πλειοψηφεια [ εστω και μικρη αλλα παντα πλειοψηφεια] των Αλβανων ειτε να παρατηρείτε ότι φοριετε από ολες τις Αλβανικες φυλες η εστω από τις περισσοτερες.....όμως φουστανελα δεν φορουν οι γκεκηδες αλβανοι που κατοικουν μεγαλο μερος της κεντρικης και στη βορεια αλβανια αλλα και το κοσσοβο , το τετοβο[ αλβανοι των σκοπιων] και το μαυροβουνιο.....και αυτοι αποτελουν τα δυο τριτα του συνολου των αλβανων τοσο πληθησμιακα οσο και ως γεωγραφικη εξαπλωση...συνεπως φουστανελα φορανε μονον οι τοσκηδες αλβανοι [ το ένα τριτο τωνΑλβανων] .....αλλα και στη τοσκερια δεν φοριετε η φουστανελα στο μεγαλυτερο μερος των πεδινων - δυτικων περιοχων [μαλακαστρα,μουζακιγε] αλλα και μεγαλο μερος της ορεινης Λιαμπουριας [στη δυτικο και βορειο τμημα κυριως ] δεν φοριεται από τους Τοσκηδες Αλβανούς ...αντίθετα την φορανε οι τοσκηδες στις ορεινες περιοχες της ανατολοκης-κεντρικης και νοτιας τοσκεριας όπως στο τομορ ,οστραβιτσα [ βουνα] στις περιοχες ανατολικα του Μπερατιου σε καποιο βαθμο και νοτιοτερα σε περιοχες που γειτνιαζουν αμεσα με τον ελληνισμο της βορειου ηπειρου όπως λιτζουρια πρεμετη και κορυτσα όπως και σε μικρο μερος της Λιαμπουριας ...επισης και οι αλβανοι τσαμηδες που κατοικούσανε εντος της ιστορικης ηπειρου [ νομος θεσπρωτιας ] φορούσανε φουστανελα [ όπως και οι υπολοιποι ελληνες].....γενικοτερα φουστανελα φοραει μια καθολου μεγαλη ,μειοψηφεια του συνολου των Αλβανων [ το πολύ το 20- 25 τα εκατο των Αλβανων ] ...αρα δεν μπορει να χαρακτηριστεί αλβανικη ..μαλλον ειναι ενδυμα των ορεινων κυριως περιοχων του ελληνικου - ελληνιστικου κοσμου και των αμεσα γειτονικων αυτου περιοχων ......επισης φουστανελα φοραγανε και οι σουλιωτες

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Οι Σουλιωτες ηταν και θα ειναι για παντα Ελληνες,ουτε καν αρβανιτες

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. οι σουλιωτες ηταν απογονοι αρβανιτιφωνων ελληνων και ελληνοφωνων ελληνων... τελος..αυτο λεειη ιδια τους η παραδοση...και μια ζωη σε πολεμο με αλβανους ειτε τησ λαμπεριας ειτε τησ τσαμεριας...και ο μποτσαρης σκοτωθηκε στα κεφαλοβρυσο σε μαχη με γκεκηδες βορειους αλβανους μουσουλμανους και καθολικους του Μουσταη Πασα της Σκοδρας....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Στο Μεσολόγγι παίχτηκε κορώνα γράμματα η (όποια) εθνική ανεξαρτησία, που βεβαίως χάθηκε με το Ναυαρίνο.
  Οι ατσάλινοι Σουλιώτες (άντρες και γυναίκες) επέφεραν απώλειες στα στρατεύματα των Κιουταχή και Ιμπραήμ (που υποχρεούντο να κάνουν εφόδους θανάτου κατα κύματα) σε αναλογία 1/20!
  Ο ίδιος ο Ιμπραήμ (Γάλλοι αξιωματικοί, μη μας διαφεύγει), παραδέχθηκε πως λίγο ακόμη και έπρεπε να υποχωρήσουν, ο στρατός του είχε μείνει μισός και κακουχημένος.
  Και η απόσυρση των αποδεκατισμένων τουρκαλβανών ηταν βεβαία εάν...
  Εάν είχαν προβλεφθή τρόφιμα.. που δεν επέτρεπε το αδειανό ταμείο που βρήκε η κυβέρνηση.
  Εάν ποιό μπροστα δεν είχαν καταφαγωθή τα δάνεια, με τους μισούς Έλληνες να κυνηγούν τους άλλους μισούς.
  Εάν υπήρχε ένα σεβαστό κέντρο από όλους, που φυσικά δεν μπορούσε να ήταν οι συγκρουόμενοι "Κωλλέτηδες" και "Μαυροκορδάτοι".
  Και πιό πίσω...
  Εάν δεν υπήρχαν τα αλληλοφαγώματα των οικογενειών του βυζαντίου.
  Και ακόμη πιό πίσω, εάν δεν άνοιγαν την αγκαλιά τους οι μισές ελληνικές πόλεις στους Ρωμαίους.
  Και τώρα, στο τέλος της ιστορίας, δεν μπορούν να συνεννοηθούν οι απόγονοι των Ηρώων του 21, του 12-13, του 40, στο τι τουλάχιστον θα παραδώσουν στους επομένους.
  Χώμα ελληνικό, ή κάτι ψιλά υπόλοιπα στα ΑΤΜ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Με τη φράση «Εκείνο το ελληνικό φύλο που κατοικεί στο βουνό Σούλι…» αρχίζει την περιγραφή του για το Σούλι ο Γερμανός διπλωματης Bartholdy («Voyage en Grece fait dans les Anees 1803 et 1804».
  Οι Σουλιώτες (Αρβανιτες,Βλάχοι και Σαρακατσάνοι) αποτελούσαν τμήμα του ρωμαίικου μιλιέτ,είχαν ως επίσημη γλώσσα την ελληνική και δεν έδειξαν κάποια τάση εθνικής διαφοροποίησης από τους Έλληνες ούτε στην μητρόπολη ούτε και στην διασπορά.Κάθε άλλο μάλιστα.
  Ο αρβανιτοβλάχικης καταγωγής Ναπολέων Ζέρβας, αλλά και αρκετοί από τους ΕΔΕΣίτες που έδρασαν κατά των “Τσάμηδων Τουρκαλβανών” (όπως τους αποκαλούσαν) είχαν απώτερες ρίζες από την περιοχή Σουλίου.
  Μέλη της οικογένειας Μπότσαρη ως μετανάστες στην Ρουμανία εμφανίζονται ήδη από τα τέλη του 18ου αιώνα να χρηματοδοτούν ελληνικά σχολεία στο Ανήλιο Μετσόβου και σε άλλες περιοχές της Ηπείρου.
  Χαρακτηριστική υπήρξε και η τοπική σημαία ΤΟΥ 1770-1780 με την ανορθόγραφη επιγραφή «ΑΠΟΓΟΝΙ ΤΟΥ ΠΥΡΟΥ» που σώζεται μέχρι τις μέρες μας.
  ΚΑΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΠΡΙΝ ΤΟΥΣ ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΖΟΡΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Γνωρίζει κανεις αν στις Σουλιώτικες οικογένειες / φάρες υπήρχε και το όνομα Τσιακμακης ή Τσακμάκης ή κάτι παρεμφερές;ευχαριστώ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Ο Αλήπασας κάνει πόλεμο με τον Σουλτάνο αυτή την περίοδο και οι Έλληνες σωστά πιστεύουν ότι πρέπει να οι οθωμανικές δυνάμεις να είναι απασχολημένες στην Ήπειρο οπότε η παρουσία των Τούρκων στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα από όπου θα αρχίσει ο ξεσηκωμός θα είναι αποδυναμωμένη.
  Γι αυτό το λόγο βάζουν τους Σουλιώτες να συμμαχήσουν με τις δυνάμεις του αλήπασα και οι Τούρκοι να βρούν μεγαλύτερη αντίσταση ώστε να παραταθεί ο πόλεμός τους στην Ήπειρο και να μην έχουν επαρκείς δυνάμεις στην υπόλοιπη Ελλάδα.
  Η συμφωνία που θα δείτε δεν έχει τόσο ενδιαφέρον ως προς το περιεχόμενό της αφού ούτως ή άλλως ήταν διπλωματική εκ μέρους των Σουλιωτών. Ενδιαφέρον έχουν οι λέξεις και φράσεις της συμφωνίας που προσδιορίζουν την προέλευση και εθνική συνείδηση των μερών που υπογράφουν την συμφωνία, την οποία σας μεταφέρουμε από το πρωτότυπο και με την ορθογραφία της εποχής

  Συνθήκη της 15ης Ιανουαρίου 1821

  Ημείς οι υπογεγραμμένοι Αγαδο-Αλβανοί και Καπετανέοι Σουλιώται ορκωνόμεθα ο καθείς εις την Πίστιν του, να βαστάξωμεν το παρόν γράμμα στερεόν, βέβαιον και αμετάτρεπτον και ότι, επειδή και ο Αφέντης μας Αλή Πάσσας, πολιορκείται στενά από τον Ισμαήλ και λοιπούς Πασσάδες, να ήμαστε αδέλφια, ένα κορμί και μία ψυχή, και να χύσωμεν το αίμα μας δια το σελαμέτι (σωτηρία) αυτού του Αφεντός και, εάν κανένας από ημάς τους Τουρκους γένη άπιστος και αρνηθή τον όρκον, να ήναι όξω από το ντιν-ισλάμ και να αποθάνη Οβριός ειδέ και από ημάς του Ρωμιους κανένας, να ήναι αρνητής του Χριστού. Αυτά στέργομεν όλοι μας, και, ως άνωθεν, μεθ΄όρκους μας υπογράφομεν
  Σούλι 15 Ιανουαρίου 1821

  Οι Αγάδες Αλβανοί
  (Τ.Σ.)
  Σιλιχτάρ Πόττας
  Άγο Μουχουρδάρης
  Ταχήρ Αμπάζης
  Τσέγκο Βέγης
  Μουρτοτσάλης
  Ελμάς Μέτσης
  Σουλεϊμάν Μέτος
  Λεάζ Λουλέχης
  Κοζτάρ Μίτσανης
  Χασσάν Πελούσης
  Τέμης Σαλίτσας

  Οι Καπεταναίοι Σουλιώται
  Μάρκος Βότσαρης
  Νότης Βότσαρης
  Γεώργιος Δράκος
  Κίτσος Τζαβέλλας
  Γιώτης Δαγγλής
  Λάμπρος Βέϊκος
  Τούσας Ζέρβας
  Νάστος Καραμπίνης
  Κίτσος Διαμαντή Τσαβέλλας
  Κότσης Λώπης


  Αρα εδώ φαινεται πως αυτοπροσδιοριζονταν οι μεν και πως οι δε .

  Ας δουμε τι ελεγε ο Αλη πασας .

  Τα παραπανω επιβεβαιωνοντε και απο το παρακατω.

  Στο βιβλιο «A Survey of the Turkish Empire» του William Eton (1798) διαβαζουμε τα εξης ……..

  The pasha continued to assemble troops without making known his intentions. In July, his army consisted of 20,000 good Turkish soldiers, who were the more formidable, as they were all Albanians. He then declared, that his design was, to attack the Mahomedan town of Argirocastro, situated twelve leagues distant from Yanina, which would not be governed by a person he sent for that purpose, nor anywise submit to him. With this excuse he wrote to Captain Bogia and Captain Giavella [The Greeks call their chiefs captains], two of the most considerable of the chiefs of the Greek inhabitants of the mountain of Sulli, praying them to meet him with all their soldiers or companions, to assist in his expedition.

  Εδώ παρατηρούμε ότι κανει αναφορα για τους στρατιώτες του Αλη Πασα τους οποιους ονομαζει »»’as they were all Albanians»»» ,

  ενώ αναφερει τους Σουλιωτες ως »»Greek inhabitants of the mountain of Sulli»»’

  Ενώ παρατηρει ότι το γραμμα που εστειλε ο Αλη Πασας είναι στα »’modern greeks»’ ,
  και αναφερει ότι ο Αλη Πασας
  »»’ speaks only Greek and the Albanian language,»»’παρολα αυτά τον ονομαζει όπως ακριβως ηταν ,δηλαδή ,
  »»’. Ali Pasha is an Albanian of Tepedellen; ….»»’,

  Δηλαδη αναφερει ότι παροτι μιλαει και τις δυο γλωσσες , είναι αλβανος [στη καταγωγή , τη συνειδηση κλπ ] πραγμα που σημαινει ότι ηταν ιδιαιτερα ακριβης στο τι εγραφε .

  Παρακατω παρουσιαζει το γραμμα που εστειλε ο Αλη Στους Σουλιωτες.

  Εκει φαινεται ότι ο Αλης διαχωριζει τους Σουλιωτες από τους »’Ομοεθνεις »’ του Αλβανούς .
  Αναφερει χαρακτηριστικα….

  My friends, Captain Bogia and Captain Giavella, I, Ali Pasha, ……..
  ……Your paycheck will be double that which I give to the Albanians, because I know that yonr courage is greater than theirs »»

  Δηλαδη ο ιδιος ο ΑΛΒΑΝΟΣ Αλη πασας επιβεβαιωνει τη γνωμη του Αγγλου Eaton περι »»’μη αλβανων»» Σουλιωτων .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Η σημερινή πραγματικότητα έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τον απόλυτο ιστορικό υλισμό.
  Έχει άραγε περισσότερη σημασία πόσο ελληνικό αίμα ρέει στης βλέβες μας πιά ;
  Ο εθνικισμός όταν δέν έχει απελευθερωτικά ελατήρια γίνεται εμπόδιο στην ελεύθερη συλλογική σκέψη και οδηγεί μοιραία σε δογματικά αδιέξοδα τα οποία δέν εξυπηρετούν τους φαιμομενικά αγνούς πατριωτικούς σκοπούς .
  Άρα δέν έχει σημασία η αιματολογική ευγωνική , δηλαδή η καταγωγή του κάθενός μας αλλά ο τρόπος που σκεπτόμασθε εντός του παγκόσμιου χωριού,

  Π.Τ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Η περιοχη κατοικουνταν απο την αρχαιοτητα απο τους Σελλους η Ελληνες.
  Αποτελη αργοτερο ιδιωματισμο η ονομασια...

  Σελλοι-->Σελλιωτες-->Σουλιωτες!!!

  Ληξης εκπαιδευσεως

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΓΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΡΙΩΤΕΣ
  ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΑΙΤ

  https://chryssablog.wordpress.com/2013/07/03/%ce%bf-%ce%ba%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%ba%ce%bf%cf%84%cf%81%cf%8e%ce%bd%ce%b7%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%bf-%ce%bd%ce%b5%ce%bd%ce%ad%ce%ba%ce%bf%cf%82/#comment-195

  ΟΠΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΑΥΤΑ ΑΠΑΝΤΑΤΕ ΚΑΙ Η ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΠΕΡΙ ΑΛΒΑΝΟΤΣΙΑΜΗΔΩΝ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Oνόματα και επώνυμα
  των Σουλιωτισών
  που υποτίθετε ότι
  δεν γνωρίζανε
  ''''γρι ελληνικά ''''
  και που εγκαταστάθηκαν σε Ναυπακτία ,Αγρίνιο κλπ
  μετά την επανάσταση.


  248. Φώτω Τζούκαινα, χήρα 43
  5. Δεσπούλα, γυνή του 18

  98. Ανδριάνα Π. Ντζάμου, χήρα 20
  338. Αθανασία Δράκαινα , χήρα 35

  310. Αικατερίνα Βλάχα 45
  261. Αγγελική, γυνή του 30
  42. Σόφω Κοντούλη, πενθερ., χήρα
  296. Πηνελόπη, θυγ.
  342. Ελένη, γυνή του 32
  174. Χάϊδω, γυνή του 30

  311. Τασά Φυλάκτω 25

  84. Δημήτρω, μητέρα του 70
  85. Δέσπω Σίταινα, Τζαμαλή χήρα 50
  290. Αικατερ. Μάρκου Αγρίμη, χήρα 30
  76. Μητέρα του, Ζωΐτσα 60
  299. Χρύσω, γυνή του 25
  312. Δέσπω Γ. Κολιούκα, χήρα 45363. Μαρούλα, γυνή του
  144. Μηλιά, γυνή του 30
  245. ΚίτσοΠρίφταινα Μαρία, χήρα 45
  151. Κυριακούλα, γυνή του 30
  374. Γεωργούλα, γυνή του 30

  224. Ζαχάρω Ιω. Σίχα, χήρα 45
  396. Ζωΐτσα, γυνή του 25
  174. Χάϊδω, γυνή του 30
  397. Φώτω, θυγ. 2
  415. Αρχόντω Π. Μπατούση 35
  443. Κρυστάλλω, γυνή του 50

  Τελικά το να μην γνωρίζανε γρι ελληνικά οι Σουλιώτισσες
  αποκλείεται γιατί

  τα βαφτιστικά τους ονόματα ήταν ούτως η άλλως ελληνικα-ελληνικης ρίζας.

  Τα περισσοτερα από τα επώνυμα τους ήταν ελληνικά-ελληνικής ρίζας.

  Ενώ τα γυναικεία ονοματα μετατρέπονταν με το χαρακτηριστικό ελληνικό -''ω''
  πχ Ασήμω,Δέσπω κλπ
  πράγμα που γινότανε σε όλο τον ελλαδικό χώρο [ ακόμα και στη Κρήτη]

  Η Γυναίκα έπαιρνε πολλές φορές ως επώνυμο το όνομα η επώνυμο του άνδρα
  πχ Αθανασία Δράκαινα [Αθανασία ,η γυναλικα του Δράκου]
  όπως επίσης γινότανε σε όλη την Ελλάδα [ακόμα και στη Κρήτη ]

  Αυτά όλα οι υποτίθετε ''''αλλόγλωσσσες Σουλιώτισσες''''
  που δεν μιλάγανε
  ''''γρί ελληνικά''' .

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Θα σας παρακαλούσα να είστε κόσμιοι στους χαρακτηρισμούς σας, επειδή είναι δυνατόν επισκέπτες του ιστολογίου να είναι και ανήλικοι.
Τα σχόλια στα blogs υπάρχουν για να συνεισφέρουν οι αναγνώστες στο διάλογο. Η ευθύνη των σχολίων (αστική και ποινική) βαρύνει τους σχολιαστές.
Τα σχόλια θα εγκρίνονται μόνο όταν είναι σχετικά με το θέμα, δεν αναφέρουν προσωπικούς, προσβλητικούς χαρακτηρισμούς, καθώς επίσης και τα σχόλια που δεν περιέχουν συνδέσμους.
Επίσης, όταν μας αποστέλλονται κείμενα (μέσω σχολίων ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), παρακαλείσθε να αναγράφετε τυχούσα πηγή τους σε περίπτωση που δεν είναι δικά σας. Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας...